Exkurze

Čtvrtý den Týdne vědy (21. 6.) je věnován exkurzím po vědeckých pracovištích vrcholného výzkumu České republiky. Vyjádřete, prosím, v přihlášce své preference, abychom mohli sestavit jednotlivé skupiny. V případě převisu zájmu nad možnostmi laboratoří se může stát, že se s vámi budeme domlouvat na alternativě či vám bude exkurze přidělena.

Aktuálně je možné si vybírat z 8 exkurzí, kde je stále volná kapacita a neuzavřeli jsme jim přihlašování kvůli nahlašování, např. na Úřad pro jadernou bezpečnost.

Na většinu exkurzí proběhne společný přesun. Jednotlivé skupiny pak budeme informovat o tom, kdo je doprovodí a jak to proběhne.
Exkurze s anglickým popisem proběhne v angličtině.

1. Tokamak GOLEM
 • Podíváte se tak blízko tokamaku, jako to jinde ani nejde. Někdo z vás bude moci spustit jeden z výstřelů.
 • Zvláštní požadavky a upozornění: Není vhodné kombinovat zájem o miniprojekt na tokamaku GOLEM společně se zájmem o exkurzi na tomtéž zařízení. Také nemusí být vhodné kombinovat nedělní přednášku o termojaderné fúzi s touto exkurzí. Hodně věcí se může opakovat, ale vidět zařízení v reálu může být i tak zajímavé.
 • Garant: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
 • Doprovod: Ing. Vojtěch Svoboda, CSc.
 • Místo a čas srazu: vrátnice Břehová v 15.00 (půjdete na adresu Břehová 78/7, Praha 1)
 • Zájemci v 1. kole: 1912
 • Účastníci (je plno – 15 z max 15): Jakub Jež., Tomáš Koc., Jakub Myn., Eva Šva., Václav Vin., Tereza Kys., Nikola Ším., Radim Kra., Petr Zat., Barbora Kač., Tomáš Hra., Josef Dol., Jaroslav Kra., Alžběta Mus., Jonáš Mrk.
2. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR
 • Fyzikální chemie je oborem, kterým se zabývají vědkyně a vědci v ÚFCH J. Heyrovského. Je to obor rozsáhlý od výpočetní a teoretické chemie až po návrh nových nanomateriálů třeba pro energetické aplikace či do ochrany životního prostředí. Studenti budou mít možnost nahlédnout do některých laboratoří, kde vědci bádají například nad přípravou nových katalyzátorů, vylepšují elektrochemické metody či využívají různou spektroskopickou nebo mikroskopickou techniku k návrhu a charakterizaci připravených nanomateriálů.
 • Garant: Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
 • Doprovod: Matyáš Beran
 • Místo a čas srazu: vrátnice Břehová v 13.30 (půjdete na adresu Dolejškova 2155/3, Praha 8)
 • Zájemci v 1. kole: 813
 • Účastníci (10 z max 15): Sebastián Olš., Matyáš Ber., Veronika Zuk., Johana Van., Eliška Hos., Adam Hor., Klára Dos., Markéta Zmá., Marek Pla., Lucie Ham.
3. Laboratoř terahertzové spektroskopie a svět kapalných krystalů – FZÚ AV ČR (Na Slovance)
 • Co je to vlastně světlo a jak se liší například světlo žárovky od světla laseru? Čím je určená barva světla a je možné měnit barvu světelného paprsku? Existuje záření, pro které může být černý objekt průhledný a naopak například sklo nebo voda neprůhledné? Co se děje v krystalech, jestliže se v nich do malého místa podaří zkoncentrovat velké množství světelné energie? Na tyto a podobné otázky můžete získat odpověď při exkurzi do laboratoře terahertzové spektroskopie. V druhé části Vám představíme rozmanitý svět kapalných krystalů (KK). Během návštěvy laboratoře se dozvíte o jejich rozmanitosti, vlastnostech a způsobu využití v každodenním životě. Zjistíte, jak mají vypadat molekuly, aby se uspořádaly do KK struktur, jaké vlastnosti vykazují a čím tyto vlastnosti mohou být pro nás užitečné. Ukážeme Vám, kde všude se KK vyskytují v přírodě a kde se s nimi můžeme potkat. Vysvětlíme princip polarizovaného světla a představíme, jak fungují monitory na bázi KK.
 • Garant: Michaela Pokorná
 • Doprovod: Josef Lezna
