Náplň Fyzikálního týdne

Program

Přednášky

 1. Ing. Václav Čuba, Ph.D.:Radiační chemie
 2. RNDr. Zdeněk TOMIAK:Proč mají polovodiče polovodivé vlastnosti.
 3. Prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.:Ionizující záření kolem nás
 4. Mgr. Jaroslav Bouda:Jaderná energie v životě člověka
 5. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.:Foton - a bylo světlo.
 6. Prof. Ing. Ladislav Drška, CSc:Fyzika extrémních stavů látky
 7. Mgr. Milan Krbálek, PhD.:Automobilová doprava očima matematiky.
 8. Doc.Ing. Jiří Kunz, CSc.:Fraktologie.
 9. RNDr. Vladimír Wágner, CSc.:Jak to vypadá uvnitř neutronových hvězd.
 10. Ing. Miroslav Virius, CSc.:Programování pro .net

Exkurze

 1. Ústav jaderného výzkumu Řež u Prahy
 2. Fyzikální ústav - Na Slovance
 3. Fyzikální ústav - Cukrovarnická
 4. Leksellův gamma nůž
 5. Oddělení radioterapie Nemocnice v Motole
 6. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 7. Tokamak CASTOR
 8. Prague Asterix Laser System
 9. Astronomický ústav AV ČR Ondřejov
 10. Technické muzeum Praha
 11. Ústav fyziky atmosféry

Miniprojekty

 1. Ing. Marie Svobodová:e/m - měření měrného náboje elektronu
 2. David Tlustý:Franck-Hertzův pokus
 3. Ing. Marie Svobodová:Millikanův pokus
 4. Jan Čepila:Mikrovlny
 5. Ing. Vladimír Pospíšil:Spektrometrie záření gama
 6. Ing. Zuzana Sekerešová:Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech
 7. Ing. Libor Škoda:Základní experimenty s lasery
 8. Bc. David Koňařík:Měření rychlosti světla
 9. David Tlustý:Balmerova série vodíku
 10. Jan Čepila:Palivový článek
 11. Ing. Hynek Lavička:Numerické modelování fyzikálních dějů.
 12. doc. Ing. Goce Chadzitaskos,CSc.:Studium rentgenového spektra měděné anody
 13. Ing. Zuzana Sekerešová:Studium ultrazvukových vln
 14. Bc. David Koňařík:Cavendishův experiment - měření gravitační konstanty
 15. Ing. Vladimír Pospíšil:Termodynamické zákony v praxi
 16. Jiří Dolanský, prom.chem, CSc.:Atomová absorpční spektroskopie
 17. Ing. Jan Adámek:Mikroskopie v materiálovém výzkumu
 18. Ing. Petr Homola:Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
 19. Ing. Viktorie Štísová, Ing. Begusova, CSc.:Poškození DNA vlivem ionizujícího záření
 20. Ing. Martina Fedyszynová:Měření krátkých časových intervalů s pikosekundovým rozlišením
 21. Ing. Martin Němec:Počítačové zpracování obrazu - analýza snímků družic
 22. Petr Bednařík:Počítačové zobrazování fraktálních množin
 23. Ing. Robert Straka:LINUX Lab
 24. RNDr.Lenka Černá:Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek.
 25. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I
 26. Ing. Vladimír Chalupecký:Algoritmy pro počítačovou grafiku
 27. Doc. Ing. Richard Liska, CSc., Ing. Milan Kuchařík:Numerické modelování proudění mělké vody
 28. Doc. Ing. Richard Liska, CSc. Ing. Milan Kuchařík:Numerické modelování dynamiky plynů
 29. Ing. Leoš Novák:Jsou pro nás rentgenová vyšetření nebezpečná?
 30. Jakub Svoboda, Jaroslav Hopp, Milan Kveton, Ivan Richter:Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice
 31. Ing. Hynek Lavička:Simulace socio-ekonomických systémů
 32. Ing. Simona Trampotová:Můžeme použít nový typ scintilátoru YAP k měření radonu?
 33. Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D.:Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo ?
 34. Ing. Petr Sedlák:RTG fázová analýza aneb hledáme vzácné kovy v příbramských horninách
 35. Ing. Jan Novotný:Nevaž se, 'PROVAŽ SE ' I
 36. Ing. Jan Novotný:Nevaž se, 'PROVAŽ SE' II
 37. Ing. Kateřina Seinerová.:Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo
 38. Ing. Dušan Kobylka:Simulace provozu JE s bloky VVER 440 a CANDU 6
 39. Ing. Dušan Kobylka:Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR
 40. Ing. Jan Siegl CSc.:Únavové poruchy letadel - řádkovací elektronová mikroskopie
 41. Ing. Ondřej Šmejkal:Gama záření z přírodních zdrojů
 42. Ing. Petr Průša:Aplikace rentgenfluorescenční analýzy ke studiu památek
 43. Ing. Josef Voltr, CSc.:Prvkové analýzy pomocí protonového svazku (metoda PIXE)
 44. Ing. Rostislav Silber, CSc.:Plynová chromatografie při radiační dechloraci polutantů
 45. doc.Ing.Goce Chadzitaskos,CSc.:Studium obrazu z parabolického pásu
 46. Ing. Ondřej Ploc:Stanovení radiační zátěže od kosmického záření na palubě letadla