Simulace provozu JE typu ABWR

garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

autoři: Martin Orság,Jaroslav Lehečka

sbornik prezentace

Základní experimenty akustiky

garant: Bc. Jan Vaněk

autoři: Vojtěch Böhm,Miriam Horálková,Michal Zelený

sbornik

Modifikace spekter částic jadernou hmotou na experimentu ALICE v CERN

garant: Zuzana Moravcová

autoři: Kateřina Charvátová

sbornik prezentace

Balmerova série vodíku

garant: Ing. Michal Špaček

autoři: Kateřina Škorvánková,Gabriela Bošňáková

sbornik prezentace

Biofyzikální studium bílkoviny: od sliny ke struktuře

garant: Ing. Leona Švecová, Ing. Jan Stránský

autoři: Adam Červenka,Diana Turčeková ,Natália Remperová

sbornik prezentace

Co je chytré osvětlení a jak souvisí s nejmodernějšími detektory ionizujícího záření?

garant: Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.

autoři: Ondřej Hladík

sbornik prezentace

Čítání fotonů a jeho aplikace

garant: Ing. Pavel Linhart

autoři: Jiří Löffelmann,Alexandra Pernišová,Patrik Novotný

sbornik prezentace

Relativistické elektrony na tokamaku COMPASS

garant: Ing. Ondřej Ficker

autoři: Ivan Hudák,Maximilián Molnár,Jakub Šafář

sbornik prezentace

Kde se v kinematice berou derivace a integrály?

garant: Bc. Zbyněk Nguyen

autoři: Klára Grohmannová,Kristýna Haismanová,David Miloschewsky,Josef Hůla

sbornik prezentace

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

garant: Prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

autoři: Ondřej Lomický,Roman Vašut,Tomáš Souček

sbornik prezentace

Neceločíselná dimenze - analýza nevšedních struktur z všedního života

garant: Ing. Martin Malachov

autoři: Alžbeta Budinská,Kateřina Skybová

sbornik prezentace

Abstinent versus alkoholik: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy

garant: Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.

autoři: Viktorie Volejníková,David Koutný

sbornik

Mumie versus Zombie: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy

garant: Ing. Anna Michaelidesová

autoři: Čeněk Malík,Tereza Baštová,Monika Motanová,Marie Dohnalová

sbornik prezentace

Jak elektron k náboji přišel

garant: Ing. Jakub Kvapil

autoři: František Novák,Jakub Pařenica,Petr Kolář

sbornik prezentace

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

garant: Ing. Jan Adámek

autoři: Michal Matoulek,Adam Janich,Robert Horešovský

sbornik prezentace

Jak kráčíš? - statistická analýza evakuačního experimentu

garant: Ing. Marek Bukáček

autoři: Zdeněk Plešek,Petr Mičulek,Soňa Kernerová,Adam Dřínek

sbornik prezentace

Jak poznat dávku z barvy gelu?

garant: Mgr. Hana Bártová

autoři: Radek Peloušek

sbornik prezentace

Hledání Higgsova bosonu na urychlovači LHC

garant: Dagmar Bendová

autoři: Aneta Hlinčíková,Jiří Kukla,Kateřina Rosická

sbornik prezentace

Get ready for Krakatit

garant: Bc. Vojtěch Stránský

autoři: Martina Novotná,Marek Chadim

sbornik prezentace

Detekce kosmického záření na palubách letadel

garant: Ing. Dagmar Kyselová

autoři: Jakub Růžička,Veronika Blovská,Jana Pekařová,Daniela Lichnovská,Kateřina Lojdová

sbornik prezentace

Rozsviťme mozek!

garant: Jakub Otáhal, MD, Ph.D., Assoc.Prof.

autoři: Anna Robbová,Romana Čanigová,Daniel Friedrich

sbornik prezentace

99mTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně

garant: Ing. Petra Mičolová

autoři: Hynek Loskot,Tereza Přibylová,Natálie Peterková,Eliška Trojáková

sbornik prezentace

Zobrazování hmyzu uvězněného v jantaru

garant: Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.

autoři: Thi Thu Hien (Hana) Nguyenová,Emma Bielokostolská,Veronika Scholzeová

sbornik prezentace

Příprava nanočástic stříbra pomocí UV záření a záření gama

garant: doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

autoři: Ondřej Buček,Karolína Bergelová,Michal Farana

sbornik

Stínění neutronů

garant: Ing. Ondřej Huml, Ph.D.

autoři: Veronika Deketová,Ondřej Holas,Simona Gabrielová

sbornik prezentace

Počítačová grafika - pohled pod pokličku

garant: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.

autoři: David Horský,Filip Nácovský,Tomáš Sláma,Jakub Medek

sbornik prezentace

Radioimunoanalýza

garant: Bc. Michal Sakmár

autoři: Martin Osowski,Václav Löffelmann,Nela Hrobařová,Janka Motešická,Zuzana Petrová,Filip Jozefov

sbornik prezentace

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

garant: Ing. Ondřej Novák

autoři: Ladislav Valica,Kateřina Pražáková,Filip Svoboda

sbornik prezentace prezentace

Využití rezonance při zkoušení materiálů

garant: ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.

autoři: Svatopluk Vlk,Anežka Trojanová,David Vagner

sbornik prezentace

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

garant: Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.

autoři: Ladislav Nagy,Adéla Hrušková,Michaela Crhánová

sbornik prezentace

Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách - simulace na počítači

garant: Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D., Ing. Jan Fiala, Ph.D., Doc. Ing. Ivan Richter, Dr.

autoři: Sebastian Hlavatý,Kateřina Nosková,Marie Hledíková

sbornik

Synchrotronem k léčivům: modeluj si sám

garant: Ing. Petr Kolenko, Ph.D.

autoři: Soňa Burešová,Kristína Szabová,Vladimír Lukačko

sbornik prezentace prezentace

Jak nám pomáhají tenké vrstvy?

garant: Ing. Jaroslav Čech

autoři: Kateřina Černá,Vít Kodat,Ivana Horáková

sbornik prezentace prezentace

Termoluminiscenční dozimetrie

garant: Ing. Tomáš Urban

autoři: Zdenka Sosnová

sbornik prezentace

Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM I

garant: Ing. Ondřej Grover

autoři: Simona Buryšková,Luděk Nechyba,Daniel Komárek

sbornik prezentace

Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM II

garant: Ing. Jaroslav Krbec

autoři: Lucie Sladká,Veronika Rečková,Jan Buryanec

sbornik prezentace

Rozhodování strojů a za pomocí strojů (UI)

garant: Ing. Martin Plajner

autoři: Klára Tauchmanová,Michal Zatloukal,Filip Geib,Michal Pitr

sbornik prezentace

Stolní urychlovače elektronů

garant: doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. a Ing. Vojtěch Horný

autoři: Jan Turza,Maksymilian Iurchenko

sbornik prezentace

Simulace provozu JE typu VVER-440

garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

autoři: Matěj Rzehulka,Jakub Slabihoudek

sbornik

Postavte si laserový zaměřovač

garant: Richard Švejkar

autoři: Bára Jiříčková,Aaron Schick,Jakub Řeha,Tomáš Musil

sbornik prezentace

Jak spolu souvisí lesk a elektrická vodivost zlata?

garant: doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.

autoři: Jiří Malinak

sbornik prezentace

Zombie Apokalypsa: Monte Carlo simulace

garant: Ing. Martin Matys

autoři: Michal Jelínek,Štěpánka Balvínová,Markéta Čechurová,Eliška Povolná

sbornik prezentace