Program

Přednášky

 1. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc. a RNDr. Karel Kolář: Základní motivační a organizační přednáška k TV@J
 2. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.: Badatelská komunikace – motivace pro TV@J
 3. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.: Vědecká prezentace I pro nováčky na TV@J – jak na prezentace a publikace
 4. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.: Vědecká prezentace II pro nováčky na TV@J – jak na prezentování
 5. Ing. Ondřej Grover: Termojaderná fúze
 6. Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.: Jak se scintilátory detekovat ionizující záření? Rychle, účinně a levně.
 7. Ing. Aleš Materna, Ph.D.: Pevné, pevnější, nejpevnější
 8. doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.: Chemie a záření
 9. RNDr. Jan Proška: Biomolekuly jako stroje aneb Atomový pořádek
 10. Bc. Pavel Eichler: Matematické modelování dynamiky tekutin
 11. prof. Dr. Ing. Michal Beneš: Termodynamika bruslení
 12. Ing. Jan Čepila, Ph.D.: Kolik kvarků je v protonu?
 13. Ing. Ondřej Novák: Havárie v jaderné energetice
 14. prof. Ing. Igor Jex, DrSc.: Záření černého tělesa
 15. doc. RNDr. Oldřich Semerák, DrSc. (Ústav teoretické fyziky, MFF UK): O obecné teorii relativity a Hawkingovi
 16. doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.: Pravda a lež ve fotografii digitálního věku
 17. doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc.: Jak se žije ve dvou dimenzích
 18. Ing. Filip Fejt: Jak fungují jaderné reaktory?
 19. Ing. Petr Kolenko, Ph.D.: Paradoxy strukturní analýzy a její význam v běžném životě
 20. Ing. Richard Švejkar: Laser – malířský štětec, nástroj nebo zbraň?
 21. Ing. Tomáš Kouřim: Matematika v kasinu
 22. Ing. Kateřina Chytrá: Užití ionizujícího záření v medicíně
 23. Ing. Jan Pšikal, Ph.D.: Ultraintenzivní laserové impulzy, aneb co se skrývá za projektem ELI

Exkurze

 1. ÚJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 2. Fyzikální ústav – Cukrovarnická
 3. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 4. Tokamak GOLEM
 5. Tokamak COMPASS
 6. Ústav fyziky atmosféry AV ČR
 7. Z-pinč
 8. Protonové centrum
 9. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 10. Hvězdárna Ondřejov, Astronomický ústav AV ČR
 11. Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech
 12. ELI

Miniprojekty

 1. Bc. Kateřina Jiráková: Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM I
 2. Ing. Jaroslav Krbec: Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM II
 3. Ing. Ondřej Novák: Stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktoru VR-1
 4. Ing. Ondřej Novák: Využití zpožděných neutronů ke stanovení množství štěpného materiálu
 5. Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.: Abstinent versus alkoholik: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy
 6. Ing. Anna Michaelidesová: Mumie versus Zombie: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy
 7. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.: Simulace provozu JE typu VVER-440
 8. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.: Simulace provozu JE typu ABWR
 9. Ing. Richard Švejkar: Postavte si laserový zaměřovač
 10. Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D.; Ing. Milan Burda; doc. Dr. Ing. Ivan Richter: Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách – simulace na počítači
 11. Ing. Michal Sakmár: Radioimunoanalýza
 12. Ing. Pavel Strachota, Ph.D.: Počítačová grafika – pohled pod pokličku
 13. Mgr. Hana Bártová: Jak poznat dávku z barvy gelu?
 14. Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.: Co je chytré osvětlení a jak souvisí s nejmodernějšími detektory ionizujícího záření?
 15. Bc. Martin Malý: 3D atomární struktura bílkoviny za 24 hodin
 16. Ing. Josef Blažej, Ph.D.: Narušování symetrie v laserovém rezonátoru
 17. Ing. Vojtěch Horný: Stolní urychlovače elektronů
 18. Mgr. Jaroslav Kočišek, Ph.D.: Záření plazmatu
 19. Ing. Ondřej Huml, Ph.D.: Testování přítomnosti zlata pomocí neutronové aktivační analýzy
 20. Ing. Miloš Tichý, CSc.: Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti
 21. Ing. Michal Špaček: Balmerova série vodíku
 22. Ing. Jaroslav Čech: Jak nám pomáhají tenké vrstvy?
 23. Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.: Využití rezonance při zkoušení materiálů
 24. Ing. Jakub Solovský; Ing. Jakub Klinkovský; Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.: Počítačové simulace turbulentního proudění
 25. Ing. Petr Ambrož, Ph.D.: Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo
 26. Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.: Zobrazování hmyzu uvězněného v jantaru
 27. Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.: Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek
 28. Ing. Kateřina Fialová: 99mTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně
 29. Ing. Martin Matys: Monte Carlo simulace šíření nebezpečného viru
 30. Daniel Dupkala: Príprava follow-up pozorovania kandidátov na exoplanéty objavených vesmírnou misiou TESS
 31. RNDr. Martin Michl, Ph.D.: Co nám světlo prozradí o dvouatomové molekule?
 32. Bc. Dagmar Bendová: Zeemanův jev
 33. Bc. Elisabeth Andriantsarazo: Optické úlohy – polarizace a interference
 34. Mikuláš Matoušek: Kvantová chemie
 35. RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D.: Přepracování ozářeného jaderného paliva – separace lanthanoidů a minoritních aktinoidů
 36. Ing. Marek Sommer: Měření kosmického záření
 37. Aurél Gábris, PhD: How to test if quantum theory is correct?
 38. Ing. Kateřina Tomanová: Luminiscenční nanokrystaly: nový hit v medicínské diagnostice
 39. doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.: Rozsviťme mozek!
 40. Ing. Jakub Krásenský: Když nechceme derivovat, použijeme mýdlo.
 41. Ing. Filip Havel: Pozorování objektů s rozlišením 1/100 000 tloušťky vlasu
 42. Ing. Vojtěch Stránský: Get ready for Krakatit
 43. Bc. Tereza Štefková: Programování na kvantovém počítači
 44. Ing. Petr Levinský: Jak spolu souvisí lesk a elektrická vodivost stříbra?
 45. Jan Vybíral: Malá velká data
 46. Ing. Barbora Drtinová, Ph.D.: Inženýrské bariéry pro ukládání radioaktivních odpadů
 47. Ing. Josef Schmidt: (Hyper)komplexní čísla a fraktály
 48. Ing. Jakub Skočdopole: Tenké vrstvy, jak i málo dokáže hodně změnit
 49. Ing. Ondřej Ficker: Fúzní neutrony na tokamaku COMPASS