Miniprojekty

Hlavní náplní Týdne vědy (pondělí 19. 6. a úterý 20. 6.) je vypracování tzv. studentského „miniprojektu“ na různá témata, která pro vás připravili akademici a studenti (nejen) FJFI z různých laboratoří. Přihlaste si téma, ke kterému se kloníte nejvíc + dvě náhradní. V případě převisu poptávky u daného tématu bude preferováno zastoupení studentů jedné školy u více témat. (Týden vědy není o vypracování miniprojektu se spolužákem, ale o spolupráci ve skupině badatelů, které, stejně jako v realitě, často předem neznáte.) Dále dáváme přednost těm, kteří přijíždí na naši akci poprvé a přihlížíme dost k tomu, co napíšete do své motivace. Pod anotací projektu je uvedena jeho kapacita

Zvažte při hlášení na miniprojekt kromě názvu a popisu i jeho kapacitu. Zvolíte-li si pak tři miniprojekty, o které je už velký zájem, je nezanedbatelná šance, že vám náš polonáhodný algoritmus přiřazování miniprojektů nedá miniprojekt žádný, protože všechny obsadí jiní účastníci. Zvažte proto i miniprojekty, které vám na první pohled tak atraktivní nepřipadají, ale není po nich taková poptávka. I zde si vyzkoušíte opravdovou vědeckou činnost. Snížíte tím zároveň pravděpodobnost, že vám po rozřazování miniprojektů přijde omluvný mail, že jsme vašim volbám nemohli vyhovět a musíte požádat o jeden z těch, co po rozřazení ostatním účastníkům zbyly.

Miniprojekty s popisem v angličtině proběhnou v angličtině.

Seznam názvů miniprojektů

Odkazy vedou na podrobnosti níže na stránce.

Aktuálně je možné si vybírat z 15 miniprojektů, kde je stále volná kapacita.

Miniprojekty včetně podrobností

Případný odkaz v názvu vás zavede na doplňující informace či studijní materiály.

Zeleně jsou podbarvené miniprojekty, které mají ještě volnou kapacitu.

1. Měření radiálního profilu iontového nasyceného proudu na tokamaku GOLEM

Garant: Ing. Petr Mácha (KF)

Tokamak je jedním ze zařízení, na jehož principu by mohla být postavena budoucí termojaderná elektrárna. FJFI vlastní jedno z těchto unikátních zařízení, malý tokamak Golem. Cílem miniprojektu bude seznámit se s principem tokamaku a následně teoretických znalostí využít při experimentech na tomto zařízení. V našem experimentu se užitím vnější stabilizace pokusíme zlepšit parametry výboje.

 • Místo a čas srazu: Břehová, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 633
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Eliška Hos., Martin Zuz., Matěj Bla., Tobiáš Kri.
2. Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM

Garant: Ing. Marek Tunkl (KF)

Tokamak je jedním ze zařízení, na jehož principu by mohla být postavena budoucí termojaderná elektrárna. FJFI vlastní jedno z těchto unikátních zařízení, malý tokamak Golem. Cílem miniprojektu bude seznámit se s principem tokamaku a následně teoretických znalostí využít při experimentech na tomto zařízení. V tomto experimentu se pokusíme určit dobu udržení plazmatu a odhadneme jeho teplotu.

 • Místo a čas srazu: Břehová, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 244
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Vladimír Skl., Ludmila Šír., Jakub Ska., Marie Hor.
ZRUŠENO 3. Jak poznat dávku z barvy gelu?

Garant: Ing. Kateřina Pilařová, Ph.D. (KDAIZ, Břehová, vrátnice)

Anotace: Jak můžeme působení ionizujícího záření vidět na vlastní oči? Vyrobíme si gelový dozimetr, který po ozáření mění barvu.

4. Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

Garant: Ing. Miloš Tichý, CSc. (KJR)

Seznámíme se se základními druhy radioaktivního záření, jak vznikají, co jsou hlavní zdroje. Vlastnosti radioaktivního záření, metody detekce. V praktické části budou použity různé detekční metody a měřeny základní vlastnosti: pronikavost a dolet.

 • Místo a čas srazu: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou) v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 484
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Daniela Mar., Eliška Roj., Lucie Bou., Tomáš Nin.
5. Postavte si laserový zaměřovač

Garant: Ing. Adam Říha (KFE)

Přijďte si sami sestavit oku bezpečný diodově čerpaný laserový systém, který se v praxi využívá pro detekci a zaměřování vzdálených objektů, měření vzdáleností či v optických komunikacích. Bude se jednat o laser založený na aktivním prostředí Er:Sklo vyzařující záření na vlnové délce 1530 nm.

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 8.45
 • Zájemci v 1. kole: 533
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Sebastián Olš., Jiří Bie., Matyáš Bar., Jan Maš.
6. 3D tisk a pevnost

Garant: doc. Ing. Aleš Materna, Ph.D. (KMAT)

Polymerní materiály určené pro 3D tisk se liší nejenom barvou, ale i svými mechanickými vlastnostmi. V rámci miniprojektu si studenti navrhnou vlastní zkušební těleso, vytisknou si ho na 3D tiskárně, změří si pevnost vytištěného materiálu a tu porovnají s hodnotou deklarovanou výrobcem filamentu. Předmětem zkoumání budou materiály PLA a PETG, které jsou oblíbené v tiskařské komunitě.

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.15
 • Zájemci v 1. kole: 131
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Katarína Hor., Bohdana Prc., Kristýna Han., Petr Jon.
7. Měření odrazu protonů/alfa částic od zlaté vrstvy – částicový billiard s Van de Graaffovým urychlovačem

Garant: Mgr. Rudolf Sýkora, Ph.D.; Mgr. Tomáš Slavíček (ÚTEF ČVUT)

V rámci miniprojektu změříme voltampérovou a kapacitní charakteristiku jednoduchého křemíkového detektoru částic (zjištění kvality a parametrů PN přechodu). S pomocí umělého alfa zářiče detektor zkalibrujeme ve vakuové komoře. Následně s ním budeme pozorovat zpětný odraz protonů a alfa částic, produkovaných VdG urychlovačem, od tenké zlaté folie a zlaté vrstvy napařené na silikonový substrát (Rutherfordův zpětný rozptyl). Měli bychom být schopni určit tloušťku vrstev a potvrdit, že jsou zlaté, případně křemíkové.

