Náplň Fyzikálního týdne

Program

Přednášky

 1. Ing. Václav Čuba, Ph.D.:Radiační chemie
 2. prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.:Průvodce ionizujícím zářením -od aplikací v medicíně, po studium památek
 3. Mgr. Jaroslav Bouda:Jaderná energie v životě člověka
 4. Ing. Aleš Materna, Ph.D.:Pevné, pevnější, nejpevnější
 5. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.:Automobilová doprava pod matematickým drobnohledem
 6. Prof. Ing. Ladislav Drška, CSc:Lze světlem rozbíjet atomy ?
 7. Ing. Miroslav Virius, CSc.:Programování pro .net
 8. Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.:Magnetary
 9. Ing. Marek Škereň, Ph.D.:Současné aspekty holografie
 10. Michal Kazda:Termojaderná fúze

Exkurze

 1. UJV AV ČR, a.s., Řež u Prahy
 2. UJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 3. Fyzikální ústav - Na Slovance
 4. Fyzikální ústav - Cukrovarnická
 5. Leksellův gamma nůž
 6. Oddělení radioterapie Nemocnice v Motole
 7. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 8. Tokamak CASTOR
 9. Tokamak COMPASS
 10. Prague Asterix Laser System
 11. Letecké muzeum Praha - Kbely
 12. Ústav fyziky atmosféry
 13. Ústav fyzikální chemie
 14. Z pinč na FEL ČVUT

Miniprojekty

 1. Pavel Linhart:e/m - měření měrného náboje elektronu
 2. Ing. Marie Svobodová:Dopplerův jev + vzduchová dráha
 3. Michal Kazda:Mikrovlny
 4. Ing. Jiří Bočan:Spektrometrie záření gama
 5. Ing. Marie Svobodová:Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech
 6. Ing. Vladimír Pospíšil:Zeemanův jev
 7. Bc. Miroslav Krůs:Základní experimenty s lasery
 8. Ing. Zuzana Sekerešová:Měření rychlosti světla
 9. Ing. David Tlustý:Balmerova série vodíku
 10. Bc. Miroslav Krůs:Palivový článek
 11. Martin Kubič:Základní experiment fyziky plazmatu
 12. Ing. Vladimír Pospíšil:Termodynamické zákony v praxi
 13. doc. Dr. RNDr. Miroslav Karlík:Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
 14. Ing. Martin Němec:Počítačové zpracování obrazu - analýza snímků družic
 15. Ing. Petr Pauš:Počítačové zobrazování fraktálních množin
 16. Ing. Robert Straka:LINUX Lab
 17. RNDr.Lenka Černá:Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek.
 18. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I
 19. Ing. Vladimír Chalupecký:Algoritmy pro počítačovou grafiku
 20. Ing. Petr Ambrož, Ph.D.:Teorie čísel a šifrování
 21. Jaroslav Adam:Mlžná komora
 22. Ing. Petr Sedlák:RTG fázová analýza aneb hledáme vzácné kovy v příbramských horninách
 23. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE s bloky VVER 440 a CANDU 6
 24. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR
 25. Ing. Jan Siegl, CSc.:Únavové poruchy letadel - řádkovací elektronová mikroskopie
 26. Ing. Václav Štěpán, Jakub Kákona:Radiační zátěž od kosmického záření na palubě letadla
 27. Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.:Laserem indukovaná fluorescenční spektrometrie s časovým rozlišením
 28. Ing. Rudolf Klepáček:Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie
 29. Ondřej Huml:Identifikace neznámého zářiče použitím gama spektroskopie
 30. Ing. Gonzalo Cabal:Gama záření z přírodních zdrojů
 31. Ing. Ondřej Svoboda:Úvod do chaotické dynamiky.
 32. Ing. Jan Frýbort:Kritický stav jaderného reaktoru
 33. Ing. Josef Voltr, CSc.:Doutnavý výboj
 34. RNDr.Lenka Thinová, Ing. Katka Rovenská:Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína?
 35. Ing. Hynek Lavička, Ph.D.:Modelováni fyzikálních dějů pomocí metody Monte Carlo
 36. Ing. Jiří Martinčík:Termoluminiscenční dozimetrie
 37. Jan Stránský:Odchylka ekliptiky od roviny Galaxie
 38. Ing. Rostislav Silber, CSc.:Plynová chromatografie
 39. Ing. Lenka Trnková:Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek
 40. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.:Co se stane, když se na LHC srazí dva protony?
 41. Ing. Martin Fibrich:Pevnolátkový laser a jeho vlastnosti
 42. Ing. Jakub Svoboda:Holografie - záznam obrazového hologramu
 43. Ing. Milan Květoň:Jak poznávat mikrosvět pomocí optické difrakce?
 44. Ing. Michal Marcisovský, RNDr. David Břeň, Ph.D.:Mionový detektor