e/m - měření měrného náboje elektronu

O. Sehnal, F. Slovák, R Gracla, M. Zeman

sbornik sbornik presentace presentace

Dopplerův jev + vzduchová dráha.

K. Zacharovova, P. Vrtny, P. Brom, M. Sarbort

sbornik sbornik presentace presentace

Franck-Hertzův pokus.

J. Urbar, N. Zikova, M.Kadera, P. Motloch, M. Ruzek

sbornik presentace presentace

Millikanův pokus.

A. Ruzicka, J. Mikulka, J. Rajdl, M. Holecek

sbornik sbornik presentace presentace video - pokus2 video - pokus2007

Mikrovlny

P. Spáčil, J. Pavelka, F. Jareš, V Šopík

sbornik sbornik presentace presentace

Základní experiment fyziky plazmatu

V. Hubka, T.Kosová, A.Přindiš a I.Strašil

sbornik sbornik presentace presentace

Studium rentgenového spektra měděné anody

D.Mondek, J.Moudrik, J.Randa

sbornik sbornik presentace presentace

Chaotická dynamika.

H. Matoušová, V. David, Z. Růžička, T. Jakoubek

sbornik sbornik presentace presentace

Spektrometrie záření gama

K. Procházková, P. Svačina, J. Michelfeit, J. Grepl

sbornik sbornik presentace presentace

Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech

M. Kadlec, O. Knybel, O. Kvítek, R. Řezníček

sbornik sbornik presentace presentace

Základní experimenty s lasery

O. Dobrý, O. Hotový, O. Petřík, R. Uhlířová

sbornik sbornik presentace presentace

Absorpce světla v pevných látkách

M. Cetkovský, H. Havliš, J. Mach

sbornik sbornik presentace presentace

Neutronový čítač

J.Cabrnoch, J.Soukup, D.Tekverk, T.Kaderka

sbornik sbornik presentace presentace

Analýza stříbrných mincí pomocí ionizujícího záření

M.Linka,M.Tatarkovic,J.Zapletal

sbornik sbornik presentace presentace

Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek.

N. Hlaváčová, P. Vanický

sbornik sbornik presentace presentace

Využití výpočtového kódu MCNP v reaktorové fyzice.

E.Bartakova, T.Hebelka, M.Lovecky

sbornik sbornik presentace presentace

Odvod tepla z palivového článku v jaderném reaktoru

M.Vesela, P. Chalupa, M. Stanek,

sbornik sbornik presentace presentace video - 1s video - 3m

Mikroskopie a lokální elektronová mikroanalýza v materiálovém výzkumu

O.Cerveny,A.Sejkorova,P.Troubil,T.Vychodil

sbornik sbornik presentace presentace

Únavové poruchy letadel - řádkovací elektronová mikroskopie

P. Vana, D.Ornova

sbornik sbornik presentace presentace

Studium plazmaticky nanášených povrchových vrstev

M. Anděl, T. Smejkal, V. Zobač

sbornik sbornik presentace presentace

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

A. Drabkova, J. Krivanek, M. Rychnovsky, J. Stanek

sbornik sbornik presentace presentace

Měření v kasematech pod Vyšehradem 1 : měření radonu

Martin Štěpán, Libor Unzeitig, Vlastimil Košař a Pavla Martincová

sbornik sbornik presentace

Měření v kasematech pod Vyšehradem 2 : přirozená radioaktivita

M.Slavík

sbornik sbornik presentace presentace

Využití lyoluminiscence v dozimetrii

macku, chylik, schrejber

sbornik sbornik presentace presentace

Co stihne světlo za pikosekundu? Měření času s pikosekundovou přesností.

V.Cupal, J.Lískovec, J.Pavlišta, D.Šulc

sbornik sbornik presentace presentace

Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice

Petr Veverka, Petr Novotný, Jan Seifrt, František Sedlák

sbornik sbornik presentace presentace

Co je kvantový počítač

Michal Čermák, Kamil Kos, Jan Olšina, Zbyněk Sopuch, Václav Uher

sbornik sbornik presentace presentace

Fyzika a biologie

L. Alán, Z. Černý, L. Fridrichová, M. Veselý, O. Vašíček

sbornik sbornik presentace presentace

Počítačové generování fraktálních množin

S. Basovnik, J. Fabrikova, H. Kubatova a J. Sedo

sbornik sbornik presentace

Linux Lab

Z.Zetocha, M.Veselý, P.Sedlák, T.Hnyk

sbornik presentace presentace

Metody strojového učení

P. Bastl , J. Kučera , D. Léwová

sbornik sbornik presentace presentace

Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice

M.Gloser,M.Jonáš,M.Šrof,P.Příhodová

sbornik sbornik presentace presentace

Generace nanosekundových impulsů v pevnolátkovém laseru

M.Křenek; P.Slovák; M. Šiška; O. Audy

sbornik sbornik presentace presentace

Jsou pro nás rentgenová vyšetření nebezpečná?

J. Bastl, I. Havlová, S. Novotná a B. Pítrová

sbornik sbornik presentace presentace