Základní informace k 2024

Tento ročník Týdne vědy na Jaderce (TV@J) se koná od neděle 16. 6. 2024 do pátku 21. 6. 2024.

Základní časová posloupnost každého ročníku:

 1. V průběhu většiny roku – od ukončení minulého ročníku – jsou otevřené předběžné přihlášky.
 2. Pak spustíme první kolo ostrých přihlášek a současně s tím pošleme info zájemcům, kteří vyplnili svůj e-mail. V tomto kole si vybíráte své preference na miniprojekty a exkurze a máte čas dodat potřebné dokumenty do konce tohoto kola (viz dále). Letos běží první kolo do 31. 5. 2024.
 3. Po uzavření prvního kola přihlášek přidělíme na základě vyplněných preferencí a dále popsaných pravidel. Těsně potom zpravidla spustíme druhé kolo přihlášek. Pozor na to, že v té době budou některé miniprojekty a exkurze již rozebrané a může být vyčerpaná kapacita ubytování a uzavřeny další možnosti. Druhé kolo probíhá způsobem "kdo dřív přijde" (s tím, že se mu blokují místa na miniprojekt a exkurzi v okamžiku registrace) a může být ukončeno dřív naplněním kapacity. I pro ty přihlášené v druhém kole platí povinnosti dodání všech dokladů a platby před akcí.
 4. V neděli v polovině června (letos 16. 6. 2024) začíná nový ročník Týdne vědy na Jaderce a s přihlášenými se uvidíme v Břehové 7.

Přihlašování, podmínky

Na akci se přihlašujete vyplněním webového formuláře, který je přístupný v době přihlašování z menu nahoře. Jiné (písemné, e-mailové, telefonické) druhy přihlášek nepřijímáme. Pokud náhodou přihláškový formulář nefunguje nebo je nedostupný, napište nám o tom na tydenvedy@fjfi.cvut.cz, ať to můžeme co nejrychleji spravit.

Při vyplňování přihlášky jednoznačně vyplníte, o jaké služby navíc máte zájem (ubytování, které obědy atd.), na jaké přednášky chcete jít a jaké máte preference na miniprojekt a exkurze. Přihláška je závazná, ale finálně potvrzená je až v okamžiku zaplacení a dodání doporučujícího dopisu od učitele. Organizátoři po uzavření přihlašování pak podle preferencí přidělí účastníky k miniprojektům a exkurzím a oznámí přiřazení účastníkům. Budeme se snažit vybírat podle preferencí. Nicméně pokud bude chtít 20 osob miniprojekt s kapacitou 3 osoby, tak to nepůjde. Snažte se proto vybírat trochu i miniprojekty, které jsou volnější, jinak vám může být přidělen i zcela náhodný. Jedete na akci zejména kvůli tomu, abyste se seznámili s vědeckou prací na příkladu nějakého miniprojektu. Program není od toho, abyste se viděli znovu se známými, ale spíše abyste se s novými lidmi seznámili. Nedávejte si tedy zcela stejné složení programu, co vaši kamarádi. Budeme se snažit, aby na jednom miniprojektu nebyli dva lidi z jedné školy.

Pokud má někdo nevyužitou poukázku na výběr miniprojektu, kterou získal minulý ročník, nechť se přihlásí v prvním kole a ozve ideálně ihned po podání přihlášky a uploaduje její sken či foto v osobní stránce účastníka.

Na Týdnu vědy se snažíme oslovit co největší šíři škol. Proto si vyhrazujeme pravidlo, že z jedné školy přijmeme v prvním kole přihlašování maximálně 5 studentů. Pokud kapacita zůstane po prvním kole nenaplněna (tj. méně než 180 přihlášených), můžeme po mailové domluvě přijmout i další.

Další informace o podmínkách jsou popsány níže a dále na stránkách o stravování, ubytovánícestování.

Nutnou podmínkou k účasti je vyplnění formuláře ve variantě dle věku účastníka v den začátku akce

Formulář po podepsání dostatečně kvalitně naskenujte, případně vyfoťte a uploadujte v osobní stránce účastníka. Jde o

 1. GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby této akce,
 2. souhlas se zveřejněním fotografií z akce na www stránkách,
 3. potvrzení rodičů, že souhlasí s účastí svého (případně) nezletilého dítěte na akci a
 4. potvrzení od vašeho profesora/profesorky F, M, Ch či Inf (stvrzující aktivní zájem studenta o přírodní či technické vědy a "ručící" určitou základní bezproblémovost studenta na akci bez přímého pedagogického dozoru).

Zašlete jej co nejdříve po přihlášení. U studentů, kteří akci absolvovali již dvakrát či vícekrát, není doporučení profesora/profesorky potřeba. Toto doporučení může přijít i zvlášť přímo od něj/ní mailem na naši adresu. Takto je možné hromadně doporučit celou skupinu studentů příslušné školy.

Platí pravidlo, že kdo splní podmínky

 1. přihlásí se,
 2. dodá GDPR souhlas,
 3. dodá doporučení a
 4. zaplatí,

a přitom neporuší pravidla uvedená na této stránce, ten je přijat.