 • Místo a čas srazu: V Holešovičkách 747/2, Praha 8, vrátnice budovy L = těžkých laboratoří (nízká budova spojená krčkem s druhou nízkou, která je spojená s vysokou, souřadnice 50.1149033N, 14.4502400E; půjdete k Van de Graaffově urychlovači) v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 455
 • Účastníci (3 z max 4): Karel Bed., Jáchym Bub., Lucie Bob.
8. Počítačová grafika – pohled pod pokličku

Garant: Ing. Pavel Strachota, Ph.D. (KM)

Dnešní softwarové nástroje pro tvorbu 2D či 3D grafiky, pro editaci fotografií či manipulaci s videem bývají velmi rozsáhlé a komplikované. Abychom je uměli správně a efektivně použít, je třeba nejprve rozumět možnostem, které poskytují. Tento miniprojekt nabízí jakýsi 'pohled pod pokličku', který účastníkům poodhalí princip jednoduchých funkcí softwaru pro zpracování 2D a 3D grafiky. Podle chuti si mohou např. vyzkoušet modelování 3D scény ve známém programu Blender nebo implementovat jednoduchou metodu pro odstranění šumu z obrázku. Výsledkem bude každopádně něco, co dobře funguje a ještě lépe vypadá 😃

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 312
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Denisa Ros., Adam Maxim Šir., Lucie Ber., Mikuláš Voň.
ZRUŠENO 9. Impacts of Geomagnetic Pulsations on Humans

Garant: doc. Vitalii Zablotskii, DrSc. (FZÚ AV ČR, Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 1999/2)

Anotace: Geomagnetic pulsations are fluctuations in the Earth's magnetic field that occur naturally. Some studies have suggested that geomagnetic pulsations may be associated with changes in human brain activity, cardiovascular disease, nervous system’s function, mood, and human behavior. Although research into the impact of geomagnetic pulsations on humans is ongoing, there are currently no clear mechanisms for the impact of these fluctuations on human health or behavior. The mini-project aims to analyze how short-period and long-period pulsations of the geomagnetic field affect human health and behavior.

10. Svět podivných jader

Garant: Ing. Dalibor Skoupil, Ph.D. (ÚJF AV ČR)

Atomové jádro tvoří proton a neutron. To dnes každý ví. Ale co tvoří takové podivné jádro, tzv. hyperjádro? Co je to hyperon? Co jsou to kvarky a co je to podivný kvark? Jak dokážeme tyto částice vytvářet? A jakou roli hrají při našem zkoumání zákonitostí přírody? Na tyto a další otázky se pokusíme najít adekvátní odpovědi. Přitom zabrousíme do tajů kvarkového modelu, kvantové chromodynamiky, Feynmanových diagramů a budeme se bavit také o experimentálních metodách detekce hyperjader a hyperonů. Cílem miniprojektu bude seznámit se s teoretickým modelem pro popis produkce hyperonů a provést vlastní jednoduché výpočty pozorovatelných veličin.

 • Zvláštní požadavky a upozornění: Účastníci musí být alespoň 15 let staří první den miniprojektu a musí mít s sebou fyzicky občanský průkaz každý den miniprojektu, aby prošli do areálu.
 • Místo a čas srazu: ÚJF Řež, Hlavní 130, před vchodem do areálu ÚJF Řež (neplést s Břehovou!) v 9.30
 • Zájemci v 1. kole: 794
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Tomáš Koc., Linda Tom., Nikola Hlo., Veronika Dvo.
11. Simulace provozu JE typu ABWR

Garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D. (KJR)

V rámci přednášky budou nejdříve popsány jaderné elektrárny typu ABWR (nejmodernější provozovaný varný reaktor Generace III, v provozu např. na elektrárně Kashiwazaki Kariwa) a teoretické principy jejich řízení. Při cvičení na PC simulátoru si účastníci vyzkouší provoz a řízení tohoto typu elektráren při normálních i havarijních situacích.

 • Místo a čas srazu: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou) v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 222
 • Účastníci (je plno – 2 z max 2): Tomáš Tom., Daniel Dud.
12. Simulace provozu JE typu VVER-440

Garant: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D. (KJR)

V rámci přednášky budou nejdříve popsány jaderné elektrárny typu VVER-440 (např. JE Dukovany) a teoretické principy jejich řízení. Při cvičení na PC simulátoru si účastníci vyzkouší provoz a řízení tohoto typu elektráren při normálních i havarijních situacích.

 • Místo a čas srazu: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou) v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 541
 • Účastníci (je plno – 2 z max 2): Václav Vin., Václav Špé.
13. Produkce Z bosonu v simulovaných p+p srážkách

Garant: Ing. Miroslav Myška, Ph.D. (KF)

Slabý neutrální proud (např. přeměnu elektronů na miony) lze reprezentovat existencí bosonu Z, na který se podíváme blíže. Nejdříve nás omráčí proud vařící páry, jak nahlédneme pod pokličku analytickému výpočtu takového procesu a pak zcela odpočinkově spustíme program, který to udělá za nás.

 • Místo a čas srazu: Břehová, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 745
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Dan Káč., Adam Bla., Hugo Kor., Jan Sov.
14. Termoluminiscenční dozimetrie

Garant: Ing. Tomáš Urban, Ph.D. (KDAIZ)

Cílem miniprojektu je seznámit studenty s principy termoluminiscenční metody a jejího dalšího využití, zejména v oblasti osobní dozimetrie. Metoda je založena na jevu, že při ozáření některých pevných látek ionizujícím zářením dochází v jejich struktuře k určitým vratným změnám, které se projevují tím, že je-li tato látka zahřáta, vyzařuje světlo (světélkuje) a množství tohoto světla je do jisté míry úměrné energii, kterou ionizující záření látce předalo, tj. dávce. Tento jev se nazývá termoluminiscence.

 • Místo a čas srazu: Břehová, 2. patro, před B-205 v 9.30
 • Zájemci v 1. kole: 301
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Alžběta Uví., Tomáš Hra., Josef Dol., Marek Mil.
15. Elektronová mikroskopie v materiálovém výzkumu

Garant: Ing. Jan Adámek (KMAT)

V projektu provedou studenti řádkovací elektronovou mikroskopii a energiově disperzní analýzu antického hřebu. Zároveň si mohou přinést z domova jiný zajímavý předmět, u kterého se chtějí podívat na mikrostrukturu a zjistit jeho složení.

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 211
 • Účastníci (2 z max 4): Tamal Fej., Johana Van.
16. Co oční pohyby prozradí o čtení a prohlížení obrázků?

