Exkurze 2024

Čtvrtý den Týdne vědy (19. 6.) je věnován exkurzím po vědeckých pracovištích vrcholného výzkumu České republiky.

Na většinu exkurzí proběhne společný přesun. Jednotlivé skupiny pak budeme informovat o tom, kdo je doprovodí a jak to proběhne.

Exkurze s anglickým popisem proběhne v angličtině.

1. Tokamak GOLEM
 • Podíváte se tak blízko tokamaku, jako to jinde ani nejde. Někdo z vás bude moci spustit jeden z výstřelů.
 • Zvláštní požadavky a upozornění: Není vhodné kombinovat zájem o miniprojekt na tokamaku GOLEM společně se zájmem o exkurzi na tomtéž zařízení. Také nemusí být vhodné kombinovat nedělní přednášku o termojaderné fúzi s touto exkurzí. Hodně věcí se může opakovat, ale vidět zařízení v reálu může být i tak zajímavé.
 • Garant: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
 • Doprovod: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
 • Místo a čas srazu: vrátnice Břehová v 15.00 (půjdete na adresu Břehová 78/7, Praha 1)
 • Účastníci (je plno – 15 z max 15): Jakub Kub., Soňa Han., Matouš Ric., Daniel Krá., Martin Kal., Richard Daniel Maš., Jana Krá., Tomáš Kuč., Vladimír Tur., Miroslav Hol., Michal Hel., Lukáš Voj., Marie Pyk., Roman Chy., Kryštof Bas.
2. Školní reaktor VR-1 a podkritický reaktor VR-2 FJFI ČVUT
 • Dostanete se k jediným dvěma školním štěpným reaktorům v ČR. Jediné další reaktory v ČR jsou v jaderných elektrárnách a v Řeži.
 • Zvláštní požadavky a upozornění: Zájemce musí v přihlášce uvést číslo občanského průkazu nebo pasu a musí být starší 16 let v den exkurze. Originálem použitého dokladu totožnosti se musí prokázat na vstupu (nestačí kopie či fotka; ale berou už eDoklady).
 • Garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
 • Doprovod: Tomáš Toman
 • Místo a čas srazu: u zastávky tramvaje "Právnická fakulta" směrem "Vozovna Kobylisy" (= směr Čechův most) v 13.35 (půjdete na adresu V Holešovičkách 747/2, Praha 8 (budova L))
 • Účastníci (9 z max 29, ale přihlašování jsme již uzavřeli): Tomáš Tom., Julie Hoř., Oliwia Wan., Ondřej Nev., Viktor Mat., Dominik Nev., Petr Vaš., Jakub Voj., Jiří Stř.
3. Simulátor řízení letového provozu ESCAPE-Light
 • Úkolem řízení letového provozu je zajišťovat rozstupy mezi letadly a efektivně využívat vzdušný prostor. Simulátor řízení letového provozu slouží k výcviku řídících, testování nových konceptů rozdělení vzdušného prostoru a optimalizace toku provozu a také k výzkumným aktivitám sledujícím chování řídících při kritických situacích.
 • Garant: Stanley Schmidt
 • Doprovod: Lukáš Létal
 • Místo a čas srazu: před budovou Rudolfina v 13.30 (půjdete na adresu Horská 3, Praha 1)
 • Účastníci (12 z max 30): Tadeáš Těh., Dora Úle., Petr Slu., Jakub Kín., Klára Nab., Tomáš Koc., Filip Svo., Matěj Bla., Matyáš Jak., Markéta Gaš., Miloš Kře., Vojtěch Stl.
4. ELI BEAMLINES
 • Prohlídka laserového centra ELI Beamlines v Dolních Břežanech, lokalitě kousek za jižním okrajem hl. m. Prahy. Do tohoto výzkumného centra s nejintenzivnějšími lasery světa budete moci nahlédnout na vlastní oči i ve virtuální realitě s průvodci, kteří jsou absolventy FJFI.
 • Zvláštní požadavky a upozornění: Exkurze je kousek za Prahu. Skupina proto bude asi velice těsně stíhat začátek diskuzní párty.
 • Garant: Hana Strnadová
 • Doprovod: Lucie Gavlová
 • Místo a čas srazu: na schodech před Právnickou fakultou v 13.00 (půjdete na adresu Za Radnicí 835, Dolní Břežany)
 • Účastníci (11 z max 20): Dan Káč., Zbyněk Nav., Helena Val., Gabriel Ham., Jakub Jan Růž., Vít Hol., Lucie Gav., Jakub Kut., Karel Bed., Jiří Kož., Daniel The.
5. Proton Therapy Center
 • Studenti se formou přednášky seznámí se základními principy a možnostmi moderní protonové radioterapie.
 • Garant: Ing. Matěj Navrátil, Ph.D.
 • Doprovod: Jan Bajer
