Zpracování zpětné vazby 2022

Především bychom chtěli účastníkům poděkovat za vyplněné dotazníky a také textové připomínky, které dovolili autoři zveřejnit.

Dostali jsme zpět 138 alespoň částečně vyplněných dotazníků s tím, že celkový počet účastníků byl 150, návratnost máme tedy 92 %. Z toho 56 souhlasilo se zveřejněním komentářů se svým jménem, 58 veřejně anonymně a 24 anonymně.

Abychom nezkreslovali, tak se tímto pokoušíme zveřejnit všechno, ale i proto je tato stránka tak nějak hodně dlouhá. U těch, kdo souhlasili se zveřejněním jména, ho uvádíme. U ubytování uvádíme, o které místo se jednalo. Aby ostatní připomínky byly co nejvíce anonymní, tak jsou řazené podle abecedy u dané odpovědi a ne např. všechny stejně.

Škálová hodnocení = grafy

V této části jsou odpovědi na uzavřené otázky, které jsou kvantifikovatelné. S tím, že často se vztahují ke konkrétnímu miniprojektu, ale dáváme zde součet, resp. průměr přes všechny miniprojekty.

Část otázek byla položena jako tvrzení s tím, že každý účastník měl ohodnotit míru souhlasu s daným tvrzením – 1 znamenalo zcela pravdivý, 4 do jisté míry pravdivý a 7 zcela nepravdivý. Část otázek byla zase formulovaná od rozhodně nesouhlasím po rozhodně souhlasím na 5stupňové škále.

MP = miniprojekt.

Díky práci na MP cítím bližší vztah k vědní oblasti, kterou se MP zabýval. (průměr 5,9 na škále <1; 7>)

Myslím si, že MP a podobné možnosti 'vyzkoušení si' vědecké práce jsou důležité. (průměr 6,6 na škále <1; 7>)

Myslím, že jsem danou oblast, na kterou byl MP, docela ovládl/a. (průměr 5,4 na škále <1; 7>)

Doporučil/a bys svůj MP účastníkům dalšího ročníku? (průměr 1,33 na škále <-2; 2>)

Chtěl/a bys na tématu svého MP pokračovat, pokud bych měl/a tu příležitost? (průměr 0,61 na škále <-2; 2>)

Doporučil/a bys svou exkurzi účastníkům dalšího ročníku? (průměr 1,10 na škále <-2; 2>)

Využil/a jsi námi nabízené stravování?

Slovní připomínky ke stravování


Měli bychom zařizovat i večeře? (průměr -0,11 na škále <-2; 2>)

Slovní připomínky ke stravování


Doporučil/a bys svou odbornou přednášku účastníkům dalšího ročníku? (přednáška, která byla v pondělí; průměr 1,05 na škále <-2; 2>)

Doporučil/a bys svou Diskuzní párty účastníkům dalšího ročníku? (průměr 1,14 na škále <-2; 2>)

Používal/a jsi aplikaci na mobil?

Slovní připomínky k aplikaci


Našel/la jsi v aplikaci vždy, co jsi potřeboval/a? (průměr 0,27 na škále <-2; 2>)

Slovní připomínky k aplikaci


Využili jste šablonu na sborníkový příspěvek?

Slovní připomínky k sborníkové šabloně


Web fungoval dobře (průměr 1,54 na škále <-2; 2>)

Slovní připomínky k webu


Na webu byly všechny důležité informace (průměr 1,69 na škále <-2; 2>)

Slovní připomínky k webu


Doporučil/a bys kamarádům/známým účast na TV@J? (průměr 1,58 na škále <-2; 2>)

Slovní připomínky k doporučení akce


Jak ti přišla cena akce? (průměr 0,58 na škále <-2; 2>)

 


Odkud ví účastníci o akci?

Odkud ses o TV@J dozvěděl/a?

Dozvěděl/a ses o FJFI jako účastník některé z olympiád či soutěží pro SŠ?

Kde chtějí účastníci studovat?

U každé z následujících škol bylo otázkou, jestli účastník uvažuje o studiu na této škole.

FJFI ČVUT

FEL ČVUT

MFF UK

VŠCHT

VUT Brno

TUL (Liberec)

UPOL (Olomouc)

VŠB - TU (Ostrava)

ZČU (Plzeň)

jiná česká VŠ

zahraniční VŠ

nezvažuji studium na VŠ

Textové hodnocení Týdne vědy na Jaderce 2022

Očekávání a obavy

Naplnila akce tvá očekávání? A obavy?

15x Ano (Vladimíra Brabcová, Lukáš Létal, A.L. Vladimíra Jiříčková, Jakub Macíček, Jiří Kozma, Ivana Hronková, Pavel Savin a další)

Akce dokázala předejít všechna má očekávání, a absolutně tím převálcovala moje obavy.
Jan Matěj Višňák
Akce má očekávání daleko předčila. Žádné konkrétní obavy jsem neměla a ani se nic nepokazilo (v Praze jsem se neztratila).
Lucie Finstrlová
Akce moje očekávaní dalece předčila. Zůstane se mnou až do smrti. Obavy jsem jako pražák moc neměl, takže se ani nemohli naplnit.
Jáchym Hanáček
Akce předčila mé očekávání
Jan Adam Onderka
Ano byla přesně podle očekávání a obav
David Havrlant
Ano naplnila i očekávání i obavy.
Sára Herianová
Ano, čekal jsem že zde potkám podobně zaměřené lidi jako já.
Jaroslav Kraft
Ano, i když nečekal jsem, že závěrečná prezentace bude tak vyčerpávající
Ano, jen jak jsem avizovala výše, očekávala jsem více odborných přednášek.
Irena Smolíková
Ano, naplnila má očekávání.
Jan Buchmann
Ano, naprosto
Karel Bednář
Ano, obavy jsem ani neměl.
Martin Král
Ano, obavy ze Strahova
Ano, oboje
ano, obojí
Ano, že začátku jsem měl trochu strach, protože jsem nevěděl co čekat. Postupem času se obavy rozprchly a bylo to super.
Anoo
Tomáš Holčák
asi ano
Matyáš Beran
Asi ano? Čekala jsem více práce na miniprojektu.
Anna Vodáková
Až na to že jsem se kupodivu neztratil v Praze a toaleťáku bylo na Strahově až moc se všechno vyvedlo.
bála jsem se, že se nebudu s nikým bavit, ale spíše opak byl pravdou
částečně ano,
Čekala jsem víc, zvlášť od miniprojektu
Čekala jsem, že se na miniprojektu bude pracovat dýl, což mě trochu zklamalo, ale díky diskusní párty a kasinu moje očekávání v celku předčila
Hlavně očekávání
Moje očekávání akce naplnila
Naplnila
Lukáš Záruba
Naplnila mé obavy i očekávání - poznání Strahovského života taktéž
Lucie Gavlová
Naplnila oboje
Naplnila ocekavani
Naplnila očakávania
Naplnila vše, co jsem očekávala.
Naplnila všechna očekávání a obavu, že nebudu rozumnět jen na půl
Naplnila! Obavy nikoliv
Naplnila, dozvěděl jsem se spoustu zajímavých věcí. A ano i obavy, jednou jsem se v Praze i ztratil
Naplnila, obau jsem měl jenom z prezentace, která nakonec dobře dopadla.
Matyáš Bartaloš
Naplnila.
Ne
Nevím, neměla jsem očekávání, prostě jsem jela d Prahy s tím, že si týden vědy užiji.
Sandra Nesvetrová
obavy jsem neměla jelikož jsem neměla ani očekávání, ale byl to rozhodně skvělej týden
Obavy ne
Yahor Herashchanka
Obavy nenaplnila. Očekávání překonala. Změny ve vnímání světa, které mi přinesla (byť dočasné), mě fascinují.
Obavy se naštěstí nenaplnili a očekávání se splnili a za to jsem rád (našel jsem nové kontakty a poznal Prahu trochu více)
Adam Drmota
obavy z velké části uklidnila, všichni byli moc milí
očekával jsem více přednášek, ale jinak jsem byl spokojen
Očekával jsem, že mě týden vědy ještě více nadchne pro vědu a obával jsem, že nebudu dostatečně chytrý ,abych zapadl. Má obava se určitě nesplnila a myslím, že jsem zapadl skvěle. S mým očekáváním je to trochu jinak, dokonce bych i řekl, že mě lehce od studia fyziky odpudil a to kvůli dvěma věcem: 1. Občas jsem se cítil, že nerozumím věcem, které ostatní vnímají zdánlivě jako jednoduchou, 2. Povídání pana svobody o publikování a o konstantním tlaku psát, abych něco znamenal mě dost vyděsilo.
Vojtěch Kubát
Očekávání - ano, obavy - ne
očekávání ano obavy nebyly
Jaroslav Rozmuš
Očekávání ano, byla jsem spokojena, vyzkousela jsem si "vysokoškolský" život, který mě zaujal, naučila jsem se něco nového, obavy se naštěstí nenaplnily, bala jsem se, ze se ztratim v Praze, ze bude mezi středoškoláky nepřijemny prostredi
Očekávání ano, obavy částečně (Strahov)
Očekávání ano, obavy ne
Ondřej Buben
očekávání ano, obavy ne
Jan Zrůst
očekávání ano, obavy ne, takže skvělý!
Mikuláš Fiala
Očekávání ano, obavy ne.
očekávání ano, obavy také
Jan Kouřil
Očekávání ano. Obavy jsem neměl.
John Vít
Očekávání celkem naplnila. Žadné obavy jsme neměl :)
Očekávání jistě naplnila, obavy jsem prakticky neměl
Matyas Výhonský
Očekávání naplnila. A obavy z prezentování se naštěstí nenaplnily.
Michal Hošek
Očekávání rozhodně
Štěpán Šípal
Očekávání rozhodně, obavy jsem ani moc neměl, takže ne
Štěpán Remeš
Očekávání se naplnila, obavy jsem neměl
Očekávání spíše nenaplnila. Obavu, že ubytování bude příšerné naplnila.
Jakub Savula
Očekávání víceméně naplnila
Odborný program mohl být odbornější, přednášky nemusely být pouze popularizační
S.L. Monika Drexlerová
rozhodně
Rozhodně ano a určitě i předčila. Obavy jsem žádné před akcí neměla a žádné nepřibyly.
Zuzana Grycová
Spíše ano
Adam Šebek
Spíše ne
Šla jsem bez očekávání i obav
Barbora Dolenská
Uplne inac som si to predstavoval no tak ci tak som spokojny.
Jakub Müller
Utvrdila me v tom, že chci na matfyz. A vzhledem k tomu, že jsem nic moc nečekala, tak to bylo fajn.
Veronika Bartáková
Více než jsem očekával
Martin Zuzek
vlastně jsem ani moc nevěděl, jaké to bude, obavy jsem neměl a očekávání se mi naplnila (že se něco nového naučím, poznám lidi...)
Richard Kapralčík
Výrazně očekávání překonala. Obavy naplnila taktéž. Zejména to, že tam bude hodně divnejch lidí. Ale také jsme tam potkali fajn lidi z Příbora, se kterýma máme spoustu vzpomínek
Lukáš Jan
Yes

Nahoru

Co se líbilo?

