Přednášky

 1. Ondřej Grover:Termojaderná fúze
 2. Ing. Václav Čuba, Ph.D.:Chemie a záření
 3. Ing. Aleš Materna, Ph.D.:Pevné, pevnější, nejpevnější
 4. Ing. Matěj Navrátil:Ionizující záření v medicíně
 5. Mgr. Jaroslav Bouda:Jaderná energie v životě člověka
 6. Ing. Katarína Kittanová:Automobilová doprava pod matematickým drobnohledem
 7. Bc. Martin Veselý:Matematické metody v řízení projektů
 8. Ing. Marek Škereň, PhD.:Holografie a její moderní aplikace
 9. Doc. ing. Miroslav Virius, CSc.:Programování pro .NET
 10. Prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.:Prvočíselná dvojčata a jiné noční můry matematiků, aneb problémy, které čekají na Vás

Exkurze

 1. UJV AV ČR, a.s., Řež u Prahy
 2. UJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 3. Fyzikální ústav - Na Slovance
 4. Fyzikální ústav - Cukrovarnická
 5. Leksellův gamma nůž
 6. Oddělení radioterapie Nemocnice na Bulovce
 7. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 8. Tokamak GOLEM I
 9. Tokamak GOLEM II
 10. Tokamak COMPASS
 11. Prague Asterix Laser System
 12. Technické muzeum Praha
 13. Ústav fyziky atmosféry
 14. Z pinč

Miniprojekty

 1. Ing. Jaroslav Adam:Měření rychlosti světla
 2. Ing. Tomáš Jakoubek:Dimionové spektrum na LHC
 3. Ing. Tomáš Jakoubek:Rozpadové poměry W bosonu
 4. Viktor Löffelmann:Mlžná komora
 5. Bc. Martin Veselý:Jak matematika pomáhá při řešení ekonomických problémů?
 6. Bc. Jan Stránský:Strukturní analýza proteinů pomocí rentgenové difrakce
 7. Ing. Jakub Svoboda, PhD., Ing. Martin Possolt:Holografie - realizace reflexního hologramu
 8. Ing. Milan Květoň, PhD., Ing. Jiří Dědič:Jak poznávat mikrosvět pomocí optické difrakce
 9. Ing. Jana Hradilová:Měření elasticity lidské kůže pomocí ultrazvuku
 10. Ing. Josef Blažej, Ph.D.:K čemu vede rozladění laserového rezonátoru?
 11. Ing. Tomáš Odstrčil:Spektroskopické studie na tokamaku GOLEM
 12. Ing. Michal Odstrčil:Snímání polohy plazmatu vysokorychlostní kamerou
 13. Bc. Tomáš Markovič:Zjišťování vertikální polohy plazmatu na tokamaku GOLEM pomocí Mirnovových cívek
 14. Ondřej Grover:Měření tvrdých rentgenů na tokamaku GOLEM
 15. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I
 16. ing. Mojmír Němec, Ph.D.:Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn
 17. ing. Filip Novotny:Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?
 18. Ing. Petr Sedlák:RTG fázová analýza aneb hledáme vzácné kovy v příbramských horninách
 19. Ing. Ondrej Huml:Určení množství uranu v neznámém vzorku
 20. Ing. Petr Průša:Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek
 21. Ing. Tomáš Urban:Termoluminiscenční dozimetrie
 22. Ing. Kateřina Vávrů:Jak poznat dávku z barvy gelu?
 23. Ing. Ján Kubančák:Měření kosmického záření
 24. Jana Crkovska:Podivnost na LHC
 25. Bc. František Batysta:Postavte si Nd:YAG laser
 26. Bc. Jiří Slabý:Modelování světla v mikro- či nanostrukturách
 27. Ing. Lubomíra Balková, Ph.D.:Hašovací funkce - nejaktuálnější téma současné kryptologie
 28. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE typu VVER-440
 29. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE typu ABWR
 30. Ing. Lucie Štolcová:Nanotechnologie: Příprava ultracitlivých senzorů metodou samouspořádání
 31. ing. Hynek Lavička PhD.:Simulace socio-dynamických a socio-ekonomických systémů
 32. ing. Hynek Lavička PhD.:Počítačové simulace fyzikálních problémů
 33. Ing. Martin Suchopár:Kritický stav jaderného reaktoru
 34. Ing. Jaroslav Nejdl, Jan Hřebíček (FZU AV ČR):Generace a zesilování ultrakrátkých laserových pulsů
 35. Ing. Jaroslav Nejdl:Rentgenové lasery a jiné laboratorní zdroje krátkovlnného záření
 36. Ing. Pavel Strachota:Počítačová grafika - pohled pod pokličku
 37. Ing. Jan Mach:LINUX Lab
 38. Ing. Petr Pauš:Počítačové zobrazování fraktálních množin
 39. doc. Dr. RNDr. Miroslav Karlík:Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
 40. Ing. Jan Adámek:Mikroskopie v materiálovém výzkumu
 41. Ing. Michal Jelínek:Charakteristiky laseru vytvářejícího světelné impulsy o délce několika pikosekund
 42. Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, PhD.:Jak chránit DNA před zářením
 43. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.:Kukačkové hešování
 44. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.:Modified cuckoo search
 45. Ing. Olga Hájková:Seznamte se s polarizací!
 46. Ing. David Tlustý:Balmerova série vodíku
 47. Ing. David Tlustý:Zeemanův jev
 48. Ing. Jaroslav Adam:Dualismus vln a částic
 49. Kamila Šrámková:Základní experimenty s lasery
 50. Bc. Michal Křelina:Oscilace neutrin
 51. Ing. Petr Ambrož, Ph.D.:Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo