e/m - měření měrného náboje elektronu

Michal Bezvoda,Jiří Kužela,Tereza Liepoldová

sbornik poster

Franck-Hertzův pokus

Tomáš Melichar,Martin Schafer,Jiří Horčička

sbornik presentace

Millikanův pokus

Pavel Linhart,Josef Müller,Michal Jex

sbornik presentace

Mikrovlny

Karel Jára,Barbora Máková

sbornik presentace

Spektrometrie záření gama

Zdeněk Tegi,Petr Révay,Barbora Zavadilová

sbornik presentace

Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech

David Majerčík,Martin Bečan

sbornik presentace

Základní experimenty s lasery

Tomáš Pašek,René Labounek,Radek Stejkora

sbornik presentace

Měření rychlosti světla

Jakub Križan,Jana Kubištová,Pavel Antonín

sbornik presentace

Balmerova série vodíku

Pavel Mičulka,Josef Navrátil,Barbora Pavlíková

sbornik poster

Palivový článek

Tomáš Žák,Jiří Emingr,Jan Petrášek

sbornik presentace

Numerické modelování fyzikálních dějů.

Jakub Marian,Jana Zajíčková

sbornik presentace

Studium rentgenového spektra měděné anody

Martina Veselá,Helena Paschkeová,Barbora Huňková

sbornik presentace

Studium ultrazvukových vln

Matěj Laitl,Marek Stejskal,Petr Lessner

sbornik presentace

Cavendishův experiment - měření gravitační konstanty

Jan Macháček,Zuzana Mouchová,Jana Nowakova

sbornik presentace

Termodynamické zákony v praxi

Martin Matoušek,Lukáš Severa,Jakub Opršal

sbornik poster

Atomová absorpční spektroskopie

Filip Plášil,Jaromír Polák,Petr Adamec

sbornik presentace

Mikroskopie v materiálovém výzkumu

Bernard Rampáček,Jaroslav Petr,Tomáš Odstrčil

sbornik presentace

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

Lucie Kadrmanová,Pavel Hartman,František Batysta

sbornik presentace

Poškození DNA vlivem ionizujícího záření

Lucie Kladivová,Jan Stránský,Kristýna Štancelová

sbornik presentace

Měření krátkých časových intervalů s pikosekundovým rozlišením

Michaela Fatrdlová,Tomáš Polcar,Tomáš Binek

sbornik presentace

Počítačové zpracování obrazu - analýza snímků družic

Ondřej Güttner,Josef Vondráček,Jakub Vodňanský

sbornik presentace

Počítačové zobrazování fraktálních množin

Michal Vahala,Emil Málik,Libor Kadlčík

sbornik presentace

LINUX Lab

Ondřej Perutka,Ondřej Zach,Martin Ledvina

sbornik presentace

Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek.

Radek Bulín,Helena Fartáková

sbornik presentace

Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I

Petr Fojtů,Vlastimil Slinták,Jan Erban

sbornik presentace presentace

Algoritmy pro počítačovou grafiku

Vojtěch Oram,Jana Veselá,Václav Hanus

sbornik poster

Numerické modelování proudění mělké vody

Martin Výška,Matouš Macháček,Ondřej Kraus

sbornik presentace

Numerické modelování dynamiky plynů

Michal Havrila,Marek Nečada,Petr Loutocký

sbornik presentace

Jsou pro nás rentgenová vyšetření nebezpečná?

Jaroslava Fojtíková,Josef Farták,Viktor Růžička

sbornik presentace

Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice

Filip Řepka,Jiří Svatoš,Jan Láník

sbornik presentace

Simulace socio-ekonomických systémů

Jiří Zajíc,Lukáš Ustrnul,Lukáš Ropek

sbornik presentace

Můžeme použít nový typ scintilátoru YAP k měření radonu?

Michal Odstrčil,Ondřej Šíma,Marek Honzírek

sbornik presentace

Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo ?

Tereza Pachlová,Jakub Loucký,Lucie Pospíšilová

sbornik presentace

RTG fázová analýza aneb hledáme vzácné kovy v příbramských horninách

Václav Blechta,Lukáš Antal,Martina Žaludová

sbornik presentace

Nevaž se, PROVAŽ SE I

Petra Malá,Vít Podivinský,David Navrkal

sbornik presentace

Nevaž se, PROVAŽ SE II

Zdenek Farana,Jan Jelínek

sbornik presentace

Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo

Jiří Daněk,Jan Čapek,Jiří Komárek

sbornik presentace

Simulace provozu JE s bloky VVER 440 a CANDU 6

Martin Veselý,Jakub Tejchman

sbornik poster

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Pavel Baxant,Jaromír Fumfera,Michal Kuna

sbornik presentace

Únavové poruchy letadel - řádkovací elektronová mikroskopie

Radana Janovská,Zdeněk Houfek,Tereza Ježková

sbornik presentace

Gama záření z přírodních zdrojů

David Paulů,Jan Zugárek,Petr Distler

sbornik poster

Aplikace rentgenfluorescenční analýzy ke studiu památek

Tereza Kulatá,Lukáš Bandas,Zdeněk Ferda

sbornik poster

Prvkové analýzy pomocí protonového svazku (metoda PIXE)

Libor Vysloužil,Tomáš Javůrek,Radek Tyrala

sbornik presentace

Plynová chromatografie při radiační dechloraci polutantů

Aleš Podolník,Eliška Šmídová

sbornik presentace

Studium obrazu z parabolického pásu

Ondřej Kupka,Zbyněk Másler,Libor Příleský

sbornik presentace

Stanovení radiační zátěže od kosmického záření na palubě letadla

Barbora Dykastová,Štěpán Timr,Jakub Kákona

sbornik poster