Co se ti nejvíce líbilo? A proč?

Asi ty prezentace, dozvěděl jsem se mnoho věcí, o kterých jsem vůbec nevěděl
Štěpán Remeš
Atmosféra, účastníci byli přátelští
brehyard, miniprojekt a přednášky
Adam Štrajt
Diskuzní párty; téma a přednášející byli velmi zajímaví
David Havrlant
Exkurze
Exkurze
Adam Šebek
Exkurze a konference. Bylo skvělé nahlédnout pod pokličku výzkumných zařízení a dozvědět se další informace. Na konferenci se mi líbila pestrá škála oblastí, z nichž jsem se něco dozvěděl. Také mi udělal radost možnost veřejně vystoupit.
Pavel Savin
Exkurze a mini projekty. Nové zkušenosti
Exkurze do IKEMU a diskuze s panem Vlkem. Obě akce byly vedeny velmi sympatickými a výřečnými lidmi. Představili nám své obory velmi pochopitelně a s velkou upřímností, nekladli důraz jen na světlé stránky.
Jan Buchmann
Exkurze hvězdárny na Ondřejově
exkurze, možnost přiblížit se k něčemu, o čem jen čtu
Exkurze, MP, Naučil jsem se spoustu věcí
Martin Zuzek
Hodně mě zaujala pevnost Břehyard Původně jsem na ní nechtěl jít, ale nakonec jsem rád, že jsem zůstal
Adam Drmota
Kasino - byla to zabava
Kasino - prohrávat je zábava
Lukáš Létal
Kasíno a jídlo
Kasino, bylo moc hezky připravené 👏
Ondřej Buben
Klobouk pana Svobody
Karel Bednář
Kolektiv - poznala jsem skvělé nové lidi, kteří se mimo jiné zajímají o vědu a podobné věci. Také vedoucí našeho MP byly prostě úžasné.
Lucie Finstrlová
kolektiv, ondrejov atd
Kolektiv. Pak atmosféra, zvláště ke konci týdne, kdy se sdílely poznatky; nepohybuji se moc v takových prostředích, kde by člověk mohl říct "percepce" a očekávat, že mu většina porozumí.
Konečné minipřednášky projektů: člověk toho vstřebá mnoho, baví mne prezentovat
Libil se mi program, miniprojekt, hlavne exkurze, potesilo i divadlo(oddychovka po narocnem dni), mili lide a prostředí
Líbila se mi exkurze reaktoru Vrabec, jelikož to byla velmi unikátní příležitost a dozvěděla jsem se mnoho nového
Líbilo se mi, že jsem měla možnost seznámit se s novými lidmi, kteří stejně jako já mají zájem o fyziku a matematiku.
Irena Smolíková
Líbyla se mi práce na minyprojrktu s kolegy zapálenými pro stejné téma.
Michal Hošek
Lidi z FYKOSu
Jakub Savula
Ludia ktory tam boli
Jakub Müller
Miniprojekt
Tamal Fejt
Miniprojekt
Jan Zrůst
Miniprojekt - velmi zajímavý projekt. Kasino - je to legrace. Coffee break - dobré sušenky. Exkurze - prostě skvělá
Miniprojekt, dozvěděla jsem se něco nového, vyzkoušela jsem si vědeckou práci, zpracování a prezentování prezentace před více lidmi
Miniprojekt, kvůli důvodům, které už jsem uvedl.
John Vít
Miniprojekt, prezentace, kasino -bylo to (vše) jedinečné
S.L. Monika Drexlerová
Miniprojekt, protože byl krásně připravený.
Jaroslav Kraft
Miniprojekt, skvělý vedoucí a skvěle téma, programování
miniprojekty a exkurze
miniprojekty, hrozně mi sedlo moje téma
A.L. Vladimíra Jiříčková
Miniprojekty, přednášky, eckurze
Aneta Piklová
Možnost poznat způsob fungování vysoké školy a vědy
MP
MP. vedoucí se nám věnovali, hodně jsme si toho zkusilly:)
náhled do vědeckého prostředí
Jan Kouřil
Nejvíc asi to, že jsem poznala plno lidí z jiných koutů republiky. Mohla jsem si vyzkoušet nové věci.
Nejvíce se mi celkově líbila možnost navštěvovat takto prestižní školy a instituce a možnost setkání se s opravdovými odborníky.
Zuzana Grycová
Nejvíce se mi líbil můj miniprojekt a to, že jsem měla v kolektivu skvělé lidi.
Nejvice se mi líbil náš MP, protoze jsem si vybrali zajímavé téma. A mentoři byli super.
Tomáš Holčák
Nejvíce se mi líbila pece na miniprojektu a studentský život
Tomáš Toman
Nejvíce se mi líbila práce na miniprojektu, primárně proto, že jsem si mohla vyzkoušet něco nového
Anna Vodáková
Nejvíce se mi líbila praktická část miniprojektu, protože jsme si to sami vyzkoušeli
Nejvíce se mi líbila přednášková party - spojení dobrého tématu a jídla je vždy výborný napad
Lucie Gavlová
Nejvíce se mi líbily přednášky. Rozšířilo to můj pohled na jejich témata a obecně mě to hodně bavilo.
Jáchym Hanáček
Nožnost prezentace miniprojektů před audiencí a možnost seznámit se
operace Little blitzkrieg
Osobně se mi nejvíce líbila diskuzní party a přednášky. Bylo to zajímavé a nemusel jsem sám nic dělat
Vojtěch Kubát
Pevnost Brehyard, protože jsme vyhráli.
Martin Král
Pevnost Břehyard, protože jsem se seznámil s novými lidmi.
Matyas Výhonský
Poznal jsem nové přátele. Vyzkoušel jsem si vědeckou práci. Zlepšil jsem své prezentování. Vyzkoušel jsem si život v Praze.
Jan Adam Onderka
Poznání Prahy, fakulty a nových lidí
Poznat nové lidi, zvaná přednáška, jídlo a kasino. Kasino by mělo být snad dřív v týdnu, protože právě tady jsem se nejvíc dala s někým do řeči (což na tom bylo nejlepší).
Barbora Dolenská
Práce na miniprojektech a diskusní párty - hodně jsem se naučila a byla to zábava
prace na miniprojektech a prezentace miniprojektu
práce na miniprojektu
Mikuláš Fiala
Práce na miniprojektu, protože mě toto téma zajímá a mohl jsem si vyzkoušet, jaké je strávit celý den jen ve škole a pracovat na něm
Práce s tokamakem GOLEM. Mohl jsem ho na vlastní oči vidět v akci a ovládat ho.
Matyáš Bartaloš
Pracovani s nameřenymy daty
Prednáška Petra Kulhánka. Byla velice dobrým zpestřením programu.
Prohlídka v Řeži, možnost vidět špičková vědecká zařízení
prostředí, fajn lidi
Přednáška od pana Kulhánka, práce na MP
přednáška pana Kulhánka.
Přednáška pana profesora Petra Kulhánka, protože byla na zajímavé téma a byla a dobře podána.
přednáška profesora Kulhánka, diskuzní párty, některé prezentace miniprojektů
Přednáška: Čím se zabývá jaderná chemie v roce 2022?
Přednášky
Lukáš Záruba
přednášky, hodně jsem se dozvěděl
Matyáš Beran
přístup a ochota všech lidí
Jakub Macíček
Rozhodně miniprojekty, možnost vyzkoušet si práci vědce, alespoň základy, příjemná atmosféra, práce s tokamakem, spousta nových vědomostí.
Setkání s přáteli, poznání nových lidí
Seznámení se s novými lidmi, co mají podobné zájmy.
Sandra Nesvetrová
Spolubývajúci
To nemůžu přesně posoudit. Ale kdybych měl vybrat jednu věc tak by to byli lidi. Nejenom kolegové při MP nebo ostatní studenti, ale samozřejmě i organizátoři. Byla tam taková příjemná atmosféra, kterou jsem nikdy v životě nezažil.
Jan Matěj Višňák
tokamak, prostě mi to přišlo jako úžasné zařízení
Richard Kapralčík
Večery ve strahovských hospodách s novými kamarády z Příbora :-). Celá akce byla super, strašně jsem si to užil.
Lukáš Jan
Volnost
Vše bylo boží
Jiří Kozma
Všechno
Všechno se mi líbilo.
Všechno, práce na miniprojektech byla skvělá, pouze by to chtělo trochu více času na zpracování příspěvků a prezentací. Exkurze super, prezentování taky.
vyrovnanost přednášek a zábavných částí programu, celkově super idea
Vysoká informativní hodnota programu a skvělá komunita
Yahor Herashchanka
Vyzkoušet si nové prostředí
Zorganizovaná týdenní jízdenka po Praze- zjednodušení, pevnost Břehyard- na seznamování úžasné.
Sára Herianová

Nahoru

Spokojenost

S čím jsi byl/a spokojen/a? A proč?