 • Místo a čas srazu: zastávka tramvaje Právnická fakulta v ulici 17. listopadu směrem na Čechův most v 13.15 (půjdete na adresu Budínova 2437/1a, Praha 8)
 • Účastníci (1 z max 15): Anna Jan.
6. IKEM
 • Studenti se seznámí se základními principy zobrazovacích metod, konkrétně s magnetickou rezonancí a výpočetní tomografií.
 • Garant: doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.; Lucie Súkupová
 • Doprovod: Jakub Dřevo
 • Místo a čas srazu: před budovou Rudolfina v 12.59 (půjdete na adresu Vídeňská 1958/9, Praha 4)
 • Účastníci (8 z max 12): Šárka Sot., Martin Klu., Katka Koč., Lucie Pob., Wojciech Bur., Karolína Fai., Šárka Nov., Adéla Kut.
7. Hvězdárna Ondřejov – Perkův dalekohled
 • Exkurze na této hvězdárně je hvězdný zážitek. Na začátek se dozvíte něco o exoplanetách, podíváte se na tzv. dvoumetr a další místa tohoto největšího observačního pracoviště v republice.
 • Zvláštní požadavky a upozornění: Cesta na Hvězdárnu Ondřejov je dlouhá – v případě účasti přijdete o přednášku před obědem (na oběd půjdete dříve) a večer nestihnete diskuzní párty, vrátíte se pravděpodobně až po 20.00.
 • Garant: Marek Skarka
 • Doprovod: Michal Zummer
 • Místo a čas srazu: před Právnickou fakultou u zastávky tramvaje v ! 11.50 ! (půjdete na adresu Fričova 298, Ondřejov)
 • Účastníci (8 z max 15): Kristýna Vlč., Natália Sch., Júlia Ole., Kateřina Svo., Jakub Val., Lukáš Mac., Štěpán Dub., Kristína Dov.
8. Laboratoř urychlovače Van de Graaff
 • V areálu těžkých laboratoří v Troji provozuje ÚTEF elektrostatický urychlovač iontů Van de Graaf HV2500 (dále VdG) s maximální energií protonů 2,5 MeV. Na urychlovači lze provádět fyzikální experimenty základního výzkumu – v současné době se měří interakce polarizovaných neutronů na polarizovaných terčích, dále jaderné reakce pro astrofyzikální výzkum.
 • Garant: Mgr. Rudolf Sýkora, Ph.D.
 • Doprovod: Maxmilián Ladislav Skuda
 • Místo a čas srazu: před budovou Právnické fakulty v 13.40 (půjdete na adresu V Holešovičkách 747/2, Praha 8 (budova L))
 • Účastníci (19 z max 30): Maxmilián Ladislav Sku., Eliška Mat., Tereza Kys., Anežka Mar., Johana Van., Matěj Koc., Marek Pav., Ondřej Sop., Jakub Ska., Anežka Čer., Ondřej Mat., Eliška Bed., Šimon Pos., Jan Bra., Filip Šva., Jan Ada., Theodor Hav., Michaela Pos., Lukáš Kub.
9. (English) Quantum Computers for Future Scientists – FZÚ AV ČR (Na Slovance)
 • If you enjoy maths and physics, then come join us for your first tour into the fantastic quantum realm. Explore the extraordinary world of quantum physics with access to a real quantum computer online. You will learn why the future of computing is going to be quantum! The workshop will be conducted in English under the supervision of our specialist Subhroneel Chakrabarti, Ph.D.
 • Garant: Michaela Pokorná
 • Doprovod: Monika Drexlerová
 • Místo a čas srazu: před budovou Právnické fakulty v 13.30 (půjdete na adresu Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8)
 • Účastníci (11 z max 25): Sibyla Řez., Daniel Hor., Ondřej Voj., Antonín Trn., Kryštof Sed., Jana Hla., Sasha Bla., Jan Har., Monika Krá., Jakub Fil., Jan Pavel Šaf.
10. Detekce nejenergetičtějích částic ve vesmíru a svět kapalných krystalů – FZÚ AV ČR (Na Slovance)
 • Nejenergetičtější částice, které k nám přicházejí z vesmíru je možné pozorovat na observatoři Pierra Augera v Argentině. Odkud tyto částice přicházejí a jakým mechanizmem získávají svoji nesmírnou energii je jedna z největších záhad astrofyziky. V naší laboratoři se testují fotodetektory a elektronika, které se k zaznamenání těchto částic používají. Ukážeme vám spršky, které kosmické částice vytvářejí v atmosféře a uvidíte velín, odkud je možné dálkově ovládat teleskopy v Argentinské pampě. // V druhé části Vám představíme rozmanitý svět kapalných krystalů (KK). Během návštěvy laboratoře se dozvíte o jejich rozmanitosti, vlastnostech a způsobu využití v každodenním životě. Zjistíte, jak mají vypadat molekuly, aby se uspořádaly do KK struktur, jaké vlastnosti vykazují a čím tyto vlastnosti mohou být pro nás užitečné. Ukážeme Vám, kde všude se KK vyskytují v přírodě a kde se s nimi můžeme potkat. Vysvětlíme princip polarizovaného světla a představíme, jak fungují monitory na bázi KK.
