Simulace provozu JE typu ABWR

garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

autoři: Martin Orság, Jaroslav Lehečka

sborníkový příspěvek, prezentace

Základní experimenty akustiky

garant: Bc. Jan Vaněk

autoři: Vojtěch Böhm, Miriam Horálková, Michal Zelený

sborníkový příspěvek

Modifikace spekter částic jadernou hmotou na experimentu ALICE v CERN

garant: Zuzana Moravcová

autoři: Kateřina Charvátová

sborníkový příspěvek, prezentace

Balmerova série vodíku

garant: Ing. Michal Špaček

autoři: Kateřina Škorvánková, Gabriela Bošňáková

sborníkový příspěvek, prezentace

Biofyzikální studium bílkoviny: od sliny ke struktuře

garant: Ing. Leona Švecová, Ing. Jan Stránský

autoři: Adam Červenka, Diana Turčeková, Natália Remperová

sborníkový příspěvek, prezentace

Co je chytré osvětlení a jak souvisí s nejmodernějšími detektory ionizujícího záření?

garant: Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.

autoři: Ondřej Hladík

sborníkový příspěvek, prezentace

Čítání fotonů a jeho aplikace

garant: Ing. Pavel Linhart

autoři: Jiří Löffelmann, Alexandra Pernišová, Patrik Novotný

sborníkový příspěvek, prezentace

Relativistické elektrony na tokamaku COMPASS

garant: Ing. Ondřej Ficker

autoři: Ivan Hudák, Maximilián Molnár, Jakub Šafář

sborníkový příspěvek, prezentace

Kde se v kinematice berou derivace a integrály?

garant: Bc. Zbyněk Nguyen

autoři: Klára Grohmannová, Kristýna Haismanová, David Miloschewsky, Josef Hůla

sborníkový příspěvek, prezentace

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

garant: Prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

autoři: Ondřej Lomický, Roman Vašut, Tomáš Souček

sborníkový příspěvek, prezentace

Neceločíselná dimenze - analýza nevšedních struktur z všedního života

garant: Ing. Martin Malachov

autoři: Alžbeta Budinská, Kateřina Skybová

sborníkový příspěvek, prezentace

Abstinent versus alkoholik: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy

garant: Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.

autoři: Viktorie Volejníková, David Koutný

sborníkový příspěvek,

Mumie versus Zombie: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy

garant: Ing. Anna Michaelidesová

autoři: Čeněk Malík, Tereza Baštová, Monika Motanová, Marie Dohnalová

sborníkový příspěvek, prezentace

Jak elektron k náboji přišel

garant: Ing. Jakub Kvapil

autoři: František Novák, Jakub Pařenica, Petr Kolář

sborníkový příspěvek, prezentace

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

garant: Ing. Jan Adámek

autoři: Michal Matoulek, Adam Janich, Robert Horešovský

sborníkový příspěvek, prezentace

Jak kráčíš? - statistická analýza evakuačního experimentu

garant: Ing. Marek Bukáček

autoři: Zdeněk Plešek, Petr Mičulek, Soňa Kernerová, Adam Dřínek

sborníkový příspěvek, prezentace

Jak poznat dávku z barvy gelu?

garant: Mgr. Hana Bártová

autoři: Radek Peloušek

sborníkový příspěvek, prezentace

Hledání Higgsova bosonu na urychlovači LHC

garant: Dagmar Bendová

autoři: Aneta Hlinčíková, Jiří Kukla, Kateřina Rosická

sborníkový příspěvek, prezentace

Get ready for Krakatit

garant: Bc. Vojtěch Stránský

autoři: Martina Novotná, Marek Chadim

sborníkový příspěvek, prezentace

Detekce kosmického záření na palubách letadel

garant: Ing. Dagmar Kyselová

autoři: Jakub Růžička, Veronika Blovská, Jana Pekařová, Daniela Lichnovská, Kateřina Lojdová

sborníkový příspěvek, prezentace

Rozsviťme mozek!

garant: Jakub Otáhal, MD, Ph.D., Assoc.Prof.

