Náplň Fyzikálního týdne

Program

Přednášky

 1. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.:Termojaderná fúze
 2. prom.chem.Anita Daříčková:Přirozená radioaktivita
 3. Prof.Ing.Ladislav Musílek, CSc.:Využití ionizujícího záření při studiu památek
 4. Prof. Ing. Ladislav Drška, CSc.:Počítačová a laboratorní astrofyzika
 5. Doc.Ing. Igor Jex, DrSc.:Kvantová informace a komunikace
 6. Doc.Ing. Jiří Kunz, CSc.:Fraktologie.

Exkurze

 1. Ústav jaderného výzkumu Řež u Prahy
 2. Fyzikální ústav "Na Slovance"
 3. Fyzikální ústav "Cukrovarnická"
 4. Leksellův gamma nůž
 5. Oddělení radioterapie Nemocnice v Motole
 6. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 7. Tokamak CASTOR
 8. Prague Asterix Laser System
 9. Technické muzeum Praha
 10. Medicom (průmyslové a lékařské lasery)
 11. Ústav fyziky atmosféry

Miniprojekty

 1. Marie Svobodová:e/m - měření měrného náboje elektronu
 2. Leopold Cudzik:Dopplerův jev + vzduchová dráha.
 3. David Tlustý:Franck-Hertzův pokus.
 4. Ing.Jan Dostál:Millikanův pokus.
 5. Vojtěch Kysela:Mikrovlny
 6. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc., Ing. Jan Dostál:Základní experiment fyziky plazmatu
 7. Jan Zatloukal:Studium rentgenového spektra měděné anody
 8. Ing. Svoboda Vojtěch, CSc.:Chaotická dynamika.
 9. Ing. Ibrahima Ndiaye:Spektrometrie záření gama
 10. Ing. Ibrahima Ndiaye:Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech
 11. Ing. Libor Škoda:Základní experimenty s lasery
 12. Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D.:Absorpce světla v pevných látkách
 13. Ing. Vlastislav Cháb:Neutronový čítač
 14. Ing. Tomáš Trojek:Analýza stříbrných mincí pomocí ionizujícího záření
 15. RNDr.Lenka Černá:Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek.
 16. Ing. Jan Rataj:Využití výpočtového kódu MCNP v reaktorové fyzice.
 17. Ing. Dušan Kobylka:Odvod tepla z palivového článku v jaderném reaktoru
 18. Ing. Jan Adámek:Mikroskopie a lokální elektronová mikroanalýza v materiálovém výzkumu
 19. Ing. Jan Siegl, CSc., Ing. Ondřej Kovářík:Únavové poruchy letadel - řádkovací elektronová mikroskopie
 20. Ing. Jan Siegl, CSc., Ing. Ondřej Kovářík:Studium plazmaticky nanášených povrchových vrstev
 21. RNDr.Dr. Miroslav Karlík:Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
 22. RNDr.Lenka Thinová:Měření v kasematech pod Vyšehradem 1 : měření radonu
 23. Ing.Zdeněk Berka:Měření v kasematech pod Vyšehradem 2 : přirozená radioaktivita
 24. Anita Daříčková, prom.chem.:Využití lyoluminiscence v dozimetrii
 25. Ing. Josef Blažej, PhD.:Co stihne světlo za pikosekundu? Měření času s pikosekundovou přesností.
 26. Dr. Ing. Ivan Richter, Prof. Ing. Pavel Fiala, CSc., Ing. Milan Květoň, Ing. Jan Kratochvil:Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
 27. Doc. Ing. Igor Jex, DrSc.:Co je kvantový počítač
 28. Doc. Ing. Igor Jex, DrSc.:Fyzika a biologie
 29. Ing. Jiří Mikyška:Počítačové generování fraktálních množin
 30. Ing. Vladimír Chalupecký:Linux Lab
 31. Ing. Emil Kotrč:Metody strojového učení
 32. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice
 33. Ing. Andrej Dombrovský, Ing. Michal Němec:Generace nanosekundových impulsů v pevnolátkovém laseru
 34. Ing. Rostislav Silber, CSc.:Plynová chromatografie
 35. Ing. Leoš Novák:Jsou pro nás rentgenová vyšetření nebezpečná?
 36. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.:Pozorovatel - pouze pro případné zájemce z řad sš učitelů