Akce byla perfektně zorganizovaná, aby všechno vyšlo.
Matyáš Bartaloš
Asi víceméně se vším, bylo to super.
Ondřej Buben
balance učení a společenských akcí
Byl jsem spokojen se spoluprácí ostatních ustavů, na kterých probíhaly exkurze a miniprojekty..
Byl jsem spokojený se vším.
Jan Matěj Višňák
Byla jsem spokojená s celkovým průběhem akce a s večerními programy
Anna Vodáková
Byla jsem spokojena se vším. Vše bylo výborně zorganizované
Lucie Gavlová
Bylo super všechno, i moje angažmá coby chairman.
Lukáš Jan
Celková organizace Týdnu vědy byla skvělá, za mě skoro bezchybná a i když občas někde něco chybělo, nemám co vytknout. Jsem spokojen s celou akcí
dostal jsem jídlo (měl jsem hlad), přednášky byly zajímavé, byla přátelská atmosféra, miniprojekt mě bavil
Richard Kapralčík
Jídlo
Lukáš Záruba
Jídlo (snídaně) na Strahově.
Jaroslav Kraft
koleje, celkem pohodlné a jednoduché ubytování
Jakub Macíček
Líbilo se mi jak probíhaly přednášky první den a také miniprojekty. Mohla jsem celý týden dělat, co mě baví a co mě zajímá. Dozvědět se něco nového, co by mi na SŠ neřekli.
Irena Smolíková
Líbilo se mi kasino, pohoštění u prezentací, Karlova ochota
Štěpán Remeš
měla jsem možnost dostat se na specializovaná pracoviště a rozšířit si obzory
Miniprojekt, byl skvělej a informativní a praktickej, garanti hrozně milí,
Moc jsem byla spokojena se vstřícností organizátorů, jelikož se snažili, aby všichni byli spokojení.
Zuzana Grycová
Moc se mi líbili všechny přednášky. Připadalo mi to jak na VŠ prostředí a to jsem si chtěla moc vyzkoušet.
MP, debatni vecer a spolustudenti
Myslím, že prakticky se vším, především s lidmi, kteří tam byli.
Vojtěch Kubát
Občerstvení na diskuzních párty a kasínu. Kvalita přednášek. Miniprojekty. ... Prostě spousta věcí
Štěpán Šípal
Občerstvení v kasinu.
Jan Adam Onderka
Odborné přednášky (termojaderná fúze a sluneční vítr)
Martin Král
ochota organizátorů, program, jídlo
organizace a narvaný program :)
Prakticky se vším
Profesor Petr Pauš byl schopen si sednout a vše mi dopodrobna vysvětlit, za což jsem mu velice vděčná.
Vladimíra Brabcová
program, organizátoři
Adam Štrajt
Přednášky, exkurze i miniprojekt. Všechno mi přineslo něco nového, co se týče informací.
Barbora Dolenská
S celou organizací a s tím, jak byl nabitý program. Vše šlapalo a nebyly zbytečně dlouhé prostoje. Ale asi budu muset celou sobotu prospat...
Jáchym Hanáček
S celým týdnem
Adam Šebek
S celým týdnem
S celým zorganizováním akce, vše bylo pochopitelné.
Jan Buchmann
S docela přehlednou organizací
S důvěrou vloženou do našich schopností – jak prezentovat, tak napsat příspěvek.
S jedlom, tie raňajky boli fakt že dobré
s jídlem a akademickou činností
S komunikací s organizátory a řešením problémů
Matyas Výhonský
S lidmi z FYKOSu
Jakub Savula
S miniprojektem, Lenka byla velmi příjemná, komunikativní, ochotná a díky jejímu výkladu o laserech vím nyní mnohem více
David Havrlant
S miniprojektem, volností účastníků se rozhodnout, co chcou dělat
s mým výběrem miniprojektu
Matyáš Beran
S novými poznatky - hodně nového jsem poznal
S organizací - velmi dobře zvládnutá. Přednáška sluneční vítr... - byla zajímavá
S organizací akce
S.L. Monika Drexlerová
S organizací, programem, ... Vše bylo dle mých očekávání a pečlivě připraveno.
Pavel Savin
S poměrem přednášek k volnému času, s lokací přednášek
S prací našeho týmu při dělání miniprojektu. Opravdu jsme si jako parta sedli.😊
Sandra Nesvetrová
S prevedenim celeho tyzdna vedy, prislo mi to ako letny fyzikalny tabor v ktorom sa naucim aj nieco z fyzike ale hlavne spoznam novych ludi ktory maju rovnake zaluby ako ja, fyziku.
Jakub Müller
s pristupem garantky
S přednáškami (ať už profesora Kulhánka nebo tu nedělní), studentskými přednáškami, práci na projektu. Musím neméně ocenit fakultativní program, divadlo Na Rejdišti jsem hodně ocenil.
S přednáškami, byli poutavější než jsem čekal
S přístupem garantů u miniprojetků
S tím že naše práce měla viditelný výsledek. Byl to velmi uspokojující pocit.
Michal Hošek
S ubytováním, měli jsme vše po ruce
S většinou věci
S většinou věcí.
John Vít
s volbou miniprojektu, téma mi sedlo
S vybavením a informacemi
S výběrem miniprojekty, vedoucí byl ochoten vše do detailu vysvětlit, chtěl abychom té problematice rozuměli
Se seznamováním- měli jsme tolik příležitostí a kasino byla pecka.
Sára Herianová
Se svou skupinou na miniprojekt, jelikož se nám velmi dobře spolupracovalo
Se svym miniprojwktem - splnil ocekavani, s jidlem (snidane rauty obedy)
Se vším
Jiří Kozma
Se vším
Skoro se vším, žádná špatně zvládnutá situace
Skvělý kolektiv a komunikativní lidé
Karel Bednář
Snad se vším
Snad se vším, nemám příliš výtky téměř k ničemu
Lukáš Létal
Snídaně byly skvělé
Spojena jsem byla téměř se vším
Společně akce - Břehyard, Kasino
Ivana Hronková
Spolubydlící (náhodou jsme se seznámily první den a pak zjistily, že jsme spolu na pokoji :-).
Lucie Finstrlová
srozumitelný a časově dobře uspořadaný program
Ubytování, strava
Určitě s kolektivem lidí a s náladou, která tam panovala.
v zasade se vsim
Vesměs se vším
Yahor Herashchanka
Výborná organizace a spousta zážitků
Martin Zuzek

Nahoru

Nespokojenost

S čím jsi byl/a nespokojen/a? A proč?

“diskuzní” večer
A.L. Vladimíra Jiříčková
Barva trička, příští rok hořticovou ;)
S.L. Monika Drexlerová
byla jen jedna možnost exkurze, kéž by bylo víc času
Bylo dost málo času na miniprojekt. Chtělo by to akci roztáhnout na sobotu. (nebo rovnou dva týdny 🙂)
časová náročnost, stres
dostupnost internetu na břehhové velmi pomalý a na koleji těžko získatelný
Jakub Macíček
Kasíno. Bylo fajn - hodně fajn, ale ten proces získávání peněz byl dost pochybný. dostávaly se vysoké částky za až "blbosti". Taky bych ho více prodloužil. Přišlo mi také, že bylo málo stolů a nepřístupné některé hry - Muselo se dlouho čekat. Udělal bych to více o hraní mezi účastníky -> Například partička si sedne ke stolu a mezi sebou si hraje pokr, prší, atd.
Štěpán Šípal
Klidně bych závěrečnou konferenci rozdělil do více místností a urychlil tak jejich průběh. Ačkoliv věřím, že prezentace prací je pro nás velmi důležitá, po celém dni prezentování už jsem moc vnímat nedokázal.
Jakub Vlček
Kolej Strahov- špína a hnus a ugh
Malé nedorozumnění ohledně stravenek - zapomněli mi dát klasické místo těch papírových lístků, nakonec se vyřešilo
Štěpán Remeš
Málo času na vypracování příspěvku do sborníku.
Jan Kouřil
Miniprojekty, exkurze
Možná vice času na poznávání dalších lidí, více neformálních akci
MP, špatně zvolené téma
Adam Šebek
Na miniprojekty bylo hrozně malo času (den a půl), zatímco často nudné prezentace připomínající školní výuku trvaly celé dva dny :(
Nebyl jsem v neděli :(
Yahor Herashchanka
Neexistující přístup na wifi na Strahově. Málo času na vypracování prezentace.
Lucie Finstrlová
Nejspíš s ubytováním na Strahově, ale ve výsledku jsem tam jen spal, takže mi to nevadilo
nic
Nic mě nenapadá
Martin Zuzek
Nic takového asi nenajdu
Barbora Dolenská
Občas jsem byla nespokojena s časovým harmonogramem. Místy se časy nepotkávaly úplně jak bylo potřeba a nevycházelo to.
Obědy, zapomněla jsem si je objednat, takže má chyba.
Organizace (např. Končil miniprojekt v 16:30 a přednáškabzačínala v 16:30 nebo krátký úsek mezi přednáškou a divadlem, nedá se stihnout se dojet na kolej se převlíct a zpět)
Organizací, někdy to bylo trochu chaotické
Pauzy mezi jednotlivými aktivitami - byly buď moc krátké a člověk nic nestihl, nebo moc dlouhé a nebylo co dělat
Anna Vodáková
Po příjezdu chyběly některé kartičky na oběd, ale bylo to rychlé napraveno
Pouze ten diskuzní večer, nebyla to diskuze nýbrž přednáška
Lukáš Létal
prednaska o slunecnim vetru nebyl muj salek kavy, ciste za me ne-tema
prezentace miniprojektů ve čtvrtek mě po nějaké době přestaly bavit, byly tam hodně nahuštěné, na konci kasína při dražbě jsem nic neslyšel
Richard Kapralčík
Prezentace miniprojektů, protože jsme tím strávili 2 dny
David Havrlant
Průběh konference - dostala jsem málo času z důvodu nedopatření chairmana
S hlavní přednáškou. Vzhledem k tomu, že to měla být nejlepší přednáška, mě v porovnání se zbylými docela zklamala.
Jan Buchmann
s nedostatečným časem na mini projekty
S ničím - nemám co akci vytknout.
Jan Matěj Višňák
s ničím zásadním
Vojtěch Kubát
S pravidlem v Břehyardu - že lidé musí být ze stejného měsíce.
Jáchym Hanáček
S přednáškami o prezentování
Aneta Piklová
S tím, že na stravenkách bylo napsané, že snídaně jsou od 6:30 do 8:30 ale menza otvírala až v 7:30.
John Vít
S ubytováním na Strahově 8. => Koupelna
Sandra Nesvetrová
Se vzděláním některých přednášejících a vedoucích miniprojektů. Když mluvili o svém oboru a dostali se ke hranici oboru jiného, objevovali se v jejich výkladu nesmysly. Na miniprojektu mi lektor nedokázal dostatečně vysvětlit jak vznikají fotony při interakci elektronového paprsku se vzorkem. Lektor řekl, že si plete pojmy katoda a anoda, a spletl je. Někteří účastníci prezentující své miniprojektu vůbec netušili o čem prezentují a cítil jsem z nich naprostý nezájem o danou problematiku. Například u miniprojektu Jak poznat dávku z barvy gelu? zaměňovali účastníci při prezentaci zcela zásadní pojmy a to kation železitý a železnatý, přitom na přechodu mezi těmito dvěma oxidačními stavy stála celá jejich metoda detekce, ve sborníku se v jejich příspěvku dokonce vyskytly kationty železné. Je pro mě nepochopitelné, že nikdo z nich čtyř si nevšiml, že mají ve sborníku kationty železné a ještě více nepochopitelné pro mě je, že lektor příspěvek nečetl, případně nezaznamenal tuto chybu.
Jakub Savula
Snídaně a večeře
Škoda, že akce netrvá alespoň o jeden den déle, abychom měli na MP více času.
Zuzana Grycová
To nevím
Ve 115 bylo horko
Velké vzdálenosti pro dojíždění na ostatní ústavy.
vše ok
Všechno bylo super.
Výstup na strahov
Vyšším početem na projektu, než šlo opravdu zaměstant. Možná se samotným výběrem MP, ale to je na mě.
Z mého pohledu, bych udělala více odborných přednášek, je to věc, která mi možná trošku chyběla.
Irena Smolíková
Že jsem si nevzal lístek do divadla.
Že jsme měli jen 2 dny na miniprojekty. Taky že těch prezentací pak už bylo moc, bylo by lepší dělat třeba 3 nebo 4 paralelně namísto 2.
Martin Král
Že náš miniprojekt vedl někdo jiný než měl a nebyl to jeho obor úplně, takže to celkem ztratilo hodnotu
Že začátek byl už v neděli dopoledne, kvůli tomu jsem bohužel nestihl většinu nedělního programu (z víkendu jsem přijel až odpoledne).
Matyáš Bartaloš

