Program

Přednášky

 1. Ing. Ondřej Grover:Termojaderná fúze
 2. doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.:Pravda a lež ve fotografii digitálního věku
 3. doc. Mgr. Milan Krbálek, Ph.D.:Matematický siloměr na detekci sociálních interakcí
 4. RNDr. Jan Proška:Theranostika
 5. Ing. Tomáš Jakoubek:Jak zkoumáme strukturu hmoty v CERNu?
 6. Ing. Eva Křováková:Nápady na síti - inspirujte se
 7. Ing. Zuzana Čapková:Nápady na síti - inspirujte se
 8. Ing. Aleš Materna, Ph.D.:Pevné, pevnější, nejpevnější
 9. Ing. Evžen Losa:Jaderný palivový cyklus a jeho uzavíraní, neboli přínos jaderné energetiky v řešení energetického problému lidstva
 10. Ing. Ondřej Novák:Havárie v jaderné energetice
 11. prof. Ing. Jiří Kunz, CSc.:Vyšetřovat a léčit lze nejen živé pacienty, ale i materiály
 12. doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.:Chemie a záření
 13. doc. Ing. Irena Kratochvílová, Ph.D.:Tenké polykrystalické diamantové filmy proti korozi v jaderných reaktorech
 14. Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.:Jak se scintilátory detekovat ionizující záření? Rychle, účinně a levně.
 15. Jakub Otáhal, MD, Ph.D., Assoc.Prof.:Výzkum epilepsie ve 21.století aneb jak moderní metody pomáhají zlepšovat kvalitu života pacientům s epilepsií
 16. prof. Ing. Jan John, CSc.:Jaderná chemie včera, dnes a zítra.
 17. Ing. Martin Plajner:Proč je adaptivní test znalostí lepší (a horší) než běžný test
 18. Ing. Michal Šmíd:Laserové plasma
 19. RNDr. Martin Vlk, Ph. D.:Minulost a budoucnost radiofarmak
 20. Ing. Tomáš Kouřim:Matematika v kasinu

Miniprojekty

 1. Ing. Ondřej Grover:Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM I
 2. Ing. Jaroslav Krbec:Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM II
 3. Mgr. Hana Bártová:Jak poznat dávku z barvy gelu?
 4. Ing. Pavel Strachota, Ph.D.:Počítačová grafika - pohled pod pokličku
 5. Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.:Abstinent versus alkoholik: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy
 6. Ing. Anna Michaelidesová:Mumie versus Zombie: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy
 7. Ing. Marek Bukáček: Jak kráčíš? - statistická analýza evakuačního experimentu
 8. Ing. Pavel Linhart:Čítání fotonů a jeho aplikace
 9. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE typu VVER-440
 10. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.:Simulace provozu JE typu ABWR
 11. Ing. Martin Plajner:Rozhodování strojů a za pomocí strojů (UI)
 12. Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D., Ing. Jan Fiala, Ph.D., Doc. Ing. Ivan Richter, Dr. :Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách - simulace na počítači
 13. Ing. Jan Adámek:Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu
 14. Ing. Jaroslav Čech:Jak nám pomáhají tenké vrstvy?
 15. Prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík:Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
 16. ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.:Využití rezonance při zkoušení materiálů
 17. doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.:Příprava nanočástic stříbra pomocí UV záření a záření gama
 18. Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.:Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek
 19. Ing. Tomáš Urban:Termoluminiscenční dozimetrie
 20. Ing. Dagmar Kyselová:Detekce kosmického záření na palubách letadel
 21. Ing. Michal Špaček:Balmerova série vodíku
 22. Dagmar Bendová:Hledání Higgsova bosonu na urychlovači LHC
 23. Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.:Zobrazování hmyzu uvězněného v jantaru
 24. Ing. Petr Kolenko, Ph.D.:Synchrotronem k léčivům: modeluj si sám
 25. Ing. Ondřej Huml, Ph.D.:Stínění neutronů
 26. Bc. Vojtěch Stránský:Get ready for Krakatit
 27. Ing. Petra Mičolová:99mTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně
 28. Bc. Michal Sakmár:Radioimunoanalýza
 29. Ing. Leona Švecová, Ing. Jan Stránský:Biofyzikální studium bílkoviny: od sliny ke struktuře
 30. Ing. Ondřej Novák:Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti
 31. Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.:Co je chytré osvětlení a jak souvisí s nejmodernějšími detektory ionizujícího záření?
 32. Richard Švejkar:Postavte si laserový zaměřovač
 33. Jakub Otáhal, MD, Ph.D., Assoc.Prof.:Rozsviťme mozek!
 34. Zuzana Moravcová:Modifikace spekter částic jadernou hmotou na experimentu ALICE v CERN
 35. Ing. Jakub Kvapil:Jak elektron k náboji přišel
 36. Bc. Jan Vaněk:Základní experimenty akustiky
 37. Ing. Ondřej Ficker:Relativistické elektrony na tokamaku COMPASS
 38. Ing. Martin Malachov:Neceločíselná dimenze - analýza nevšedních struktur z všedního života
 39. Ing. Martin Matys:Zombie Apokalypsa: Monte Carlo simulace
 40. Bc. Zbyněk Nguyen:Kde se v kinematice berou derivace a integrály?
 41. doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D. a Ing. Vojtěch Horný:Stolní urychlovače elektronů
 42. doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.:Jak spolu souvisí lesk a elektrická vodivost zlata?