Program

Přednášky

 1. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.: Základní motivační a organizační přednáška k TV@J
 2. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.: Badatelská komunikace - motivace pro TV@J
 3. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.: Vědecká prezentace I pro nováčky na TV@J - jak na prezentace a publikace
 4. Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.: Vědecká prezentace II pro nováčky na TV@J - jak na prezentování
 5. Ing. Ondřej Grover: Termojaderná fúze
 6. doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D.: Chemie a záření
 7. Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.: Jak se scintilátory detekovat ionizující záření? Rychle, účinně a levně.
 8. RNDr. Martin Vlk, Ph. D.: Radiofarmaka - současná diagnostika i terapie
 9. Ing. Tomáš Kouřim: Matematika v kasinu
 10. Ing. Richard Švejkar: Laser – malířský štětec, nástroj nebo zbraň?
 11. Ing. Ondřej Novák: Havárie v jaderné energetice
 12. Ing. Aleš Materna, Ph.D.: Pevné, pevnější, nejpevnější
 13. prof. Ing. Edita Pelantová, CSc.: Výzvy, které před matematiku staví výpočetní technika
 14. prof. Dr. Ing. Michal Beneš: Termodynamika bruslení
 15. Ing. Aleš Wodecki: Matematické modelování dynamiky tekutin
 16. Ivo Kraus, prof. RNDr. DrSc.: Inženýr a vědec Leonardo da Vinci
 17. Ing. Jan Čepila, Ph.D.: Kolik kvarků je v protonu?
 18. Ing. Patrik Urban: Po stopách kvantové gravitace
 19. Ing. Richard Švejkar: Lasery kolem nás
 20. Ing. Martin Plajner: Za zrcadlem datové analýzy
 21. Ing. Miloš Tichý, CSc.: Energetika ČR včera, dnes a zítra
 22. RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D.: Mezinárodní rok periodické soustavy prvků: Osazenstvo, milníky a zajímavosti
 23. doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D.: Amatéři a profesionálové ve fyzice
 24. Ing. Petra Osmančíková Ph.D.: Ionizující záření v medicíně
 25. doc. Ing. Miroslav Virius, CSc.: Pravda a lež ve fotografii digitálního věku

Exkurze

 1. Tokamak GOLEM
 2. Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech
 3. Leksellův gamma nůž
 4. Z-pinč
 5. Tokamak COMPASS
 6. Ústav fyziky atmosféry AV ČR
 7. Fyzikální ústav - Cukrovarnická
 8. Protonové centrum
 9. Thomayerova nemocnice - radioterapie
 10. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 11. Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 12. ELI

Miniprojekty

 1. Ing. Kateřina Jiráková: Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM I
 2. Ing. Jaroslav Čeřovský: Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM II
 3. Bc. Elisabeth Andriantsarazo: Měření Heisenbergovy relace neurčitosti
 4. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.: Simulace provozu JE typu VVER-440
 5. Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.: Simulace provozu JE typu ABWR
 6. Mgr. Hana Bártová: Jak poznat dávku z barvy gelu?
 7. Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.: Co je chytré osvětlení a jak souvisí s nejmodernějšími detektory ionizujícího záření?
 8. Ing. Michal Sakmár: Radioimunoanalýza
 9. Ing. Kateřina Fialová: 99mTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně
 10. doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D.: Malá velká data
 11. Ing. Josef Schmidt, Ph.D.: Detekce gravitačních vln na detektoru LIGO
 12. Ing. Martin Matys: Monte Carlo simulace šíření nebezpečného viru
 13. Ing. Richard Švejkar: Postavte si laserový zaměřovač
 14. Ing. Ondřej Novák: Stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktoru VR-1
 15. Ing. Ondřej Novák: Využití zpožděných neutronů ke stanovení množství štěpného materiálu
 16. Ing. Vojtěch Stránský: Get ready for Krakatit
 17. Ing. Miloš Tichý, CSc.: Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti
 18. Ing. Tereza Hanušová: Virtuální simulátor lineárního urychlovače
 19. Ing. Jana Vacková: Analýza lidského chování během evakuace
 20. Ing. Martin Malý, Ing. Jan Stránský, Ph.D.: 3D atomární struktura bílkoviny za 24 hodin
 21. doc. Ing. Petr Kolenko, Ph.D.: Synchrotronem k léčivům: modeluj si sám
 22. Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.: Termoluminiscenční dozimetrie
 23. Aurél Gábris, PhD: How to test if quantum theory is correct?
 24. doc. Dr. Ing. Milan Šiňor: Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice
 25. Ing. Jan Adámek: Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu
 26. Ing. Jaroslav Čech, Ph.D.: Jak nám pomáhají tenké vrstvy?
 27. prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík: Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
 28. Ing. Barbora Dršková: Dávka v mléčné žláze při mamografickém vyšetření
 29. Ing. Jakub Klinkovský: Počítačové simulace turbulentního proudění
 30. Ing. Petr Pauš, Ph.D.: Počítačové zobrazování fraktálních množin
 31. Ing. Patrik Urban: Programování na kvantovém počítači
 32. doc. Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.: Postavme si mlžnú komoru
 33. Ing. Ondřej Faltys: Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo
 34. Ing. Jakub Cimerman: Měření spektra gama záření scintilačním počítačem
 35. Ing. Lukáš Holub: Slow Control System
 36. RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D.: Přepracování ozářeného jaderného paliva – separace lanthanoidů a minoritních aktinoidů
 37. Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D.; Ing. Milan Burda; doc. Dr. Ing. Ivan Richter: Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách - simulace na počítači
 38. Ing. Jan Pokorný, Mgr. Petr Veselý Ph.D.: Vizualizace deformací atomových jader a nukleonových stavů
 39. Ing. Josef Blažej, Ph.D.: Narušování symetrie v laserovém rezonátoru
 40. Ing. Karel Veselský, Jan Kratochvíl: Spektrální vlastnosti laserového záření a optických zdrojů kolem nás
 41. Ing. Adam Říha: Výbojkově čerpaný neodymový laser se zesilovačem
 42. Ing. Jiří Čapek, Ph.D.: Tenké vrstvy
 43. Ing. Karel Trojan: Lze pomocí rentgenu charakterizovat neznámý prášek?
 44. Bc. Lucie Vítková: Výpočet radonového indexu pozemku aneb Proč měl praotec Čech popojít o pár kilometrů dále
 45. Ing. Ota Zaplatílek: Okno do fyziky elementárních částic
 46. Ing. Veronika Valová: Značení ligandů 68Ga pro medicínské aplikace
 47. Ing. Václav Zatloukal, Ph.D.: Procházka na síti
 48. Ing. Michal Špaček: Balmerova série vodíku