Garant: RNDr. Martina Kekule, Ph.D. (KDF MFF UK)

V rámci miniprojektu budete oční kamerou (eyetrackerem) sledovat osoby, jak pracují se vzdělávacím materiálem (např. text z učebnice z oboru jaderná fyzika) nebo materiálem vytvořeným AI. Vygenerujete si typické výstupy dat z oční kamery a pokusíte se získaná data interpretovat. Zjistíte tak jednak strategie osob, jak čtou text apod. a také si vyzkoušíte, jak eyetracker může pomoci odhalit práci AI.

 • Místo a čas srazu: KDF MFF UK, V Holešovičkách 2; katedrální objekt (vysoká budova) v Troji, u výtahu v 7. patře v 8.45
 • Zájemci v 1. kole: 213
 • Účastníci (3 z max 4): Matěj Bur., Lucie Ham., Jasmin Kha.
ZRUŠENO 17. Vliv zbytkových napětí na pevnost 3D tištěné hliníkové slitiny

Garant: Ing. Karel Trojan, Ph.D. (KIPL, Trojanova, vrátnice)

Anotace: 3D tisk je proces tvorby třídimenzionálních objektů postupným pokládáním souvislých vrstev materiálu. Tento přístup umožňuje vytvářet tvarově složité vzorky. Projekt zahrnuje vytvoření virtuálního objektu, tisk na 3D tiskárně, určení zbytkových napětí hliníkové slitiny a diskusi nad výsledky. Podrobnější abstrakt a odkazy na literaturu najdete pod odkazem.

ZRUŠENO 18. Jak nám pomáhají tenké vrstvy?

Garant: Ing. Jaroslav Čech, Ph.D. (KMAT, Trojanova, vrátnice)

Anotace: K čemu slouží tenké vrstvy materiálů? Proč povlakované vrtáky vydrží více než obyčejné? V rámci miniprojektu se účastníci seznámí s možnostmi charakterizace tenkých vrstev materiálů a jejich využitím v praxi. Provedou měření jejich tloušťky, nanotvrdosti, vrypové odolnosti a dalších charakteristik.

19. Lze pomocí rentgenu charakterizovat neznámou látku aneb je to vůbec zlaté?

Garant: Ing. Jiří Čapek, Ph.D. (KIPL)

Rentgenová difrakce umožňuje rozlišit krystalické struktury pevných látek a identifikovat je pomocí difrakčních diagramů. Tento princip se využívá například ve farmacii, policie nebo strojírenství. V miniprojektu se studenti naučí základy rentgenové difrakce a pomocí ní určí fázové složení neznámé látky. Podrobnější abstrakt a odkazy na literaturu najdete pod odkazem.

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 301
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Matyáš Ber., Václav Zaj., Vojtěch Bel.
20. Tenké vrstvy, jak i málo dokáže hodně změnit

Garant: Ing. Jakub Skočdopole (KIPL)

Miniprojekt je zaměřen na přípravu a následnou analýzu tenkých vrstev. Účastníci budou nejdříve seznámeni s unikátní depoziční technikou Ionized Jet Deposition pomocí které si následně připraví vzorky tenkých vrstev. Takto připravené tenké vrstvy následně budou analyzovat pomocí různých metod např. rentgenová difrakce, optický mikroskop, tape test atd. Účastníci by na konci miniprojektu měli mít představu o možnostech příprav tenkých vrstev, jejich využitý a o vlastnostech jimi připravených vrstev.

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 211
 • Účastníci (je plno – 2 z max 2): Václav Kot., Matěj Stu.
ZRUŠENO 21. Spektrální vlastnosti laserového záření a optických zdrojů kolem nás

Garant: Ing. Karel Veselský; Ing. Jan Kratochvíl (KFE, Trojanova, vrátnice)

Anotace: Přijďte zjistit jaké záření vysílá laser, počítačová myš, dálkový ovladač, zářivka, slunce a další optické zdroje, se kterými se potkáváme v běžném životě. Dozvíte se, jak funguje laser a jak se liší od jiných světelných zdrojů.

22. Výroba nových sorbentů pomocí tepelné degradace odpadní biomasy

Garant: Ing. Mgr. Martina Švábová, Ph.D.; Ing. Olga Bičáková, Ph.D. (USMH AV ČR)

Každý z nás už se s ním někdy setkal. S čím? No přeci s aktivním uhlím. Víte, proč je tak důležité, k čemu se používá a jak se vyrábí? Přijďte si v našem miniprojektu vyzkoušet vyrobit z odpadní biomasy sorbent s podobnými vlastnostmi, jako má aktivní uhlí. A proč právě z biomasy? Zjistíte, co vše výroba obnáší, od přípravy vstupního materiálu přes vlastní proces tepelné degradace až do jeho otestování. Zkusíte si změřit jeho povrch a nakonec otestovat jeho sorpční vlastnosti.

 • Místo a čas srazu: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41; vrátnice v 9.15
 • Zájemci v 1. kole: 200
 • Účastníci (2 z max 3): Lenka Kon., Radim Kra.
23. Co je viskóznější, čokoláda nebo med?

Garant: Ing. Jaroslav Cihlář, Ph.D.; Ing. Olga Bičáková, Ph.D. (USMH AV ČR)

V tomto miniprojektu si vyzkoušíte, jak může probíhat proces zjišťování viskozit čokolády, medu či oleje. Jednou z mnoha jiných oblastí, kde se měření viskozity využívá je pyrolýza odpadů. Pyrolýza se provádí řízenou tepelnou úpravou vhodných materiálů za nepřístupu vzduchu. Tím vznikají pevné, kapalné a plynné produkty obsahující uhlovodíky, které se dají dále využít. Znalostí závislostí viskozit kapalných produktů na teplotě a tlaku, rychlosti pohybu a nebo změny složení se pak využívá při transportu kapalin v potrubí a dávkovacích zařízeních ve zpracovatelských procesech rafinerií, sledování stárnutí paliv během skladování případně zjišťování znečištění.

 • Místo a čas srazu: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, V Holešovičkách 41/94, na vrátnici v 8.45
 • Zájemci v 1. kole: 040
 • Účastníci (1 z max 3): Štěpán Bou.
ZRUŠENO 24. Ucho jako zdroj zvuku: whistling while it works

Garant: Ing. Václav Vencovský, Ph.D. (FEL ČVUT, Katedra radioelektroniky, FEL, Technická 2, sraz před budovou)

Anotace: Lidské ucho, ale také ucho jiných obratlovců, není pouze přijímač zvukového signálu. Zhruba 70 % lidí s normálním sluchem produkuje tzv. spontánní otoakustické emise (SOAE). SOAE jsou velmi slabé zvukové signály, které mohou být nahrány mikrofonem vloženým do zvukovodu. Jelikož ale nejsou SOAE přítomny u všech normálně slyšících lidí, nevyužívají se k diagnostice poruch sluchu. Jejich studium však přispívá k našemu poznání o funkci vnitřního ucha, které tyto emise produkuje. Stále neznáme mnoho detailů o generaci SOAE a funkci vnitřního ucha. Jedna z hypotéz je, že mechanismus vzniku SOAE ve vnitřním uchu je podobný principu laseru. V rámci projektu se seznámíte se SOAE a budete mít možnost si SOAE změřit. Dále se seznámíte s matematickými modely vnitřního ucha, které nám pomáhají dozvědět se více o jeho funkci.

