e/m - měření měrného náboje elektronu

garant: Ondřej Kudláček

autoři: Ondřej Borovec,Lukáš Jarosil,Jakub Neužil,Jan Stejskal

sbornik presentace

Mikrovlny

garant: Bc. Tomáš Jakoubek

autoři: Ondřej Skowronek,Tomáš Pokorný,Jan Vondráček,Ondřej Jelínek,Karolína Kopecká

sbornik presentace

Spektrometrie záření gama

garant: Ing. Miroslav Krus

autoři: Michal Culek,Jakub Slížek,Vojtěch Spálenský,Petra Vaníčková

sbornik presentace

Zeemanův jev

garant: Ing. Vladimír Pospíšil

autoři: Jan Vejmola,Michael Jirásek

sbornik presentace

Základní experimenty s lasery

garant: Ing. David Tlustý

autoři: Lucie Těsnohlídková,Adam Mrkvička,Martin Brablc,Marek Michl

sbornik presentace

Studium rentgenového spektra měděné anody

garant: Bc. Dan Krasnický

autoři: Miroslav Michlíček

sbornik presentace

Termodynamické zákony v praxi

garant: Ing. Vladimír Pospíšil

autoři: Lenka Homolová,Kristýna Holanová,David Brožek,Vlastimil Zelenka

sbornik presentace

Radiační zátěž na palubách letadel

garant: Ing. Ondřej Ploc

autoři: Dominika Kalasová,Vladislav Větrovec,Lukáš Folwarczný,Lukáš Lachman,Martin Flusser

sbornik presentace

Úvod do chaotické dynamiky.

garant: Ing. Ondřej Svoboda

autoři: Radka Kolářová,Julie Čeřovská,David Kec,Jan Müller,Pavel Halbich

sbornik presentace

Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I

garant: Dr. Ing. Milan Šiňor

autoři: Jiří Novotný,Tomáš Pikálek,Jiří Nárožný,Ondřej Bouchala,Martin Malý

sbornik presentace

Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice II

garant: Dr. Ing. Milan Šiňor

autoři: Jiří Vejrosta,Jiří Kerner,Dan Humpál

sbornik presentace

Mikroskopie v materiálovém výzkumu

garant: Ing. Jan Adámek

autoři: Martin Černý

sbornik presentace

Únavové poruchy letadel - řádkovací elektronová mikroskopie

garant: Ing. Jan Siegl, CSc.

autoři: Pavel Černý,Jiří Havlíček,Ladislav Podlešák,Tomáš Hluchý,Martina Šrámková

sbornik presentace

RTG fázová analýza aneb hledáme vzácné kovy v příbramských horninách

garant: Ing. Petr Sedlák

autoři: Tomáš Vrba

sbornik presentace

Gama záření z přírodních zdrojů

garant: Ing. Tomáš Vrba

autoři: Tomáš Sýkora,Matěj Šebek,Dušan Korenko

sbornik presentace

Termoluminiscenční dozimetrie

garant: Ing. Jiří Martinčík

autoři: Alexander Slávik,Vladimír Míč,Barbora Anna Bajajová,Igor Turčan

sbornik presentace

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

garant: Ing. Lenka Trnková

autoři: Pavel Čupr,Barbora Vlková

sbornik presentace

Simulace provozu JE s bloky VVER 440 a CANDU 6

garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

autoři: Jan Valášek,Kristýna Zemková,Iveta Beranová,Kateřina Bucsuházy

sbornik presentace

Simulace provozu JE s bloky VVER 1000 a ABWR

garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

autoři: Jiří Terš,Pavel Polcer

sbornik presentace

Byla v Koněpruských jeskyních skutečně penězokazecká dílna?

garant: RNDr.Lenka Thinová, Ing. Katka Rovenská

autoři: Iva Pařízková,Pavel Říha,Václav Kučera

sbornik presentace

Radioterapie ve zkratce, vážně i zábavně

garant: Ing. Tomáš Urban

autoři: Jiří Šálek,Helena Paschkeová,Jan Kurka,Tereza Kráčmerová

sbornik presentace

Stanovení dávky pomocí gelů

garant: Ing. Kateřina Vávrů

autoři: Michael Pokorný,Karin Suchomelová

sbornik presentace

Počítačové zpracování obrazu - analýza snímků družic

garant: Ing. Martin Němec

autoři: Karolína Burešová,Ondřej Nováček,Filip Naiser,Dan Homola,Martin Pozděna

sbornik presentace

Odchylka ekliptiky od roviny Galaxie

garant: Jan Stránský

autoři: Daniel Vodrážka

sbornik presentace

Kritický stav jaderného reaktoru

garant: Ing. Lenka Heraltová

autoři: Václav Obrtlík,Tomáš Svoboda,Helena Brandejská,Helena Picmausová

sbornik presentace

Plynová chromatografie

garant: Ing. Rostislav Silber, CSc.

autoři: Jan Dundálek,Jiří Vrána,Kristýna Nešporová

sbornik presentace

Numerické modelování fyzikálních dějů.

garant: Ing. Jan Smotlacha

autoři: Karel Kolář,David Wagenknecht,Ondřej Maslikiewicz,Karel Král,Kristýna Onderková

sbornik presentace

Počítačové zobrazování fraktálních množin

garant: Ing. Petr Pauš

autoři: Jiří Bednář,Jan Fábera,Barbora Fürstová

sbornik presentace

Teorie čísel a šifrování

garant: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.

autoři: Petr Šebek,Jan Hlava

sbornik presentace

Měření rychlosti světla

garant: Jan Máca

autoři: Petr Švéda,Jiří Bárdoš

sbornik presentace

Optický telefon

garant: Ing. Pavel Bažant

autoři: Štěpán Poláček,Josef Řehák,Radim Hueber,Jaromír Karmazín,Petra Hamerníková

sbornik presentace

Měření zeslabení těžkých nabitých částic při průchodu materiálem pomocí detektorů stop

garant: Ing. Zlata Mrázová

autoři: Martin Šimek,Tomáš Zahradník,Jan Pecina,Martin Zábranský

sbornik presentace

LINUX Lab

garant: Ing. Jan Mach

autoři: Ondřej Hujňák,Pavel Kratochvíl,Dominik Miketa

sbornik presentace

Algoritmy pro počítačovou grafiku

garant: Ing. Pavel Strachota

autoři: Miroslav Vocásek,Vojtěch Hujňák,Martin Tobiáš

sbornik presentace

Jeden za osmnáct a druhý bez dvou za dvacet.

garant: Ing. Balková Lubomíra, Ph.D., Prof. Ing. Pelantová Edita,CSc.

autoři: Martina Bekrová,Jakub Lukeš

sbornik presentace

Co se stane, když se na LHC nebo na RHIC srazí dva protony?

garant: Mgr. Jaroslav Bielčík, Ph.D.

autoři: Eva Korytiaková,Jiří Táborský,Eva Svobodová,Martina Musilová

sbornik presentace

Causality and Quantum Theory

garant: MSc. Gabris Aurel, PhD.

autoři: Jan Šupík,Tomáš Valíček,Hynek Jemelík,Jakub Šindelář,Jana Zajíčková

sbornik presentace

Vážení Země - Cavendishův experiment

garant: Michal Odstrčil

autoři: Aneta Jíchová

sbornik presentace

Základní experimenty se supravodiči

garant: Tomáš Odstrčil

autoři: Jaroslav Pavela,Ondřej Dvořák,Zbyněk Bambušek,Josef Mrázek,Pavel Majer

sbornik presentace