Průrazové studie plazmatu na tokamaku GOLEM

garant: Tereza Růžičková

autoři: Alexandr Zaykov,Dan Fáborský,Michal Vrána,Erik Wetter

sbornik presentace

Polohové studie chování plazmatu na tokamaku GOLEM

garant: Jindřich Kocman

autoři: William Tatarko,Martin Vanečko,Daniel Platil,Michal Prokop

sbornik

Magnetohydrodynamické studie na tokamaku GOLEM

garant: Bc. Tomáš Markovič

autoři: Adam Hrnčiřík,Jiří Žák,Tomáš Lamich,Vojtěch Oupický,Matyáš Grof

sbornik presentace

Základy řízení a diagnostiky plazmatu na tokamaku GOLEM

garant: Ondřej Grover

autoři: Daniel Štěrba,Martin Šípka,Matej Oravec,Dalibor Dvořák,Anna Kufová

sbornik presentace

Parametry záření z laserové zubní vrtačky a její použití

garant: Ing.Michal Němec, PhD.

autoři: Johana Stratilová,Martin Vančura,Eliška Kleinová

sbornik presentace

Měření kosmického záření

garant: Ing. Ján Kubančák

autoři: Dušan Ondírko,Martin Málek,Andrea Závadská,Samuel Tomašec,Marek Koščo,Petr Štencl

sbornik presentace

Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice

garant: Dr. Ing. Milan Šiňor

autoři: Jaromír Kuchyňka,Jakub Dvořák,Martin Hanzík,Rudolf Koběrský,Marek Honek,Zdeněk Sýkora

sbornik presentace

Simulace socio-dynamických a socio-ekonomických systémů

garant: ing. Hynek Lavička PhD.

autoři: František Falta,Denisa Kučerová,Michal Nožička

sbornik presentace

Počítačové simulace fyzikálních problémů

garant: ing. Hynek Lavička PhD.

autoři: Vojtěch Galda, Štěpán Paulík,Jan Schäfer,Viktor-Adam Koropecký

sbornik presentace

Postavte si Nd:YAG laser

garant: Bc. František Batysta

autoři: Vojtěch Mironidis,Dominik Grigľák,Lukáš Kolek

sbornik presentace

Jak chránit DNA před zářením

garant: ing. Marie Davídková, CSc.

autoři: Hana Pařízková,Petra Vaníčková,Lucie Dudková,Markéta Nečasová,Karolína Fizková

sbornik presentace

DNA a radikály

garant: ing. Anna Michaelidesová

autoři: Jana Mrázová,Magdaléna Koutová,Veronika Humhalová,Matěj Ježek,Magdaléna Suchá,Jakub Talanda

sbornik presentace

Narušování symetrie v laserovém rezonátoru

garant: Ing. Josef Blažej, Ph.D.

autoři: Michaela Tomanová,Martin Cimrman,Tomáš Jakubec

sbornik presentace

Mlžná komora

garant: Viktor Löffelmann

autoři: Monika Robotková,Miroslav Fil,Adam Konšel,Iveta Zatočilová

sbornik presentace

Měření elasticity lidské kůže pomocí ultrazvuku

garant: Ing. Jana Hradilová

autoři: Ondřej Knap,Martin Štajer,Eliška Radová,Marie Hyblová

sbornik presentace

Čítání fotonů a jeho aplikace

garant: prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.

autoři: Dominik Vít,Filip Sváček,Matěj Pokorný,Zuzana Procházková

sbornik presentace

Měření spektra gama záření scintilačním počítačem

garant: Bc. Martin Schafer

autoři: Jiří Suchan,Pavel Vrbka,Michal Bambuch

sbornik presentace

Zelené flurescenční světlo odhaluje ionty uranu

garant: Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.

autoři: Tomáš Jirman,Eliška Kosová,Dominik Nedvídek

sbornik

Základní experimenty s lasery

garant: Ing. Jan Rusňák

autoři: Ladislav Hustý,Danica Žilková,Ondřej Pleticha

sbornik presentace

Podivnost na LHC

garant: Ing. Olga Hájková

autoři: Daniel Fišer,Jan Jerhot,Ondřej Havelka,Daniel Buzovský

sbornik presentace

Optimální mince a bankovky

garant: Ing. Lubomíra Balková, Ph.D.