25. Kompaktní násobič vysokého napětí

Garant: Michal Červeňák (ÚFP AV ČR)

Studenti se seznámí s technikou a fyzikou generace stejnosměrného (konstantního) vysokého napětí. V rámci tohoto miniprojektu si postavíme násobič napětí např. typu Cockroft-Walton. Prozkoumáme elektrické vlastnosti násobičů v závislosti na počtu stupňů, zátěži. Uvidíme, jak na těchto parametrech závisí zvlnění napětí a seznámíme se s metodami jak toto zvlnění minimalizovat či úplně odstranit.

 • Místo a čas srazu: Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS; U Slovanky 2525/1a, recepce v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 111
 • Účastníci (2 z max 3): Jana Bar., Filip Lan.
26. Jak chladne vesmír

Garant: Ing. Filip Petrásek, Ph.D. (KF)

Ve vesmíru existuje řada jevů, které mohou způsobovat chladnutí objektů. Tento miniprojekt se detailněji zabývá aplikací rovnice vedení tepla na reálný problém, jejím řešením v rámci analyticko-numerických metod a následným porovnáním s experimentem.

 • Místo a čas srazu: Břehová, vrátnice v 8.45
 • Zájemci v 1. kole: 756
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Petr Slu., Tereza Kys., Jan Nov.
27. Bimetalický katalyzátor pro vodíkové technologie

Garant: RNDr. Peter Kúš Ph.D.; Mgr. Tomáš Hrbek (KFPP MFF UK)

V rámci projektu se seznámíte s metodou magnetronového naprašování, kterou používáme pro depozici nanostrukturovaných katalyzátorů pro nejmodernější vodíkové technologie. Společně připravíme sérii bimetalických vrstev, jejichž přesné prvkové složení potom určíte metodou energiově-disperzní rentgenové spektroskopie v součinnosti se skenovacím elektronovým mikroskopem.

 • Místo a čas srazu: V Holešovičkách 2, Praha 8, před hlavním vchodem budovy T, MFF UK Troja v 8.45
 • Zájemci v 1. kole: 121
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Jakub Jež., Adrián Mik., Ladislav Ant.
28. The role of the laser for studying the homogeneous nucleation of water

Garant: Ing. Tetiana Lukianova (ÚT AV ČR)

Experiments for investigations of homogeneous nucleation are conducted with a mixture of vapor and carrier gas at low temperature (217 < T /K < 259) and high supersaturation. Liquid droplets appear which are growing to visible sizes and can be detected. The droplets growing in the expansion chamber are illuminated by a 30mW He-Ne laser and studied by means of light scattering.

 • Místo a čas srazu: Institute of Thermomechanics of the CAS, v. v. i., Dolejškova 1402/5, in front of the main building v 8.45
 • Zájemci v 1. kole: 000
 • Účastníci (2 z max 4): Matěj Nov., Klára Rud.
29. Molding the flow light, aneb Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách – simulace na počítači

Garant: Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D.; Ing. Milan Burda; doc. Dr. Ing. Ivan Richter (KFE)

Dnešní sofistikované softwarové nástroje pro simulaci šíření a interakce světelného záření se strukturami o velmi malých (nanometrových) rozměrech, rozličných tvarů, materiálového složení i funkčnosti, umožňují na jednoduchých příkladech pochopit řadu zajímavých fyzikálních efektů a procesů, které zde probíhají a které mohou inspirovat pro následný návrh takovýchto struktur. Tento miniprojekt nabízí, prostřednictvím vyzkoušení si těchto nástrojů, poodhalit tuto zajímavou oblast moderní nanofotoniky a plazmoniky.

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.30
 • Zájemci v 1. kole: 201
 • Účastníci (2 z max 4): Vojtěch Min., Wojciech Bur.
30. Chemické změny v důsledku ozáření – radiační chemie a fotochemie

Garant: Ing. Jan Bárta, Ph.D. (KJCH)

Jak ionizující záření, tak ultrafialové záření vyvolávají v roztocích chemické změny, například vznik vysoce reaktivních OH radikálů v důsledků ozáření vodných roztoků rentgenovým zářením. Tyto radikály, jež mimo jiné přispívají k poškození živých tkání a DNA, budou studenti sledovat pomocí jednoduchého chemického senzoru, kyseliny tereftalové, z níž zachycením OH radikálu vzniká silně luminiskující kyselina 2-hydroxytereftalová.

 • Místo a čas srazu: Břehová, B310, 3. patro v 9.15
 • Zájemci v 1. kole: 434
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Jakub Šrá., Ema Šte., Valentina Dor., Jan Matěj Viš.
31. Rostou racionální čísla na stromech?

Garant: Veronika Hendrychová (KM)

Racionálních čísel je nekonečně mnoho a mnoho je i způsobů, jak je popsat. Na tomto matematičtěji zaměřeném miniprojektu se seznámíme především s tzv. Calkin-Wilfovým stromem a nějakými z jeho zajímavých vlastností. Podíváme se, jak strom roste, a kromě otázky v názvu si odpovíme i na mnoho dalších, které se objeví.

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 344
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Monika Dre., Lukáš Lét., Maxmilian Ladislav Sku.
32. Abstinent versus alkoholik: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy

Garant: Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D. (KDAIZ)

Prozkoumáme, jestli alkohol může zmenšit riziko poškození DNA ionizačním zářením. Seznámíme se s metodou agarózové elektroforézy.

 • Místo a čas srazu: Ústav jaderné fyziky AV ČR, Odd. dozimetrie záření, Na Truhlářce 39/64, Praha 8, Sraz na zastávce Bulovka v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 453
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Alžběta Šul., Jakub Mül., Šimon Bra., Martin Klu.
33. Zlaté nanostruktury pro extrémní zesílení Ramanova signálu

Garant: Ing. Lucie Marešová (KFE)

Rychlá identifikace neznámých látek je velkou předností Ramanovy spektroskopie, která se rutinně používá například ve farmacii nebo kriminalistice. Účastníci miniprojektu se seznámí s možnostmi zesílení jinak slabých Ramanových signálů pomocí zlatých nanostruktur, budou si moci vyzkoušet i práci s elektronovým a Ramanovým mikroskopem.