Nahoru

Co změnit?

Napadá tě ještě něco, co by se mělo změnit, nebo naopak něco, co by mělo zůstat?

asi ne
Štěpán Šípal
Asi ne, všechno fungovalo jak mělo, jen tedy občas zlobil ten harmonogram.
Asi to bylo fajn tak jak to bylo
Lukáš Jan
Barva trička více k modré ;)
Pavel Savin
Byla bych pro, kdyby akce trvala déle, a my měli více času na projekty.
Přála bych si více přednáškách známých osobností jako je Kulhánek, Grygar, Kundracik....
Vladimíra Brabcová
Bylo by fajn mít na konferencích skutečnou odbornou porotu, který by měla relevantní připomínky a její podněty by mohly naše prezentovací schopnosti posunout dál.
Jakub Savula
Diskuzní večer a odstranit přednášky k tomu, jak přednášet - nebo je aspoň osekat
Lukáš Létal
Divadlo by mělo zůstat. Doufám pak už jen, že příští rok už se podaří hlavní zvanou přednášku dát k tématu. (Kulhánek byl však super náhrada!)
Divadlo bych mozna dal na nedeli aby se ve stredu stihala diakuzni party do konce
Klidně bych přidal ještě nějakou populární přednášku.
Jakub Vlček
měla by stoprocentně zůstat pevnost Břehyard
Adam Drmota
Měli by zůstan chaimani z řad účastníků
Mohlo by být vybudováno metro na Strahov, ale to asi není ve vašich silách:)
Možná by to chtělo změnit koncept miniprojektů, přišlo mi, že člověk strávil více času nad psaním článku než nad samotnou prací.
To je asi vše. Rozhodně bych ponechala divadlo, bylo to skvělé!
Anna Vodáková
Možná bych dal více času na vypracování miniprojektu, ale nevím jak to nacpat do jednoho týdne, aby to nebylo o víkendu.
Matyáš Bartaloš
možná obědy přímo na pracovištích ať nemusíme dojíždět na Břehovou
David Havrlant
Myslím, že by mělo zůstat úplně všechno, možná by mohli být snídaně i na Vltavě
Sára Herianová
Odevzdání prezenta bylo ve středu večer, ale pro mě to znamenalo, že ji musím udělat buď v úterý, nebo (jak to dopadlo) místo diskuzní párty v prostorách FJFI, protože jinde nebyla wifi (data nemám).
Lucie Finstrlová
Opět, nemám co vytknout.
Jan Matěj Višňák
Pan Svoboda by mohl nosit více svůj klobouk
Karel Bednář
Pouze jedna přednáška jak prezentovat (pokud je nutná, jinak ji můžete zrušit úplně)
S.L. Monika Drexlerová
Pro mimopražské účastníky by to chtělo zařídit instruktáž ohledně jízdného
Adam Šebek
Prodloužení času na miniprojekty, ty prezentace by mohly být losovány, zbytek týmů by měl prostor na posterech, takže by to mohl být jen jeden den.
Přednášky o tom jak psát práci a jak prezentovat mi přišli dost o ničem pro studenty středních škol, kteří jsou s těmito věcmi již dávno seznámeni
Přednášky od pana Gábrise! Mohly by se zkrátit úvodní přednášky, není potřeba hodinu ukazovat, jak funguje web — každý si ho umí proklikat sám. Bylo by fajn zveřejnit jména školitelů MP před vybíráním :)
Barbora Dolenská
Rozhodně by měla zůstat diverzita projektů
Štěpán Remeš
Spíše ne
Jáchym Hanáček
Tak, jak to je nyní, je podle mě dobré i samo o sobě. Určitě bych nechala pevnost Břehyard i kasino. Možná bych přidala den navíc, abychom měli na MP více času.
Zuzana Grycová
To divadlo bylo naprosto super
Určitě by mělo zůstat kasíno
Určitě bych nechala sborník, je krasný mít v ruce něco, na čem všichni pracovali a je to vytisklé
Určitě nechte kasino
Uvítal bych více fyzikálních přednášek, případně více seznamovacích her pro účastníky
více času na exkurze a miniprojekt
více času na mini projekty
Více přednášek
Lukáš Záruba
Vyhlášení kasina bych udělala ve #103.
Zůstat by mělo čtvrteční casino
Martin Zuzek

Nahoru

Doporučení akce dalším

Proč bys účast (ne)doporučil/a?

(doporučuji: rozhodně ano) Akci bych doporučil např. pro lidi, kteří si hledají svou vysokou školu. Já jsem byl doposud nakloněn hlavně Matfyzu, ale Týden vědy mi zasadil do hlavy pořádného brouka.
Jakub Vlček
(doporučuji: rozhodně ano) byla to super zkušenost
(doporučuji: rozhodně ano) Byla to velice příjemná zkušenost s prostředím na vysoké škole a náhledem do vědecké praxe.
Michal Hošek
(doporučuji: rozhodně ano) Byla to zábava a něco mi to dalo.
Ondřej Buben
(doporučuji: tak napůl) Byla to zajímavá zkušenost, ale nenadchlo mě to tolik jako jsem očekávala
(doporučuji: spíše ano) bylo to fajn!
(doporučuji: rozhodně ano) Bylo to super
Adam Šebek
(doporučuji: rozhodně ano) Člověk má možnost zkusit si nové věci a zjistit, zda se jedná o něco, co by v budoucnosti chtěli dělat. Já jsem třeba zjistila, že studium materiálu je jednoznačně zajímavé, ale do budoucna se nejedná o můj šálek kávy.
Irena Smolíková
(doporučuji: rozhodně ano) Člověk se podívá do vědeckého života, pozná spoustu nových lidí
Martin Zuzek
(doporučuji: rozhodně ano) Člověk se tady hodně naučí. Hlavně to, že ptát se a zkoušet věci je to správné, co v životě dělat.
Jáchym Hanáček
(doporučuji: rozhodně ano) Člověk se vyzkouší mnoho nových věcí a pozná lidi se stejnými zájmy a taky je to místo školy
Vojtěch Kubát
(doporučuji: rozhodně ano) dá se okusit hodně nového, na druhou stranu by se měl středoškolák orientovat v sš fyzice
(doporučuji: spíše ano) Dobrá zkušenost.
Jan Buchmann
(doporučuji: spíše ano) doporučil bych to jen těm, kteří se zajímají o matematiku/fyziku/chemii
Jan Kouřil
(doporučuji: spíše ano) Doporučil, ukázka prostředí, zkouška oboru, o který mám/š zájem
(doporučuji: spíše ano) Doporučil: Je zajímavé to zkusit
Nedoporučil: je na to málo času
(doporučuji: rozhodně ano) Doporučila – kvůli novým lidem, zkoušce života na VŠ a nahlédnout pod pokličky i samotnému studiu.
Sára Herianová
(doporučuji: rozhodně ano) Doporučuji, protože středoškoláci můžou nahlédnout do vysokoškolského života a akce jim může ukázat nové možnosti do budoucna
(doporučuji: spíše ano) Fajn koncept, ale na můj vkus strašně monstr akce. Jasně, je to tak koncipované a vlastně nutné, klobouk dolů před všemi, kdo to zvládli zorganizovat, ale prostě na můj vkus moc lidí...
Veronika Bartáková
(doporučuji: rozhodně ano) Fajn zkušenost a podívala jsem se, jak to vypadá na vysoké škole.
(doporučuji: rozhodně ano) je to dobra zkusenost
(doporučuji: rozhodně ano) je to skvělá zkušenost
(doporučuji: spíše ano) Je to šance poznat život na kolejích a dozvědět se nové informace.
Martin Král
(doporučuji: rozhodně ano) Jedinečná příležitost vyzkoušet si něco neobvyklého a nového
S.L. Monika Drexlerová
(doporučuji: rozhodně ano) Konkurence na miniprojektech
(doporučuji: spíše ano) Kvůli občasnému nestíhání vašeho programu ( nepřipraveni na 100%)
Sandra Nesvetrová
(doporučuji: spíše ne) mí kamarádi nemají moc veliký zájem o vědu
Matyáš Beran
(doporučuji: rozhodně ano) Možnost podívat se někam, kam se člověk obvykle nedostane, a vyzkoušet si něco, co si obvykle jinde nevyzkouší
(doporučuji: tak napůl) Na jednu stranu doporučil protože tento ročník to byla absolutně nádherná akce, ale na druhou stranu nedoporučil aby se mi ti kamarádi nemíchali do lidí, které já znám z Jaderky.
Jan Matěj Višňák
(doporučuji: tak napůl) Ne, akce je spíše zaměřena na vědeckou část, než na praktickou
(doporučuji: spíše ne) Nedoporučil bych kvůli špatné zkušenosti se vzděláním většiny zúčastněných. Doporučil díky setkání se s řešiteli FYKOSU.
Jakub Savula
(doporučuji: rozhodně ano) Nemám důvod nedoporučit
(doporučuji: rozhodně ano) Nové zkušenosti, zážitky, zorientovaní v Praze.
(doporučuji: rozhodně ano) Pokud nejsou vědecky orientovaní, asi by je to nebavilo.
(doporučuji: spíše ano) Protože je to skvělá příležitost jak se dozvědět více o vědě
David Havrlant
(doporučuji: rozhodně ano) Protože mně se tam líbilo.
(doporučuji: rozhodně ano) Protože si zábavně rozšíří obzory
(doporučuji: spíše ano) Protože to bylo fajn.
John Vít
(doporučuji: tak napůl) Protože většina známých se o tato témata nezajímá a nebo nejsou ve věku, potřebném k zúčastnění.
Vladimíra Brabcová
(doporučuji: rozhodně ano) Přineslo mi to spoustu nových informací, známých a taky zážitků :) Loučení bylo těžké
Barbora Dolenská
(doporučuji: spíše ano) Rozhodně bych účast doporučila, protože se člověk naučí a dozví mnoho nového, také to může pomoct při výběru VŠ
Anna Vodáková
(doporučuji: rozhodně ano) Rozhodně se zde něco nového a zajímavého mohou naučit, poznat nové, příjemné lidi.
(doporučuji: rozhodně ano) seznámení se s fakultou a jejími zaměstnanci; poznání nových kamarádů se stejnými zájmy a způsobem přemýšlení; informace o zajímavých oblastech fyziky, které přiblížily jednotlivé výstupy miniprojektů; vyzkoušení si pobytu na kolejích
(doporučuji: rozhodně ano) Skvělá zkušenost
Yahor Herashchanka
(doporučuji: rozhodně ano) Skvělá zkušenost, spousta talentovaných lidí, věci ke kterým se normálně nedostanete, přednášky.
(doporučuji: rozhodně ano) Skvělí lidé, něco nového se naučit, poznat
Štěpán Remeš
(doporučuji: rozhodně ano) Skvělý program i kolektiv
(doporučuji: rozhodně ano) Skvělý zážitek
(doporučuji: rozhodně ano) Sranda, noví ľudia
(doporučuji: rozhodně ano) Super akce, zajímavé přednášky a MP
(doporučuji: rozhodně ano) Účast bych rozhodně doporučila, jelikož jsem se dostala na strašně moc zajímavých míst, kam bych se nikdy nedostala. Také jsem se mohla setkat s opravdovými odborníky a viděla mnoho poutavých přednášek, zcela zdarma. Mimo to jsem potkala mnoho skvělých dětí z celé České a Slovenské republiky.
Zuzana Grycová
(doporučuji: rozhodně ano) Účast bych rozhodně doporučila, z několika důvodů. Naučíte se více méně psát vědecký článek, získáte nové vědomosti a hlavně potkáte super podobně trhlý lidi :-).
Lucie Finstrlová
(doporučuji: rozhodně ano) Účastníci si vyzkouší práci vědců.
Matyáš Bartaloš
(doporučuji: ) Určitě doporučila, nejde mi rozkliknout kolonka, ale jenom s doporucenim, zda bych doporučila akci kamaradum
(doporučuji: rozhodně ano) už teď jsem jim řekl, ať se napíší do předběžných zájemců
Jan Zrůst
(doporučuji: tak napůl) většinu by to spíš nezajímalo, ale fyzikálně orientovaným bych to doporučil, jenže to tam jet už chtěli
Richard Kapralčík
(doporučuji: rozhodně ano) Zabava, novi kamaradi, naucil jsem se co ve skole ne
(doporučuji: rozhodně ano) Zajímavá a oči-otevírající akce
(doporučuji: spíše ne) Znám své přátele, nejsou na to.

