Simulace provozu JE typu ABWR

garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

autoři: Šimon Šindelář

sbornik presentace

Čítání fotonů a jeho aplikace

garant: prof. Ing. Ivan Procházka, DrSc.

autoři: Ráchel Šípošová,Ekaterina Yaroslavtseva,Andrej Zymin

sbornik presentace

CO2 laser v kufříku

garant: Ing. Filip Dominec

autoři: Jan Kolovecký,Boris Kocián,Josef Sýkora,Vojtěch Fišer

sbornik presentace

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

garant: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík

autoři: Matyáš Grof,Stanislav Taborovec,Pavel Kůs

sbornik presentace

Jak chránit DNA před zářením

garant: Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.

autoři: Lucie Kosová,Martina Strnadová,Matyáš Fejfar,Kateřina Kubíková

sbornik presentace

Jak elektron k náboji přišel

garant: Zbyněk Nguyen

autoři: Lukáš Kuneš,Pavla Veselá,Markéta Kofroňová

sbornik presentace

Základy ekonofyziky

garant: Ing. Jan Korbel

autoři: Gabriela Špeldová,Tadeáš Boček

sbornik presentace

Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

garant: Ing. Jan Adámek

autoři: Karel Vlachovský,Kristina Hakenová

sbornik presentace

Měření spektra gamma záření scintilačním počítačem

garant: Bc. Renata Kopečná

autoři: Markéta Feiferová,Tomáš Jirsa,Marie Vránová

sbornik presentace

Jak poznat dávku z barvy gelu?

garant: Mgr. Hana Bártová

autoři: Iveta Zatočilová,Václav Brož,Ivan Žižka

sbornik presentace

Holografie

garant: Ing. Marek Škereň, Ph.D.

autoři: Ondřej Hladík,Vít Kabele ,Jan Podloučka

sbornik presentace

Radioimunoanalýza

garant: RNDr. Ján Kozempel, Ph.D.

autoři: Markéta Doležalová,Vladimír Lukačko,Hanh Ho Thi My,Hieu Ho Trong,Duy Nguyen Tuan,Veronika Peterková

sbornik presentace

Interference a ohyb světla

garant: Ing. Dalibor Skoupil

autoři: Ladislav Valica,Filip Kratochvíl,Kateřina Kluková

sbornik presentace

Matematický model vzniku skvrn na kožichu jaguára

garant: Mgr. Michal Kozák

autoři: Martin Scheubrein,Marie Dohnalová,Jiří Štěpanovský,Jakub Dostál

sbornik presentace

Měření kosmického záření

garant: Bc. Dagmar Kyselová

autoři: Dominika Jochcová,Marek Stejskal,Martin Kozár,Martin Melčák,Daniel Friedrich

sbornik presentace

Simulace laserového urychlování částic na superpočítačích

garant: Doc. Ing. Ondřej Klimo, Ph.D.

autoři: Ondřej Havelka,Kamil Mudruňka,Filip Komers

sbornik presentace

Parametry záření z laserové zubní vrtačky a její použití

garant: Ing. Michal Němec, Ph.D.

autoři: Filip Janda

sbornik presentace

Srážky světla na LHC

garant: Ing. Jaroslav Adam

autoři: Michal Hostonský,Tomáš Jakubec,Martin Malý

sbornik presentace

Po stopách Alberta Michelsona, Marina Mersenna a dalších

garant: Bc. Roman Lavička

autoři: Jakub Dvořák,Kryštof Rydlo,Václav Mikeska

sbornik presentace

Ozařování mincí

garant: Ing. Filip Fejt

autoři: Denis Dusík,Simona Gabrielová,Rozalie Rakašová

sbornik presentace

Mlžná komora

garant: Bc. Viktor Löffelmann

autoři: Ladislav Nagy,Jan Gara,Michal Jelínek,David Dobáš

sbornik presentace

Modifikace spekter částic médiem na experimentu ALICE v CERN

garant: Bc. Lukáš Kramárik

autoři: Monika Robotková,Jan Dolejší

sbornik presentace

Generátor náhodných čísel založený na radioaktivním rozpadu

garant: Ing. Jan Rusňák

autoři: Petr Matouš,Petr Hotovec

sbornik presentace

Příprava nanočástic stříbra pomocí UV záření a záření gama

garant: doc. Ing. Rostislav Silber, CSc.