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice (pondělí dopoledne začnete zde, pak se přesunete s garantkou na Troju) v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 023
 • Účastníci (2 z max 3): Jiří Hus., Linda Mič.
34. Čárové kódy atomů a molekul

Garant: Ing. Michaela Kozlová, Ph.D. (ÚFP AV ČR)

Excitované atomy a molekul vyzařují charakteristické spektrum, které má podobu čárového spektra. Na základě tvaru spektra (rozmístění čar) je možné nejen určit složení vzorku (z jakých prvků se skládá), ale také v jakém stavu se nachází (zejména v případě ionizovaných vzorků a plazmatu) - můžeme určit jeho teplotu a hustotu (z amplitud jednotlivých spektrálních čar a ze šířek čar). V tomto miniprojektu se studenti seznámí s mřížkovými spektrometry, jejich základními parametry a jeden spektrometr si sestaví.

 • Místo a čas srazu: Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS, U Slovanky 2525/1a, recepce v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 124
 • Účastníci (1 z max 3): Jan Hol.
ZRUŠENO 35. Využití interferometru pro ultrapřesná měření

Garant: Ing. Miroslav Krůs, Ph.D. (ÚFP AV ČR, Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS, U Slovanky 2525/1a, recepce)

Anotace: V tomto miniprojektu se seznámíme se základy a funkcí interferometru. V současné době jsou mnohé nejcitlivější přístroje vybaveny právě interferometry - subnanometrové měření vzdálenosti, měření rychlosti supersonických objektů, detekce gravitačních vln. Jeden či několik interferometrů si sestavíme a otestujeme jejich citlivost při vysoce přesných měřeních.

36. Můžeme od sebe odlišit jádra hélia a uhlíku?

Garant: Ing. Pavel Gajdoš (ÚFP AV ČR)

Detekce alfa částic (jader hélia 4He) je klíčové pro prokázání faktu, že nastala proton-bórová (pB) fúze. pB fúze je slibným kandidátem jako budoucí zdroj energie. Na rozdíl od klasické DT fúze (slučování deuteria a tritia) neprodukuje žádné neutrony, které mohou aktivovat reaktorovou nádobu a vytvořit tak jaderný odpad. Při pB fúzi vznikají 3 alfa částice. Můžeme ale jednoznačně prokázat, že jsme detekovali alfa částici a ne třeba iont uhlík 12C6+ nebo iont bóru 11B5+ (poměr hmotnost ku náboji je 2,00075, 2 či 2,20186). V rámci tohoto miniprojektu se seznámíme se simulačním softwarem pro návrh iontové optiky a pokusíme se navrhnout aparaturu, která bude schopná odlišit alfa částice od ostatních iontů.

 • Místo a čas srazu: Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS, U Slovanky 2525/1a, recepce v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 131
 • Účastníci (2 z max 3): Markéta Zmá., Martin Kal.
37. Difrakce elektronů v krystalech, zobrazení atomů

Garant: prof. Dr. RNDr. Miroslav Karlík (KMAT)

V projektu se studenti seznámí se základy transmisní elektronové mikroskopie, která umožňuje zobrazit krystaly i v atomovém rozlišení. Experimentální část bude zaměřena na pozorování poruch v různých materiálech. Ze záznamů difrakce elektronů bude provedena identifikace typu krystalové mřížky.

 • Místo a čas srazu: vrátnice MFF UK, Ke Karlovu 5, Praha 2 (dopoledne proběhne měření na MFF UK, na zbytek miniprojektu se přesunete společně s garantem na Trojanovu) v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 102
 • Účastníci (2 z max 3): Ondřej Švi., Tomáš Urb.
38. 3D atomární struktura bílkoviny za 24 hodin

Garant: Ing. Jan Stránský, Ph.D. (IBT AV ČR)

Proteiny jsou jednou ze základních složek živých organismů. V tomto miniprojektu se seznámíme s postupem, jakým lze určit prostorové uspořádání jejich atomů. Vypěstujeme krystaly proteinu metodou visící kapky a změříme na nich difrakci rentgenového záření. Z naměřených dat se pokusíme určit prostorovou strukturu molekul proteinu.

 • Místo a čas srazu: venku u výstupu z metra Opatov (společně s garantem pojedete autobusem do Vestce u Prahy) v 8.45
 • Zájemci v 1. kole: 312
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Marek Pla., Jakub Kut., Barbora Dol.
39. Interpretace dat z pozorování tranzitu exoplanety

Garant: Mgr. Daniel Dupkala (AsÚ AV ČR)

Tranzit exoplanéty nastáva, keď exoplanéta prechádza z pohľadu pozorovateľa popred svoju materskú hviezdu. Vďaka fotometrickým i spektroskopickým pozorovaniam tranzitujúcej exoplanéty vieme zistiť veľa parametrov skúmanej planéty, ako napríklad jej obežnú dobu, vzdialenosť od materskej hviezdy, ale aj hmotnosť či prítomnosť atmosféry. V rámci miniprojektu sa pozrieme na získané a spracované fotometrické dáta tranzitu exoplanéty a určíme z nich čo najviac parametrov. Na ich základe skúsime charakterizovať skúmanú planétu.

 • Místo a čas srazu: MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 vedle bufetu (v nízké budově spojené s vysokou) v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 540
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Eva Šva., David Men., Anna Pod., Eliška Bed.
40. Jak spolu souvisí lesk a elektrická vodivost zlata?

Garant: doc. Ing. Ladislav Kalvoda, CSc. (KIPL)

Miniprojekt je zaměřen na stanovení koncentrace volných elektronů ve zlatu pomocí optické metody spektroskopie zeslabené totální reflexe (ATR). Účastníci se seznámí s experimentální technikou ATR, provedou měření založené na excitaci povrchových plasmových vibrací elektronů v tenké zlaté vrstvě, vyhodnotí naměřené reflexní spektrum pomocí Fresnelova modelu a s využitím vztahu odvozeného v rámci klasického Drudeova modelu elektrické vodivosti vypočtou koncentraci volných elektronů a jejich plasmovou resonanční frekvenci. Dozvědí se tak nejen, proč je zlato tak dobrým elektrickým vodičem, ale také proč mají zlaté šperky zrcadlový lesk 😉

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.15
 • Zájemci v 1. kole: 215
 • Účastníci (je plno – 2 z max 2): Adam Roš., Karolína Fai.
41. Stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktoru VR-1

Garant: Ing. Ondřej Novák (KJR)

Kde je v reaktoru největší výkon? Kde je nejmenší? Jak funguje detektor na detekci neutronů? Experimentální úloha, ve které účastníci pomocí detektorů proměří rozložení hustoty toku neutronů v aktivní zóně.