Nahoru

Stravování

Máš nějaké připomínky k jídlu?

ANOOO, obědy i pokrmy byly super, ALE pro nepražáka se mi snídaně a večeře hrozně prodražili jelikož jsem nevěděla kde je nakupovat.
Až na první den kdy bych jako jedinou výhradu měl teplotu jídla, bylo jídlo vždy dobré.
John Vít
Byl jsem více než spokojen se snídaněmi na Strahově i s obědy
Štěpán Šípal
děkuji moc za zajištění bezlepkového jídla či jeho náhrady (stravenky)
oceňuju coffee breaky, ty byly moc fajn
E-mail, že si mám objednat obědy mi došel po posledním termínu, co se objednávat mohly, což pro mě bylo hodně nepohodlné, když jsem měla náhodně vygenerované 5x suché hovězí
chlebicku bylo moc! (jedna z tusim 6 statecnych, co vydrzela na debate 3 hodiny s panem Proskem)
Chodila jsem celý týden do menzy na právnické fakultě. Bála jsem se, protože moji starší kamarádi strašili, že menzy jsou peklo a že ty jídla nebývají nejlepší a tak. Opak byl pravdou. V menze vařili moc dobře, všechna jídla, co jsem si vybrala byla výborná. Na jídlo v menze jsem se vždycky těšila.
Chutnalo mi vše.
jen první den bylo zprvu jídla málo, ale při zavírání se vyhlásilly přídavky, které to zachránili. Balená voda mi přišla zbytečná, kohoutková stačí a více plastu nepotřebujeme
Mikuláš Fiala
Jídlo bylo na akci zařízeno skvěle, se snídaní ani obědem nebyl nikdy žádný problém, občerstvení na kasinu bylo více než dostačující ale nejvíc jsem ocenila "coffee break" mezi prezentacemi.
S.L. Monika Drexlerová
Jídlo bylo opravdu luxusní a překvapilo mě, kolik toho bylo i pro nás, co si nic neobjednali. Líbil se mi i výběr. Možná bych objednávala trochu méně, aby toho tolik nezbývalo.
Zuzana Grycová
Jídlo bylo skvělé
Irena Smolíková
Jídlo bylo zařízeno v průběhu akce skvěle
Jídlo na Právnické fakultě bylo chuťově lepší a hmotnostně vyšší než na Karlově náměstí. Diskuzní párty a kasino super.
Jídlo u kasina i diskuzního večera hluboce předčilo mé očekávání. A vzhledem k tomu, že sním de facto vše, tak jsem si připadal jak v ráji.
Jakub Vlček
Jídlo v diskuzní párty a v kasinu předčilo moje očekávání. Naprosto dokonalé
Lukáš Jan
K snídani byla k dispozici pouze rama, chybělo máslo. Také bych ocenil nějaké ovoce k snídani.
Kasino bylo super, opravdu jsem nečekal tolik jídla, vše bylo výborné a kvalitní. 10 z 10ti!
Káva nebo černý čaj ke snídani prosím Jídlo perfektní všude
Yahor Herashchanka
Ke kasinu: získal jsem jen dojem, že bylo příliš mnoho masa. U párty: Ano, pečivo. Chápu Karlovy obavy, že stejně zbyde.
krom susenek by to chtelo i neco slanyho
Lepší způsob objednávání- např při objednávce ukazovat pro které miniprojekty se hodí tato lokace
Tamal Fejt
Melo by byt vice rizecku ovsem jidlo bylo velmi dobre a bylo ho dost
Menza právnická je mnohem lepší než jídlo na Břehové
David Havrlant
MILUJU TY OVOCNÉ KOŠÍČKY!!! naopak bramborový salát byl na moje očekávání slabší ://
Barbora Dolenská
Moc jsem si toho nedal, myslím si, že diskuse je lepší bez jídla
Musím říci, že jídlo mi moc nechutnalo. Nebyla to má první akce na FJFI a vím tedy, že na jednodenních akcích je to jídlo výborné, právě proto jsem od jídla očekávala víc...
Pokud to finanční situace dovolí, tak bych určitě doporučila Bageterii Boulevard, mají dobré a dostupné boxy. Kdybyste se chtěli domluvit na slevě, tak mě prosím kontaktujte prostřednictvím mailu.
Myslím, že jídlo bylo skvělé. Nejlepší byly dezerty na diskuzní párty a i v kasinu a nejlepší jídlo bylo určitě v menze na Karlově náměstí.
Vojtěch Kubát
Na akcích (diskuzní párty, kasino) bylo všechno jídlo velmi dobré. Nic bych neměnil a těší mě výběr pití (Ondrášovky, Korunní).
Jáchym Hanáček
Na miniprojektech byly špatně uďelané stravenky a proto vzniklo nedorozumění.
Jaroslav Kraft
Nejlepší byly mini dortíky s ovocem a želé navrchu.
Sandra Nesvetrová
Nejlepší byly zákusky a řízečky ❤
Nejlepší jídlo bylo určitě občerstvení u kasina a k večeři je za mě nejlepší si zajít do potravin u kolejí na Strahově a koupit si bagetu
Nemám, všechno bylo dobré a bylo toho dost
Obed v menze právnická bol taký že meh
Obědy a snídaně skvělé, večeře podle mého názoru potřeba není, ať si každý večer zajde kam chce
Přišlo mi že v kasinu bylo moc mandlových košíčků. Sušenky běhhem minikonferencí byly skvělé.
Jan Kouřil
S jídlem, které jsem měla jsem byla spokojená navzdory faktu, že jsem si nezvládla objednat sama (děkuji organizátorům za logický výběr míst).
Lucie Finstrlová
skvělé
Snad jen trošku obměňovat skladbu snídaně. Jinak nic
Tomáš Holčák
Snídaně byly moc dobré. Občerstvení ke kasinu a dis. párty bylo všeho akorát.
Tak akorát
Štěpán Remeš
U kasina na mě nezbyl řízek.
Martin Král
U snídaní jsme měli psané, že jsou od 6:30, ale ve skutečnosti byli až od 7:30
Adam Drmota
V kasinu byly jednoznačně nejlepší banánky v čokoládě :-)
Ondřej Buben
v kasinu jsem velmi ocenil zákusky, které byli poskytovány celý večer, jen bych příště objednal více řízečku apod. - ty zmizeli během prvních 20 minut
Veliký výběr, což oceňuji.
Sára Herianová
Víc řízků v kasinu :)
Více mi chutnalo v diskuzní párty - při kasínu velmi rychle došla většina
Lucie Gavlová
Více řízků
Tomáš Toman
Vše bylo naprosto fantastické
Karel Bednář
Vše bylo v pořádku
Martin Zuzek
Vše výborné
Jiří Kozma
Všechno bylo výborné, a to jsem si nenavolil
Všechno jídlo, které jsem kdy přes Týden vědy bylo vynikající a nikdy mě nenechalo o hladu. Ze všech menz/restaurací ve kterých jsem byl bych nejradši doporučil Slovanku, kde mají každý pracovní den pestrou nabídku jídel a za malou cenu.
Jan Matěj Višňák

Nahoru

Ubytování

Máš nějaké připomínky k ubytování?