Kola přihlašování

Do 31. 5. 2024 běží první kolo přihlašování. Bylo by vhodné, abyste do toho dne stihli jak se přihlásit, tak poslat doporučení, případné zdůvodnění odpuštění části účastnického poplatku, a hlavně aby ten den došla platba. Pak se budeme snažit co nejdříve umístit přihlášené, co splní všechny podmínky. Tedy přidělit miniprojekty a exkurze za maximalizace spokojenosti, a přitom nepřekračování jejich maximálních kapacit a v případě příliš velkého zájmu o ubytování nějaké změny/přesuny v rámci toho. Pokud by se přihlásilo více osob než maximální kapacita a museli bychom někoho vyřadit, pak se mu ozveme a platbu bychom zaslali zpět. Přednost k účasti by měli zejména ti, co na Týdnu vědy ještě nebyli. Věříme, že se vás ale přihlásí tak akorát.

Pokud by nebyla naplněná kapacita, pak bude probíhat druhé kolo, kde bude mít přednost výběru miniprojektu, z těch zbývajících, ten, kdo přijde dřív. Výběr ovšem bude již omezený, pravděpodobně i část exkurzí zaplněná. V druhém kole možná nepůjde objednat jízdné, pravděpodobně ani ubytování a ke konci ani stravování. Nebudete mít nárok na to dostat objednanou velikost trika, ale pouze dostupnou.

Upozornění pro rodiče a učitele

Týden vědy na Jaderce je logisticky velmi náročná akce a není v našich silách po dobu konání akce ještě zajišťovat pedagogický dozor. Není ani prakticky možné kontrolovat účast na jednotlivých programových blocích. Proto apelujeme na rodiče a středoškolské pedagogy, aby při tomto vědomí zvážili dobře vyslání účastníků na tuto akci. Děkujeme.

Pozdní příjezd, předčasný odjezd

Pokud máte v menší části Týdne vědy (tj. maximálně den) již program, ze kterého se opravdu nemůžete omluvit, napište nám o tom na mail. Základním přínosem Týdne vědy je provést miniprojekt (pondělí-úterý) a prezentovat ho (čtvrtek nebo pátek). Pokud nebudete mít čas ani na tento holý základ, zvažte, jestli na Týden vědy letos vůbec jezdit.

Pokud si objednáte ubytování či tramvajenku, nedostanete na ně kvůli pozdnímu příjezdu či předčasnému odjezdu slevu. Registraci na místě (včetně důležitostí jako převzetí jízdenky na MHD), která normálně probíhá v neděli dopoledne, můžete absolvovat po dohodě později, např. v pondělí ráno před začátkem miniprojektů. Vše je s námi třeba domluvit, nebudeme jednotlivé účastníky honit po Praze (sami organizujeme miniprojekty).

Náklady na účast

Podrobné informace naleznete na stránce s ceníkem a slevami akce. Najdete tam i tipy na získání financí. Jenom explicitně připomínáme, že pokud budete chtít platit přes fakturu – napište nám to do mailu (budeme potřebovat název a adresu školy, IČO a DIČ) a neprovádějte platbu sami. Vyčkejte, až fakturu zašleme škole a ta zaplatí za vás.

Storno

Vizte stránku s ceníkem.

Různé

 • Pro absolvování TV@J nejsou předpokládány žádné zvláštní znalosti, stačí pouhé základy přírodních a technických věd středoškolského charakteru.
 • Na akci se mohou přihlásit i studenti, kteří mají/budou mít čerstvě po maturitě.
 • Na fakultě bude k dispozici Wi-Fi na všech budovách. Přístup sdělíme první den TV@J. Počítejte ale s tím, že když se přihlásíte všichni naráz, tak ji zahltíte.
 • Budeme rádi, když předáte informaci o akci dalším učitelům a studentům.
 • Hlavně pro Slováky
  • 30. 6. 2022 přestaly platit starší vzory bankovek ČR (nejsnadněji je poznáte podle proužku). Už je přijímají prakticky jenom v bankách. Takže pokud je doma máte, doporučujeme přivézt a vyměnit. Podrobnosti na webu ČNB.

Co nezapomenout s sebou

 • Občanský průkaz (či pas) – a to ve fyzické podobě. Nestačí mít jenom fotokopii v mobilu, na papíře či jinak.
  Na ubytování vám budou skenovat fyzické kartičky, zatím tam neberou e-doklady. U FJFI reaktoru v Troji by měl stačit e-doklad. V Řeži neberou e-doklady.
 • ISIC, pokud ho máte.
 • Peníze (na další výdaje, co jste neplatili v účastnickém poplatku – další stravování, cestovné, kapesné).
 • Léky, pokud nějaké užíváte.
 • Vhodné oblečení (bude sice léto, ale pohybovat se budete různě po městě, může pršet, je vhodné mít pohodlné boty, ve kterých vám nedělá problém být celé dny).
 • Notebook, pokud ho máte – bude se vám lépe pracovat na miniprojektu (hlídejte si ho ale po celou dobu akce).
 • Mobil (+ nabíječku) s číslem, co jste vyplnili v přihlášce.
 • Pokud máte chytrý mobil, nezapomeňte k němu:
  • Powerbanku, pokud ji máte (aby se vám nevybil).
  • Mapy – doporučujeme aplikaci Mapy.cz (s off-line mapou Prahy a Středočeského kraje) či Google mapy (s off-line mapou Prahy a okolí, kterou si stáhnete předem).

Mapa

Google mapu obsahující základní místa k průběhu – hlavní místo konání, ubytování, místa obědů a miniprojektů najdete v záložce kontakt.

Ukázka projektu

Zaujala tě akce?

Uvažuješ-li o účasti, vyplň nám e-mail do formuláře a napíšeme ti, až spustíme přihlašování.


Archivní přednáška

Archiv

Naleznete v něm informace o proběhlých ročnících včetně sborníků ke stažení.