 • Zvláštní požadavky a upozornění: Experiment bude probíhat na školním reaktoru VR-1 – účastníci musí být alespoň 16 let staří, nahlášené číslo občanského průkazu předem a mít občanský průkaz s sebou na oba dva dny miniprojektu.
 • Místo a čas srazu: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou) v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 542
 • Účastníci (3 z max 3, ale přihlašování jsme již uzavřeli): Kateřina Sva., David Něn., Jan Šta.
42. Využití zpožděných neutronů ke stanovení množství štěpného materiálu

Garant: Ing. Ondřej Novák (KJR)

Jaké má obohacení neznámý vzorek uranu? Jak funguje detektor na detekci neutronů? Pomocí zpožděných neutronů a dvou známých vzorků uranu určíme obohacení neznámého vzorku. Vzorky budou ozařovány v aktivní zóně reaktoru VR-1 a následně měřeny.

 • Zvláštní požadavky a upozornění: Experiment bude probíhat na školním reaktoru VR-1 – účastníci musí být alespoň 16 let staří, nahlášené číslo občanského průkazu předem a mít občanský průkaz s sebou na oba dva dny miniprojektu.
 • Místo a čas srazu: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou) v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 420
 • Účastníci (3 z max 3, ale přihlašování jsme již uzavřeli): Lucie Gav., Jiří Kož., Veronika Zuk.
43. ⁹⁹ᵐTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně

Garant: Ing. Tereza Janská (KJCH)

Radiofarmaka jsou léčiva, která obsahují jeden nebo více atomů radionuklidu. Pro diagnostické účely se nejčastěji používá γ záření, jehož zdrojem je například ⁹⁹ᵐTc. Technecium-99m se získává z generátoru ⁹⁹Mo/⁹⁹ᵐTc. Před podáním léčiva pacientovi je nutné zkontrolovat radiochemickou čistotu připraveného radiofarmaka. Cílem miniprojektu je připravit několik radiofarmak a otestovat jejich radiochemickou čistotu, a tím zjistit, jestli jsou vhodná pro aplikaci pacientovi.

 • Místo a čas srazu: Břehová, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 442
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Adam Hor., Barbora Kač., Michala Mal.
ZRUŠENO 44. Kde se v Česku nejvíc blýská?

Garant: Bc. Kateřina Rosická; Ing. Andrea Kolínská (ÚFA AV ČR, Boční II 1401/1a, Praha 4, před vrátnicí areálu)

Anotace: Ačkoliv je blesk známý fenomén, nejsou všechny jeho aspekty ještě plně známy a blesky se stále usilovně zkoumají. Představíme si, jak takový blesk probíhá, jak ho můžeme detekovat a pomocí detekční sítě WWLLN se podíváme na rozložení blesků v ČR.

45. Radioimunoanalýza

Garant: Bc. Matěj Štíbr (KJCH)

Technika radioimunoanalýzy využívá specifické vazby antigen-protilátka, přičemž jedna z komponent je označena radioaktivním izotopem. Tato metoda se vyznačuje vysokou citlivostí stanovení analyzovaných látek v řádech nanogramů. Zároveň díky vysoké specifičnosti vazby antigen-protilátka lze provádět analýzu ve složitých matricích jakými jsou různé tělní tekutiny. Cílem tohoto miniprojektu bude využití jedné z radioimunoanalytických metod ke stanovení koncentrace analytu.

 • Místo a čas srazu: Břehová, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 303
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Anna Fel., Tereza Chu., Tomáš Pra.
46. Rozpoznávání gest pomocí NVIDIA Jetson Nano

Garant: Ing. Jakub Klinkovský; (původně RNDr. Petr Kubera, Ph.D.) (KSI)

Cílem projektu je využití existujících modelů počítačového vidění pro rozpoznávání gest. Budeme používat zařízení Jetson Nano a pomocí kamery budeme snímat vybrané body na lidském těle a naprogramujeme detekci některých gest. (Účastníci musí mít minimální znalosti programování, např. v Pythonu.)

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 532
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Daniel Poj., Miroslav Soj., Denis Maj.
47. Sledování pohybu očí pilota dopravního letadla

Garant: Ing. Viktor Valenta; Ing. Lenka Hanáková, Ph.D. (ÚLD FD ČVUT)

Účastníci miniprojektu se seznámí se simulátorem dopravního letounu a naučí se něm ovládat letoun v několika základních manévrech. Během letu budeme sledovat pohyby očí účastníků experimentu. Zjistíme, jakým přístrojům věnují největší pozornost, a porovnáme naměřené hodnoty s letem zkušeného pilota.

 • Místo a čas srazu: Horská 3, Praha 2, na vrátnici v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 414
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Tadeáš Těh., Karolína Dvo., Jakub Kín., Tomáš Cha.
48. Narušování symetrie v laserovém rezonátoru

Garant: Ing. Josef Blažej, Ph.D. (KFE)

Kdy jste měli naposled možnost hrát si se stavebnicí pevnolátkového laseru? Po seznámení s teoretickými principy laserů a pravidly bezpečnosti práce s nimi si vyzkoušíte, jak snadné nebo těžké bude si malý Nd:YAG laser sestavit. Vyzkoušíte si, kolik námahy dá přeměnit jednu barvu laserového záření na jinou. Hlavní náplní miniprojektu bude pozorovat a pomocí kamery měřit, jak se bude měnit laserový svazek po vychýlení zrcadel laserového rezonátoru z jejich ideálních osově symetrických pozic. Uvidíte, jak i makroskopické fyzikální jevy mohou být pěkně kvantovány.

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 133
 • Účastníci (2 z max 3): Ondřej Ská., Adam Šeb.
49. Praktický úvod do umělé inteligence

Garant: Bc. Martin Vaněk (MFF UK)

Umělá inteligence zaznamenala v posledních letech obrovský rozmach — je lepší než lidé v mnoha úkolech, od hraní šachů, přes řízení aut, po rozpoznávání obrazu a diagnostikování některých nemocí, navíc mnohonásobně rychlejší. V tomto miniprojektu se ponoříme do světa strojového učení, vysvětlíme základy toho, jak moderní systémy umělé inteligence technicky fungují a společně si od nuly naprogramujeme neuronovou síť, která dokáže rozpoznávat ručně psané číslice. Pro účast v miniprojektu je nutná základní znalost derivací (např. řetízkové pravidlo) a programování.

