Program

Přednášky

 1. Ondřej Grover:Termojaderná fúze
 2. Vojtěch Motyčka:Jaderné reaktory a věda v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži
 3. Ing. Petr Kolenko, Ph.D.:Synchrotron, struktura molekul a biologie
 4. Ing. Matěj Navrátil:Ionizující záření v medicíně
 5. Bc. Marek Bukáček:Od obyčejné chůze k modelu evakuace
 6. Ing. Václav Čuba, Ph.D.:Chemie a záření
 7. Ing. Aleš Materna, Ph.D.:Pevné, pevnější, nejpevnější
 8. doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.:Jak lhát s digitální fotografií
 9. prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.:Ultrakrátké intenzivní laserové impulsy, aneb co se skrývá za projekty ELI a HiLASE

Exkurze

 1. ÚJV Řež, a. s.
 2. UJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 3. Fyzikální ústav - Na Slovance
 4. Leksellův gamma nůž
 5. Oddělení radioterapie Nemocnice na Bulovce
 6. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 7. Tokamak GOLEM I
 8. Tokamak GOLEM II
 9. Tokamak COMPASS
 10. Prague Asterix Laser System
 11. Technické muzeum Praha
 12. Ústav fyziky atmosféry
 13. Z pinč
 14. Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech
 15. Protonové centrum
 16. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 17. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 18. Hvězdárna Ondřejov, Astronomický ústav AV ČR

Miniprojekty

 1. Ing. Jaroslav Krbec:Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM
 2. Jindřich Kocman:Polohové studie chování plazmatu na tokamaku GOLEM
 3. Bc. Tomáš Markovič:Elektrostatické studie na tokamaku GOLEM
 4. Ondřej Grover:Základy řízení a diagnostiky plazmatu na tokamaku GOLEM
 5. Mgr. Pavel Bažant:Leeuwenhoekův mikroskop
 6. Vojtěch Motyčka:Neutronová-spektrometrie - určení rozpadových prvků při působení tepelných a epitermálních neutronů
 7. Ing. Pavel Strachota, Ph.D.:Počítačová grafika - pohled pod pokličku
 8. Ing. Michal Němec, Ph.D.:Parametry záření z laserové zubní vrtačky a její použití
 9. Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.:Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu
 10. Ing. Josef Blažej, Ph.D.:Narušování symetrie v laserovém rezonátoru
 11. prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.:Čítání fotonů a jeho aplikace
 12. Viktor Löffelmann:Mlžná komora
 13. Ing. Marie Davídková, CSc.:Jak chránit DNA před zářením
 14. Ing. Anna Michaelidesová:DNA a radikály
 15. Dagmar Kyselová:Měření kosmického záření
 16. Ing. Jana Kubištová:Optické vlastnosti polovodičových (InAs/GaAs) kvantových teček
 17. Ing. Lucie Štolcová:Nanotechnologie: Příprava ultracitlivých senzorů metodou samouspořádání
 18. Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.:Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek
 19. Ing. Tomáš Urban:Termoluminiscenční dozimetrie
 20. Ing. Kateřina Pilařová:Jak poznat dávku z barvy gelu?
 21. Ing. Helena Kolešová (Šediváková):Po stopách Eratosthena
 22. Ing. Petr Pauš:Počítačové zobrazování fraktálních množin
 23. Ing. Pavel Hrabák:Matematický popis hopsajících kuliček v diskrétní mřížce
 24. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.:Počítačové simulace turbulentního proudění
 25. Ing. Jan Stránský a Bc. Leona Švecová:3D atomární struktura bílkoviny za 24 hodin
 26. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice
 27. Lukáš Kramárik:Modifikace spekter částic médiem na experimentu ALICE
 28. Vojtěch Pacík:Podivnost na LHC
 29. Ing. Filip Novotný:Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?
 30. Bc. František Batysta:Postavte si Nd:YAG laser
 31. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D.:Simulace laserového urychlování částic na superpočítačích
 32. Jana Fodorová:Hledání Higgsova bosonu na urychlovači LHC
 33. Bc. Katarína Gajdošová:Měrný náboj elektronu
 34. Ing. Marek Škereň, PhD.:Holografie
 35. doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.:Příprava nanočástic stříbra pomocí UV záření a záření gama
 36. Ing. Jaroslava Fojtíková:Měření spektra gama záření scintilačním počítačem
 37. Ing. Jaroslav Adam:Dualismus vln a částic
 38. Ing. Hynek Lavička PhD.:Počítačové simulace fyzikálních problémů
 39. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.:Příprava a kontrola kvality radiofarmak
 40. Ing. Dalibor Skoupil:Interference a ohyb světla
 41. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.:Jak neuvíznout v bažinách
 42. doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D.:Lévyho lety a hledání optimálního řešení
 43. RNDr. Lenka Thinová:Jaderné metody pomocníkem při zkoumání historie jeskyní
 44. Ing. Vojtěch Svoboda:Neplatny/nevybraný miniprojekt