Karta účastníka - Ladislav Nagy

"Osobní" program - SRAZY + termíny