 • Garant: Michaela Pokorná
 • Doprovod: Monika Drexlerová
 • Místo a čas srazu: před budovou Právnické fakulty v 13.30 (půjdete na adresu Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8)
 • Účastníci (15 z max 20): Monika Dre., František Mar., Linda Tom., Rémi Pet., Petr Koz., David Něm., Martin Fel., Jan Her., Vojtěch Lor., Vojtěch Jan Sch., Alex Fai., Jakub Šrá., Radim Nov., Radim Klí., Barbora Mon.
11. Thomayerova nemocnice – radioterapie
 • Uvidíte medicínské lineární urychlovače pro léčbu rakoviny, jedny z nejdražších přístrojů moderní medicíny. Seznámíte se s oborem radiační onkologie z pohledu radiologického fyzika, který má urychlovače na starosti a plánuje léčbu pacientů.
 • Zvláštní požadavky a upozornění: Exkurze do kontrolovaného pásma. V době konání vám musí být 16 let. Účastníci mladší 18 let v den exkurze musí uploadovat souhlas rodičů dle https://tydenvedy.fjfi.cvut.cz/2024/web/napln/formulare/ExkThomayer2024.pdf
 • Garant: Ing. Ester Farkašová
 • Doprovod: Vladimíra Brabcová
 • Místo a čas srazu: před Právnickou fakultou v 13.50 (půjdete na adresu Vídeňská 800, Praha 4)
 • Účastníci (9 z max 15): Evelyna Anežka Sem., Jan Mík., Anna Vac., Michal Gry., Lucie Ber., Petra Mrá., Michala Mal., Alžběta Šul., Olivie Maya Mat.
12. Laboratoř nanoskopie & Laboratoř optických biosenzorů – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 • Jaký je život viděný nano-optikou? Mikroskopie je kolébkou moderní vědy po staletí odhalující tajemství života. Hluboko v buňkách se život řídí komplikovaným pohybem jednotlivých molekul. Teprve v posledních letech dosáhla mikroskopie schopnosti takto detailní pohyby pozorovat. V laboratoři nanoskopie vám ukážeme jak. // Odhalujeme tajemství světla a jeho interakce s materiály na mikroskopické úrovni. Vyvíjíme sofistikované technologie pro přesné měření světla a jeho vlastností, navrhujeme pokročilé optické měřicí systémy pro biosenzory. Studujeme funkční biomolekuly a jejich role v živých organismech. Přispíváme k výzkumu nemocí, kontrole jakosti potravin nebo monitorování životního prostředí.
 • Garant: Mgr. Petra Palečková
 • Doprovod: Veronika Scholzeova
 • Místo a čas srazu: naproti budově Břehové 7 v 13.45 (půjdete na adresu Chaberská 1014/58, Praha 8)
 • Účastníci (5 z max 20): Vendula Šte., Ondřej Ská., Linda Lap., Lukáš Lau., Ondřej Vlá.
13. ÚJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 • Účastníci navštíví pracoviště Ústavu jaderné fyziky AV ČR, zahrnující laboratoř urychlovačové hmotnostní spektrometrie, lineární urychlovač Tandetron a pokud to provoz umožní tak také urychlovač cyklotron.
 • Zvláštní požadavky a upozornění: Zájemce musí v přihlášce uvést číslo občanského průkazu nebo pasu a musí být starší 15 let v den exkurze. Originálem použitého dokladu totožnosti se musí prokázat na vstupu (nestačí kopie či fotka). Cesta na exkurzi je kus za hranici Prahy a je proto pravděpodobné, že skupina nestihne (začátek) diskuzní párty.
 • Garant: Ing. Jan Kameník, Ph.D.
 • Doprovod: Ondřej Švihnos
 • Místo a čas srazu: před Právnickou fakultou (máte stihnout vlak Os 9634 s příjezdem 13:34 v Řeži) v ! 12.30 ! (půjdete na adresu Husinec – Řež čp. 130)
 • Účastníci (14 z max 15, ale přihlašování jsme již uzavřeli): Tat Ha Noi Ngu., Alexander Koš., Jiří Kli., Václav Hud., Jakub Myn., Daniel Dud., Alta Boo., Klára Rud., Matěj Nov., Kateřina Her., Matouš Tla., Petr Bar., Filip Kra., Šimon Kon.
ZRUŠENO 14. Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.