 • Místo a čas srazu: Břehová vrátnice v 13.30 (půjdete na adresu Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8)
 • Zájemci v 1. kole: 129
 • Účastníci (12 z max 20): Ondřej Ská., Ludmila Šír., Jan Matěj Viš., Nikola Hlo., Josef Lez., Václav Ska., Alžběta Uví., Vojtěch Bel., Štěpán Bou., Jakub Kín., Veronika Men., Martin Klu.
4. IKEM
 • Studenti se seznámí se základními principy zobrazovacích metod, konkrétně s magnetickou rezonancí a výpočetní tomografií.
 • Garant: doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.; Lucie Súkupová
 • Doprovod: Beáta Hrdličková
 • Místo a čas srazu: vrátnice Břehová v 13.50 (půjdete na adresu Vídeňská 1958/9, Praha 4)
 • Zájemci v 1. kole: 165
 • Účastníci (je plno – 12 z max 12): Matěj Bur., Kateřina Sva., Alžběta Šul., Lenka Kon., Daniela Mar., Valentina Dor., Anna Fel., Tereza Chu., Barbora Jan., Tomáš Pra., Michala Mal., Jan Maš.
5. Simulátor řízení letového provozu ESCAPE-Light
 • Úkolem řízení letového provozu je zajišťovat rozstupy mezi letadly a efektivně využívat vzdušný prostor. Simulátor řízení letového provozu slouží k výcviku řídících, testování nových konceptů rozdělení vzdušného prostoru a optimalizace toku provozu a také k výzkumným aktivitám sledujícím chování řídících při kritických situacích.
 • Garant: Stanislav Schmidt
 • Doprovod: Maxmilian Ladislav Skuda
 • Místo a čas srazu: před budovou Rudolfina v 13:30 (půjdete na adresu Horská 3, Praha 1)
 • Zájemci v 1. kole: 108
 • Účastníci (12 z max 23): Tomáš Tom., Daniel Poj., Tamal Fej., David Něn., Karolína Dvo., Maxmilian Ladislav Sku., Adrián Mik., Ladislav Ant., Lucie Ber., Daniel Dud., Mikuláš Voň., Tomáš Cha.
6. Školní reaktor VR-1 Vrabec FJFI ČVUT
 • Dostanete se k jediným dvěma školním štěpným reaktorům v ČR, z nichž jeden funguje pro studenty FJFI ČVUT již dlouhou dobu a druhý je právě ve stavbě. Jediné další reaktory v ČR jsou v jaderných elektrárnách a v Řeži.
 • Zvláštní požadavky a upozornění: Zájemce musí v přihlášce uvést číslo občanského průkazu nebo pasu a musí být starší 16 let v den exkurze. Originálem použitého dokladu totožnosti se musí prokázat na vstupu (nestačí kopie či fotka).
 • Garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.
 • Doprovod: Tomáš Tuleja
 • Místo a čas srazu: u zastávky tramvaje - Právnická fakulta směrem - Vozovna Kobylisy v 13.35 (půjdete na adresu V Holešovičkách 747/2, Praha 8)
 • Zájemci v 1. kole: 1620
 • Účastníci (14 z max 14, ale přihlašování jsme již uzavřeli): Petr Slu., Linda Tom., Pavel Háj., Denisa Ros., Markéta Gaš., Martin Zuz., Matěj Bla., Václav Špé., Matyáš Bar., Daniel Krá., Adam Maxim Šir., Matouš Ric., Filip Lan., Marek Mil.
7. (English) Quantum Computers for Future Scientists – FZÚ AV ČR (Na Slovance)
 • If you enjoy maths and physics, then come join us for your first tour into the fantastic quantum realm. Explore the extraordinary world of quantum physics with access to a real quantum computer online. You will learn why the future of computing is going to be quantum! The workshop will be conducted in English under the supervision of our specialist Subhroneel Chakrabarti, Ph.D.
 • Garant: Michaela Pokorná
 • Doprovod: Bohdana Prchlíková
 • Místo a čas srazu: Břehová, vrátnice v 13.30 (půjdete na adresu Pod Vodárenskou věží 3, Praha 8)
 • Zájemci v 1. kole: 249
 • Účastníci (23 z max 25): Tadeáš Těh., Václav Kot., Lucie Gav., Vladimíra Bra., Jiří Kož., Ema Šte., Bohdana Prc., David Men., Kristýna Han., Jáchym Bub., Jiří Hus., Veronika Dvo., Vojtěch Min., Rémi Pet., Jakub Ska., Lída Pav., Vojtěch Mik., Eliška Roj., Alexander Koš., Eliška Val., Wojciech Bur., Barbora Dol., Lukáš Kub.
ZRUŠENO 8. Prague Asterix Laser System (PALS)

