Ceník akce 2024

Aneb z čeho se skládá celková cena, kterou platí účastník, jaké může mít slevy a co případně doporučujeme pro proplácení akce.

Skladba ceny

Základní poplatek

Základní poplatek je letos 1200 Kč, ale může být snížen až na 0 Kč dle informací níže.

Volitelné složky

Ubytování

Dotované ubytování v průběhu akce od neděle do pátku stojí 500 Kč. Ubytování noc před akcí ze soboty na neděli je pak s dalším příplatkem 250 Kč.

Stravování

Podrobnosti najdete na stránce stravování.

 • Snídaně je možné objednat pouze od pondělí do pátku dohromady v balíčku v ceně 500 Kč. (Pokud máte ubytování již od soboty na neděli, tak nejde prodloužit.)
 • Obědy je možné objednat od neděle po pátek každý zvlášť za cenu 60 Kč za jeden oběd.
 • Večeře – pokud je večer občerstvení, jsou v základní ceně (po, st, čt), v jiné dny večeři nezajišťujeme.

Jízdné

Cestovní náklady si hradí účastníci sami. Je možné přes nás nakoupit tramvajenku. Podrobnosti na stránce o cestování. Pokud se rozhodnete zakoupit tramvajenku přes nás, pak je cena

 • Od 15 do 18 let – 205 Kč.
 • Nad 18 let žák školy v ČR – 205 Kč.
 • Ostatní – 625 Kč.
Nicméně letos to není se slevou a platíte navíc 75 Kč za papírovou verzi, což nemusíte, pokud máte nějakou kartu nebo aplikaci PID lítačka a pořídíte si jízdné sami. Tuhle možnost nabízíme hlavně pro ty, co si chtějí nechat jednodušeji proplatit jízdenku např. od školy.

Slevy

Sleva/y ze základního poplatku pro aktivní žáky

Celkově je možné získat na základní část poplatku (1200 Kč) až čtyři malé slevy. Je možné takto dostat základní poplatek až na 0 Kč, tedy max. sleva je 1200 Kč.

Malá sleva = odpuštění 300 Kč můžete získat za úspěšnou účast prokázanou alespoň v krajském kole v některé ze SŠ soutěží, případně vybraných ZŠ kategorií soutěží s více postupovými koly. Soutěže splňující požadavky jsou

 • Matematická olympiáda (krajské kolo kategorie A, B, C, P),
 • Fyzikální olympiáda (kraj kat. A, B, C, D, ZŠ E),
 • Chemická olympiáda (kraj kat. A, B, C, E),
 • Astronomická olympiáda (kraj kat. AB, CD, ZŠ finále kat. EF)
 • Logická olympiáda (percentil alespoň 42 v kat. B, C),
 • Středoškolská odborná činnost (krajská přehlídka obory 01. MaS, 02. F, 03. CH, 10. EEaT, 18. Inf),
 • Expo Science Amavet,
 • regionální kolo Turnaje mladých fyziků,
 • kraj Bobříka informatiky,
 • kraj Soutěže v programování pořádané NPI (alespoň 50 % bodů nejlepšího v kraji),
 • video v soutěži Vím proč, které porota ohodnotila na 85 % a lépe,
 • získání certifikátu za účast v soutěži oZáření pořádané KDAIZ FJFI ČVUT,
 • alespoň 25 % bodů z celého ročníku korespondenčního semináře pro SŠ (např. FYKOS, K.S.I.CH.T., Brkos, slovenské KSP).

Vyšší sleva = odpuštění 600 Kč (= ekvivalent 2 malých slev) můžete získat za účast na celostátním kole v některé ze soutěží

 • Matematická olympiáda (kat. A, P),
 • Fyzikální olympiáda (kat. A),
 • Chemická olympiáda (kat. A, B, E),
 • finále Astronomická olympiáda (kat. AB, CD),
 • Logická olympiáda (C),
 • Středoškolská odborná činnost (celostátní přehlídka obory 01. MaS, 02. F, 03. CH, 10. EEaT, 18. Inf),
 • ústřední kolo Turnaj mladých fyziků,
 • ústřední kolo Bobříka informatiky,
 • ústřední kolo Soutěže v programování pořádané NPI,
 • oceněné video v rámci soutěže Vím proč (např. první 3 v kategorii SŠ a vyšší G, cena veřejnosti),
 • Slovenská soutěž CASCADE,
 • získání alespoň 75 % bodů v ročníku korespondenčního semináře pro SŠ (např. FYKOS, K.S.I.CH.T., Brkos, slovenské KSP) či soutěže oZáření.

