Archiv

Ročníky a materiály


Ada Lovelace

TV 2025 (plán)

The Analytical Engine weaves algebraic patterns just as the Jacquard loom weaves flowers and leaves.

[o Babbageově mechanickém počítači] Ada Lovelace,
210 let od narození, matematička a první programátorka.

Pro nedočkavé – plánujeme TV@J na 15. až 20. 6. 2025.

  Formulář zájemce  

Ada Yonath

TV 2024

I was described as a dreamer, a fantasist, even as the village idiot. I didn't care. What I cared about was convincing people to allow me to go on with my work.

Ada Yonath, 85. výročí narození. Ročník věnujeme ženám ve vědě.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Blaise Pascal

TV 2023

O všem rozhoduje představivost.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


International Year of Basic Sciences for Sustainable Development

TV 2022

Basic sciences provide the essential means to meet crucial challenges such as universal access to food, energy, health coverage and communication technologies.

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Dmitrij I. Mendělejev

TV 2020 & 2021

Doma budeš!

Týden vědy na Jaderce dva roky neproběhl kvůli komplikované pandemické situaci.

Dmitrij I. Mendělejev

TV 2019

Ve vědě se nesmíme podřizovat tomu, co se nám z jednoho či druhého pohledu jeví jako přitažlivé, ale tomu, co reprezentuje shodu teorie s experimentem.


Stephen Hawking

TV 2018

Až si příště bude někdo stěžovat, že jste udělali chybu, tak mu řekněte, že je to možná dobře. Protože bez nedokonalostí a chyb bych neexistoval ani já a ani vy.


Marie Skłodowska Curie

TV 2017

Učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí na vědu jako na pohádku.


Aristoteles

TV 2016

Vzdělanost má trpké kořínky, ale sladké plody.


Insignie FJFI ČVUT v Praze

TV 2015

Docto homini et erudito vivere est cogitare. (Pro učeného a vzdělaného člověka žít znamená přemýšlet.)

Nápis na insigniích FJFI ČVUT. 60 let existence FJFI ČVUT.

Max von Laue

TV 2014

Náhodné pozorování může provádět ve skutečnosti (v podstatě) každý. Ale dospět od něj k velkému tušení, že za ním vězí něco významného, představuje velký krok, avšak ještě větší krok je pak cesta od tohoto tušení k jasnému vědeckému poznatku, co toto „něco“ vlastně je.


James Watson

TV 2013

Recept na zářný úspěch v bádání: vezměte mladé badatele, poskytněte jim trochu virtuálního soukromí, věnujte jim nevídaný stupeň volnosti a vyviňte na ně tlak soutěživosti.


Enrico Fermi

TV 2012

Při experimentování máte dvě možnosti: Pokud výsledek potvrzuje hypotézu, udělali jste měření. Pokud však výsledek hypotéze odporuje, tak jste udělali objev.

Enrico Fermi, 70 let od spuštění prvního jaderného reaktoru 1942 v Chicagu

Ernest Rutherford

TV 2011

Údajný vědecký objev nemá význam, pokud ho nedokážete vysvětlit barmance.


Paul Erdös

TV 2010

Proč jsou čísla nádherná? To je jako ptát se, proč je nádherná Beethovenova Devátá symfonie. Když nevíte proč, nemůže vám to nikdo vysvětlit. Já vím, že čísla jsou nádherná. A jestli nejsou, tak potom už není nic.

Paul Erdös, 111 let součtu doby uplynulé od jeho narození a smrti

Johannes Kepler

FT 2009

Cesty, kterými lidé pronikají k podstatě nebeských dění, mi připadají téměř stejně podivuhodné jako tyto jevy samy.

Johannes Kepler, 400 let od vydání Keplerovy práce Astronomia nova, která položila základ nebeské mechanice (1. a 2. zákon)

Richard Phillips Feynman

FT 2008

Fyzika je jako sex, může přinést praktické výsledky, ale to není důvod, proč to děláme.


Christian Josef Willenberg

FT 2007

Chci vyučovat inženýrskému umění k ochraně vlasti a k obecnému dobrému.


James Clark Maxwell

FT 2006

Dobře vybudovaný tým může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jste nikdy ani nesnili.


Albert Einstein

FT 2005

Nejkrásnější, co můžeme prožívat, je tajemno. To je základní pocit, který stojí u kolébky pravého umění a vědy.


Galileo Galilei

FT 2004

Všechny zákonitosti jsou velice lehce pochopitelné, když už jsou jednou známé. Problémem je se jich dobrat.

Galileo Galilei, 400 let od objevení zákonitosti, že dráha padajících objektů roste se čtvercem času

Niels Bohr

FT 2003

Kdo není šokován kvantovou teorií, ten jí neporozuměl.


Paul Dirac

FT 2002

Věda se snaží vysvětlovat věci, které dosud nikdo nezná, takovým způsobem, aby to bylo všem srozumitelné. U poezie je tomu přesně naopak.


Wilhelm Conrad Roentgen

FT 2001

Já jsem nepřemýšlel, já jsem experimentoval.


Christian Doppler

FT 2000

Nejhodnotnější výzkumy jsou ty, které přinášejí potěšení jak badateli, tak jsou zároveň užitečné pro lidstvo.


1. ročník

FT 1999

Tento ročník je tak dávný, že výstupy z něj nikdy nebyly zpracovány.

Legenda

Barva této ikonky odpovídá zhruba barvě trika daného ročníku akce

Sborník příspěvků
Ohlasy účastníků na daný ročník TV/FT
Seznam účastníků
ISO obraz CD
CD etiketa
CD inlay
Fotogalerie
Soutěž o přebal sborníku
Jednotlivé sborníkové a ústní příspěvky
Program TV/FT včetně seznamu přednášek, exkurzí a miniprojektů
Program konference TV@J
Příspěvek, který se dostal do časopisu JČMF "Rozhledy matematicko-fyzikální".

Statistiky účasti

Statistiky obsahují počty účastníků a miniprojektů v historii Týdne vědy na Jaderce, resp. jemu předcházejícímu Fyzikálnímu týdnu.


Historické poznámky