Přednášky

 1. Bc. Ondřej Kudláček:Termojaderná fúze
 2. Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.:Programování pro .net
 3. Ing. Václav Čuba, Ph.D.:Chemie a záření
 4. Ing. Aleš Materna, Ph.D.:Pevné, pevnější, nejpevnější
 5. Doc. Ladislav Kalvoda, CSc. :Svět viděný optickým vláknem
 6. Ing. Matěj Navrátil:Ionizující záření v medicíně
 7. Mgr. Jaroslav Bouda:Jaderná energie v životě člověka
 8. Ing. Katarína Kittanová:Automobilová doprava pod matematickým drobnohledem
 9. Prof. Ing. Ladislav Drška, CSc:ELI a nová fyzika

Exkurze

 1. UJV AV ČR, a.s., Řež u Prahy
 2. UJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 3. Fyzikální ústav - Na Slovance
 4. Fyzikální ústav - Cukrovarnická
 5. Leksellův gamma nůž
 6. Oddělení radioterapie Nemocnice na Bulovce
 7. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 8. Tokamak GOLEM I
 9. Tokamak GOLEM II
 10. Tokamak COMPASS
 11. Prague Asterix Laser System
 12. Technické muzeum Praha (samostatně)
 13. Ústav fyziky atmosféry
 14. Ústav fyzikální chemie

Miniprojekty

 1. Petr Gallus:e/m - měření měrného náboje elektronu
 2. Ing. Jaroslav Adam:Dualismus vln a částic
 3. Bc.Tomas Markovic:Mikrovlny
 4. Bc. Filip Mohyla:Spektrometrie záření gama
 5. Ing. David Tlustý:Zeemanův jev
 6. Šárka Vondrová:Základní experimenty s lasery
 7. Ing. Jaroslav Adam:Měření rychlosti světla
 8. Ing. David Tlustý:Balmerova série vodíku
 9. Bc. Filip Mohyla:Studium ultrazvukových vln
 10. Bc.Tomas Markovic:Termodynamické zákony v praxi
 11. Bc. Martin Veselý:Teorie náhodných matic aneb tak trochu jiná statistika
 12. Bc. Martin Vlček:Modelování materiálů s tvarovou pamětí
 13. Ing. Ondřej Kudláček:Dynamická stabilizace polohy plazmatu na tokamaku GOLEM
 14. Bc. Michal Odstrčil:Snímání polohy plazmatu vysokorychlostní kamerou
 15. Bc. Michal Odstrčil:Učící se algoritmy na tokamaku GOLEM
 16. Ing. Ondřej Kudláček:Zjišťování vertikální polohy plazmatu na tokamaku GOLEM pomocí Mirnovových cívek
 17. Viktor Löffelmann:Mlžná komora
 18. Ing. Jaroslav Nejdl, Jan Hřebíček (FZU AV ČR):Generace a zesilování ultrakrátkých laserových pulsů
 19. Ing. Jaroslav Nejdl:Rentgenové lasery a jiné laboratorní zdroje krátkovlnného záření
 20. Ing. Miroslav Krůs:Urychlování částic pomocí laseru
 21. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.:Keplerova úloha o dělových koulích
 22. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.:Nebojte se variačních úloh
 23. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.:Simulované žíhání jako nástroj k hledání optimálního řešení
 24. Jiří Slabý:Seznamte se s polarizací!
 25. Ing.Michal Němec:Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er:YAG laseru
 26. ing. Marie Davidkova, CSc.:Poškození DNA účinkem ionizujícího záření
 27. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I
 28. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice II
 29. Ing. Ján Kubančák:Měření kosmického záření
 30. Ing. Pavel Strachota:Počítačová grafika - pohled pod pokličku
 31. Ing. Zlata Mrázová:Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop
 32. Ing. Petr Pauš:Počítačové zobrazování fraktálních množin
 33. Ing. Jan Mach:LINUX Lab
 34. Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D.:Ramseyova teorie aneb příklady, které jsou pro počítače moc složité
 35. ing. Mojmír Němec, Ph.D.:Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn
 36. Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.:Laserem indukovaná fluorescenční spektrometrie s časovým rozlišením
 37. Ing. Jan Adámek:Mikroskopie v materiálovém výzkumu
 38. Ing. Michal Jelínek:Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund
 39. Bc. Jana Hradilová:Šifrování
 40. Ing.Stepan Svoboda:Kvantový Hallův jev
 41. Jakub Svoboda, Milan Květoň:Holografie - realizace reflexního hologramu
 42. Ing. Petr Průša:Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek
 43. Ing. Kateřina Vávrů:Jak poznat dávku z barvy gelu?
 44. Ing. Tomáš Urban:Termoluminiscenční dozimetrie
 45. Ing. Michal Vajzer:Co se stane, když se na LHC nebo na RHIC srazí dva protony?
 46. Ing. Helena Šediváková:Po stopách Isaaca Newtona
 47. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D:Bioinformatika - porovnávání sekvencí DNA
 48. MSc. Aurél Gábris, PhD.:Causality and Quantum Theory
 49. Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, PhD., Ing. Viktorie Madhusudhan Štísová, PhD.:Ochrání alkohol DNA před zářením?