 • Místo a čas srazu: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou) v 8.45
 • Zájemci v 1. kole: 714
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Vladimíra Bra., Vojtěch Mik., Eliška Val.
50. Počítačové algebraické systémy a jejich aplikace (nejen) ve fyzice

Garant: doc. Dr. Ing. Milan Šiňor (KFE)

Seznámíme se s některými typickými představiteli počítačových algebraických systémů (např. Mathematica/Wolfram a Maple) a naučíme se je používat při vizualizaci dat a při řešení některých jednoduchých i složitějších (nejen fyzikálních) úloh. K řešení mohou být použity nejen relativně tradiční postupy, ale také např. strojové učení a AI (programy generované s pomocí ChatGPT).

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 343
 • Účastníci (5 z max 6): Dominik Nov., Karel Prc., Alexander Koš., Alžběta Mus., Jonáš Mrk.
51. Filtrování signálů s vysokým šumem

Garant: Michal Červeňák (ÚFP AV ČR)

Během fúzních experimentů, kdy vysokovýkonový laserový impulz dopadá na pevný terč, vzniká silné elektromagnetické záření, které interferuje s užitečným signálem přicházejícím z rozličných diagnostik. Tento elektromagnetický šum je proto nutné zcela odstranit anebo alespoň výrazně potlačit. V rámci tohoto miniprojektu se seznámíme s generací silných elektromagnetických impulzů v laserových experimentech a pokusíme se sestavit různé filtry (propustě), které nám nechtěný šum potlačí a užitečný signál zvýrazní.

 • Místo a čas srazu: Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS, U Slovanky 2525/1a, recepce v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 031
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Vladimír Tur., Michal Hel., Matěj Kop.
52. Můžeme vytvořit antihmotu pomocí laseru?

Garant: Ing. Dominika Mašlárová (ÚFP AV ČR)

V blízké budoucnosti laserové systémy dosáhnou takových intenzit, že budou schopné vytvořit antihmotu. Pokud chceme určit a předpovědět podmínky, které budou potřebné pro účinné vytvoření dostatečného množství, musíme využít velmi výkonné počítače nebo dokonce superpočítače. V tomto miniprojektu se seznámíme s metodami pro počítačovou simulaci interakce laseru s hmotou a pokusíme se optimalizovat parametry této interakce tak, abychom získali co největší množství antihmoty.

 • Místo a čas srazu: Ústav fyziky plazmatu, laboratoř PALS, U Slovanky 2525/1a, recepce v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 365
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Jakub Myn., Matěj Str., Alena Lén.
ZRUŠENO 53. Využití rezonance při zkoušení materiálů

Garant: Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D. (KMAT, Trojanova, vrátnice)

Anotace: Kmitání konstrukcí v rezonanci může vést ke katastrofě (viz pád mostu u Tacomy v roce 1940), ale na druhou stranu nám může významně pomoci při zkoušení vlastností materiálů. Pomocí rezonance zatížíme miniaturní nosník zkoušeného materiálu a metodou digitální obrazové korelace 'vyfotíme' jeho deformaci. Na základě změřených dat stanovíme modul pružnosti zkoumaného materiálu, t.j. jednu z jeho základních inženýrských charakteristik. Budeme zkoumat superslitiny 'vytištěné' technologií Dynamic metal Deposition a srovnáme je s konvenčními superslitinami.

ZRUŠENO 54. Počítačové simulace pevných látek

Garant: Ing. Jan Drahokoupil, Ph.D. (KIPL, Trojanova, vrátnice)

Anotace: Miniprojekt je zaměřen na konstrukci atomistických modelů pevných látek a aplikaci počítačových simulací pro předpovídání jejich vlastností. Konkrétně bude studována adsorpce molekul ethanolu na povrchu krystalického křemíku metodou molekulární dynamiky, která umožňuje počítat interakce mezi atomy a jejich pohyb na základě vztahů z klasické fyziky.

ZRUŠENO 55. Počítačové zobrazování fraktálních množin

Garant: Ing. Petr Pauš, Ph.D. (KM, Trojanova, vrátnice)

Anotace: Cílem miniprojektu je seznámit studenty s principy zobrazování a aproximace některých zvláštních geometrických objektů označovaných jako fraktální množiny. Tyto objekty studujeme v souvislosti s některými nelineárními jevy v oblasti fyziky, chemie, biologie a také společenských věd. Bývají také spojovány s chaotickým chováním některých deterministických systémů, např. v meteorologii, v chemických reakcích nebo proudění tekutin.

56. Logické hříčky jinak aneb jak řešit soustavy logických rovnic

Garant: doc. Ing. Jaromír Kukal, Ph.D. (KSI)

Ukážeme si několik možností, jak slovní zadání logické úlohy konvertovat do matematické formy a následně najít řešení s využitím PC. Bude to o Booleově algebře, pravidlech v Hornově tvaru, znalostních bázích a optimalizačních metodách daných do kontrastu s použitím hrubé síly. (Doporučuje se mít s sebou svůj notebook.)

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 676
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Pavel Háj., Markéta Gaš., Miroslav Hol., Veronika Men.
57. How to find the crystal structure of a material?

Garant: Mgr. Cinthia Antunes Correa, PhD. (FZÚ AV ČR)

Crystallography is the branch of science that elucidates crystalline materials' atomic structure. Knowing the accurate crystal structure of materials allows us to understand and improve their physical properties, from simple molecules to proteins. The participant will have an overview of Crystallography, participate in the single-crystal x-ray measurement, solve the crystal structure of the material measured, and visit the structure analysis department to get an idea of different possibilities to analyze the structure of materials.

 • Místo a čas srazu: Fyzikální ústav AV ČR, Cukrovarnická 10/112, vrátnice v 8.45
 • Zájemci v 1. kole: 113
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Lída Pav., Jaroslav Kra., Lukáš Kub.
58. Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

Garant: Ing. Jiří Martinčík, Ph.D. (KDAIZ)

Rentgenfluorescenční analýza je analytická metoda využívající ionizující záření. Jedná se o povrchovou metodu založenou na buzení charakteristického záření atomů prvků, ze kterých je zkoumaný materiál složen. Hlavní výhodou této metody je nedestruktivnost. Analýza je bezdotyková a má široké uplatnění v mnoha vědních oborech. Nejen proto se stala často využívanou metodou při studiu památek a uměleckých děl. Studenti budou během miniprojektu seznámeni s principem metody, měřicí aparaturou a budou se účastnit analýzy různých vzorků.