Garant: Michal Červeňák (Za Slovankou 1782/3, Praha 8)

9. ÚJF AV ČR, v.v.i., Řež u Prahy
 • Účastníci navštíví reaktor a urychlovač. Podle skupiny půjde o nový hmotový spektrometr AMS MILEA v ÚJF AV ČR, výzkumný reaktor LR-0 (lehkovodní reaktor 'nulového výkonu') či Lineární urychlovač tandetron v ÚJF AV ČR.
 • Zvláštní požadavky a upozornění: Zájemce musí v přihlášce uvést číslo občanského průkazu nebo pasu a musí být starší 15 let v den exkurze. Originálem použitého dokladu totožnosti se musí prokázat na vstupu (nestačí kopie či fotka). Cesta na exkurzi je kus za hranici Prahy a je proto pravděpodobné, že skupina nestihne (začátek) diskuzní párty.
 • Garant: RNDr. Vladimír Wagner, CSc.
 • Doprovod: Jan Bajer
 • Místo a čas srazu: před Právnickou fakultou (máte stihnout vlak Os 9634 s příjezdem 13:34 v Řeži) v ! 12.20 ! (půjdete na adresu Husinec – Řež čp. 130)
 • Zájemci v 1. kole: 126
 • Účastníci (13 z max 30, ale přihlašování jsme již uzavřeli): Vladimír Skl., Karel Bed., Jana Bar., Petr Koz., Adam Roš., Matěj Stu., Jan Šta., Lucie Bob., Jan Sov., Martin Kal., Šimon Bra., Marie Hor., Karolína Fai.
10. Proton Therapy Center
 • Studenti se formou přednášky seznámí se základními principy a možnostmi moderní protonové radioterapie.
 • Garant: Ing. Matěj Navrátil, Ph.D.
 • Doprovod: Jiří Kulda
 • Místo a čas srazu: Břehová před vchodem v 15.15 (půjdete na adresu Budínova 2437/1a, Praha 8)
 • Zájemci v 1. kole: 38
 • Účastníci (5 z max 15): Klára Nab., Václav Zaj., Adam Šeb., Jakub Kut., Petr Jon.
11. Hvězdárna Ondřejov – Perkův dalekohled
 • Exkurze na této hvězdárně je hvězdný zážitek. Uvidíte tzv. dvoumetr a další místa tohoto největšího observačního pracoviště v republice.
 • Zvláštní požadavky a upozornění: Cesta na Hvězdárnu Ondřejov je dlouhá – v případě účasti přijdete o přednášku před obědem (na oběd půjdete dříve) a pravděpodobně nestihnete večerní diskuzní párty. Návrat cca 19.10.
 • Garant: Petr Kabáth; Jiří Srba
 • Doprovod: Veronika Scholzeová
 • Místo a čas srazu: před Právnickou fakultou u zastávky tramvaje v 12.00 (půjdete na adresu Fričova 298, Ondřejov)
 • Zájemci v 1. kole: 912
 • Účastníci (11 z max 15): Dan Káč., Matěj Str., Jakub Mül., Kateřina Her., Eliška Bed., Karel Prc., Vladimír Tur., Michal Hel., Miroslav Hol., Tomáš Nin., Jasmin Kha.
ZRUŠENO 12. Laboratoř vysokých napětí FEL ČVUT

