Program

Přednášky

 1. Ondřej Grover:Termojaderná fúze
 2. Ing. Tomáš Jakoubek:Jak zkoumáme strukturu hmoty v CERNu?
 3. Ing. František Batysta:Jak postavit nejintenzivnější laser na světě?
 4. doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.:Pravda a lež ve fotografii digitálního věku
 5. prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.:Prvočíselná dvojčata a jiné noční můry matematiků
 6. Ing. Petr Kolenko, Ph.D.:Synchrotron, struktura molekul a biologie
 7. doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.:Chemie a záření
 8. RNDr. Jan Proška:Termoplazmonika: zlaté nanočástice a laser - chirurgické nástroje 21. století
 9. Ing. Kamil Augsten:Urychlovače částic a experimenty s vysokými energiemi
 10. Ing. Anna Michaelidesová:Ionizující záření v medicíně
 11. prof. Ing. Jiří Limpouch, CSc.:Ultrakrátké intenzivní laserové impulsy aneb co se skrývá za projekty ELI A HiLASE
 12. doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.:Matematický siloměr na detekci sociálních interakcí
 13. Ing. Aleš Materna, Ph.D.:Pevné, pevnější, nejpevnější
 14. Ing. Lenka Heraltová, Ph.D.:Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje
 15. Ing. Tomáš Bílý, Ph.D.:Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti: Vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a možnosti
 16. Prof. Ing. Petr Kulhánek, CSc.:Zkoumáme raný vesmír
 17. prof. Ing. Igor Jex, DrSc.:Kvantové procházky
 18. doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D.:Nanodiamanty: od fyzikálních vlastností k aplikacím
 19. Ing. Eva Křováková:Nápady na síti - inspirujte se
 20. Ing. Zuzana Čapková:Nápady na síti - inspirujte se
 21. Studenti FJFI:Chcete něco zvědět o studiu na FJFI?

Exkurze

 1. ÚJV Řež, a. s.
 2. UJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 3. Leksellův gamma nůž
 4. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 5. Tokamak GOLEM I
 6. Tokamak COMPASS
 7. Prague Asterix Laser System
 8. Technické muzeum Praha
 9. Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech
 10. Protonové centrum
 11. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 12. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 13. Hvězdárna Ondřejov, Astronomický ústav AV ČR
 14. Thomayerova nemocnice - radioterapie
 15. Ústav termomechaniky AV ČR

Miniprojekty

 1. Ing. Jaroslav Krbec:Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM
 2. Ing. Jaroslav Krbec:Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM II
 3. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.:Zkoumání toroidální asymetrie elektronové teploty na tokamaku GOLEM
 4. Bc. Dagmar Kyselová:Měření kosmického záření
 5. Ing. Pavel Strachota, Ph.D.:Počítačová grafika - pohled pod pokličku
 6. Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.:Jak chránit DNA před zářením
 7. Ing. František Batysta:Postavte si Nd:YAG laser
 8. Bc. Viktor Löffelmann:Mlžná komora
 9. Ing. Hynek Lavička PhD.:Počítačové simulace fyzikálních problémů
 10. Ing. Michal Němec, Ph.D.:Parametry záření z laserové zubní vrtačky a její použití
 11. prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.:Čítání fotonů a jeho aplikace
 12. doc. Dr. Ing. Milan Šiňor:Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice
 13. Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.:Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek
 14. Ing. Tomáš Urban:Termoluminiscenční dozimetrie
 15. Mgr. Hana Bártová:Jak poznat dávku z barvy gelu?
 16. Doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D.:Simulace laserového urychlování částic na superpočítačích
 17. Ing. Tomáš Škereň, PhD.:Spektroskopie světelného záření
 18. Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.:Počítačové simulace turbulentního proudění
 19. Ing. Petr Ambrož, Ph.D.:Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo
 20. Mgr. Michal Kozák:Matematický model vzniku skvrn na kožichu jaguára
 21. Ing. Josef Blažej, Ph.D.:Narušování symetrie v laserovém rezonátoru
 22. prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík:Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
 23. Ing. Jan Adámek:Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu
 24. Ing. Lenka Kocmanová:Měření nanotvrdosti wolframu
 25. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE typu PWR AP-600
 26. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE typu ABWR
 27. Ing. Marek Škereň, Ph.D.:Holografie
 28. Ing. Filip Fejt:Ozařování mincí
 29. Ing. Martin Plajner:Rozhodování strojů a za pomocí strojů (UI)
 30. RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.:Radioimunoanalýza
 31. Ing. Filip Novotný, Ph.D.:Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?
 32. Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.:Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu
 33. Bc. Lukáš Kramárik:Modifikace spekter částic médiem na experimentu ALICE v CERN
 34. Bc. Vojtěch Pacík:Studium podivných částic na experimentu ALICE
 35. Ing. Jan Aubrecht, Ph.D.:Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie
 36. Bc. Jindřich Lidrych a Bc. Marek Matas:Měření kosmického záření pomocí scintilačního detektoru
 37. Bc. Radek Novotný:Normální Zeemanův jev
 38. Ing. Jan Korbel:Základy ekonofyziky
 39. Ing. Jan Rusňák:Generátor náhodných čísel založený na radioaktivním rozpadu
 40. Bc. Renata Kopečná:Měření spektra gamma záření scintilačním počítačem
 41. Zbyněk Nguyen:Jak elektron k náboji přišel
 42. Bc. Roman Lavička:Po stopách Alberta Michelsona, Marina Mersenna a dalších
 43. doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.:Příprava nanočástic stříbra pomocí UV záření a záření gama
 44. Ing. Dalibor Skoupil:Interference a ohyb světla
 45. Ing. Filip Dominec:CO2 laser v kufříku
 46. Ing. Jaroslav Adam:Srážky světla na LHC