Náplň Fyzikálního týdne

Program

Přednášky

 1. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.:Termojaderná fúze - energie budoucnosti
 2. Prof.Ing. Jaroslav Král, CSc.:Technika a použití iontových svazků
 3. Doc. Ing. Ivan Procházka, DrSc.:Lasery pro kosmickou techniku a dálkový průzkum
 4. Doc. Ing. Igor Jex, DrSc.:Kvantové počítače -úvod
 5. Doc. Ing. Karel Matějka, CSc.:Jak (ne)dělat jadernou bombu

Exkurze

 1. Ústav jaderné fyziky Řež u Prahy
 2. Fyzikální ústav "Na Slovance"
 3. Fyzikální ústav "Cukrovarnická"
 4. Leksellův gamma nůž
 5. Oddělení radioterapie Nemocnice v Motole
 6. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 7. Tokamak CASTOR
 8. Prague Asterix Laser System
 9. Štefánikova hvězdárna Praha
 10. Technické muzeum Praha
 11. Medicom (průmyslové a lékařské lasery)
 12. Ústav fyziky atmosféry

Miniprojekty

 1. RNDr. Lenka Thínová:Radon v jeskyních
 2. Mgr. Anežka Ridziková:Měření dosahu elektronů na klinickém lineárním urychlovači
 3. RNDr. Lenka Černá:Radionuklidová rentgenofluorescenční analýza při studiu památek
 4. RNDr. František Gemperle, PhD:Bezztrátová komprese dat
 5. Ing. Emil Kotrč:Umělé neuronové sítě
 6. Ing. Zdeněk Potůček:Absorpce světla v pevných látkách
 7. Ing. Svoboda Vojtěch:Chaotická dynamika.
 8. Marie Svobodová:e/m - měření měrného náboje elektronu
 9. Karel Nechvíl :Dopplerův jev.
 10. prof. Janout a Vladimír Pospíšil:Franck-Hertzův pokus.
 11. Ing. Jan Dostál :Millikanův pokus.
 12. Ing. Jiří Nohava:Základní experiment fyziky plazmatu
 13. Doc. Maršák a David Tlustý:Studium rentgenového spektra měděné anody
 14. Jirka Martinčík:Vzduchová dráha.
 15. Dr. Richter, Ing. Květoň, Doc. Fiala:Difrakční jevy v optice
 16. Ing. Jan Adámek:Světelná mikroskopie v materiálovém výzkumu.
 17. Ing. Jan Siegl, CSc., Ing. Ondřej Kovářík:Únavové poruchy letadel - řádkovací elektronová mikroskopie.
 18. Ing. Jan Siegl, CSc., Ing. Ondřej Kovářík:Studium plazmaticky nanášených povrchových vrstev.
 19. RNDr.Dr. Miroslav Karlík:Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů.
 20. Ing. Josef Blažej, PhD.:Pevnolátkové lasery
 21. David Koňařík:Barvivové lasery
 22. RNDr. Zdeněk Tomiak:Měření základních vlastností polovodičových materiálů
 23. Ing. Dušan Kobylka:Není-li z reaktoru odveden uvolněný výkon, může nastat i výbuch
 24. Ing. Jan Rataj:Kdy hrozí, že už koule bude kritická
 25. Ing. Antonín Kolros:Monitorování okolí jaderného zařízení
 26. Ing. Vladimír Chalupecký:LINUX Lab
 27. Dr.Ing. Michal Beneš:Počítačové generování fraktálních množin
 28. Ing. Rostislav Silber, CSc.:Plynová chromatografie
 29. Jiří Dolanský, prom.chem, CSc.:Atomová absorpční spektroskopie
 30. prof. Ing. Jaroslav Král, CSc., RNDr. Jan Proška.:Doutnavý výboj - zápalné napětí
 31. Prof. Ing. L. Drška, CSc - Dr. Ing. M. Šiňor:Využití vědecké vizualizace ve fyzice mikrosvěta
 32. Ing. Vladimír Linhart:Spektrometrie záření alfa
 33. Ing. Pavel Čermák:Spektrometrie záření gama
 34. Doc. Ing. Igor Jex, DrSc.:Kryptografie
 35. Ing. Ibrahima Ndiaye:Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech
 36. Ing. Libor Škoda:Základní experimenty s lasery