e/m - měření měrného náboje elektronu

J.Cabrnoch, R.Reznicek, J.Jilek, M.Holecek

sbornik sbornik presentace presentace

Dopplerův jev + vzduchová dráha

Kukacka, Poslova, Peterka, Vaculovicova, Prihodova

sbornik sbornik presentace presentace

Franck-Hertzův pokus

Bastl Petr, Novák David, Skotnicová Radka, Zimandl Filip

sbornik sbornik presentace presentace

Millikanův pokus

J. Hrnčíř, A. Kozlik, P. Malá, T. Kurka

sbornik presentace presentace video

Mikrovlny

V. Šámal, P Bludský, J. Maňura, S. Pelikánová

sbornik sbornik presentace presentace

Chaotická dynamika.

M. Hudeček, P. Bauch, O. Červený, Č. Jirsák, V. Procházka

sbornik presentace presentace

Spektrometrie záření gama

Z.Prokopova, J.Patek, P.Horalek, M.Bostikova

sbornik sbornik presentace presentace

Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech

A. Bárek, M. Pastelák, T. Vojtek, O. Jakubov

sbornik sbornik presentace presentace

Základní experimenty s lasery

M. Hohn, F. Straka, V. Trunda, M. Žůrek

sbornik sbornik presentace presentace

Měření rychlosti světla

L. Hermann, J. Novák, Z. Šeneklová

sbornik sbornik presentace presentace

Balmerova série vodíku

P. Dvořák, G. Malenová, M. Plajner, J. Seifrt

sbornik sbornik presentace presentace

Numerické modelování fyzikálních dějů.

T. Bednárik, M. Franěk, P.Kus, J. Návrat, R. Smrž

sbornik presentace presentace

Mlžná komora

J. Pikesova, J.Brychta, J. Hoffmann, J. Chylik, J. Olsina

sbornik presentace presentace video

Plynová chromatografie

Ornová, Novotná, Havlík, Procházka

sbornik sbornik presentace presentace

Atomová absorpční spektroskopie

E. Bartakova, V. Kuban, J. Parizek, B. Sluneckova

sbornik sbornik presentace presentace

Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo ?

J. Soukup, P. Suková, J. Pavelka, J. Pavlišta

sbornik sbornik presentace presentace

Neutronový čítač

M. Strof, I. Strasil, E. Buzek

sbornik sbornik presentace presentace

Využití výpočtového kódu MCNP v reaktorové fyzice.

M. Tuláček, J. Mottl, T. Cícha, V. Šopík

sbornik sbornik presentace presentace

Odvod tepla z palivového článku v jaderném reaktoru

M.Lovecký a D.Trúsik

sbornik sbornik presentace presentace

RTG fázová analýza aneb hledáme vzácné kovy v příbramských horninách

P.Gallus, P.Solný, V. Hubka, R. Benk

sbornik sbornik presentace presentace

Únavové poruchy letadel - řádkovací elektronová mikroskopie

M. Zeman, T. Jindra, M. Nesměrák, Z. Hájek, O. Marada

sbornik sbornik presentace presentace

Mikroskopie v materiálovém výzkumu

P. Kačmár, M. Kočí, V. Vacek, O. Václavek

sbornik sbornik presentace presentace

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

M. Kohout, M. Kvapil, N. Hlaváčová, M. Klicpera, P. Heidrich

sbornik sbornik presentace presentace

Po stopách zdrojů radonu v Louňovicích

Vlastimil Košař, Martin Paták, Iveta Kráčmarová

sbornik sbornik presentace presentace

Můžete se v Louňovicích bez obav napít?

Eva Černohorská, Lenka Fridrichová, Jana Kaděrová, Táňa Pokorná

sbornik sbornik presentace presentace

Počítačové generování fraktálních množin

T. Jakoubek, O. Ševela, J. Šotola, P. Dlouhý, H. Korčák

sbornik sbornik presentace

Linux Lab

J.Cerny et al.

sbornik sbornik presentace

Poškození DNA vlivem ionizujícího záření

Ondřej Malý, Karla Procházková, Pavla Martincová

sbornik presentace presentace

Rozhodovací stromy a lesy

J. Oprsal, R. Uhlirova, P. Palat, L. Matousova a D. Sollerova

sbornik presentace presentace

Zkoumání památek pomocí záření X

M. Otava, O. Supcik, E. Zadinova

sbornik sbornik presentace presentace

Neutronová aktivační analýza

M. Tesař, O. Široký, V. Ovečka, J. Bastl, L. Kalik

sbornik sbornik presentace presentace

Měření dosahu elektronů radioterapeutického urychlovače

F.Sedlák, H. Maňáková, V. Valenta, D. Nešpor

sbornik sbornik presentace presentace

Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice

M. Kozel, M. Ježek, Z. Bělehrádek, T. Javůrek, J. Černý, L. Dvořák, M. Veselý, S. Kozina

sbornik presentace presentace

Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice

P. Paták, Z. Safernová, D. Renát, M. Daněk, M.Šiška

sbornik sbornik presentace presentace

Měření spektrálních vlastností klasických a laserových zdrojů

T. Klimošová, V. Molda, M. Byčan, V. Vondruška

sbornik sbornik presentace presentace

Měření transmise laserových a optických materialů

I. Havlová, Š. Mohylová, L. Severa, V. Sirotek

sbornik sbornik presentace presentace