Náplň Fyzikálního týdne

Program

Přednášky

 1. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.:Termojaderná fúze
 2. Doc.Ing. Jiří Kunz, CSc.:Fraktologie.
 3. Ing. Václav Čuba, Ph.D.:Radiační chemie
 4. Ing. Pavel Dvořák:Ionizující záření v medicíně
 5. Mgr. Jaroslav Bouda:Jaderná energie v životě člověka
 6. Doc. Ing. Edita Pelantová, CSc.:Teorie grafů
 7. Prof. Ing. Ladislav Drška, CSc:Počítačová a laboratorní astrofyzika

Exkurze

 1. Ústav jaderného výzkumu Řež u Prahy
 2. Fyzikální ústav "Na Slovance"
 3. Fyzikální ústav "Cukrovarnická"
 4. Leksellův gamma nůž
 5. Oddělení radioterapie Nemocnice v Motole
 6. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 7. Tokamak CASTOR
 8. Prague Asterix Laser System
 9. Astronomický ústav AV ČR Ondřejov
 10. Technické muzeum Praha
 11. Ústav fyziky atmosféry
 12. Ústav fyzikální chemie

Miniprojekty

 1. Marie Svobodová:e/m - měření měrného náboje elektronu
 2. Jiří Martinčík:Dopplerův jev + vzduchová dráha
 3. David Tlustý:Franck-Hertzův pokus
 4. Ing. Libor Škoda:Millikanův pokus
 5. Vojtěch Kysela:Mikrovlny
 6. Ing. Petr Luft:Chaotická dynamika.
 7. Jan Novotný:Spektrometrie záření gama
 8. Ibrahima Ndiaye:Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech
 9. Ing. Libor Škoda:Základní experimenty s lasery
 10. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.:Měření rychlosti světla
 11. David Tlustý:Balmerova série vodíku
 12. Ing. Petr Luft:Numerické modelování fyzikálních dějů.
 13. Jiří Hron:Mlžná komora
 14. Ing. Rostislav Silber, CSc.:Plynová chromatografie
 15. Jiří Dolanský, prom.chem, CSc.:Atomová absorpční spektroskopie
 16. Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D.:Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo ?
 17. Ing. Vlastislav Cháb:Neutronový čítač
 18. Ing. Jan Rataj:Využití výpočtového kódu MCNP v reaktorové fyzice.
 19. Ing. Dušan Kobylka:Odvod tepla z palivového článku v jaderném reaktoru
 20. Ing. Petr Sedlák:RTG fázová analýza aneb hledáme vzácné kovy v příbramských horninách
 21. Ing. Jan Siegl CSc.:Únavové poruchy letadel - řádkovací elektronová mikroskopie
 22. Ing. Jan Adámek:Mikroskopie v materiálovém výzkumu
 23. RNDr.Dr. Miroslav Karlík:Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
 24. Ing. Zdeněk Berka:Po stopách zdrojů radonu v Louňovicích
 25. RNDr. Lenka Thinová:Můžete se v Louňovicích bez obav napít?
 26. Dr. Ing. Michal Beneš:Počítačové generování fraktálních množin
 27. Ing. J. Makovička:Linux Lab
 28. Ing. Viktorie Štísová:Poškození DNA vlivem ionizujícího záření
 29. Ing. Emil Kotrč:Rozhodovací stromy a lesy
 30. Ing. Tomáš Trojek:Zkoumání památek pomocí záření X
 31. Ing. Antonín Kolros:Neutronová aktivační analýza
 32. Ing. Jan Hrbáček:Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače
 33. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice
 34. Marie Svobodová:Náhradník - pro pozdě přihlášené :-)
 35. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.:Pozorovatel - pouze pro případné zájemce z řad sš učitelů
 36. Dr. Ivan Richter, Ing. Milan Květoň, Ing. Radek Baše, Ing. David Najdek:Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
 37. Ing. Alexandr Jančárek, CSc:Měření spektrálních vlastností klasických a laserových zdrojů
 38. Ing. Petr Gavrilov, CSc.:Měření transmise laserových a optických materialů