Sborník příspěvků

Fyzikální týden na FJFI ČVUT 24-28.6.2001

Úvod
Obsah
Tisková zpráva
Jak připravit úspěšnou prezentaci
Generátory pseudonáhodných čísel
Povolili byste provoz jaderné elektrárny Temelín?
Použití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek
Lasery a jejich aplikace: pevnolátkové lasery
Měření dosahu elektronů na klinickém lineárním urychlovači
Kdo znal paprsky X stejně dobře jako W. C. Röntgen
Dokázaly by jste udělat po domácku atomovou bombu?
Neobvyklé reprezentace reálných čísel
Urychlovačem řízené transmutační  systémy
Holografie
Metalografie - práce s optickým mikroskopem
Fraktografie a elektronová mikroskopie
Atomová optika a kvantová informace
Millikanův experiment
Chromatografie
Franck Hertzův pokus
Spektrometrie záření gama
Spektrometrie záření alfa
Absorpce světla v pevných látkách
Mechanické a elektrické rezonance
Mathematica a Famulus
Základní experimenty s lasery
Stanovení objemových koncentrací radonu
Dopplerův jev
Měření měrného náboje elektronu
Studium rentgenového spektra Cu anody
CO2 Lasery
Informace o Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské

K prohlížení pdf souboru je potrebny Acrobat Reader. Zde si jej muzete stahnout: