Doporučené odkazy

Seznam odkazů na ty, kteří nás podporují a také na akce, které bychom vám mohli doporučit, abyste se nenudili v průběhu školního roku.


FJFI

Logo Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Přehled dalších aktivit, které pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, můžete najít na jejím webu.


Jaderka.cz

Logo Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze

Web s informacemi o pořádaných akcích pro středoškoláky a o tom, co by vás mohlo zajímat o budoucím studiu.


ČVUT

Logo Českého vysokého učení technického v Praze

České vysoké učení technické v Praze pořádá další aktivity v rámci jak rektorátu, tak dalších fakult.


MŠMT

Logo MŠMT

Realizace projektu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


Vesmír

Logo časopisu Vesmír

Časopis Vesmír není zdaleka jen o vesmíru, ale věnuje se všem přírodním vědám i jejich přesahům.
Nadační fond časopisu Vesmír daroval odměny pro Pevnost Břehyard.


ČČF

Československý časopis pro fyziku

Československý časopis pro fyziku je mediálním partnerem Týdne vědy na Jaderce. Elektronická verze časopisu je na jejich webu ke stažení zdarma.


PROMETHEUS

Logo Nakladatelství PROMETHEUS, spol. s r. o.

Nakladatelství PROMETHEUS, spol. s r. o. vydává zejména učebnice M a F pro SŠ a ZŠ, tabulky a další příbuznou literaturu.
Nakladatelství darovalo knižní odměny pro Pevnost Břehyard.


FYKOS

Logo Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK

Fyzikální korespondenční seminář pořádá v průběhu roku mnoho zajímavých aktivit pro středoškoláky se zájmem o fyziku.


JČMF

Logo Jednoty českých matematiků a fyziků

Jednota českých matematiků a fyziků jde o profesní společnost, sdružující vědce, pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky, a to již od 19. století. Účastníci Týdne vědy jsou vítáni jako noví členové.Další náměty