e/m - měření měrného náboje elektronu

garant: Bc. Jan Rusňák

autoři: Marek Michl,Vojtěch Munzar,Petr Švéda

sbornik presentace

Dopplerův jev + vzduchová dráha

garant: Filip Mohyla

autoři: Tomáš Sladovník,Jiří Jelínek,Hana Štolcová


Dualismus vln a částic

garant: Jaroslav Adam

autoři: Jan Pecina,Jiří Bárdoš,Filip Horák

sbornik presentace

Mikrovlny

garant: František Batysta

autoři: Jan Břečka,Lukáš Folwarczný,Eduard Šubert

sbornik presentace

Spektrometrie záření gama

garant: Ing. Miroslav Krůs

autoři: Jakub Maksymov,Jiří Dluhoš,Andrea Hladíková

sbornik presentace

Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech

garant: Bc. Michal Tesař

autoři: Jan Kovač,Daniel Krpelík

sbornik presentace

Zeemanův jev

garant: Ing. David Tlustý

autoři: Tereza Gerguri,Stanislav Marek,Michal Schulz

sbornik presentace

Základní experimenty s lasery

garant: Šárka Vondrová

autoři: Jan Povolný,Petr Zakopal,Daniel Jurda,Dan Šmíd

sbornik presentace

Měření rychlosti světla

garant: Bc. Tomáš Jakoubek

autoři: Lukáš Kunovský,Petr Bílek

sbornik presentace

Balmerova série vodíku

garant: Ing. David Tlustý

autoři: Filip Grepl,Jakub Stuchlý,Marek Benc

sbornik presentace

Studium ultrazvukových vln

garant: Jitka Brabcová

autoři: Jakub Slížek,Jiří Záhora,Marie Kvasnicová

sbornik presentace

Termodynamické zákony v praxi

garant: Bc. Jakub Vícha

autoři: Petra Hamerníková,Helena Picmausová,Adam Sedlařík,Jiří Štěpán

sbornik presentace

Měření kosmického záření

garant: Ing. Ján Kubančák

autoři: David Klečka,Petra Vaníčková,Viktor Dedek,Jan Vondráček,Jan Bareš

sbornik presentace

Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I

garant: Dr. Ing. Milan Šiňor

autoři: Martin Zvěřina,Petr Jáč,Marcel Rodák,Oto Štícha

sbornik presentace

Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice II

garant: Dr. Ing. Milan Šiňor

autoři: Vojtěch Cvrček,Vítek Růžička,David Čepelík

sbornik presentace

Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie

garant: Ing. Jan Aubrecht

autoři: Martin Jelínek,Igor Turčan

sbornik presentace

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

garant: doc. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

autoři: Ondřej Ticháček,Radim Hueber,Eva Korytiaková

sbornik presentace

Mikroskopie v materiálovém výzkumu

garant: Ing. Jan Adámek

autoři: Anita Hrubešová,Jan Jetenský

sbornik presentace

RTG fázová analýza aneb hledáme vzácné kovy v příbramských horninách

garant: Ing. Petr Sedlák

autoři: Petr Bezstarosti,Martin Malý

sbornik presentace

Termoluminiscenční dozimetrie

garant: Ing. Jiří Martinčík

autoři: Jana B. Hejduková,Tomáš Svoboda,Ondřej Hladík

sbornik presentace

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

garant: Ing. Petr Průša

autoři: Helena Brandejská,Josef Novák,Michal Unzeitig

sbornik presentace

Počítačové zpracování obrazu - analýza snímků družic

garant: Ing. Martin Němec

autoři: Jonáš Chudý,Petr Koza,Martina Grunerová

sbornik presentace

Odchylka ekliptiky od roviny Galaxie

garant: Jan Stránský

autoři: Tomáš Bárta,Jiří Kapr,Jakub Fuis

sbornik presentace

Počítačové zobrazování fraktálních množin

garant: Ing. Petr Pauš

autoři: Jana Sotáková,Jiří Bednář,Veronika Chloubová

sbornik presentace

Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop

garant: Ing. Zlata Mrázová

autoři: Lukáš Záruba,Marek Rost,Martin Mrva

sbornik presentace

LINUX Lab

garant: Ing. Jan Mach

autoři: Václav Mudra,Jan Papajanovský,Ondřej Zeman

sbornik presentace

Hledání rekordně velkých prvočísel

garant: Ing. Balková Lubomíra, Ph.D.

autoři: Martina Bekrová,Lukáš Vacek,Ondřej Bouchala,David Krška

sbornik presentace

Causality and Quantum Theory

garant: MSc. Aurél Gábris, PhD.

