Fotodokumentace

Jiné zdroje: Exkurze na UFE AV ČR

Zip všech fotek (dost velké ~1 GB)