autoři: Šimon Pitro,Kateřina Kaprálová,Anežka Sedmihradská

sbornik presentace

Postavte si Nd:YAG laser

garant: Ing. František Batysta

autoři: Michal Bambuch,David Holub,Martin Olšovský

sbornik presentace

Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo

garant: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.

autoři: Jakub Matěna,Jakub Löwit,Jana Novotná,Lucie Švamberová

sbornik presentace

Stanovení délky a útlumu optického vlákna metodou optické reflektometrie

garant: Ing. Jan Aubrecht, Ph.D.

autoři: Jiří Baran,Jiří Povolný

sbornik presentace

Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice

garant: doc. Dr. Ing. Milan Šiňor

autoři: Jan Pokorný,Jan Kubát,Jakub Renc,Lucie Žilková,Petr Půlpán,Marek Baše

sbornik presentace

Počítačová grafika - pohled pod pokličku

garant: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.

autoři: Lucie Roškotová,Jakub Talanda,Václav Lahuta,Tereza Chytilová

sbornik presentace

Počítačové simulace fyzikálních problémů

garant: Ing. Hynek Lavička PhD.

autoři: Daniel Hausner,Ondřej Lomický,Vladimír Hlinka,Vojtěch Vrana

sbornik presentace

Studium podivných částic na experimentu ALICE

garant: Bc. Vojtěch Pacík

autoři: Václav Skála,Marek Raja,Eva Wohlgemuthová

sbornik presentace

Narušování symetrie v laserovém rezonátoru

garant: Ing. Josef Blažej, Ph.D.

autoři: Nodari Gogatishvili,Lukáš Caha

sbornik presentace

Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

garant: Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.

autoři: Vilém Šafařík,Pavel Vondráček,Jiří Kotěšovec,František Couf

sbornik presentace

Měření kosmického záření pomocí scintilačního detektoru

garant: Bc. Jindřich Lidrych a Bc. Marek Matas

autoři: Lukáš Melcher ,Kamila Sedláková,Jakub Kolář

sbornik presentace

Spektroskopie světelného záření

garant: Ing. Tomáš Škereň, PhD.

autoři: Martin Šťastný,Matyáš Vohralík,Renata Štaffová,Jaroslav Seifrt

sbornik presentace

Termoluminiscenční dozimetrie

garant: Ing. Tomáš Urban

autoři: Iva Brátová,Jan Petrášek,Kristýna Šrámková

sbornik presentace

Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

garant: Ing. Jaroslav Krbec

autoři: Ondřej Tinka,Jiří Löffelmann,Jakub Takáč

sbornik presentace

Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM II

garant: Ing. Jaroslav Krbec

autoři: Aneta Filipová,Veronika Čížková,Ronald Luc

sbornik presentace

Zkoumání toroidální asymetrie elektronové teploty na tokamaku GOLEM

garant: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.

autoři: Tomáš Malínský,Lukáš Ralidiak,David Koutný

sbornik presentace

Počítačové simulace turbulentního proudění

garant: Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.

autoři: Jiří Hrubeš,Zuzana Procházková,Ondřej Bouček,Jakub Sláma

sbornik presentace

Rozhodování strojů a za pomocí strojů (UI)

garant: Ing. Martin Plajner

autoři: Martin Gaier,Martin Janoch

sbornik presentace

Simulace provozu JE typu PWR AP-600

garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

autoři: Marek Zimmel,Michal Filo,Tomáš Sedláček

sbornik presentace

Měření nanotvrdosti wolframu

garant: Ing. Lenka Kocmanová

autoři: Pavla Bérešová,František Zajíc,Veronika Deketová

sbornik presentace

Normální Zeemanův jev

garant: Bc. Radek Novotný

autoři: Jana Hrnčířová,Vojtěch Novák,Ondřej Knopp

sbornik presentace

Zelené fluorescenční světlo odhaluje ionty uranu

garant: Mgr. Aleš Vetešník, Ph.D.

autoři: Natalie Živná,Kateřina Limburská,Jan Šulc

sbornik presentace

Koloidní zlato: tradiční rekvizita alchymistů v minulosti - sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

garant: Ing. Filip Novotný, Ph.D.

autoři: Dominika Jurdová,Tereza Bautkinová,Katarína Čičová

sbornik presentace