Garant: doc. Ing. Zdeněk Müller, Ph.D. (Technická 2, Praha 6)

13. Laboratoř urychlovače Van de Graaff
 • V areálu těžkých laboratoří v Troji provozuje ÚTEF elektrostatický urychlovač iontů Van de Graaf HV2500 (dále VdG) s maximální energií protonů 2,5 MeV. Na urychlovači lze provádět fyzikální experimenty základního výzkumu – v současné době se měří interakce polarizovaných neutronů na polarizovaných terčích, dále jaderné reakce pro astrofyzikální výzkum.
 • Garant: Mgr. Rudolf Sýkora, Ph.D.
 • Doprovod: Monika Drexlerová
 • Místo a čas srazu: před budovou Právnické fakulty v 13.40 (půjdete na adresu V Holešovičkách 474/2, Praha 8)
 • Zájemci v 1. kole: 2122
 • Účastníci (22 z max 30): Monika Dre., Jiří Bie., Lukáš Lét., Jakub Šrá., Jana Krá., Adam Bla., Dominik Nov., Jan Nov., Hugo Kor., Veronika Bar., Anna Pod., Linda Mič., Alena Lén., Kryštof Sed., Tobiáš Kri., Jakub Val., Miroslav Soj., Denis Maj., Matěj Nov., Klára Rud., Lucie Bou., Yahor Her.
14. Laboratoř nanoskopie & Laboratoř optické charakterizace materiálů – Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR
 • Jaký je život viděný nano-optikou? Mikroskopie je kolébkou moderní vědy po staletí odhalující tajemství života. Hluboko v buňkách se život řídí komplikovaným pohybem jednotlivých molekul. Teprve v posledních letech dosáhla mikroskopie schopnosti takto detailní pohyby pozorovat. V laboratoři nanoskopie vám ukážeme jak. // Při výrobě elektroniky je v dnešní době kladen velký důraz na minimální velikost použitých součástek. Např. chytrý telefon jich ve svém procesoru obsahuje více než 12 miliard. Jak musí být asi veliké, aby se tam vešly? V laboratoři optické charakterizace materiálů zkoumáme polovodičové nanostruktury, které se při výrobě elektronických součástek využívají. Vydejte se s námi do nanosvěta a podívejte se, jakými způsoby jsme schopni vytvářet nanoobjekty, jak s nimi dokážeme manipulovat a jak je dokážeme analyzovat.
 • Garant: Mgr. Petra Palečková
 • Doprovod: Katarína Horská
 • Místo a čas srazu: naproti budově Břehové 7 v 13.45 (půjdete na adresu Chaberská 1014/58, Praha 8)
 • Zájemci v 1. kole: 611
 • Účastníci (6 z max 20): Katarína Hor., Jan Hol., Ondřej Říh., Matěj Mor., Michal Mlá., Matěj Kop.

Aktuální maximální kapacita exkurzí je 234 účastníků, kde je zatím možné hypoteticky obsadit až 62 volných míst. Původní maximální kapacita byla 284.
Ukázka z miniprojektu u tokamaku

Vědecká témata

Co si budete moci zkusit změřit, zpracovat a prezentovat?


Archivní přednáška

Přednášky

Letošní nabídka přednášek