e/m - měření měrného náboje elektronu

Libor Kadlčík,Jiří Čada

sbornik presentace

Dopplerův jev + vzduchová dráha

Jiří Horčička,Dávid VendeL,Anna Čechová

sbornik presentace

Millikanův pokus

Helena Svobodová,Kateřina Zadáková,Miroslav Michlíček

sbornik presentace

Mikrovlny

Matěj Laitl,Ondřej Zach

sbornik presentace

Spektrometrie záření gama

Jan Roneš,Jan Vejmola,Jan Fábera

sbornik presentace

Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech

Kateřina Záhorová,Marek Stejskal,Josef Řehák

sbornik

Základní experimenty s lasery

Tomáš Eckschlager,Karolína Kopecká,Jan Dědek,Petr Grúz

sbornik presentace

Měření rychlosti světla

Petr Bezstarosti,Libor Peltan,Radek Šaroun,Pavel Trudič

sbornik presentace

Balmerova série vodíku

Dominik Šafránek,Miloš Necid,Martina Žaludová

sbornik presentace

Palivový článek

Martin Šefl,Matěj Včelák,Petr Distler,Tomáš Sýkora

sbornik presentace

Numerické modelování fyzikálních dějů.

Michal Maixner,Štěpán Pilař

sbornik presentace

Studium rentgenového spektra měděné anody

Jan Stránský,Josef Navrátil,Bořek Leitl

sbornik presentace

Studium ultrazvukových vln

Kristýna Štancelová,Helena Bohuslavová

sbornik presentace

Cavendishův experiment - měření gravitační konstanty

Tereza Steinhartová,Jiří Krist

sbornik presentace

Základní experiment fyziky plazmatu

Matěj Tripský,Klára Mitošinková,Michal Odstrčil,Veronika Nešverová

sbornik presentace

Termodynamické zákony v praxi

Michaela Dicková,Jakub Tejchman,Adam Krucký

sbornik presentace

Plynová chromatografie

Vojtěch Duchoslav,Martin Zábranský,Josef Tkadlec

sbornik presentace

Mikroskopie v materiálovém výzkumu

Jana Veselá,Daniel Šilar,Hana Šustková

sbornik presentace

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

Jan Kundrlík,Darina Součková,Veronika Hamplová

sbornik presentace

Počítačové zpracování obrazu - analýza snímků družic

Lucie Nováková,Jakub Kákona,Oldřich Sultus

sbornik presentace

Počítačové zobrazování fraktálních množin

Jakub Dohnal,Helena Švihlová,Zbyněk Másler

sbornik presentace

LINUX Lab

Michal Eichner,Martin Bečan ,Vojtěch Mikšů,Petr Smejkal,Petra Horňáková

sbornik

Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek.

Tibor Fördös,Hana Švecová,Klára Melounová

sbornik presentace

Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I

Jana Zajíčková,Pavel Košťál,Michal Bartošák,František Krompolc

sbornik presentace

Teorie čísel a šifrování

Jaroslav Veselý,Patrik Pompe,Martin Macko,Ondřej Perutka

sbornik presentace

Simulace socio-ekonomických systémů

Jan Jelínek,Karolína Rezková,Petr Skála

sbornik presentace

Mlžná komora

Martin Veselý,Pavel Motal,Radana Janovská,Martin Václavek

sbornik presentace

Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo

Jan Novák,Radka Jakubíková,Jan Korbel

sbornik presentace

Simulace provozu JE s bloky VVER 440 a CANDU 6

Vojtěch Bereščák,Marek Kovář,Ondřej Dörfler,Jan Chroust

sbornik presentace

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

Martina Veselá,Adam Novák,Tomáš Peták,Monika Kučerová

sbornik presentace

Únavové poruchy letadel - řádkovací elektronová mikroskopie

Tomáš Talanda,Jan Hudec,Marek Havel

sbornik presentace

Radiační zátěž od kosmického záření na palubě letadla

Barbora Zavadilová,Robert Taichman,Lukáš Malina,Helena Paschkeová,Zbyněk Štajer

sbornik presentace

Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo ?

Luboš Križan,Kateřina Hodinová

sbornik presentace

Laserem indukovaná fluorescenční spektrometrie s časovým rozlišením

František Batysta,Václav Parchaňský

sbornik presentace

Bylo příčinou potopení Titaniku selhání materiálu?

Tereza Pachlová,Lukáš Kotrla,Hynek Celar,Klára Vaculovičová

sbornik presentace

Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie

Vladimír Míč

sbornik presentace

Příprava a měření nanovstev

Tomáš Odstrčil,Michael Pokorný,Ondřej Pavelka

sbornik presentace

Identifikace neznámého zářiče použitím gama spektroskopie

Radek Stejkora,Václav Hanus

sbornik presentace

Gama záření z přírodních zdrojů

Pavel Popp,Martina Vaváčková

sbornik presentace

Úvod do chaotické dynamiky.

Jan Lochman,Vlastimil Slinták,Michal Pavelka

sbornik presentace

Radon - neviditelný nepřítel

Bernard Rampáček,Zdeněk Ferda,Jakub Križan

sbornik presentace

Kvantová kryptografie

Jakub Lukeš,Tereza Liepoldová ,Tomáš Benedikt

sbornik presentace

Stanovení dávky radiochromními dozimetry

Lukáš Stabrava,Martin Heller

sbornik presentace

Hmotnost elementárních částic

Jana Kubištová,Pavel Zháňal,Karel Kolář

sbornik presentace

Zákonitosti mikrosvěta

Petr Alt,Jan Bednář,Daniela Šollerová

sbornik presentace