Blok 2 nebyl z vizuální stránky nic moc. Nedali nám toaletní papír, byl jeden klíč na 2 lidi. Ale jinak opravdu hezký a jiný životní styl. Užil jsem si to jakožto dobrodružství a jsem za to rád.
Jaroslav Kraft
Blok 2 Strahov. Jeden klíč k pokoji pro dva lidi je prostě málo. Na záchodech nebyl toaletní papír. Připadal jsem si jako králík v kotci.
Jakub Savula
blok 4 za moc nestojí
Blok 8 byl v pohodě.
Čekala jsem to horší :D Jsem šťastná za osmičku. Každopádně koleje UK na 17. listopadu by byly lepší :D
Veronika Bartáková
Dost díra, měli jsme jen jeden klíč, hrozně špinavé
Hodně mi chyběla wifi. Se stavem kuchyňky jsem počítala. Jsou tam dobré sprchy.
Lucie Finstrlová
chtělo by to zařídit wifi na ubytování
A.L. Vladimíra Jiříčková
chyběl toaletní papír, internet není k dispozici a matrace skřípala
Matyáš Beran
Chybela mi bezplatna wifi
Chybělo jakékoliv vybavení kuchyně, s čímž jsme úplně nepočítali. Zvýšilo to stravovací náklady týkající se večeří.
John Vít
Chybělo skoro vše. Například žárovka a alespoň jednoduchý příbor, či takové věci. (toaleťak ale byl, to se musí nechat)
Štěpán Šípal
Chybělo: věšák na ručníky/plavky. WiFi zadarmo, sklenička na kartáček.
Jediná věc, která mi tak trochu vadila byly záchody, na kterých nebyly toaletní papíry.
Jan Matěj Višňák
Jen bych uvítala mikrovlnka, která scházela všem...
Vladimíra Brabcová
Lednička byla skvělé plus, ale ocenil bych možnost vařit, hodila by se pánev.
Líbila se mi živá atmosféra
Yahor Herashchanka
Ložnice a koupelna byly sice špinavé, ale dalo se to. Kuchyňka však byla naprosto nechutná a nedala se používat.
Měli jsme být na pokoji s kamarádem, ale dali nás na úplně jiné buňky. Dále jsme nedostali přístupové čipy do budovy, takže jsme byli odkázáni na ostatní, kteří je měli. (vrátný byl velice neochotný a nepříjemný) Na studijní oddělení se dá pro přihlášení k WIFI zajít jen v době programu, což je nepříjemné. Vybavení kolejí hodnotím kladně, kromě výše zmíněného bylo vše v pořádku. Snídaně a večeře jsme si vařili sami, takže jsme uvítali přítomný vařič.
Možnost ubytování pouze po dvou
Tamal Fejt
Myslím, že za cenu 250 Kč lepší ponocování lehké najít nebude, ale jinak věcí, které mi vadily, bylo celkem dost. Strašně tvrdá postel, ručník,co jsme dostal byl snad vtip, koupelny i kuchyně jsou ošklivé a celkově je tam děsivá atmosféra a na pokoji nebylo už první den zameteno. Ale vzhledem k tomu, že jsem tam trávil opravdu minimum času, tak se vše dá přežít
Vojtěch Kubát
Náš indukční sporák fungoval pouze sporadicky, takže naše konzervy k večeři jsme konzumovali převážně za syrova. Jinak perfektní, moc se mi tu líbilo.
Jakub Vlček
Nebyla k dispozici Wi-Fi, která měla být k dispozici, kuchyňka neměla žádné nádobí, ani talíř, Pokoj, záchod, koupelka OK
Pěkná koupelna, čekala jsem horší, ale celkově pokoj vypadal v docela dezolátním stavu
Plíseň ve sprchách, péra čouhající z postele, neidentifikované kabely vedoucí ze zdi
Pod stolem a ve skříni byly odpadky, jinak vše v pořádku.
problém sehnat wifi
Jakub Macíček
Sprchy přímo na pokoji - pozitivní
Ivana Hronková
Super bylo beach volejbalové hřiště a plavecký bazén poblíž.
Martin Král
Synantropní hmyz v pokoji.
Lukáš Jan
Špinavé pokoje, nedostatek teplé vody, promočené zdi,....
Lucie Gavlová
Ubytování bylo fajn, jen výtahy občas nespolupracovaly, občas netekla teplá voda a občas se kývala toaleta, ale tohle jsou věci, co se dají zvládnout.
Ubytování bylo fajn. Velké množství klubů byl bonus. Jen ten tréninkový stadion Sparty naproti.... Baník!!!
Irena Smolíková
Ubytování bylo v pořádku
David Havrlant
Ubytování předčilo mě očekávání
S.L. Monika Drexlerová
V koupelně byla všude plíseň. Když se vešlo do bytu, tak se tam nedalo pomalu ani dýchat. + Měli jsme na pokoji ledničku, která běžela naplno a stejně nechladila.
Sandra Nesvetrová
Vše v pořádku, jen jsem se zaseknul ve výtahu asi na 15 minut
Karel Bednář
Vše v pořádku, jenom nešlo otevřit okno na ventilačku🙂
Všechno bylo vpohodě
Adam Šebek
Všechno ok
Všechno super
WiFi
Lukáš Záruba
Wi-fi je pod palcem studentské organizace. To bylo divné. Používal jsem data, když jsem potřeboval internet. Jinak to bylo obstojné ubytování. Oceňuji funkční žaluzie a tichou ulici.
Zajímavé byly vcelku sprchy, které byly de facto smíšené...

Nahoru

Web

Máš nějaké slovní připomínky k webu?

Během čtvrtka a pátku mi chyběl rychlý proklik na program konference.
Pavel Savin
Bylo to, když jsem se koukal do mobilu, tak mobilní stránky byly občas nesprávně zobrazené.
Bylo ze začátku těžké se zorientovat, trochu mi vadilo, že se informace doplňovaly v průběhu, byl pak v tom nepořádek, kde co je a není napsaný
Horší GUI uploudovacích stránek
Karel Bednář
Je trochu složité se proklikat, kam člověk potřebuje
Barbora Dolenská
Lepší přístup na osobní stránku
Martin Zuzek
Líbilo se mi že se v průběhu samotné akce aktualizoval
S.L. Monika Drexlerová
Líbilo se mi, že byl web průběžně aktualizován a doplňován o informace, které chyběly. Pokud jsem něco nepochopila z webu (pravidla pro Břehyard, kasino), tak nám to bylo naštěstí vysvětleno na místě.
Zuzana Grycová
Možná by bylo dobré přidat program minykonference jako samotnou kartu v menu aktuálního ročníku. Chvíli mi trvalo, než mi došlo že se musí proklikem přes program.
Michal Hošek
Možná bych vylepšil automatické emaily - byly bez diakritiky a jakékoli struktury.
Na některé věci se musíte proklikávat dlouze skrz program
Na stránkách jsem našel vše, a věděl jsem kde co najít
Na webu jsem našel několik docela závažných bugů:
1. když z osobní stránky odstraním query string (https://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/cgi-bin/fyztyd/TV@Jucastnik.cgi), vypíše to seznam všech uploadovaných souborů včetně jmen a variabilních symbolů.
2. kdybych chtěl, můžu si tímhle zobrazit osobní stránku jakéhokoli účastníka, stačí znát var. symbol a ID miniprojektu(!) Pro zobrazení osobní stránky by měl být třetí query parametr, a to heslo co jsme zadávali do aplikace (kromě var. symbolu).
3. to už je maličkost, přidat marginy tlačítkům v menu:
.nav-link {
margin: 0.3rem;
}
Kromě tohohle stránky fungovaly skvěle, bylo tam všechno, co jsem potřeboval (chtěl bych je pochválit).
Matyáš Bartaloš
Ne, ten web je geniální. Používal jsem ho v jednom kuse a nemohu si stěžovat.
Nenašel jsem tam přesnou adresu svého miniprojektu(trojanova je fajn, ale chybí číslo)
Yahor Herashchanka
O tom Karel ví, ale jen to zapeklité zobrazení na vertikálních displejích
občas dalo zabrat najít to, co člověk potřeboval
osobní stránka byla 10/10
Mikuláš Fiala
Pokusil bych se vylepšit systém pro nahrávání dokumentů (prezentací, sborníků, souhlasy GDPR)
Tomáš Holčák
Prezentace nahrávejte hned po přednášce, jinak nic :)
Přijde mi, že se na něm špatně orientuje
S webwm jsem byla spokojená a kvůli nepřítomnosti wifi ocenila vytištěnou formu osobního programu.
Lucie Finstrlová
Trochu bych upravil navigaci na webu. Občas složié se doklikat k potřebnému obsahu. Obzvlášť na telefonu (asi to řeší aplikace ale tu jsem nepoužíval)
Štěpán Šípal
více specifikovat místa srazů a místo miniprojektu, kvůli výběru oběda
vše bylo ok
Vše v pořádku
Jiří Kozma
Web byl v pořádku, jen účastnická karta občas nebyla up to date.
John Vít
Web fungoval dobře, našel jsem tam co jsem potřeboval, možná bych zapracoval na designu v účastnické kartě, atd. ale jinak super
Za mě v pohodě, jen občas bylo složitější něco vyhledat, ale i to se dalo přežít.

Nahoru

Aplikace

Proč jsi appku (ne)používal/a?

