Doporučené odkazy

Seznam odkazů na ty, kteří nás podporují a také na akce, které bychom vám mohli doporučit, abyste se nenudili v průběhu školního roku.


FJFI

Logo Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Přehled dalších aktivit, které pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, můžete najít na jejím webu.


ČVUT

Logo Českého vysokého učení technického v Praze

České vysoké učení technické v Praze pořádá další aktivity v rámci jak rektorátu, tak dalších fakult.


MŠMT

Logo MŠMT

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


The Kellner Family Foundation

Logo The Kellner Family Foundation

V roce 2024 podpořili TV@J. Nabízí například stipendia pro studium na VŠ.


Vesmír

Logo časopisu Vesmír

Časopis Vesmír není zdaleka jen o vesmíru, ale věnuje se všem přírodním vědám i jejich přesahům.
Nadační fond časopisu Vesmír daroval odměny pro Pevnost Břehyard.


JČMF

Logo Jednoty českých matematiků a fyziků

Jednota českých matematiků a fyziků jde o profesní společnost, sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky, a to již od 19. století. Účastníci Týdne vědy jsou vítáni jako noví členové.


PROMETHEUS

Logo Nakladatelství PROMETHEUS, spol. s r. o.

Nakladatelství PROMETHEUS, spol. s r. o. vydává zejména učebnice M a F pro SŠ a ZŠ, tabulky a další příbuznou literaturu.
Nakladatelství darovalo knižní odměny pro Pevnost Břehyard.


FYKOS

Logo Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář pořádá v průběhu roku mnoho zajímavých aktivit pro středoškoláky se zájmem o fyziku.


Další náměty