Týden vědy na FJFI ČVUT


18.-23.6.2017
na ČVUT V PRAZE


Týden vědy obrazem

(Jakési fotoalbum této akce z prvních 10 ročníků.
Aktualizaci o dalších 10 ročníků uděláme během několika let :-))

Nejdříve jsou účastníci kontaktování
prostřednictvím www stránek Týdne vědy

***** Neděle *****

Účastníci Týdne vědy se registrují jako na konferenci

Registrace účastníků 2004

Registrace účastníků 2007Registrace účastníků 2009

Pak se scházejí v hlavní přednáškové aule FJFI ČVUT

Účastníci 2002Účastníci 2006Účastníci 2008

Týden vědy obyčejně slavnostně otvírá děkan FJFI ČVUT

2003 - prof. Ing. Miloslav Havlíček, DrSc.2007 - doc. Ing. Miroslav Čech, CSc.

Pak přichází úvodní přednáška "O badatelské komunikaci"

Úvodní přednáška z roku 2005Úvodní přednáška z roku 2008

Nedělní odpoledne je věnováno populárním přednáškám
(výběr)

prof. Ing. Igor Jex, DrSc.: Kvantová informace a komunikace (2003)Ing. Pavel Dvořák, Ph.D.: Ionizující záření kolem nás (2005)prof. Ing. Jiří Kunz, CSc.: Fraktologie (2006)
prof. Ing. Ladislav Drška, CSc.: Informatika a postmoderní fyzika (2007)RNDr. Zdeněk Tomiak: Proč mají polovodiče polovodivé vlastnosti (2007)Ing. Aleš Materna, Ph.D.: Pevný, pevnější a nejpevnější (2009)

První den Týdne vědy je zakončen Welcome party

200620062007
200920092009

***** Pondělí *****

Tento den je věnován miniprojektům
Namátkou:

Holografie (2006)Optický telefon (2009)Měření rychlosti světla (2008)
Elektronový mikroskop (2008)Fraktály (2005)Rezonance (2008)
Gammabeta (2002)Interference (2008)Dozimetrie (2008)
Palivový článek (2008)Radiační zátěž v letadlechNeznámý zářič (2008)

Experimentální momentky

Doutnavý výbojChaotická dynamikaFranck Hertzův pokus
Zeemanův jevParametry plazmatuMillikanův experiment
FraktografieHolografieBalmerova serie vodíku

***** Úterý *****

Den je věnován zpracování výsledků

200820092009

***** Středa *****

Tento den je věnován dopoledne exkurzím

Jaderný reaktor (2002)Nemocnice (2009)Z-pinč (2009)
Tokamak GOLEM (2008)PALSCyklotron, UJF AV ČR Řež

***** Čtvrtek *****

FT je ukončen malou konferencí

Některé příspěvky jsou prezentovány ústní formou

200320062006
200620072008

Některé příspěvky jsou prezentovány formou posterů

200620072007

Studenti mají možnost s příspěvkem navštívit večerní doprovodný program

HvězdárnaPlanetáriumKřižíkova fontána

Lidé kolem Týdne vědy
Jen malá hrstka z celkového počtu těch, kterým patří dík za uskutečnění Týdne vědy (ostatním se omlouváme).

dr. V. Wagnerdoc. Z. Maršákprof. H. Jelínková
dr. L. Thinovádoc. M. Viriusprof. Z. Janout
Ing. R. SilberIng. J. Martinčíkprof. T. Čechák
Ing. D. KobylkaIng. V. PospíšilIng. D. Krasnický
Ing. O. SvobodaIng. D. TlustýIng. D. Koňařík
prof. K. Matějkaprof. E. Pelantováprof. L. Musílek

Lidé z organizace Týdne vědy

Ing. L. ŠkodaIng. M. Svobodová a Ing. Z. SekerešováIng. M. Svobodová
Ing. V. SvobodaM. Mikšovská

Týden vědy na Jaderce z roku 2015

Pár slov hlavního organizátora z roku 2013

Úplný program a veškerá dostupná dokumentace Týdne vědy v archivu Týdne vědy.


copyright © 2006 Vojtěch Svoboda, Vojtěch Kusý