autoři: Jakub Svoboda,Aneta Šťastná,David Jančar,Oskar Turek,Matej Oravec

sbornik presentace

Nanotechnologie: Příprava ultracitlivých senzorů metodou samouspořádání

garant: Ing. Lucie Štolcová

autoři: Vlastimil Zlámal,Klaudia Nesládeková,Josef Koláčný,Ondřej Schejbal

sbornik

Strukturní analýza proteinů pomocí rentgenové difrakce

garant: Ing. Jan Stránský a Bc. Leona Švecová

autoři: Jan Hrach,Veronika Mašková

sbornik presentace

Mikroskopie v materiálovém výzkumu

garant: Ing. Jan Adámek

autoři: Pavla Bérešová,Viktor Miller,Sofia Vráblová,Adam Jiránek

sbornik presentace

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

garant: ing. Filip Novotny

autoři: Kristýna Ilievová,Tereza Kurimaiová

sbornik presentace

Modifikace spekter částic médiom

garant: Ing. Jaroslav Adam

autoři: Petr Smísitel,Luboš Vozdecký,Ota Čapek,Viktor Skoupý,Lucie Švamberová

sbornik presentace

Počítačové zobrazování fraktálních množin

garant: Ing. Petr Pauš

autoři: František Srnec,Jaroslav Štorek,Barbora Kopalová

sbornik presentace

Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo

garant: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.

autoři: Ondřej Čajánek,František Gašpar,Zuzana Drázdová,Filip Stanislav

sbornik presentace

Počítačová grafika - pohled pod pokličku

garant: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.

autoři: Zuzana Šimečková,Lubor Jenček,Martin Rusín,Jindřich Rozkopal

sbornik presentace

LINUX Lab

garant: Ing. Jan Mach

autoři: David Pecl,Tereza Bautkinová,Jan Trnavský,Tomáš Gruntorád

sbornik presentace

Matematický popis hopsajících kuliček v diskrétní mřížce

garant: Ing. Pavel Hrabák

autoři: Dominik Lamacz,Miroslav Hanzelka,Václav Rozhoň

sbornik presentace

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

garant: Ing. Petr Průša

autoři: Anna Červenková,Adam Antoš,Zdeněk Sháněl

sbornik presentace

Termoluminiscenční dozimetrie

garant: Ing. Tomáš Urban

autoři: Lukáš Bejček,Jiří Dekastello,Matouš Kasal,Jan Hevera

sbornik presentace

Jak poznat dávku z barvy gelu?

garant: Ing. Kateřina Vávrů

autoři: Daniel Drnec,Nikola Vohralíková,Radek Chmelař

sbornik presentace

Měření měrného náboje elektronu e/m

garant: Bc. Ota Kukral

autoři: Tomáš Vicek,Antonín Krpenský,Tomáš Vymazal

sbornik presentace

Řezání CO2 laserem

garant: Ing. Petr Gavrilov

autoři: Natálie Milerová,Kristýna Balíková,Jiří Marek,Michal Martinek,Jaroslav Dobrý

sbornik

Simulace provozu JE typu VVER-440

garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

autoři: Monika Šašková,Hana Komárková

sbornik presentace

Simulace provozu JE typu ABWR

garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

autoři: Jakub Reinštein,Stanislav Taborovets

sbornik presentace

Holografie - realizace reflexního hologramu

garant: Ing. Marek Škereň, PhD.

autoři: Adéla Miklíková,Dominika Jurdová,Tomáš Přeučil

sbornik

Radioaktivita - vlastnosti, zjišťování a ochrana

garant: Ing. Michal Křelina

autoři: Daniel Vymětal,Tomáš Malínský,Tomáš Bohuslav,Marek Pauš

sbornik presentace

Příprava a kontrola kvality radiofarmak

garant: RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.

autoři: Zuzana Ševčíková,Iva Vaňková,Hana Vičarová,Karolína Zádrapová,Anna Radovanská,Kateřina Altmanová

sbornik

Řešení Sudoku pomocí optimalizace

garant: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

autoři: Václav Trličík,Šimon Let,František Hájek,Ráchel Sgallová

sbornik presentace

Dolování dat pomocí Sammonova zobrazení

garant: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.

autoři: Jakub Doležal,Jiří Štěpanovský

sbornik presentace

Radiačně chemická příprava nanostříbra

garant: doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

autoři: Jan Baborák,Lukáš Fusek,Tereza Uhlířová

sbornik presentace

Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn

garant: ing. Mojmír Němec, Ph.D.

autoři: Irena Majerová,Daniel Fína,Lucie Povýšilová,Tomáš Vrána

sbornik presentace

Causality and Quantum Theory

garant: MSc. Aurél Gábris, PhD.

autoři: Filip Široký,Hana Nováková,Jana Brabencová,Kristýna Drastichová

sbornik presentace

Použití metody Monte Carlo pro určení kritického stavu jaderného reaktoru

garant: Ing. Lenka Heraltova

autoři: Dan Humpál,Jan Batysta,Tomáš Martínek

sbornik presentace

Gama-spektometrie - určení rozpadových prvků při působení tepelných a epitermálních neutronů

garant: Vojtěch Motyčka

autoři: Jan Krejčí,Vojtěch Fišer,Ondřej Vrba,Aleš Ryška

sbornik presentace

Rake probe na tokamaku GOLEM

garant: Jana Brotánková

autoři: Daniel Vlček,Štěpán Štěpán,Vojtěch Cahlík,Zora Venerová

sbornik presentace