autoři: Anna Robbová, Romana Čanigová, Daniel Friedrich

sborníkový příspěvek, prezentace

99mTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně

garant: Ing. Petra Mičolová

autoři: Hynek Loskot, Tereza Přibylová, Natálie Peterková, Eliška Trojáková

sborníkový příspěvek, prezentace

Zobrazování hmyzu uvězněného v jantaru

garant: Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.

autoři: Thi Thu Hien (Hana) Nguyenová, Emma Bielokostolská, Veronika Scholzeová

sborníkový příspěvek, prezentace

Příprava nanočástic stříbra pomocí UV záření a záření gama

garant: doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

autoři: Ondřej Buček, Karolína Bergelová, Michal Farana

sborníkový příspěvek

Stínění neutronů

garant: Ing. Ondřej Huml, Ph.D.

autoři: Veronika Deketová, Ondřej Holas, Simona Gabrielová

sborníkový příspěvek, prezentace

Počítačová grafika - pohled pod pokličku

garant: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.

autoři: David Horský, Filip Nácovský, Tomáš Sláma, Jakub Medek

sborníkový příspěvek, prezentace

Radioimunoanalýza

garant: Bc. Michal Sakmár

autoři: Martin Osowski, Václav Löffelmann, Nela Hrobařová, Janka Motešická, Zuzana Petrová, Filip Jozefov

sborníkový příspěvek, prezentace

Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

garant: Ing. Ondřej Novák

autoři: Ladislav Valica, Kateřina Pražáková, Filip Svoboda

sborníkový příspěvek, prezentace, prezentace

Využití rezonance při zkoušení materiálů

garant: ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.

autoři: Svatopluk Vlk, Anežka Trojanová, David Vagner

sborníkový příspěvek, prezentace

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

garant: Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.

autoři: Ladislav Nagy, Adéla Hrušková, Michaela Crhánová

sborníkový příspěvek, prezentace

Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách - simulace na počítači

garant: Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D., Ing. Jan Fiala, Ph.D., Doc. Ing. Ivan Richter, Dr.

autoři: Sebastian Hlavatý, Kateřina Nosková, Marie Hledíková

sborníkový příspěvek

Synchrotronem k léčivům: modeluj si sám

garant: Ing. Petr Kolenko, Ph.D.

autoři: Soňa Burešová, Kristína Szabová, Vladimír Lukačko

sborníkový příspěvek, prezentace, prezentace

Jak nám pomáhají tenké vrstvy?

garant: Ing. Jaroslav Čech

autoři: Kateřina Černá, Vít Kodat, Ivana Horáková

sborníkový příspěvek, prezentace, prezentace

Termoluminiscenční dozimetrie

garant: Ing. Tomáš Urban

autoři: Zdenka Sosnová

sborníkový příspěvek, prezentace

Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM I

garant: Ing. Ondřej Grover

autoři: Simona Buryšková, Luděk Nechyba, Daniel Komárek

sborníkový příspěvek, prezentace

Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM II

garant: Ing. Jaroslav Krbec

autoři: Lucie Sladká, Veronika Rečková, Jan Buryanec

sborníkový příspěvek, prezentace

Rozhodování strojů a za pomocí strojů (UI)

garant: Ing. Martin Plajner

autoři: Klára Tauchmanová, Michal Zatloukal, Filip Geib, Michal Pitr

sborníkový příspěvek, prezentace

Stolní urychlovače elektronů

garant: doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. a Ing. Vojtěch Horný

autoři: Jan Turza, Maksymilian Iurchenko

sborníkový příspěvek, prezentace

Simulace provozu JE typu VVER-440

garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

autoři: Matěj Rzehulka, Jakub Slabihoudek

sborníkový příspěvek

Postavte si laserový zaměřovač

garant: Richard Švejkar

autoři: Bára Jiříčková, Aaron Schick, Jakub Řeha, Tomáš Musil

sborníkový příspěvek, prezentace

Jak spolu souvisí lesk a elektrická vodivost zlata?

garant: doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.

autoři: Jiří Malinak

sborníkový příspěvek, prezentace

Zombie Apokalypsa: Monte Carlo simulace

garant: Ing. Martin Matys

autoři: Michal Jelínek, Štěpánka Balvínová, Markéta Čechurová, Eliška Povolná

sborníkový příspěvek, prezentace