Přednášky

 1. Bc. Ondřej Kudláček: Termojaderná fúze
 2. Doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.: Programování pro .net
 3. Ing. Václav Čuba, Ph.D.: Chemie a záření
 4. Ing. Aleš Materna, Ph.D.: Pevné, pevnější, nejpevnější
 5. Doc. Ladislav Kalvoda, CSc. : Svět viděný optickým vláknem
 6. Ing. Matěj Navrátil: Ionizující záření v medicíně
 7. Mgr. Jaroslav Bouda: Jaderná energie v životě člověka
 8. Ing. Katarína Kittanová: Automobilová doprava pod matematickým drobnohledem
 9. Prof. Ing. Ladislav Drška, CSc: ELI a nová fyzika

Exkurze

 1. UJV AV ČR, a.s., Řež u Prahy
 2. UJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 3. Fyzikální ústav - Na Slovance
 4. Fyzikální ústav - Cukrovarnická
 5. Leksellův gamma nůž
 6. Oddělení radioterapie Nemocnice na Bulovce
 7. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 8. Tokamak GOLEM I
 9. Tokamak GOLEM II
 10. Tokamak COMPASS
 11. Prague Asterix Laser System
 12. Technické muzeum Praha (samostatně)
 13. Ústav fyziky atmosféry
 14. Ústav fyzikální chemie

Miniprojekty

 1. Petr Gallus: e/m - měření měrného náboje elektronu
 2. Ing. Jaroslav Adam: Dualismus vln a částic
 3. Bc.Tomas Markovic: Mikrovlny
 4. Bc. Filip Mohyla: Spektrometrie záření gama
 5. Ing. David Tlustý: Zeemanův jev
 6. Šárka Vondrová: Základní experimenty s lasery
 7. Ing. Jaroslav Adam: Měření rychlosti světla
 8. Ing. David Tlustý: Balmerova série vodíku
 9. Bc. Filip Mohyla: Studium ultrazvukových vln
 10. Bc.Tomas Markovic: Termodynamické zákony v praxi
 11. Bc. Martin Veselý: Teorie náhodných matic aneb tak trochu jiná statistika
 12. Bc. Martin Vlček: Modelování materiálů s tvarovou pamětí
 13. Ing. Ondřej Kudláček: Dynamická stabilizace polohy plazmatu na tokamaku GOLEM
 14. Bc. Michal Odstrčil: Snímání polohy plazmatu vysokorychlostní kamerou
 15. Bc. Michal Odstrčil: Učící se algoritmy na tokamaku GOLEM
 16. Ing. Ondřej Kudláček: Zjišťování vertikální polohy plazmatu na tokamaku GOLEM pomocí Mirnovových cívek
 17. Viktor Löffelmann: Mlžná komora
 18. Ing. Jaroslav Nejdl, Jan Hřebíček (FZU AV ČR): Generace a zesilování ultrakrátkých laserových pulsů
 19. Ing. Jaroslav Nejdl: Rentgenové lasery a jiné laboratorní zdroje krátkovlnného záření
 20. Ing. Miroslav Krůs: Urychlování částic pomocí laseru
 21. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.: Keplerova úloha o dělových koulích
 22. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.: Nebojte se variačních úloh
 23. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.: Simulované žíhání jako nástroj k hledání optimálního řešení
 24. Jiří Slabý: Seznamte se s polarizací!
 25. Ing.Michal Němec: Měření charakteristik pevnolátkového infračerveného Er: YAG laseru
 26. ing. Marie Davidkova, CSc.: Poškození DNA účinkem ionizujícího záření
 27. Dr. Ing. Milan Šiňor: Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I
 28. Dr. Ing. Milan Šiňor: Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice II
 29. Ing. Ján Kubančák: Měření kosmického záření
 30. Ing. Pavel Strachota: Počítačová grafika - pohled pod pokličku
 31. Ing. Zlata Mrázová: Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop
 32. Ing. Petr Pauš: Počítačové zobrazování fraktálních množin
 33. Ing. Jan Mach: LINUX Lab
 34. Ing. Ľubomíra Balková, Ph.D.: Ramseyova teorie aneb příklady, které jsou pro počítače moc složité
 35. Ing. Mojmír Němec, Ph.D.: Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn
 36. Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.: Laserem indukovaná fluorescenční spektrometrie s časovým rozlišením
 37. Ing. Jan Adámek: Mikroskopie v materiálovém výzkumu
 38. Ing. Michal Jelínek: Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund
 39. Bc. Jana Hradilová: Šifrování
 40. Ing. Stepan Svoboda: Kvantový Hallův jev
 41. Jakub Svoboda, Milan Květoň: Holografie - realizace reflexního hologramu
 42. Ing. Petr Průša: Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek
 43. Ing. Kateřina Vávrů: Jak poznat dávku z barvy gelu?
 44. Ing. Tomáš Urban: Termoluminiscenční dozimetrie
 45. Ing. Michal Vajzer: Co se stane, když se na LHC nebo na RHIC srazí dva protony?
 46. Ing. Helena Šediváková: Po stopách Isaaca Newtona
 47. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D: Bioinformatika - porovnávání sekvencí DNA
 48. MSc. Aurél Gábris, PhD.: Causality and Quantum Theory
 49. Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, PhD., Ing. Viktorie Madhusudhan Štísová, PhD.: Ochrání alkohol DNA před zářením?