Přednášky

 1. Ondřej Grover:Termojaderná fúze
 2. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D.:Ultraintenzivní laserové pulsy, aneb co se skrývá za projektem ELI
 3. Bc. Martin Schäfer:Kosmické záření nejvyšších energií a jeho detekce na Observatoři Pierra Augera
 4. Ing. Václav Čuba, Ph.D.:Chemie a záření
 5. Ing. Aleš Materna, Ph.D.:Pevné, pevnější, nejpevnější
 6. Bc. Marek Bukáček:Od obyčejné chůze k modelu evakuace
 7. Prof. Ing. Edita Pelantova, CSc:K čemu slouží exotické zápisy čísel
 8. Ing. Matěj Navrátil:Ionizující záření v medicíně
 9. Doc. Ing. Miroslav Virius:Počítač a náhoda
 10. Vojtěch Motyčka:Centrum výzkumu Řež

Exkurze

 1. UJV AV ČR, a.s., Řež u Prahy
 2. UJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 3. Fyzikální ústav - Na Slovance
 4. Fyzikální ústav - Cukrovarnická
 5. Leksellův gamma nůž
 6. Oddělení radioterapie Nemocnice na Bulovce
 7. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 8. Tokamak GOLEM I
 9. Tokamak GOLEM II
 10. Tokamak COMPASS
 11. Prague Asterix Laser System
 12. Technické muzeum Praha
 13. Ústav fyziky atmosféry
 14. Z pinč
 15. Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech
 16. Protonové centrum
 17. Ústav fyzikální chemie

Miniprojekty

 1. Tereza Růžičková:Průrazové studie plazmatu na tokamaku GOLEM
 2. Vojtěch Svoboda:Polohové studie chování plazmatu na tokamaku GOLEM
 3. Bc. Tomáš Markovič:Magnetohydrodynamické studie na tokamaku GOLEM
 4. Ondřej Grover:Základy řízení a diagnostiky plazmatu na tokamaku GOLEM
 5. Ing.Michal Němec, PhD.:Parametry záření z laserové zubní vrtačky a její použití
 6. Ing. Ján Kubančák:Měření kosmického záření
 7. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice
 8. ing. Hynek Lavička PhD.:Simulace socio-dynamických a socio-ekonomických systémů
 9. ing. Hynek Lavička PhD.:Počítačové simulace fyzikálních problémů
 10. Bc. František Batysta:Postavte si Nd:YAG laser
 11. ing. Marie Davídková, CSc.:Jak chránit DNA před zářením
 12. ing. Anna Michaelidesová:DNA a radikály
 13. Ing. Josef Blažej, Ph.D.:Narušování symetrie v laserovém rezonátoru
 14. Viktor Löffelmann:Mlžná komora
 15. Ing. Jana Hradilová:Měření elasticity lidské kůže pomocí ultrazvuku
 16. prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.:Čítání fotonů a jeho aplikace
 17. Bc. Martin Schafer:Měření spektra gama záření scintilačním počítačem
 18. Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.:Zelené flurescenční světlo odhaluje ionty uranu
 19. Ing. Jan Rusňák:Základní experimenty s lasery
 20. Ing. Olga Hájková:Podivnost na LHC
 21. Ing. Lubomíra Balková, Ph.D.:Optimální mince a bankovky
 22. Ing. Lucie Štolcová:Nanotechnologie: Příprava ultracitlivých senzorů metodou samouspořádání
 23. Ing. Jan Stránský a Bc. Leona Švecová:Strukturní analýza proteinů pomocí rentgenové difrakce
 24. Ing. Jan Adámek:Mikroskopie v materiálovém výzkumu
 25. ing. Filip Novotny:Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?
 26. Ing. Jaroslav Adam:Modifikace spekter částic médiom
 27. Ing. Petr Pauš:Počítačové zobrazování fraktálních množin
 28. Ing. Petr Ambrož, Ph.D.:Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo
 29. Ing. Pavel Strachota, Ph.D.:Počítačová grafika - pohled pod pokličku
 30. Ing. Jan Mach:LINUX Lab
 31. Ing. Pavel Hrabák:Matematický popis hopsajících kuliček v diskrétní mřížce
 32. Ing. Petr Průša:Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek
 33. Ing. Tomáš Urban:Termoluminiscenční dozimetrie
 34. Ing. Kateřina Vávrů:Jak poznat dávku z barvy gelu?
 35. Bc. Ota Kukral:Měření měrného náboje elektronu e/m
 36. Ing. Petr Gavrilov:Řezání CO2 laserem
 37. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE typu VVER-440
 38. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE typu ABWR
 39. Ing. Marek Škereň, PhD.:Holografie - realizace reflexního hologramu
 40. Ing. Michal Křelina:Radioaktivita - vlastnosti, zjišťování a ochrana
 41. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.:Příprava a kontrola kvality radiofarmak
 42. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.:Řešení Sudoku pomocí optimalizace
 43. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.:Dolování dat pomocí Sammonova zobrazení
 44. doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.:Radiačně chemická příprava nanostříbra
 45. ing. Mojmír Němec, Ph.D.:Práce v radiochemické laboratoři - ověření zákonitostí radioaktivních přeměn
 46. MSc. Aurél Gábris, PhD.:Causality and Quantum Theory
 47. Ing. Lenka Heraltova:Použití metody Monte Carlo pro určení kritického stavu jaderného reaktoru
 48. Vojtěch Motyčka:Gama-spektometrie - určení rozpadových prvků při působení tepelných a epitermálních neutronů
 49. Jana Brotánková:Rake probe na tokamaku GOLEM