Náplň Fyzikálního týdne

Program

Přednášky

 1. Bc. Ondřej Kudláček:Termojaderná fúze
 2. Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.:Programování pro .net
 3. Ing. Václav Čuba, Ph.D.:Chemie a záření
 4. Ing. Aleš Materna, Ph.D.:Pevné, pevnější, nejpevnější
 5. Doc. Ladislav Kalvoda, CSc. :Svět viděný optickým vláknem
 6. Mgr. Jaroslav Bouda:Jaderná energie v životě člověka
 7. Ing. Katarína Kittanová:Automobilová doprava pod matematickým drobnohledem
 8. Prof. Ing. Ladislav Drška, CSc.:Lasery a hranice fyziky
 9. Ing. Matěj Navrátil:Ionizující záření v medicíně

Exkurze

 1. UJV AV ČR, a.s., Řež u Prahy
 2. UJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 3. Fyzikální ústav - Na Slovance
 4. Fyzikální ústav - Cukrovarnická
 5. Leksellův gamma nůž
 6. Oddělení radioterapie Nemocnice na Bulovce
 7. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 8. Tokamak GOLEM
 9. Tokamak COMPASS
 10. Prague Asterix Laser System
 11. Astronomický ústav AV ČR Ondřejov
 12. Ústav fyziky atmosféry
 13. Ústav fyzikální chemie
 14. StreTech

Miniprojekty

 1. Bc. Jan Rusňák:e/m - měření měrného náboje elektronu
 2. Filip Mohyla:Dopplerův jev + vzduchová dráha
 3. Jaroslav Adam:Dualismus vln a částic
 4. František Batysta:Mikrovlny
 5. Ing. Miroslav Krůs:Spektrometrie záření gama
 6. Bc. Michal Tesař:Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech
 7. Ing. David Tlustý:Zeemanův jev
 8. Šárka Vondrová:Základní experimenty s lasery
 9. Bc. Tomáš Jakoubek:Měření rychlosti světla
 10. Ing. David Tlustý:Balmerova série vodíku
 11. Jitka Brabcová:Studium ultrazvukových vln
 12. Bc. Jakub Vícha:Termodynamické zákony v praxi
 13. Ing. Ján Kubančák:Měření kosmického záření
 14. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I
 15. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice II
 16. Ing. Jan Aubrecht:Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie
 17. doc. Dr. RNDr. Miroslav Karlík:Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
 18. Ing. Jan Adámek:Mikroskopie v materiálovém výzkumu
 19. Ing. Petr Sedlák:RTG fázová analýza aneb hledáme vzácné kovy v příbramských horninách
 20. Ing. Jiří Martinčík:Termoluminiscenční dozimetrie
 21. Ing. Petr Průša:Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek
 22. Ing. Martin Němec:Počítačové zpracování obrazu - analýza snímků družic
 23. Jan Stránský:Odchylka ekliptiky od roviny Galaxie
 24. Ing. Petr Pauš:Počítačové zobrazování fraktálních množin
 25. Ing. Zlata Mrázová:Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop
 26. Ing. Jan Mach:LINUX Lab
 27. Ing. Balková Lubomíra, Ph.D.:Hledání rekordně velkých prvočísel
 28. MSc. Aurél Gábris, PhD.:Causality and Quantum Theory
 29. Bc. Tomáš Jakoubek:Vážení Země - Cavendishův experiment
 30. Michal Odstrčil:Základní experimenty se supravodiči
 31. Ing. Pavel Strachota:Počítačová grafika - pohled pod pokličku
 32. ing. Václav Potoček:Kvantové a klasické procházky
 33. ing. Hynek Lavička PhD.:Simulace socio-dynamických a socio-ekonomických systémů
 34. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.:Co se stane, když se na LHC nebo na RHIC srazí dva protony?
 35. Viktor Löffelmann:Mlžná komora
 36. Ing. Kateřina Vávrů:Jak poznat dávku z barvy gelu?
 37. Bc. Ondřej Kudláček:Měření základních parametrů tokamaku GOLEM
 38. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.:Modelování difuze, nabalování a polymerace
 39. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.:Perfektní hešování a rychlý přístup k datům
 40. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.:Od báze pravidel k řešení soustavy logických rovnic
 41. Bc. Martin Vlček:Matematické modelování materiálů s tvarovou pamětí
 42. Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.:Mikrostruktura W pseudoslitin pro extrémní aplikace (světelná a elektronová mikroskopie)
 43. Bc. Jana Hradilová:Šifrování
 44. Ing. Josef Blažej, Ph.D.:K čemu vede rozladění laserového rezonátoru?
 45. Ing. Barbora Drtinová, Ph. D.:Osvícením ke srážení
 46. ing. Mojmír Němec, Ph.D.:Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn
 47. Ing. Josef Voltr, CSc.:Doutnavý výboj
 48. Jiří Slabý:Seznamte se s polarizací!
 49. Milan Květoň:Jak poznávat mikrosvět pomocí optické difrakce
 50. Jakub Svoboda, Marek Škereň:Holografie - realizace reflexního hologramu
 51. Filip Novotný:Příprava plasmonických zlatých nanočástic ve vodném roztoku a jejich základní charakterizace
 52. ing. Hynek Lavička PhD.:Počítačové simulace fyzikálních problémů
 53. Ing. Michal Jelínek: Měření charakteristik laseru generujicího krátké pikosekundové impulsy
 54. Ing. Ondrej Huml:Určení množství uranu v neznámém vzorku
 55. ing. Marie Davidkova, CSc.:Poškození DNA účinkem ionizujícího záření