autoři: Dominik Miketa,Jan Brandejs,Jan Mrozek

sbornik presentace

Vážení Země - Cavendishův experiment

garant: Bc. Tomáš Jakoubek

autoři: František Falta,Jakub Veverka,Ondřej Vicenec

sbornik presentace

Základní experimenty se supravodiči

garant: Michal Odstrčil

autoři: Lenka Homolová,Marek Jiruš,Petr Surý

sbornik presentace

Počítačová grafika - pohled pod pokličku

garant: Ing. Pavel Strachota

autoři: Tomáš Pokorný,Hynek Jemelík,Dan Humpál,Sabina Durakovičová,Ihor Bobuskyy

sbornik presentace

Kvantové a klasické procházky

garant: ing. Václav Potoček

autoři: Kryštof Heger,Vladislav Větrovec

sbornik presentace

Simulace socio-dynamických a socio-ekonomických systémů

garant: ing. Hynek Lavička PhD.

autoři: Jakub Šindelář,Michal Dobeš,Tadeáš Hájek,Petr Šturz

sbornik presentace

Co se stane, když se na LHC nebo na RHIC srazí dva protony?

garant: Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.

autoři: Iveta Pelikánová,Aneta Jíchová,Jiří Janda,Aleš Neoral,Dominik Vít

sbornik presentace

Mlžná komora

garant: Viktor Löffelmann

autoři: Tomáš Pikálek,Martin Valko,Kristína Nešporová

sbornik presentace

Jak poznat dávku z barvy gelu?

garant: Ing. Kateřina Vávrů

autoři: Nikol Machátová,Kryštof Vaněk,Michaela Dvořáková

sbornik presentace

Měření základních parametrů tokamaku GOLEM

garant: Bc. Ondřej Kudláček

autoři: Barbora Vlková,Barbora Anna Bajajová,Kristýna Holanová,Jindřich Lidrych,Tomáš Valíček,Zdeněk Kaňovský,Vojtěch Veselý

sbornik presentace

Modelování difuze, nabalování a polymerace

garant: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

autoři: Pavel Polcer,Miroslav Hanzelka

sbornik presentace

Perfektní hešování a rychlý přístup k datům

garant: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

autoři: Pavel Bezstarosti,Michael Pokorný,Karolína Burešová

sbornik presentace

Od báze pravidel k řešení soustavy logických rovnic

garant: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

autoři: Dominik Tělupil,Eva Svobodová,Jan Baborák

sbornik presentace

Matematické modelování materiálů s tvarovou pamětí

garant: Bc. Martin Vlček

autoři: Vojtěch Fišer,Jan Půža

sbornik presentace

Mikrostruktura W pseudoslitin pro extrémní aplikace (světelná a elektronová mikroskopie)

garant: Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.

autoři: David Heralecký,Daniel Švarc,Jan Vokoun

sbornik presentace

Šifrování

garant: Bc. Jana Hradilová

autoři: Ondřej Maslikiewicz,Ondřej Hujňák,Jiří Stejskal

sbornik presentace

K čemu vede rozladění laserového rezonátoru?

garant: Ing. Josef Blažej, Ph.D.

autoři: Jakub Janota,Dominika Kalasová,Jiří Táborský

sbornik presentace

Osvícením ke srážení

garant: Ing. Barbora Drtinová, Ph. D.

autoři: Jana Novotná

sbornik presentace

Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn

garant: ing. Mojmír Němec, Ph.D.

autoři: Barbora Kinterová,Aneta Nová,Jaromír Karmazín

sbornik presentace

Doutnavý výboj

garant: Ing. Josef Voltr, CSc.

autoři: Adam Mrkvička

sbornik presentace

Seznamte se s polarizací!

garant: Jiří Slabý

autoři: Patrik Urban,Radim Cajzl,Jakub Schusser

sbornik presentace

Jak poznávat mikrosvět pomocí optické difrakce

garant: Milan Květoň

autoři: Josef Řehák,Filip Nedorost,Jakub Kodys

sbornik presentace

Holografie - realizace reflexního hologramu

garant: Jakub Svoboda, Marek Škereň

autoři: Zdeňka Špačková,Jan Hájek,Lenka Caletková

sbornik presentace

Příprava plasmonických zlatých nanočástic ve vodném roztoku a jejich základní charakterizace

garant: Filip Novotný

autoři: Václav Kučera,Jan Kurka,Matěj Šebek

sbornik presentace

Počítačové simulace fyzikálních problémů

garant: ing. Hynek Lavička PhD.

autoři: Ondřej Borovec,Michal Roubalík,Martina Štarhová

sbornik presentace

Měření charakteristik laseru generujicího krátké pikosekundové impulsy

garant: Ing. Michal Jelínek

autoři: Lukáš Sedláček,Jan Hlavička

presentace

Určení množství uranu v neznámém vzorku

garant: Ing. Ondrej Huml

autoři: Julie Čeřovská,Vojtěch Hons,Tomáš Grabec,Michaela Klimčáková

sbornik presentace

Poškození DNA účinkem ionizujícího záření

garant: ing. Marie Davidkova, CSc.

autoři: Manuela Voráčová,Kateřina Vaňatková,Jitka Černohorská

sbornik presentace