Abych prohlédl program. A zjistil co máme k obědu.
Jáchym Hanáček
Abych se nemusel dívat na web
Abych zjistil rychle program, ale později jsem používal spíše stránky týdne vědy
Aplikaci jsem nevyužila, bohužel mi nešla nainstalovat
Zuzana Grycová
Appku jsem používal, protože v ni bylo vše pohromadě a přehledné.
Tomáš Holčák
Apple
Bohužel nebyla dostupná pro ios.
Byl jsem líný ji stahovat.
Lukáš Záruba
Byl to rychlý přístup k programu
Byla fajn na časy, kdy kde mám být, ale chybělo mi bližší info, co se kde bude dít.
Byla pouze na Android
Byla šikovná, neměl jsem sebou notebook
Bylo tam málo informací, na webu jich bylo podstatně více
Martin Král
Bylo tam to samé, jako na stránce, někdy i méně. Za to to bylo vždy dostupné - i offline.
Bylo tam vše jednoduše popsáno
Lucie Gavlová
Bylo to účinnější než pořád zapínat webový prohlížeč.
díval jsem se na program když jsem neměl wifi a na apce byl pořád vidět
Richard Kapralčík
hodila se, když jsem neměl připojení wifi a chtěl jsem zkontrolovat program
Adam Štrajt
Chyběla mi tam většina informací, které jsem potřebovala
Anna Vodáková
Chyběly tam časové/místní údaje.
Jan Vojta
Chyběly tam časy a detaily o programu, byla tam jen poměrně holá kostra
Informace na webu byly mnohdy podrobnější
Informace o programu jsem si tak zjistil rychleji, než kdybych musel přes email otevírat osobní webovou stránku.
iOS
Je rychlejší na otevření než prohlížeč
Jednoduchý přístup k tomu kde mám být a co mám dělat.
Kvůli časům začátků určitých částí programu
S.L. Monika Drexlerová
lebo nie je na IOS
mám ios a ne android😐😎
A.L. Vladimíra Jiříčková
Mam iPhone
Adam Šebek
Mám Iphone
Štěpán Remeš
Mám iPhone.
mám iphone-IOS
Měl jsem program na účastnické kartě na internetu.
John Vít
Můj mobil ji odmítl nainstalovat.
Lukáš Jan
Na mém telefonu nefungovala.
Sára Herianová
Na začátku z nejistoty, protože byl odkaz na ni poslán z jiné adresy než všechny ostatní. Pak jsem na ni zapomněl a nezdálo se, že bych ji potřeboval.
Nebol tam kompletný program
nebyl moc důvod, všechny akce jsem si pomatoval, nebo byly vytištěné na papíře, a v pevnosti b. polovina lidí neoznamovala, že jsou zabraní
Matyáš Beran
Nebyla dostupná IOS verze
Tomáš Toman
Nebyla dostupná na IOS (co mi teda bylo řečeno... Nezkoušel jsem)
Štěpán Šípal
Nebyla na IOS
nebyla na ios :(
nebyla potřeba
Nebyla v ní žádná přidaná hodnota oproti dokumentu programu
Nebylo tak vše tak dopodrobna jako na webu, sice byla vypsaná akce a čas, ale podrobnosti co se daly najít na webu tak chyběly a to byla škoda, stále jsem na ten web stejně musel chodit a aplikace byla málo využitá
nebyly tam všechny informace, hlavně o srazech na exkurze a prezentacích mini projektů
Nebyly tam všechny potřebné informace, takže bylo jednodušší používat internetové stránky...
Veronika Bartáková
Nebyly tam žádné z důležitých věcí ůplně chyběl sraz na exkurzi, používal jsem ji jen na obědy, zjištění osobních údajů,
Nefungovala
Jakub Kulhavý
Nechtělo se mi pořád v prohlížeči psát adresu. Prostě mi to připadá rychlejší.
Ondřej Buben
Nekompatibilita
nemám smartphone
Nemohla jsem se k ní dostat
není pro iPhone
Barbora Dolenská
Nepamatoval jsem si problém
nepotřeboval jsem ji
všechny informace jsme dostali hned první den na papírku a nebo nám byly později řečeny
Jan Zrůst
Nepotřebovala jsem jí
Aneta Piklová
Nepoužíval jsem ji kvůli tomu, že všechny potřebné jsem měl už na webu.
Jan Matěj Višňák
Nepoužíval, protože mi přišlo, že na ni nic není
Nepoužívala jsem, protože nefunguje na Iphone :)
nesla nainstalovat
Nešla mi nainstalovat
Jan Buchmann
nešla mi nainstalovat (iOS)
nešla mi stáhnout (mám ios)
David Havrlant
Nešla stáhnout na Android.
Sandra Nesvetrová
Pevnost brehydard + ekvivalent chrome karty na plochu, pouzival jsem ji hlavne na program Tydne vedy
Po ruce, hlavně přístupnost offline
Pomáhal mně v orientaci
Martin Zuzek
Používal
používala jsem občas pro celkový program, na individuální detaily jsem koukala na web
program
Mikuláš Fiala
Program a jídlo
Vojtěch Kubát
Program a mapa
Protože můj mobil ji vyhodnotil jako nebezpečnou, jelikož nebyla z ověřeného zdroje a odmítal ji otevřít.
Irena Smolíková
Protože na můj mobilu nelze nainstalovat
Protože například u miniprojektů tam vůbec nebyl napsán podrobnější program. U exkurze nebyl napsán čas srazu
Protože nefunguje na iOS.
Michal Hošek
přehlednější než web
Přehledný souhrn informací pro účastníky
Jiří Kozma
přehledný, ale nebyly tam nutný rozpisy posledních dvou dní
Původně jsem si stáhla starou verzi a nová mi pak nešla zprovoznit.
Lucie Finstrlová
rychleji přístupný souhrn důležitého
Skvělá přehledná jednoduchá
Karel Bednář
v aplikaci byla většina informací i offline
Jan Kouřil
V aplikaci nebyly všechny informace, co byly na webové stránce, např. u exkurzí bylo v appce jenom info, čas a místo srazu (i kapacita nebo účastníci) tam úplně chyběly.
Matyáš Bartaloš
V appce nebyloly napsány místa srazů, což mě na začátku přimělo dívat se spíše na web. Díky tomu jsem na appku tak trochu pozapomněl, ale když se na ni dívám zpětné tak mi přijde, že v ní je vše podstatné.
Jakub Vlček
Většinou jsem si našel stránky akce. Přišlo mi to jednodušší a byly lépe aktualizované
Vše bylo na stránkách
Všechno bylo na stránkách a taky mi to na mém mobilu nešlo
Yahor Herashchanka
Vůbec jsem o ní nevěděl, ale to byla asi chyba na mojí straně.
Jaroslav Kraft

Nastal v průběhu týdne s aplikací nějaký problém? Popiš ho.

15x se opakovalo "Ne"

aplikace dvakrát spadla při prvním přihlášení (chyba je nejspíše v mé verzi androidu (7)) poté ale fungovala bez problému
Jaroslav Rozmuš
chyběly mi srazy u exkurzí
Chyběly podstatné doplnění informací - prezentace miniprojektů (kdo, kde, kdy)
Lucie Gavlová
měl jsem problémy se přihlásit, chybělo tlačítko login, ale pak to najednou fungovalo, tak nevím
Mikuláš Fiala
na konci nebyl v aplikaci program přednášek
Richard Kapralčík
ne, běžela jako hodinky ;-)
nebyla na ios.
Nebyla tak informace kdy a kde má být sraz na exkurzi.
Martin Král
nemožnost stáhnout
David Havrlant
Nenastal žádný problém
Nešla použít, pravděpodobně byla při vývoji aplikace zanedbána kompatibilita se staršími zařízeními. Na menším displayi nešlo aplikaci použít, UI se na obrazovku nevešlo.
Jakub Kulhavý
Neukazovala všechny informace
Tamal Fejt
Nevím
Sandra Nesvetrová
Nic. Vše parádní
Jiří Kozma
Nie
Podařilo se mi aplikaci shodit, psal jsem již zpětnou vazbu přímo k ní
Pro mě fungovala dobře
Spíš ne
správně jsem zadal přihl. jméno a heslo, pak to zmizelo a nikam dál mě to nepustilo(na kámošově mobilu to fungovalo)
Yahor Herashchanka
Špatně se mi aktualizoval program (měl jsem nahoře napsáno :null a nechtěl se aktualizovat)
Adam Drmota
U exkurze mi chybělo základní info (hlavně místo a čas srazu), u minikonference mi přišla zvláštní volba oddělení samostatné sekce
U mně žádný
Martin Zuzek
V aplikaci chyběly údaje o místě konání, někdy i o čase konání.
Jakub Savula
V aplikaci nebyly všechny informace, co byly na webové stránce, např. u exkurzí bylo v appce jenom info, čas a místo srazu (i kapacita nebo účastníci) tam úplně chyběly.
Matyáš Bartaloš
Žádný
Karel Bednář
Žádný problém jsem nezaznamenal.

Co bys na aplikaci vylepšil/a? Nějaké další komentáře k appce?

