Náplň Fyzikálního týdne

Program

Přednášky

 1. Ondřej Kudláček:Termojaderná fúze
 2. Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.:Programování pro .net
 3. Ing. Václav Čuba, Ph.D.:Radiační chemie
 4. Ing. Aleš Materna, Ph.D.:Pevné, pevnější, nejpevnější
 5. RNDr. Zdeněk Tomiak:Proč mají polovodiče polovodivé vlastnosti
 6. prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.:Průvodce ionizujícím zářením -od aplikací v medicíně, po studium památek
 7. Mgr. Jaroslav Bouda:Jaderná energie v životě člověka
 8. Ing. Michaela Martinková:Fúze s inerciálním udrzením a termonukleární reaktory.
 9. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.:Automobilová doprava pod matematickým drobnohledem

Exkurze

 1. UJV AV ČR, a.s., Řež u Prahy
 2. UJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 3. Fyzikální ústav - Na Slovance
 4. Fyzikální ústav - Cukrovarnická
 5. Leksellův gamma nůž
 6. Oddělení radioterapie Nemocnice na Bulovce
 7. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 8. Tokamak GOLEM
 9. Tokamak COMPASS
 10. Prague Asterix Laser System
 11. Astronomický ústav AV ČR Ondřejov
 12. Ústav fyziky atmosféry
 13. Ústav fyzikální chemie
 14. StreTech
 15. Z pinč na FEL ČVUT

Miniprojekty

 1. Ondřej Kudláček:e/m - měření měrného náboje elektronu
 2. Bc. Tomáš Jakoubek:Mikrovlny
 3. Ing. Miroslav Krus:Spektrometrie záření gama
 4. Ing. Vladimír Pospíšil:Zeemanův jev
 5. Ing. David Tlustý:Základní experimenty s lasery
 6. Bc. Dan Krasnický:Studium rentgenového spektra měděné anody
 7. Ing. Vladimír Pospíšil:Termodynamické zákony v praxi
 8. Ing. Ondřej Ploc:Radiační zátěž na palubách letadel
 9. Ing. Ondřej Svoboda:Úvod do chaotické dynamiky.
 10. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I
 11. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice II
 12. Ing. Jan Adámek:Mikroskopie v materiálovém výzkumu
 13. Ing. Jan Siegl, CSc.:Únavové poruchy letadel - řádkovací elektronová mikroskopie
 14. Ing. Petr Sedlák:RTG fázová analýza aneb hledáme vzácné kovy v příbramských horninách
 15. Ing. Tomáš Vrba:Gama záření z přírodních zdrojů
 16. Ing. Jiří Martinčík:Termoluminiscenční dozimetrie
 17. Ing. Lenka Trnková:Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek
 18. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE s bloky VVER 440 a CANDU 6
 19. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR
 20. RNDr.Lenka Thinová, Ing. Katka Rovenská:Byla v Koněpruských jeskyních skutečně penězokazecká dílna?
 21. Ing. Tomáš Urban:Radioterapie ve zkratce, vážně i zábavně
 22. Ing. Kateřina Vávrů:Stanovení dávky pomocí gelů
 23. Ing. Martin Němec:Počítačové zpracování obrazu - analýza snímků družic
 24. Jan Stránský:Odchylka ekliptiky od roviny Galaxie
 25. Ing. Lenka Heraltová:Kritický stav jaderného reaktoru
 26. Ing. Rostislav Silber, CSc.: Plynová chromatografie
 27. Ing. Jan Smotlacha:Numerické modelování fyzikálních dějů.
 28. Ing. Petr Pauš:Počítačové zobrazování fraktálních množin
 29. Ing. Petr Ambrož, Ph.D.:Teorie čísel a šifrování
 30. Jan Máca:Měření rychlosti světla
 31. Ing. Pavel Bažant:Optický telefon
 32. Ing. Zlata Mrázová:Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop
 33. Ing. Jan Mach:LINUX Lab
 34. Ing. Pavel Strachota:Algoritmy pro počítačovou grafiku
 35. Ing. Balková Lubomíra, Ph.D., Prof. Ing. Pelantová Edita,CSc.:Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.
 36. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.:Co se stane, když se na LHC nebo na RHIC srazí dva protony?
 37. MSc. Gabris Aurel, PhD.:Causality and Quantum Theory
 38. Michal Odstrčil:Vážení Země - Cavendishův experiment
 39. Tomáš Odstrčil:Základní experimenty se supravodiči