Letošní aktuality

 • 20. 5. 2022: Právě jsme oficiálně zveřejnili přihlášku! První kolo přihlašování běží do 28. 5. 2022. Je docela pravděpodobné, že se ještě budou objevovat jednotky miniprojektů/exkurzí/přednášek. Na druhou stranu pokud budete čekat, tak po 24. 5. ukončíme možnost koupit přes nás jízdenku. Sice jednáme o možnosti navýšení kapacity ubytování, ale v současnosti je omezené na 100 osob a kapacitu akce máme 180, takže u ubytování máme systém, kdo dřív přijde, ten dřív mele.
  Současně bychom chtěli upozornit, že některé zajímavé miniprojekty ještě nemají žádné zájemce, např. z interních z FJFI "Molding the flow light, aneb Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách", "Stabilizace laseru" a "Stabilizace piezoakutátoru" či i nově získané externí spolupráce jako "Měření rychlostí objektů pomocí laseru", "Paměť půdy – charakterizace magnetických částic ovlivněných středověkou hutní činností v Moravském krasu" či "The role of the laser for studying the homogeneous nucleation of water".
 • 15. 5. 2022: Letošní rok bude vyšší počet miniprojektů, které budou vedeny explicitně pouze v angličtině (poznáte je podle toho, že název i anotace jsou anglicky).
  Poprvé také budou exkurze v angličtině. Nevíme předem, jak bude tento koncept úspěšný, ale několik exkurzí si můžete vybrat i v angličtině. Po skončení prvního kola přihlašování možná bude jedna jazyková mutace exkurze zrušena, pokud o ni nebude zájem či bude daleko menší než o druhou.
 • 14. 5. 2022: Máme přichystanou kapacitu 100 osob na ubytování. Pokud se vám ji podaří zaplnit rychle po začátku přihlašování (před koncem května), pak se ji pokusíme ještě o něco navýšit. Ale obecně doporučujeme přihlásit se co nejdříve.
  Speciální dřívější uzavírka v rámci přihlášky bude na paušální jízdné. Pokud chcete, abychom vám zajistili jízdenku, tak se musíte registrovat do 24. 5.
  Máme již přes 50 miniprojektů.
 • 10. 5. 2022: Máme již domluvenou většinu exkurzí – můžete začít přemýšlet, kterou byste si nejraději vybrali.
 • 5. 5. 2022: Blížíme se ke spuštění přihlašování, ale pár dní to ještě potrvá. Máme už kolem 30 miniprojektů – např. se můžete těšit jak na tradiční projekty u tokamaku Golem či simulace jaderné elektrárny, tak i na nová témata mimo FJFI i z nových oblastí, např. eyetracking.
  Kdo jste ještě nevyplnil svůj e-mail do předběžné přihlášky, tak doporučujeme vyplnit, abyste dostali informaci hned po spuštění přihlašování. Při přidělování miniprojektů pak může být bráno jako pozitivní faktor dřívější přihlašování (zejména pokud ostatní okolnosti přihlášky budou u více účastníků stejné).
 • 13. 4. 2022: Máme pár novinek   dobrou zprávou je, že akce je letos podpořená z MŠMT, takže by měla být pro vás jako účastníky levnější než obvykle. Nicméně zatím jsme se stále nedostali k tomu připravit plnohodnotně přihlašování. S akcí ale můžete počítat a pokud máte zájem, vyplňte svůj e-mail do předběžné přihlášky a společně se spuštěním vám dáme hned vědět.
 • 19. 1. 2022: Začínáme postupně chystat další ročník TV@J. Plánovaný termín je 19. až 24. 6. 2022 – zapište si ho do svých kalendářů! Ale ještě lépe, abyste nezapomněli, můžete nám nechat svůj e-mail a pošleme vám informaci hned jak spustíme přihlašování. Budeme také postupně aktualizovat web, aby byly všechny informace připravené pro spuštění přihlašování.
 • 19. 1. 2022: Týden vědy na Jaderce se poslední dva roky sice nepodařilo uspořádat z kombinace epidemiologicko-organizačních důvodů, ale věříme, že letos se to podaří. Těšíme se na vás!
 • 19. 1. 2022: Skryli jsme neaktuální aktuality z minulých ročníků.
Ukázka projektu

Přihláška

Neváhej a přihlaš se! A řekni o akci i kamarádům!


Archivní přednáška

Archiv

Naleznete v něm informace o proběhlých ročnících včetně sborníků ke stažení.