Garant: Andrea Uhrová, Zdeněk Dvořák (Pod lisem 129/2, Praha 8)

15. Výzkumný a zkušební letecký ústav v Letňanech
 • exkurze na zkušebně aerodynamiky nízkých rychlostí
 • Zvláštní požadavky a upozornění: Zájemce musí v přihlášce uvést číslo občanského průkazu (tento mít bezpodmínečně s sebou).
 • Garant: Ing. Jan Červinka
 • Doprovod: Ing. Kornélia Gottmannová
 • Místo a čas srazu: ve vestibulu metra A, Staroměstská (tj. horní konec eskalátorů) v 13.00 (půjdete na adresu Beranových 130, Praha 18)
 • Účastníci (12 z max 20): Filip Lan., Tamal Fej., Karolína Dvo., Daniel Poj., Tobiáš Kri., Mikuláš Voň., David Něn., Eliška Str., Martin Mař., Matyáš Buk., Oliver Bee., Jan Val.
16. Nízké teploty – zkapalňovač, NMR – KFNT MFF UK
 • Navštívíte zkapalňovač helia, laboratoře nízkých teplot a laboratoře jaderné magnetické rezonance (NMR).
 • Garant: doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr.
 • Doprovod: Matyáš Beran
 • Místo a čas srazu: naproti budově Břehové přes ulici v 13.40 (půjdete na adresu V Holešovičkách 747/2, Praha 8 (budova C))
 • Účastníci (5 z max 30): Matyáš Ber., Lucie Bou., Václav Kot., Jaroslav Kra., Dominik Kaň.
ZRUŠENO 17. LOM PRAHA s.p.

Garant: Ing. Martina Čepelková (Mladoboleslavská 1093, Praha 9)


Původní celková maximální kapacita exkurzí byla 346.
Ukázka z miniprojektu u tokamaku

Vědecká témata

Co si budete moci zkusit změřit, zpracovat a prezentovat?


Archivní přednáška

Přednášky

Letošní nabídka přednášek