e/m - měření měrného náboje elektronu

Antonín Zoubek,Ondřej Pokorný,Petr Dvořák,Martin Švarc

sbornik presentace

Dopplerův jev + vzduchová dráha

Zbyněk Hájek,Martin Pleva,Roman Heidler,Vojtěch Zápotocký

sbornik presentace

Franck-Hertzův pokus

Lukáš Bandas,Tomáš Žák,Lucie Augustovičová,Jan Havlík

sbornik presentace presentace

Millikanův pokus

Jakub Križan,Jana Przeczková,Jiří Bastl,Michal Janoušek

sbornik presentace presentace

Mikrovlny

Beata Garšicová,Martin Klicpera,Jan Mucha,Marek Běl

sbornik presentace presentace

Spektrometrie záření gama

Vojtěch Kudela,Klára Mitošinková,Vojtěch Trefný,Pavel Linhart,Tereza Kulatá

sbornik presentace presentace

Resonanční jevy na mechanických a elektrických systémech

Martin Lovecký,Martin Tomek,Miroslav Graf,Václav Šámal

sbornik presentace presentace

Základní experimenty s lasery

Michal Křen,Martin Hlaváč,Jana Veselá,Vít Hybner

sbornik presentace

Měření rychlosti světla

Ivo Burian,Václav Blechta,Pavel Raiskup,René Labounek

sbornik presentace presentace

Balmerova série vodíku

Lenka Pöslová,Eva Bartáková,Lukáš Malina,Adam Fadrhonc

sbornik presentace presentace

Palivový článek

Petr Musil,Ondřej Holčapek,Vojtěch Koudelka,Tomáš Vlček

sbornik presentace presentace

Numerické modelování fyzikálních dějů.

Martin Štrof,Vojtěch Procházka,Jindřich Soukup,Stanislav Topinka

sbornik presentace presentace

Plynová chromatografie

Radim Špetlík,Tomáš Hejda

sbornik presentace

Atomová absorpční spektroskopie

Václav Houska,Vítězslav Jarý

sbornik presentace presentace

Mikroskopie v materiálovém výzkumu

Pavel Solný,Aleš Bárek,Petr Fojtu,Josef Navrátil

sbornik presentace presentace

Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

Aleš Podolník,Gabriela Malenová,Vlastimil Košař,Tereza Jeřábková

sbornik presentace presentace

Poškození DNA vlivem ionizujícího záření

Martina Černá,Lucie Coufalová,David Paulů,Zdeňka Ryšavá

sbornik presentace

Měření krátkých časových intervalů s pikosekundovým rozlišením

Jan Pavelka

sbornik presentace presentace

Skutečně vaše sluneční brýle nepropouští ultrafialové světlo ?

Martina Patzelová,Eva Svobodová,Daniela Šollerová

sbornik presentace presentace

Detekce jednotlivých fotonů - laserem buzená fluorescence

Michal Bezvoda,Martin Veselý,Tomáš Javůrek,Michal Janáček

sbornik presentace

Počítačové zpracování obrazu - analýza snímků družic

David Majerčík,Ondřej Šenk,Tomáš Kocich,Petr Vondráček

sbornik presentace presentace

Počítačové zobrazování fraktálních množin

Eva Viktorinová,Petr Kratochvíl,Stanislav Pikula,Ondřej Červený

sbornik presentace presentace

LINUX Lab

Petr Kříž,Jiří Zajíc,Zdeněk Tegi,Jan Medřický

sbornik presentace

Využití radionuklidové rentgenfluorescenční analýzy při studiu památek.

Alena Salašová,Kateřina Tichá,Eva Filipinská,Jaroslava Fojtíková

sbornik presentace presentace

Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace ve fyzice I

Alena Peterová,Petr Polák,Jiří Novák

sbornik presentace presentace

Řízení polohy mikroprocesorem

Vojtěch Oram,Daniel Beneš,Tomáš Kotula,Pavel Mičulka

sbornik presentace

Algoritmy pro počítačovou grafiku

Honza Seifrt,Jiří Zapletal,Dušan Renát,Pavel Palát

sbornik presentace

Spektrometrie gama záření a rentgen-fluorescenční analýza

Tereza Ježková,Jan Zugárek,Jakub Kákona,Barbora Kaufmanová

sbornik presentace presentace

Numerické modelování proudění mělké vody

Roman Smrž,Zdeněk Bělehrádek,Pavel Paták

sbornik presentace presentace

Numerické modelování dynamiky plynů

Martin Franěk,Petr Kus,Michal Šiška,Viktor Valenta

sbornik presentace presentace

Vliv stínění na dávku v oční čočce při brachyterapii

Alena Sejkorová,Barbora Slunečková,Ondřej Hýl,Petra Malá

sbornik presentace presentace

Je životní prostředí kolem JE Temelín kontaminované umělými radionuklidy?

Tomáš Princ,Barbora Dykastová,Jan Stránský,Ondřej Hráský

sbornik presentace presentace

Co dýcháme? Prvkove slozeni respirabilniho aerosolu

Markéta Mervartová,Michal Kvapil

sbornik presentace presentace

Jsou pro nás rentgenová vyšetření nebezpečná?

Ondřej Ševela,Kristýna Melichárková,David Nešpor,Milan Klicpera

sbornik presentace

Odvod tepla z palivového článku v jaderném reaktoru

Petr Loutocký,Michal Procházka

sbornik presentace

Teorie čísel a šifrování

Tomáš Cícha,Mája Kolovratníková,Jan Černý,Petr Čeřovský

sbornik presentace presentace presentace

Měření transmise laserových a optických materialů

Jaroslav Rada,Martin Paták,Karel Vostruha,Martin Plajner

sbornik presentace presentace

Od difrakce a interference světla k holografii a difraktivní optice

Michal Vahala,Jiří Daněk,Petr Bastl

sbornik presentace presentace

Neutronová aktivační analýza - biologické a geologické vzorky

Aleš Wodecki,Richard Řezníček

sbornik presentace

Metody strojového učení

Jan Novotný,Jan Mayer,Michal Hynčica,Martin Feigl

sbornik presentace

Provázání ve fyzice

Jan Cabrnoch,Martina Štollová,Jana Poledniková,Michal Mareček

sbornik presentace presentace

Holografická paměť v reálném čase

Filip Řepka,Zuzana Prokopová,Tereza Liepoldová,Petr Bludský

sbornik presentace presentace

Nahodne chozeni

Tomáš Jakoubek,Tomáš Kolín,Martin Štrympl,Slavomír Kučera

sbornik presentace

Simulace socio-ekonomických systémů

Petr Dluhoš,Helena Fartáková,Richard Gracla

sbornik presentace

Počítačová simulace mnohoúhelníkových kulečníků

Petr Kratochvíl

sbornik