Doporučené odkazy

Seznam odkazů na ty, kteří nás podporují a také na akce, které bychom vám mohli doporučit, abyste se nenudili v průběhu školního roku.


FJFI

Logo Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Přehled dalších aktivit, které pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, můžete najít na jejím webu.


Jaderka.cz

Logo Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Web s informacemi o pořádaných akcích pro středoškoláky a o tom, co by vás mohlo zajímat o budoucím studiu.


ČVUT

Logo Českého vysokého učení technického v Praze

České vysoké učení technické pořádá další aktivity v rámci jak rektorátu, tak dalších fakult.


MŠMT

Logo MŠMT

Ročník 2022 finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.


FYKOS

Logo Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář pořádá v průběhu roku mnoho zajímavých aktivit pro středoškoláky se zájmem o fyziku.


JČMF

Logo Jednoty českých matematiků a fyziků

Jednota českých matematiků a fyziků jde o profesní společnost, sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky, a to již od 19. století. Účastníci Týdne vědy jsou vítáni jako noví členové.


ČČF

Československý časopis pro fyziku

Československý časopis pro fyziku je mediálním partnerem Týdne vědy na Jaderce.