Tyto slevy platí pouze pro účastnický poplatek, a ne na další části. Prokázat účast můžete např. skenem diplomu nebo úředně ověřeným dokumentem vydaným organizátorem soutěže či ideálně odkazem na stránku s veřejnou výsledkovou listinou (listina musí obsahovat vaše jméno a nějaký dostatečně jednoznačný další identifikátor, např. školu). V případě nejasností rozhoduje o uznání úspěšné účasti organizátor TV@J. Pro jednotlivé soutěže může stanovit individuální potřebné hranice bodů. Žádost o uplatnění musíte uvést rovnou v přihlášce. Potvrzení či odkaz na výsledkovou listinu nám musíte uploadovat obratem po odeslání přihlášky na vaši osobní stránce (odkaz dostanete mailem).

Časté dotazy

 • Pokud je celostátní kolo soutěže později než se spustilo přihlašování (např. když koliduje závěrečné celostátní kolo SOČ s termínem TV@J), stačí uploadovat pozvánku na celostátní kolo.
 • Pokud máte v aktuálním ročníku korespondenčního semináře již přes 25 % (resp. 75 %) počtu bodů, který se dá čekat, že bude maximální za celý rok, tak vám slevu uznáme také, i když ještě není ročník uzavřený.
 • Účast v různých kolech jedné soutěže v jejím jednom ročníku (školním roce) bereme jako účast v tom nejvyšším kole. (Např. i více videí ve Vím proč je jedna účast.)
 • Účast ve dvou různých nezávislých ročnících soutěže akceptujeme jako součet slev za každý ročník soutěže zvlášť.
 • Jedna malá sleva a jedna velká u nezávislých soutěží vede na 75 % slevu ze základního poplatku.

V případě nejasnosti, či zájmu o zařazení další soutěže, či kategorie, nás kontaktujte.

Slevové kupony

Je možné, že jste získali slevový kupon/voucher v rámci minulého ročníku Týdne vědy na Jaderce nebo v rámci nějaké další akce od FJFI ČVUT. V takovém případě jednak informaci napište do poznámky přihlášky a ideálně hned po odeslání přihlášky zašlete doklad (např. sken či info, o tom, že jste to vy, kdo získal slevu od nás vloni) o získané slevě na tydenvedy@fjfi.cvut.cz. Slevu vám musíme v přihlášce nastavit ručně.

Pro slevové kupony letos platí, že můžete kombinovat slevu ze základního poplatku v předchozím bodu a to tak, že maximální sleva je ve výši základního poplatku + 500 Kč. Tedy např. 4 účasti na olympiádách a jeden voucher na 500 Kč. Přičemž ovšem vždy platí, že sleva nemůže být vyšší než poplatek = nejnižší možná cena je 0 Kč.

Doporučení pro ty, kterým ani popsané slevy nemusí stačit

Zkuste se zeptat u vás

Škola či rodičovské sdružení

Některým účastníkům proplácí účast škola či rodičovské sdružení při dané škole. Zkuste se zeptat svých učitelů. Pokud by chtěla škola platit poplatek rovnou přímo na fakturu, napište nám současně s podáním přihlášky na tydenvedy@fjfi.cvut.cz požadavek na vystavení faktury.

Kraj, nadace...

Pokud není možnost na škole, tak v některých krajích můžete získat podporu od kraje. Teoreticky jde získat podporu od města či individuální podporu nějaké nadace.

Zkuste se zeptat nás

V odůvodněných případech pro ty, kteří by si nemohli účast dovolit ani se slevou, můžeme účastnický poplatek i včetně jídla, tramvajenky a ubytování snížit na 0 Kč. Pokud je to pro vás jediná možnost, jak se zúčastnit, napište nám svůj příběh a motivaci k účasti před odesláním přihlášky na tydenvedy@fjfi.cvut.cz.

Storno

Pokud byste na Týden vědy nemohli přijet, dejte nám co nejdříve vědět (e-mailem). Ať můžeme uvolnit rezervaci vašeho miniprojektu a exkurze. Zvláště pak naléhavě žádáme o tuto informaci, pokud máte rezervováno ubytování. Vznikly by nám nechtěné zbytečné náklady. Vás bychom museli žádat o storno ubytováni a dalších služeb, které nebyly využity. Co se týče samotného účastnického poplatku – pro něj platí storno v případě

 • doloženého vážného důvodu zrušení účasti (např. pohřeb, potvrzení o nemoci) vrátíme 100 % poslané částky zpět.
 • zrušení účasti bez udání vážného důvodu alespoň 5 pracovních dnů před akcí vrátíme 50 % poslané částky zpět.
 • neomluvené neúčasti či 4 a méně pracovních dní před akcí nevracíme nic.

I tak je storno dost nízké, protože pokud nám řeknete tak, že neseženeme na poslední chvíli náhradníka, tak nám vzniknou daleko vyšší náklady.

Ukázka projektu

Zaujala tě akce?

Uvažuješ-li o účasti, vyplň nám e-mail do formuláře a napíšeme ti, až spustíme přihlašování.


Archivní přednáška

Archiv

Naleznete v něm informace o proběhlých ročnících včetně sborníků ke stažení.