O vědecké komunikaci

Vojtěch Svoboda

[]

Hranice vašeho/lidského poznání ...