Náplň Fyzikálního týdne

Program

Přednášky

 1. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.:Úvod do chaotické dynamiky.
 2. Ing. Václav Čuba, Ph.D.:Radiační chemie
 3. Prof. Ing. Ladislav Drška, CSc:Lasery, jádra, počítače
 4. Prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc:Laserové měření vzdáleností v kosmu
 5. RNDr. Zdeněk TOMIAK:Proč mají polovodiče polovodivé vlastnosti.
 6. Doc. Ing. Edita Pelantová, CSc.:Neřešené problémy teorie čísel
 7. Prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.:Radioaktivita v životním prostředí
 8. Mgr. Jaroslav Bouda:Jaderná energie v životě člověka
 9. :

Exkurze

 1. Ústav jaderného výzkumu Řež u Prahy
 2. Fyzikální ústav "Na Slovance"
 3. Fyzikální ústav "Cukrovarnická"
 4. Leksellův gamma nůž
 5. Oddělení radioterapie Nemocnice v Motole
 6. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 7. Tokamak CASTOR
 8. Prague Asterix Laser System
 9. Astronomický ústav AV ČR Ondřejov
 10. Technické muzeum Praha
 11. Ústav fyziky atmosféry
 12. Ústav fyzikální chemie

Miniprojekty

 1. Ing. Pavel Soldán, Ph.D.:e/m - měření měrného náboje elektronu
 2. Ing. Petr Homola:Dopplerův jev + vzduchová dráha
 3. David Tlustý:Franck-Hertzův pokus
 4. Ing. Libor Škoda:Millikanův pokus
 5. Jan Čepila:Mikrovlny
 6. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.:Spektrometrie záření gama
 7. David Koňařík, Bc.:Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech
 8. Ing. Libor Škoda:Základní experimenty s lasery
 9. David Koňařík, Bc.:Měření rychlosti světla
 10. :Balmerova série vodíku
 11. Ing. Pavel Soldán, Ph.D.:Palivový článek
 12. Ing. Petr Homola:Numerické modelování fyzikálních dějů.
 13. Ing. Rostislav Silber, CSc.:Plynová chromatografie
 14. Jiří Dolanský, prom.chem, CSc.:Atomová absorpční spektroskopie
 15. Ing. Jan Adámek:Mikroskopie v materiálovém výzkumu
 16. RNDr.Dr. Miroslav Karlík:Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
 17. Ing. Viktorie Štísová, Ing. Begusova, CSc.:Poškození DNA vlivem ionizujícího záření
 18. Ing. Martin Fedyszyn:Měření krátkých časových intervalů s pikosekundovým rozlišením
 19. Ing. Z. Potůček, Ph.D.:Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo ?
 20. Ing. Lukáš Král:Detekce jednotlivých fotonů - laserem buzená fluorescence
 21. Ing. Martin Němec:Počítačové zpracování obrazu - analýza snímků družic
 22. Ing. Jiří Mikyška:Počítačové zobrazování fraktálních množin
 23. Ing. Robert Straka:LINUX Lab
 24. RNDr.Lenka Černá:Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek.
 25. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I
 26. Ing. Josef Voltr, CSc.:Řízení polohy mikroprocesorem
 27. Ing. Tomáš Oberhuber:Algoritmy pro počítačovou grafiku
 28. Mgr. Palajová, Ing. Jadrníčková:Spektrometrie gama záření a rentgen-fluorescenční analýza
 29. Doc. Ing. Richard Liska, CSc., Ing. Pavel Bureš:Numerické modelování proudění mělké vody
 30. Doc. Ing. Richard Liska, CSc. Ing. Pavel Bureš:Numerické modelování dynamiky plynů
 31. Ing. Irena Pavlíková:Vliv stínění na dávku v oční čočce při brachyterapii
 32. RNDr. Lenka Thinová:Je životní prostředí kolem JE Temelín kontaminované umělými radionuklidy?
 33. Prof. Ing. Jaroslav Král, CSc.:Co dýcháme? Prvkove slozeni respirabilniho aerosolu
 34. Ing. Leoš Novák:Jsou pro nás rentgenová vyšetření nebezpečná?
 35. Ing. Dušan Kobylka:Odvod tepla z palivového článku v jaderném reaktoru
 36. Ing. Petr Ambrož:Teorie čísel a šifrování
 37. Ing. Petr Gavrilov, CSc., Prof. Ing. Vaclav Kubecek DrSc., Ing. Alena Zavadilova, Ing. Martin Divoky:Měření transmise laserových a optických materialů
 38. David Najdek, Jakub Svoboda, Ivan Richter, Milan Kveton:Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
 39. Ing. Antonín Kolros:Neutronová aktivační analýza - biologické a geologické vzorky
 40. Ing. Emil Kotrč:Metody strojového učení
 41. Prof. Ing. Igor Jex, DrSc:Provázání ve fyzice
 42. Ing. Libor Seidl:Holografická paměť v reálném čase
 43. prof. Ing. I. Jex, DrSc:Nahodne chozeni
 44. ing. Hynek Lavička:Simulace socio-ekonomických systémů