Fotodokumentace

Jiné zdroje: Exkurze na UFE AV ČR

Zip všech fotek (~1 GB, velikost budeme ještě časem oprimalizovat ..)