Program

Přednášky

 1. Bc. Ondřej Grover:Termojaderná fúze
 2. doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.:Pravda a lež ve fotografii digitálního věku
 3. doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.:Matematický siloměr na detekci sociálních interakcí
 4. RNDr. Jan Proška:(Lidský) mozek a fyzika
 5. Ing. Anna Michaelidesová / Ing. Matěj Navrátil, Ph.D.:Ionizující záření v medicíně
 6. prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.:Výzvy, které před matematiku staví výpočetní technika
 7. Ing. Eva Křováková:Nápady na síti - inspirujte se
 8. Ing. Zuzana Čapková:Nápady na síti - inspirujte se
 9. Ing. Aleš Materna, Ph.D.:Pevné, pevnější, nejpevnější
 10. Ing. Evžen Losa:Jaderný palivový cyklus a jeho uzavíraní, neboli přínos jaderné energetiky v řešení energetického problému lidstva
 11. Ing. Tomáš Bílý, Ph.D.:Jaderné reaktory blízké i vzdálené budoucnosti: Vyhořelé jaderné palivo - současné trendy a možnosti
 12. doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.:Chemie a záření
 13. Ing. Jan Pšikal, Ph.D.:Ultraintenzivní laserové impulzy, aneb co se skrývá za projektem ELI
 14. Ing. Petr Kolenko, Ph.D.:Synchrotron, struktura molekul a biologie
 15. doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.:Tenký? tenčí? nejtenčí? grafen!
 16. Ing. Vítězslav Jarý, PhD.:Scintilační materiály
 17. prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc.:Objevy, které se staly základem fyziky pevných látek
 18. prof. Ing. Jiří Kunz, CSc.:Vyšetřovat a léčit lze nejen živé pacienty, ale i materiály

Exkurze

 1. ÚJV Řež, a. s.
 2. UJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 3. Fyzikální ústav - Na Slovance
 4. Leksellův gamma nůž
 5. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 6. Tokamak GOLEM I
 7. Tokamak COMPASS
 8. Prague Asterix Laser System
 9. Z-pinč
 10. Protonové centrum
 11. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 12. Hvězdárna Ondřejov, Astronomický ústav AV ČR
 13. Thomayerova nemocnice - radioterapie
 14. Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech

Miniprojekty

 1. Ondřej Grover:Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM
 2. Ondřej Grover:Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM II
 3. Ing. Tereza Hanušová:Dávka v mléčné žláze při mamografickém vyšetření
 4. Mgr. Hana Bártová:Jak poznat dávku z barvy gelu?
 5. Ing. Pavel Strachota, Ph.D.:Počítačová grafika - pohled pod pokličku
 6. Ing. Filip Fejt:Ozařování mincí
 7. Bc. Vojtěch Stránský:Cesta osvícení, po souši a po vodě
 8. Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.:Abstinent versus alkoholik: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy
 9. Ing. Anna Michaelidesová:Mumie versus Zombie: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy
 10. Ing. Zuzana Dočekalová:Studium mřížkových kmitů jednoduchých dielektrických krystalů
 11. Ing. Petr Kolenko, Ph.D.:Synchrotronem k léčivům: modeluj si sám
 12. Ing. Jan Stránský, Ing. Leona Švecová:3D atomární struktura bílkoviny za 24 hodin
 13. Bc. Jakub Krásenský:Když nechceme derivovat, použijeme mýdlo.
 14. Ing. Lucie Štolcová:Samospořádání v nanotechnologii
 15. Ing. Petr Ambrož, Ph.D.:Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo
 16. Ing. Petr Pauš, Ph.D.:Počítačové zobrazování fraktálních množin
 17. Ing. Pavel Linhart:Čítání fotonů a jeho aplikace
 18. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE typu VVER-440
 19. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE typu ABWR
 20. Ing. Martin Plajner:Rozhodování strojů a za pomocí strojů (UI)
 21. Ing. Filip Dominec:CO2 laser v kufříku
 22. Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D., Ing. Jan Fiala, Ph.D., Doc. Ing. Ivan Richter, Dr. :Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách - simulace na počítači
 23. MSc. Aurél Gábris, PhD:Causality and Quantum Theory
 24. Ing. Josef Blažej, Ph.D.:Narušování symetrie v laserovém rezonátoru
 25. Ing. Jan Adámek:Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu
 26. Ing. Jaroslav Čech:Jak nám pomáhají tenké vrstvy?
 27. Ing. Adam Janča:Je tam zářez, rupne to?
 28. Ing. Petra Mičolová:Značení 99mTc lékařských kitů
 29. Ing. Ekaterina Kukleva:Radioimunoanalýza
 30. doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.:Příprava nanočástic stříbra pomocí UV záření a záření gama
 31. Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.:Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek
 32. Ing. Tomáš Urban:Termoluminiscenční dozimetrie
 33. Bc. Dagmar Kyselová:Měření kosmického záření
 34. Veronika Agafonova:Jak elektron k náboji přišel
 35. Bc. Martin Dlask:Statistická analýza hudebních signálů
 36. Ing. Jan Korbel:Základy ekonofyziky
 37. Ing. Michal Špaček:Balmerova série vodíku
 38. Ing. Petr Gallus:Interference a ohyb světla
 39. Ing. David Horák:Millikanův experiment
 40. Ing. Lukáš Kramárik:Modifikace spekter částic jadernou hmotou na experimentu ALICE v CERN
 41. Ing. Jan Rusňák:Generátor náhodných čísel založený na radioaktivním rozpadu
 42. Dagmar Bendová:Hledání Higgsova bosonu na urychlovači LHC
 43. Ing. Roman Lavička:Srážky světla na LHC
 44. Ing. Miloš Tichý, CSc.:Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti
 45. Mgr. Pavel Bažant, Ph.D.:Kelvinův kapkový generátor
 46. Kristýna Kohoutová:Není světlo jako světlo - souboj optického a polarizačního mikroskopu
 47. Ing. Iva Bezděková:Opilcova procházka a Galtonova deska
 48. Ing. Filip Havel:Optické vlastnosti zlatých nanočástic a jejich potenciální využití v biomedicíně
 49. Ing. Jan Aubrecht, Ph.D.:Jak fungují optická vlákna?
 50. Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.:Zobrazování hmyzu uvězněného v jantaru