e/m - měření měrného náboje elektronu

garant: Pavel Linhart

autoři: Ondřej Maslikiewicz,Pavel Černý

sbornik presentace

Dopplerův jev + vzduchová dráha

garant: Ing. Marie Svobodová

autoři: Jan Bednařík,Jan Tomášek

sbornik presentace

Mikrovlny

garant: Michal Kazda

autoři: Helena Paschkeová,Jindřich Košťál,Miroslav Lalouček

sbornik presentace

Spektrometrie záření gama

garant: Ing. Jiří Bočan

autoři: Michal Kroupa,Bohuslav Dvorský

sbornik presentace

Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech

garant: Ing. Marie Svobodová

autoři: Jan Vejmola,Adam Krucký

sbornik presentace

Zeemanův jev

garant: Ing. Vladimír Pospíšil

autoři: Pavel Motal,Miroslav Michlíček

sbornik presentace

Základní experimenty s lasery

garant: Bc. Miroslav Krůs

autoři: František Sýkora,Hana Bartlová,Petr Váňa

sbornik presentace

Měření rychlosti světla

garant: Ing. Zuzana Sekerešová

autoři: Anna Raichlová,Jan Pikous,Vilém Otte

sbornik presentace

Balmerova série vodíku

garant: Ing. David Tlustý

autoři: Miroslav Tomášek,Radek Kříček,Lukáš Jarosil

sbornik presentace

Palivový článek

garant: Bc. Miroslav Krůs

autoři: Štěpán Poláček,Ondřej Faltys,Jaromír Karmazín

sbornik presentace

Základní experiment fyziky plazmatu

garant: Martin Kubič

autoři: Jan Šupík,Radim Skoupý,David Vašíček

sbornik presentace

Termodynamické zákony v praxi

garant: Ing. Vladimír Pospíšil

autoři: Tomáš Talanda,David Piksa,Karolína Kopecká

sbornik presentace

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

garant: doc. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

autoři: Tomáš Sýkora,Marek Lanč,Jiří Krist

sbornik presentace

Počítačové zpracování obrazu - analýza snímků družic

garant: Ing. Martin Němec

autoři: Michal Beránek,Jan Hutař,Barbora Franková

sbornik presentace

Počítačové zobrazování fraktálních množin

garant: Ing. Petr Pauš

autoři: Ondřej Lanč,Petra Vahalová,Karel Tesař

sbornik presentace

LINUX Lab

garant: Ing. Robert Straka

autoři: Filip Karpíšek,Martin Vystrčil,Jan Žaloudek

sbornik presentace

Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek.

garant: RNDr.Lenka Černá

autoři: Vladimír Vítek,Veronika Klevarová,Tereza Kráčmerová

sbornik presentace

Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I

garant: Dr. Ing. Milan Šiňor

autoři: Petr Fejfar,Miroslav Kratochvíl

sbornik presentace

Algoritmy pro počítačovou grafiku

garant: Ing. Vladimír Chalupecký

autoři: Václav Dobeš,Vojtěch Mikšů,Lukáš Větrovský

sbornik presentace

Teorie čísel a šifrování

garant: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.

autoři: Jana Zajíčková,Michal Žák,Michal Fuksa

sbornik presentace

Mlžná komora

garant: Jaroslav Adam

autoři: Klára Vaculíková,Tereza Moravcová

sbornik presentace

RTG fázová analýza aneb hledáme vzácné kovy v příbramských horninách

garant: Ing. Petr Sedlák

autoři: Vojtěch Švarc,Ondřej Skowronek

sbornik presentace

Simulace provozu JE s bloky VVER 440 a CANDU 6

garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

autoři: Martin Košťálek,Pavel Říha

sbornik presentace

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

autoři: Petr Polák,Michal Culek,Milan Novák

sbornik presentace

Únavové poruchy letadel - řádkovací elektronová mikroskopie

garant: Ing. Jan Siegl, CSc.

autoři: Radka Kolářová,Pavel Čupr,Milan Kolomazník

sbornik presentace

Radiační zátěž od kosmického záření na palubě letadla

garant: Ing. Václav Štěpán, Jakub Kákona

autoři: Petr Švéda,František Batysta

sbornik presentace

Laserem indukovaná fluorescenční spektrometrie s časovým rozlišením

garant: Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.

autoři: Štěpán Timr,Vendula Kucharčíková,Zuzana Šiková

sbornik presentace

Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie

garant: Ing. Rudolf Klepáček

autoři: Ondřej Perutka,Petra Maroušková

sbornik presentace

Identifikace neznámého zářiče použitím gama spektroskopie

garant: Ondřej Huml

autoři:

sbornik presentace

Gama záření z přírodních zdrojů

garant: Ing. Gonzalo Cabal

autoři: Miloš Necid,Josef Maryáš,David Brožek

sbornik presentace

Úvod do chaotické dynamiky.

garant: Ing. Ondřej Svoboda

autoři: Libor Šeda,Kristýna Onderková,Jakub Dohnal

sbornik presentace

Kritický stav jaderného reaktoru

garant: Ing. Jan Frýbort

autoři: Jana B. Hejduková,Lucie Jahodová,Lenka Homolová

sbornik presentace

Doutnavý výboj

garant: Ing. Josef Voltr, CSc.

autoři: Josef Řehák

sbornik presentace

Je bezpečněji v podzemí nebo u Temelína?

garant: RNDr.Lenka Thinová, Ing. Katka Rovenská

autoři: Marek Kovář,Jiří Šálek

sbornik presentace

Modelováni fyzikálních dějů pomocí metody Monte Carlo

garant: Ing. Hynek Lavička, Ph.D.

autoři: Alexander Slávik,Štěpán Kubašta,Dominik Šafránek

sbornik presentace

Termoluminiscenční dozimetrie

garant: Ing. Jiří Martinčík

autoři: Tomáš Peták,Jiří Ponert,Vojtěch Munzar

sbornik presentace

Odchylka ekliptiky od roviny Galaxie

garant: Jan Stránský

autoři: Jan Fábera,Jiří Havlíček,Jakub Neužil

sbornik presentace

Plynová chromatografie

garant: Ing. Rostislav Silber, CSc.

autoři: Věra Mojžíšová,Radim Hueber

sbornik presentace

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

garant: Ing. Lenka Trnková

autoři: Tereza Doleželová,Vladimír Míč

sbornik presentace

Co se stane, když se na LHC srazí dva protony?

garant: Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.

autoři: Martin Večeřa,Jakub Lukeš,Vojtěch Novák

sbornik presentace

Pevnolátkový laser a jeho vlastnosti

garant: Ing. Martin Fibrich

autoři: Vít Mojžíš,Martin Zajíček

sbornik presentace

Holografie - záznam obrazového hologramu

garant: Ing. Jakub Svoboda

autoři: Petr Bohuslav,Michal Pokorný,Tomáš Dao

sbornik presentace

Jak poznávat mikrosvět pomocí optické difrakce?

garant: Ing. Milan Květoň

autoři: Lenka Kraváčková,Markéta Wranová

sbornik presentace

Mionový detektor

garant: Ing. Michal Marcisovský, RNDr. David Břeň, Ph.D.

autoři: Radek Podškubka,Vojtěch Pavlík,Tomáš Eckschlager

sbornik presentace