Náplň Fyzikálního týdne

Program

Přednášky

 1. Ing. Václav Čuba, Ph.D.:Radiační chemie
 2. RNDr. Zdeněk Tomiak:Proč mají polovodiče polovodivé vlastnosti
 3. prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.:Ionizující záření kolem nás
 4. RNDr. Vladimír Wágner, CSc.: Jaderné zdroje pro vesmírnou kolonizaci.
 5. Ing. Miroslav Virius, CSc.:Programování pro .net
 6. prof. Ing. Ladislav Drška, CSc:Informatika a postmoderní fyzika
 7. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.:Automobilová doprava pod matematickým drobnohledem
 8. Ing. Aleš Materna, Ph.D.:Pevné, pevnější, nejpevnější

Exkurze

 1. Ústav jaderného výzkumu Řež u Prahy
 2. Fyzikální ústav - Na Slovance
 3. Fyzikální ústav - Cukrovarnická
 4. Leksellův gamma nůž
 5. Oddělení radioterapie Nemocnice v Motole
 6. Tokamak CASTOR
 7. Prague Asterix Laser System
 8. Astronomický ústav AV ČR Ondřejov
 9. Letecké muzeum Praha - Kbely
 10. Ústav fyziky atmosféry
 11. Ústav fyzikální chemie
 12. StreTech
 13. UJP PRAHA a.s.

Miniprojekty

 1. Ing. Marie Svobodová:e/m - měření měrného náboje elektronu
 2. Petr Gallus:Dopplerův jev + vzduchová dráha
 3. Ing. Marie Svobodová:Millikanův pokus
 4. Jan Čepila:Mikrovlny
 5. Jan Čepila:Spektrometrie záření gama
 6. Ing. Vladimír Pospíšil:Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech
 7. Bc. Miroslav Krůs:Základní experimenty s lasery
 8. Bc. David Koňařík:Měření rychlosti světla
 9. David Tlustý:Balmerova série vodíku
 10. Bc. Miroslav Krůs:Palivový článek
 11. Ing. Hynek Lavička:Numerické modelování fyzikálních dějů.
 12. Ing. Vladimír Pospíšil:Studium rentgenového spektra měděné anody
 13. Ing. Zuzana Sekerešová:Studium ultrazvukových vln
 14. Bc. David Koňařík:Cavendishův experiment - měření gravitační konstanty
 15. Pavel Háček:Základní experiment fyziky plazmatu
 16. Ing. Vladimír Pospíšil:Termodynamické zákony v praxi
 17. Ing. Rostislav Silber, CSc.:Plynová chromatografie
 18. Ing. Jan Adámek:Mikroskopie v materiálovém výzkumu
 19. doc. Dr. RNDr. Miroslav Karlík:Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
 20. Ing. Martin Němec:Počítačové zpracování obrazu - analýza snímků družic
 21. Ing. Petr Pauš:Počítačové zobrazování fraktálních množin
 22. Ing. Robert Straka:LINUX Lab
 23. RNDr.Lenka Černá:Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek.
 24. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I
 25. Ing. Petr Ambrož, Ph.D.:Teorie čísel a šifrování
 26. Ing. Hynek Lavička:Simulace socio-ekonomických systémů
 27. Bc. Václav Zycháček:Mlžná komora
 28. Ing. Petr Sedlák:RTG fázová analýza aneb hledáme vzácné kovy v příbramských horninách
 29. Ing. Kateřina Seinerová:Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo
 30. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE s bloky VVER 440 a CANDU 6
 31. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR
 32. Ing. Jan Siegl, CSc.:Únavové poruchy letadel - řádkovací elektronová mikroskopie
 33. Ing. Ondřej Ploc:Radiační zátěž od kosmického záření na palubě letadla
 34. Ing. Zdeněk Potůček, Ph.D.:Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo ?
 35. Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.:Laserem indukovaná fluorescenční spektrometrie s časovým rozlišením
 36. Ing. Radek Mušálek:Bylo příčinou potopení Titaniku selhání materiálu?
 37. Ing. Rudolf Klepáček:Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie
 38. prof. Ing. Jaroslav Král, CSc.:Příprava a měření nanovstev
 39. :Identifikace neznámého zářiče použitím gama spektroskopie
 40. Ing. Gonzalo Cabal:Gama záření z přírodních zdrojů
 41. Ing. Ondřej Svoboda:Úvod do chaotické dynamiky.
 42. Ing. Tomáš Polách:Radon - neviditelný nepřítel
 43. Ing. Jaroslav Novotný:Kvantová kryptografie
 44. Michal Bako:Stanovení dávky radiochromními dozimetry
 45. Jiří Hron:Hmotnost elementárních částic
 46. Jiří Hron:Zákonitosti mikrosvěta