Týden vědy na FJFI ČVUT


18.-23.6.2017
na ČVUT V PRAZEArchív

 1. TV 2017: Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí na vědu jako na pohádku. Marie Skłodowska Curie, 150 let od narození.

 2. TV 2016: Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody. Aristoteles, 2400 let od narození.

 3. TV 2015: Docto homini et erudito vivere est cogitare (Pro učeného a vzdělaného člověka žít znamená přemýšlet). Nápis na insigniích FJFI ČVUT. 60 let existence FJFI ČVUT.

 4. TV 2014: Náhodné pozorování může provádět ve skutečnosti (v podstatě) každý. Ale dospět od něj k velkému tušení, že za ním vězí něco významného, představuje velký krok, avšak ještě větší krok je pak cesta od tohoto tušení k jasnému vědeckému poznatku, co toto „ něco“ vlastně je. Max von Laue,Světový rok krystalografie

 5. TV 2013: (Recept na zářný úspěch v bádání: vezměte mladé badatele, poskytněte jim trochu virtuálního soukromí, věnujte jim nevídaný stupeň volnosti a vyviňte na ně tlak soutěživosti. James Watson,60 let od objevení struktury DNA)

 6. TV 2012: (Při experimentování máte dvě možnosti: Pokud výsledek potvrzuje hypotézu, udělali jste měření. Pokud však výsledek hypotéze odporuje, tak jste udělali objev. Enrico Fermi,70 let od spuštění prvního jaderného reaktoru 1942 v Chicagu)

 7. TV 2011: (Údajný vědecký objev nemá význam, pokud ho nedokážete vysvětlit barmance. Ernest Rutherford, 100 let od objevu atomového jádra)

 8. TV 2010: (Proč jsou čísla nádherná? To je jako ptát se, proč je nádherná Beethovenova Devátá symfonie. Když nevíte proč, nemůže vám to nikdo vysvětlit. Já vím, že čísla jsou nádherná. A jestli nejsou, tak potom už není nic. Paul Erdös, 111 let součtu doby uplynulé od jeho narození a smrti)

 9. FT 2009: (Cesty, kterými lidé pronikají k podstatě nebeských dění, mi připadají téměř stejně podivuhodné jako tyto jevy samy.. Johannes Kepler, 400 let od vydání Keplerovy práce Astronomia nova, která položila základ nebeské mechanice (1. a 2. zákon))

 10. FT 2008: (Fyzika je jako sex, může přinést praktické výsledky, ale to není důvod, proč to děláme. Richard Phillips Feynman, 20 let od úmrtí)

 11. FT 2007: (Chci vyučovat inženýrskému umění k ochraně vlasti a k obecnému dobrému. Christian Josef Willenberg, 300 let ČVUT.)

 12. FT 2006: (Dobře vybudovaný tým může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jste nikdy ani nesnili. James Clark Maxwell, 175 let od jeho narození.)

 13. FT 2005: (Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy. Albert Einstein, 100 let speciální teorie relativity.)

 14. FT 2004: (Všechny zákonitosti jsou velice lehce pochopitelné, když už jsou jednou známé. Problémem je se jich dobrat.Galileo Galilei,400 let od objevení zákonitosti, že dráha padajících objektů roste se čtvercem času.)

 15. FT 2003: (Kdo není šokován kvantovou teorií, ten jí neporozuměl. Niels Bohr, 90 let planetárního modelu atomu.)

 16. FT 2002: (Věda se snaží vysvětlovat věci, které dosud nikdo nezná, takovým způsobem, aby to bylo všem srozumitelné. U poezie je tomu přesně naopak.Paul Dirac, 100 let od narození.)

 17. FT 2001: (Já jsem nepřemýšlel, já jsem experimentoval. Wilhelm Conrad Roentgen, 100 let od udělení první Nobelovy ceny.)


 18. FT 2000: (Nejhodnotnější výzkumy jsou ty, které přinášejí potěšení jak badateli, tak jsou zároveň užitečné pro lidstvo.Christian Doppler)

 19. FT 1999 - výstupy nebyly zpracovány.

Legenda

Pozn.: od roku 2017 jsme přestali vydávat CD.


copyright © 2006 Vojtěch Svoboda, Vojtěch Kusý