Konference

Najdete zde jak program konfence, tak informace, jak by se měl chovat přednášející, chairperson a jak probíhá poster session.

Program


Coffee break


Úvodní plenární blok

  čtvrtek 10.30-12.15, Břehová aula 103

Předsedající: Monika Drexlerová

 • 10.30 – Zahájení konference, shrnutí pravidel
 • 10.45 – Stochastické modelování turbulence v bedně
 • 11.00 – Měření energetických spekter pomocí polovodičového pixelového detektoru Timepix3 na tokamaku GOLEM
 • 11.15 – Virtuální onkologická ozařovna
 • 11.30 – Stanovení kalibrační křivky regulační tyče na reaktoru VR-1
 • 11.45 – Informace o dalších aktivitách

Oběd


Paralelní ústní sekce

  čtvrtek 13.30-15.30, Břehová aula 103

Předsedající: Daniel Dudek

 • 13.30 – Lasery a speciální optické jevy
 • 13.45 – Ucho jako zdroj zvuku: whistling while it works
 • 14.00 – Luminiscence: Charakteristika luminiscenčních vlastností na základě experimentů
 • 14.15 – Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo
 • 14.30 – Co vydrží tenké vrstvy?
 • 14.45 – Radioimunoanalýza
 • 15.00 – Cestující plamen – studium excitabilních médii
 • 15.15 – Elektrochemický popis extrakce kobaltu ze simulovaných dekontaminačních roztoků
Paralelní ústní sekce

  čtvrtek 13.30-15.15, Břehová aula 115

Předsedající: Linda Tománková

 • 13.30 – Jak nám heuristiky usnadňují řešení problémů?
 • 13.45 – Chemické změny v důsledku ozáření – radiační chemie a fotochemie
 • 14.00 – The role of the laser for studying the homogeneous nucleation of water
 • 14.15 – 3D tisk a pevnost
 • 14.30 – Molding the flow light, aneb Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách – simulace na počítači
 • 14.45 – Vliv zbytkových napětí na pevnost 3D tištěné hliníkové slitiny
 • 15.00 – Co je viskóznější, čokoláda nebo med?

Coffee break


Poster session

  čtvrtek 15.45-17.45, Břehová chodby

 • 1 – Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM
 • 7 – Impacts of Geomagnetic Pulsations on Humans
 • 10 – Simulace provozu JE typu VVER-440
 • 11 – Jak přeměnit světlo na hmotu?
 • 15 – Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace (nejen) ve fyzice
 • 18 – Palindromická a antipalindromická čísla
 • 20 – Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů
 • 23 – Monte Carlo a Markovské řetězce
 • 31 – Použití počítačového vidění pomocí NVIDIA Jetson Nano
 • 34 – Může příliš mnoho chladiva v jaderném reaktoru vadit?
 • 35 – Wythoffova hra aneb dáma na nekonečné šachovnici
 • 44 – Dálkové měření vzdálenosti pomocí laserového paprsku (LIDAR)
 • 47 – Měření Planckovy konstanty
 • 50 – Radiační zátěž od kosmického záření na palubě letadla
 • 52 – Počítačová grafika – pohled pod pokličku
 • 53 – Jak dostat reaktor do kritického stavu aneb proč je důležité nenechat si utéct neutrony
 • 54 – Miony tě neminou! – Sestavíš a naprogramuješ detektor kosmického záření
 • 56 – Fotochemie uranu – jak s pomocí světla odstranit uran z odpadních vod?
 • 58 – Produkce Z bosonu v simulovaných p+p srážkách
 • 59 – Stavba mlžné komory
 • 61 – Kvantově chemické výpočty molekul
 • 62 – Stanovení intenzity radionuklidového zdroje neutronů metodou manganové lázně

Společenský večer = Kasino


Spánek


Paralelní ústní sekce

  pátek 09.00-10.30, Břehová aula 103

Předsedající: Matyáš Beran

 • 09.00 – Abstinent versus alkoholik: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy
 • 09.15 – Michelsonův experiment - Souboj přesnosti měření s kolemjedoucí tramvají
 • 09.30 – Šíření neutronů prostředím
 • 09.45 – Využití zpožděných neutronů ke stanovení množství štěpného materiálu
 • 10.00 – Stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktoru VR-1
 • 10.15 – Simulace provozu JE typu ABWR
Paralelní ústní sekce

  pátek 09.00-10.30, Břehová aula 115

Předsedající: Jakub Šrámek

 • 09.00 – Luminiscenční sledování aktivity antioxidantů
 • 09.15 – Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti
 • 09.30 – Vlastnosti materiálů počítané z prvních principů (metoda ab-initio)
 • 09.45 – Počítačové simulace pevných látek
 • 10.00 – Postavte si laserový zaměřovač
 • 10.15 – Co oční pohyby prozradí o čtení a prohlížení obrázků?

Coffee break


Závěrečný plenární blok

  pátek 11.00-12.30, Břehová aula 103

Předsedající: Maxmilián Ladislav Skuda

 • 11.00 – Kritická teplota vysokoteplotného supravodiča a jej závislosť na magnetickom poli
 • 11.15 – Testování bomby pomocí kvantové mechaniky
 • 11.30 – Svět podivných jader
 • 11.45 – Fluorescenční konfokální mikroskopie – příklad aplikace špičkové fyziky, chemie a matematiky v biologickém výzkumu
 • 12.00 – Závěr
 • 12.30 – Oficiální zakončení akce

Oběd


Role přednášejícího (cích)

Role předsedajícího (chairperson)

Měl by to být vždy někdo, kdo nemá příspěvek v daném bloku (a už vůbec ne v paralelní sekci).

Popis poster session

Kdo má poster

Ostatní