Aby byla i pro ios :-)
aby byla na ios
Aplikace by byla super, kdybych tam našel všechno, co je na webové stránce.
Matyáš Bartaloš
appka pro ios
David Havrlant
Asi mě nic nenapadá, ale já nejsem tak náročný
Jáchym Hanáček
Bližší informace k programu, které by se zobrazili po rozkliknutí kolonky, by nebyly špatné.
Bylo by fajn, kdybychom v aplikaci měli i napsáno, jak jdou za sebou prezentace
Vladimíra Brabcová
Bylo by skvělé ji doplnit o program minikonference a detailů exkurzí.
Pavel Savin
Čas srazu např. pro exkurze
dal bych tam program přednášek
Richard Kapralčík
dát samotné prezentace miniprojektů do bloků, ve kterých jsou, takto jsem se musel koukat na stránky
Matyáš Beran
Dnešní program na úvodní stránku a všechno info k němu
Dodala bych všechny místa a čas a také kdy je jaký miniprojekt, v kolik a mistnost, jinak ok
Doplnil bych jmena prednasejicich a info o miniprojektech
chtělo by to více informací z programu, např. kdo kdy v který čas prezentuje atd.
Chyběl mi tam rozpis přednášek miniprojektů, mapa Břehyard nebyla moc přehledná
Ideálně by bylo dobré tam mít veškeré info
Anna Vodáková
Když si člověk nevybere oběd (a je mu přidělen), na stránce obědy se zobrazuje jako "nemám objednáno"
Někde chyběla u bloků programu místa (Prezentování o prezentování, Diskuze, aj.)
Kompletný program
Konkrétní místa, kam se mám dostavit. Jestli to tam bylo, tak jsem to nenašel
Lepší aktualizovanost
minikonference neměly dark mode
Jan Kouřil
Možná, aby se mi vždy zobrazil konkrétní den, protože ke konci TV jsem musel dost rolovat, než jsem se dostal na konec, kde byl aktuální program. Dobré by dle mého bylo také, aby v apce bylo vše, co je na webu (odkazy na prezentace, atd.)
Nebyli zde například vypsané jednotlivé diskuzní párty nebo program minikonferencí. Místa by mohla být vypsaná podrobněji
Nebylo to přesně na mě, něco se muselo hledat na osobní stránce
Není zapsaný rozvrh prezentace miniprojektů
Podrobnější informace. Např. u prezentací miniprojektů bych ocenil rozpis prezentací podobně, jako je na webu TV@J.
Jan Adam Onderka
Pokud by to šlo tak udělat verzi pro iOS
Štěpán Remeš
Při rozkliknutí programu bych chtěl více informací, případně odkaz na stránky, abych to na nich nemusel znovu hledat
Přidal bych do ní informace ze stránek, které chyběly.
Přidal bych tam i informace o exkurzích a všech těch věcích kolem a detaily o srazech na exkurze
Adam Drmota
Přidal bych tam lokace projektů a místa setkání(třeba na exkurzi byl jiný než v apce). Pak bych chtěl poprosit jen o takovou maličkost. Vždy, když jsem aplikaci otevřel tak program byl vždy nahoře u neděle a musel jsem scrollovat dolů, což bylo u pozdějších dnů otravné, a tak by bylo ideální, kdyby si to mohlo zapamatovat, kde jsme to naposledy vypnuli.
Vojtěch Kubát
Přidal bych veškeré informace, které byly na webu, k prezentaci miniprojektů, u akce byl jenom název a čas, popř. místo, přidal bych všechny informace o akci, jak to je na webu, mapu bych integroval přímo do aplikace a ne externí otevírání s čím jsem měl problém. Pokud je potřeba apku testovat nebo pomoct s vývojem rád pomůžu, stačí mi napsal na mail: Gdanycz@seznam.cz
Přidat k akcím místo konání. K obědům připsat menzu, kterou jsme si zvolili. U některých míst, například u Výdejny Karlovo náměstí, by se hodily i souřadnice, protože orientace v areálu byla náročná.
Jakub Savula
přidat program přednášek miniprojektů, ne jen jméno bloku, místnost a čas, ale i jména dílčích přednášek
Mikuláš Fiala
přidat více aktuálních informací
Tamal Fejt
Přístup na iOS
tedy chyběly někdy specifické informace
Adam Štrajt
třeba tam dávat místa kde se co koná:D
A.L. Vladimíra Jiříčková
U minikonference byly v appce jen položky v programu "Prezentace miniprojektů X", ale nebyly tam uvedené prezentace v jednotlivých blocích.
Ondřej Buben
Určitě bližší informace, co se tam bude dít
Uvítal bych rozepsané prezentace miniprojektů - časy, témata, místnosti a ideálně i jejich účastníky a vedoucí.
v programu nebyli vypsány jednotlivé prezentace miniprojektů a čas jejich prezentování
V průběhu týdne mě napadlo, že bych ocenila kdyby bylo u každé části programu napsáno kde se koná v podobě odkazů, který by po rozkliknutí otevřel mapu s polohou daného místa (ale to je pouze nepotřebný detail)
S.L. Monika Drexlerová
Více detailních a aktuálních informací
Více detailů které byly na webu
více informací o místech a časech by byly fajn
Vyhovující, plnící účel
Karel Bednář
Zařídit pro apple users
Adam Šebek
Zpřístupnit pro Iphone.

Nahoru

Šablona sborníkového příspěvku

Abych nemusel ručně zadávat formát.
Ondřej Buben
Abychom to nemuseli vše vymýšlet sami od začátku.
Martin Král
Byl to záchytný bod pro vytvoření dobrého sborníkového příspěvku.
Sára Herianová
Bylo to fajn, aby to všichni měli stejné.
Bylo to jako uvedení do skutečného světa psaní článků přes něco jiného než word.
Bylo to jednodušší, než to formátovat sama :D
Barbora Dolenská
Dobrá opora, nemusel jsem řešit strukturu
Chvíli nám trvalo, než jsme rozluštili popisky jako: "Adresy, Instituce (*, **)" nebo "2. Tělo příspěvku" ;-)
je dulezite dodrzet urceny format, takze ano, vyuzili jsme ji
Jen u některých nadpisů napsat "(tohle tu nenechávejte)" (u těla příspěvku, názvu příspěvku atd....) :)
Jaroslav Kraft
Měli jsme jinou
Jan Vojta
Ne vše bylo v pořádku, my jen hledali inspiraci i ve své hlavě.
Sandra Nesvetrová
nebyl čas vymýšlet cokoli jiného, využití šablony je pohodlné
Jan Kouřil
No aby som to nemusel upravovať
Pomohla nám v tvorbě příspěvku
Martin Zuzek
Použila jsem šablonu pro LateX. Jelikož přednáška o článku mi toho moc neosvětlila, tak jsem kromě technické části (sázecího protokolu) koukala i na styl psaní (čas v určitých částech textu atd.).
Lucie Finstrlová
protože jsme chtěli vidět, jak to má vypadat, jenom jsme nenašli, jak velké mezery mezi nadpisem/textem mají být, ale to byla možná chyba z naší strany
Richard Kapralčík
Protože se tak mí spolupracovníci rozhodli
Vladimíra Brabcová
Reference by mohli být přes bibtex se souborem .bib a chyběla mi knihovna authblk s příkazem \affil, který jednoduše tvoří přiřazení mailů k autorům.
Setrilo to cas, nevedel jsem jak ma presne sbornik MP vypadat
Šablona byla dobrá, srozumitelná.
Jáchym Hanáček
Šablona byla přehledná a poskytla všechny nutné informace k napsání příspěvku
Yahor Herashchanka
Šablona byla super. Moc se nám s ní práce ulehčila.
Šablona pro LaTeX byla dobrá, nic na ní nechybělo.
Šablonu jsem využil aby příspěvek byl správně napsaný a seděl vzhledově, v rámci sborníku, k ostatním příspěvkům.
John Vít
Šablonu jsme plně využili, bylo fajn jenom přepsat word než si hlídat všechny parametry textu a nastavovat to sama
Šablonu jsme použily. Bylo dobré nemuset se tolik věnovat formátu, ale spíše směřovat čas a úsilí k obsahu příspěvku.
Michal Hošek
Šablonu jsme využili a byla opravdu skvělá, takže za ní moc děkuji.
Zuzana Grycová
šablonu jsme využili, aby to nějak vypadalo
Šablonu jsme využili, ale měli jsme problém s tím, že v latexu byli autoři, emaily i instituce ve stejném bloku "\author"a dělalo to dost problémy s formátováním
Šablonu jsme využili, protože nám to zjednodušilo práci.
Irena Smolíková
Šablony (používali jsme latex) byly dobře udělané, ocenili jsme že byly pochopitelné i pro nezkušené
S.L. Monika Drexlerová
Ta šablona nám ušetřila dost času. Dobrá věc. Používali jsme LibreOffice, ale ten si s formátem .docx hravě poradí.
Ulehčilo nám to práci s formátem
V LaTeXu byly rozbité citace, musel jsem si to udělat po svém
Štěpán Remeš
Víme jak měla být struktuovaná
David Havrlant
Vše v pořádku.
Využil jsem šablonu hlavně kvůli tomu, že jsem neměl úplně představu jak by správně sborník měl vypadat. S odbornými pracemi nebo něčím odborným pracem podobné jsem vlastně pracoval úplně poprvé. Šablona mi rozhodně pomohla, díky ní se začínám vyznávat v LaTeXu.
Jan Matěj Višňák
Využila, abych věděla jak to udělat
Využili
žádný problém nebyl

Nahoru

Vzkazy organizátorům

Poslední kolonka – jestli máš nějaké další připomínky/náměty/vzkazy organizátorům? Zveřejňujeme pouze vybrané.

Ahoj Karle, see ya later
Akce byla skvělá, moc děkuji za uskutečnění :D
S.L. Monika Drexlerová
Bylo to moc fajn, dekuji!!!
Bylo to super, díky za všechno, příští rok bych chtěla jet znovu.
Lucie Finstrlová
Děkuji vám za tuto příležitost, zúčastnit se Týdnu vědy. Přeji vám spoustu dalších úspěchů a příští rok na viděnou.
Sandra Nesvetrová
Děkuji za akci
David Havrlant
Děkuji za možnost účasti na TV@J.
Sára Herianová
Děkuji za váš čas, týden jsem si výborně užil.
Děkuji za vydařenou akci. Těším se příští rok.
Jan Adam Onderka
Děkuju moc za skvělou akci!
Anna Vodáková
Děkuju všem.
V. Svobodovi za to, že mě inspiroval a nadchl víc než si asi sám uvědomuje
K. Kolářovi za to, že byl takový jaký byl a vše zvládl na jedničku
A všem organizátorům, že nás přijali takové jací jsme a byli moc vlídní.
Jáchym Hanáček
Děkuju za skvělou akci a zážitky
Martin Zuzek
Děkuju, jste skvělí!
Barbora Dolenská
Díky za akci :)
Díky za super akci!
Díky za Vaši práci!
Jste legendy✌️
Lukáš Jan
Miluju vás! A moc děkuju za celý týden.
Moc děkuji za tuto skvělou příležitost, přijet na Týden vědy na Jaderce. Těším se na příští rok ;)
Zuzana Grycová
Moc děkuji za všechno úsilí a práci, kterou jste do akce dali. Zažil jsem něco absolutně jedinečného a otevřelo mi to mé obzory. Díky akci jsem si našel nové přátele a lidi, kteří mi opravdu rozumí.
Jan Matěj Višňák
Moc děkuju za nádherný týden. Už jsem předběžně přihlášený na příští rok :-)
Ondřej Buben
Moc diky za zkusenost, snad za rok…nebo jinde.
Prosím oragnizujte dále
Příští rok jedu znova!
Adam Šebek
Riskovat v casinu a brát si pochybné půjčky je hrozná past.
Jakub Vlček
Skvělá práce!!! + Duna s Karlem forever....
Štěpán Šípal
Týden vědy na Jaderce byla příjemná zkušenost, která je k nezaplacení.
Velké díky za úžasnou akci!
Pavel Savin

Nahoru