 • Místo a čas srazu: Břehová, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 111
 • Účastníci (2 z max 4): Klára Nab., Nikola Ším.
59. Pickův vzorec pro výpočet obsahu mřížového mnohoúhelníku

Garant: Adam Blažek (KM)

Vypočítat obsah mnohoúhelníku může být někdy náročné. Ovšem je-li mnohoúhelník nakreslen tak, že všechny jeho vrcholy leží na mřížových bodech (tedy například v rozích čtverečků na čtverečkovaném papíru), existuje překvapivě jednoduchý vzorec, pomocí kterého lze obsah spočítat jen při znalosti počtu mřížových bodů, které mnohoúhelník obsahuje na hranici a uvnitř. Vysvětlíme si několik různých způsobů, jak dokázat, že tento vzorec funguje, s možným poučením o tom, jak fungují rigorózní matematické důkazy obecně. Také se podíváme, jak se tento vzorec dá zobecnit.

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 302
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Barbora Jan., Kryštof Sed., Michal Mlá.
60. Bayesův vzorec: jak nová data mění pravděpodobnost jevu

Garant: Mgr. Maksym Dreval (KM)

Během svého života my každou minutu děláme některá rozhodnutí. A k tomu vždy intuitivně nebo záměrně používáme nějakou informaci a vlastní životní zkušenosti. I když o tom neuvažujeme jako o Bayesově inferenci, používáme tuto statistickou techniku neustále. Její základní myšlenkou je aktualizace pravděpodobnosti hypotézy, jakmile bude k dispozici více dat. Během miniprojektu zkusíme aplikovat Bayesovu větu na různé životní situace a pochopit, proč pro statistiku ji někdy nazývají stejně důležitou jako Pythagorovu větu pro geometrii.

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 444
 • Účastníci (je plno – 4 z max 4): Ondřej Říh., Daniel Krá., Matěj Mor., Jakub Val.
ZRUŠENO 61. Stanovení vybraných prvků v simulovaných marsovských horninách metodou AAS

Garant: Ing. Barbora Drtinová, Ph.D. (KJCH, Břehová, vrátnice)

Anotace: Zájemci se seznámí s teoretickými východisky atomové absorpční spektroskopie (pokročilá analytická metoda), způsobem přípravy vzorků pro měření a vyhodnocením dat po měření. V praktické části budou zkoumat prvkové složení simulované marsovské horniny.

62. Testování složení starých mincí pomocí neutronové aktivační analýzy

Garant: Ing. Martin Cesnek, Ph.D. (KJR)

V rámci miniprojektu bude provedena aktivační analýza několika vybraných mincí. Mince budou ozářeny na reaktoru VR-1 a jejich následná analýza na HPGe detektoru umožní určit jejich materiálové složení.

 • Zvláštní požadavky a upozornění: Experiment bude probíhat na školním reaktoru VR-1 – účastníci musí být alespoň 16 let staří, nahlášené číslo občanského průkazu předem a mít občanský průkaz s sebou na oba dva dny miniprojektu.
 • Místo a čas srazu: V Holešovičkách 2, Praha 8, ve vestibulu budovy T (nízká budova s posluchárnami spojená s tou vysokou) v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 030
 • Účastníci (2 z max 3, ale přihlašování jsme již uzavřeli): Rémi Pet., Kateřina Her.
63. Jak nám heuristiky usnadňují řešení problémů?

Garant: Ing. Vladimír Jarý, Ph.D. (KSI)

V miniprojektu se seznámíme s popisem problémů pomocí stavových prostorů. Ukážeme si, jak tyto prostory reprezentovat a jak v nich efektivně hledat řešení daného problému. Vysvětlíme si, co jsou heuristiky a jak s jejich pomocí najít řešení rychleji a ukážeme, jak heuristiku pro nějaký problém najít automaticky. Heuristiky využijeme v rámci implementace slavného algoritmu A*. (Je vhodné mít s sebou vlastní notebook.)

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 9.15
 • Zájemci v 1. kole: 210
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Josef Lez., Matouš Ric., Yahor Her.
64. Vizualizace čísel

Garant: Ing. Lukáš Heriban (KM)

Jak si představujete čísla? Nejspíše jako za sebe úhledně zapsané číslice s pevným koncem a začátkem? Možná dokonce jako dvě takto vytvořená seskupení číslic zapsaná pod sebou a oddělená čarou? Nebo snad dokonce vidíte radši čísla zapsaná v jiné než-li desítkové soustavě? Součástí miniprojektu bude účastníky donutit uvěřit, že nejlepší vizualizací čísel je barevný obrázek. Společně se koukneme na nejdůležitější matematické konstanty, probereme jejich význam a následně si je nakreslíme metodou, kterou společně navrhneme. Výsledný zarámovaný obrázek Vašeho oblíbeného čísla si můžete po konci projektu vyvěsit doma 😃.

 • Místo a čas srazu: Trojanova, vrátnice v 8.45
 • Zájemci v 1. kole: 458
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Jana Krá., Václav Ska., Veronika Bar.
65. Kde se berou radionuklidy?

Garant: Ing. Miroslava Semelová, Ph.D. (KJCH)

Některé radionuklidy jsou přirozenou součástí naší přírody a některé jsou produktem činnosti člověka. V rámci miniprojektu se seznámíte s některými přirozenými radionuklidy kolem nás a také nahlédnete do zákonitostí přípravy umělých radionuklidů, a to metodou aktivací neutrony v laboratorním měřítku. V některých případech lze využít k získávání některých krátkodobých radionuklidů tzv. radionuklidové generátory. Ukážeme si principy jejich fungování a jeden si i připravíte.

 • Místo a čas srazu: Břehová, 4. patro místnost 402 v 9.00
 • Zájemci v 1. kole: 224
 • Účastníci (je plno – 3 z max 3): Petr Koz., Klára Dos., Petr Zat.
ZRUŠENO 66. Simulace urychlování iontů ELI laserem a jejich vizualizace ve Virtuální Realitě

Garant: Ing. Martin Matys; Ing. Petr Valenta (KFE, ELI Beamlines, Za Radnicí 835, Dolní Břežany, sraz na tramvajové zastávce Nádraží Modřany)

Anotace: Vyzkoušejte si simulace interakce intenzivního laserového pulzu s terčem pro urychlování iontů a následné vizualizace v aplikaci pro virtuální realitu.


Aktuální maximální kapacita miniprojektů je 179 účastníků, kde je zatím možné hypoteticky obsadit až 21 volných míst. Původní maximální kapacita byla 228.
Ukázka z miniprojektu u tokamaku

Vědecká témata

Co si budete moci zkusit změřit, zpracovat a prezentovat?


Archivní přednáška

Přednášky

Letošní nabídka přednášek