O Týdnu vědy na Jaderce

Ve zkratce

Co je Týden vědy na Jaderce (TV@J)? Každoročně konaná akce FJFI ČVUT, kam přijede 180 středoškoláků z Česka i Slovenska a týden (od neděle do pátku) jim přednáší a vědecké projekty s nimi realizují opravdoví vědci a vysokoškolští učitelé. Obvykle se cena pohybuje do 2 500 Kč včetně účastnického poplatku, obědů a snídaní v menze a ubytování po celou dobu akce, ale v roce 2023 díky dotaci od MŠMT bude cena nižší. Výměnou si vyzkoušíte vědeckou práci v prostředích, kde vědci provádějí výzkum, a své výsledky budete prezentovat formou konference, tedy prezentacemi a sborníkovým příspěvkem. Součástí programu je i exkurze na vrcholová vědecká pracoviště.

Letošní ročník se koná od neděle 18. 6. 2023 do pátku 23. 6. 2023. Jeho program je k nahlédnutí zde.

Motivace

 • Zajímá tě termojaderná fúze, lasery, jaderná chemie, materiálová fyzika, matematika, informatika, medicína využívající fyziku či příbuzné obory?
 • Chceš vidět tokamak, termojaderný reaktor, aplikace jaderné fyziky ve zdravotnictví či další prestižní vědecká pracoviště v Praze a okolí?
 • Chceš si zapojit sám přístroje k tokamaku, postavit laserový zaměřovač či násobič vysokého napětí, simulovat provoz JE, vyzkoušet 3D tisk či se dozvědět něco o katalyzátorech pro výrobu vodíku? Nebo se zajímáš o to, na co asi lidé myslí, když sledují očima obrazovku?
 • Chceš si vyzkoušet práci vědce? Či získat položku do životopisu s prvním sborníkovým příspěvkem?

Pokud tě zajímají odpovědi na alespoň některé z těchto otázek (či na mnoho dalších), rádi tě uvítáme na Týdnu vědy na Jaderce!

Obecné informace

Týden vědy na Jaderce (zkratka TV@J) je každoroční akce pořádaná Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT). Koná se tradičně v červnu, trvá od neděle do pátku a je určena pro středoškoláky a čerstvé maturanty. Týden vědy je určen pro fyzikálně, matematicky, chemicky a informačně nadané a motivované studenty, kteří uvažují o studiu na technických a přírodovědných oborech vysokých škol. Maximální kapacita ročníku je 180 účastníků (dáno velikostí hlavní přednáškové auly B-103, viz statistiky počtu účastníků), tak neváhejte a vyplňte přihlášku! (Viz odkaz nahoře na předběžnou či úplnou přihlášku.)

Na co se můžete těšit? Program se tradičně skládá z následujících bodů:

 • přednášky předních výzkumníků a učitelů nejen FJFI ČVUT
 • miniprojekty, kde budete provádět odbornou vědeckou práci a nakonec ji také po způsobu vědců zpracujete do sborníkového příspěvku a prezentace
 • exkurze na vrcholná vědecká pracoviště
 • diskuzní fóra se studenty FJFI ČVUT
 • ...a také seznamovací akce pevnost Břehyardkasino

Hlavní náplní Týdne vědy je seznámení s formou vědecké komunikace. Projdete celým procesem, na jehož konci stojí vědecký článek – meta každého vědce. Dostanete instrukce k práci a experimentální zařízení, poté provedete experiment, data zpracujete a na jejich základě dospějete k poznání dané problematiky. Své poznatky pak budete prezentovat ve studentské konferenci formou ústní prezentace a sborníkového příspěvku (příklad sborníku 2022). Čeká vás tak demonstrace vybraných přírodních jevů pro hlubší pochopení teoreticky vykládané látky a seznámení s některými tématy vrcholného výzkumu v ČR.

Většina TV@J se koná v budově Břehové 7 v Praze kromě následujících výjimek

 • většina miniprojektů – část se koná v Trojanově 13 nebo v Troji (V Holešovičkách 2), další pak na externích pracovištích (i za Prahou) – pozor na to, který si vybíráte
 • středeční exkurze
 • obědy (a případně snídaně) podle rozpisu ve stravování
 • ubytování

Tematické zaměření

Záběr Týdne vědy na Jaderce je široký – můžete si vybrat miniprojekty, exkurze a přednášky z oblastí:

 • Matematické modelování, matematická fyzika
 • Softwarové inženýrství, informační technologie
 • Laserové technologie, optoelektronika a fyzikální elektronika
 • Jaderná fyzika, plazma, termojaderná fúze a štěpení
 • Inženýrství pevných látek, materiály a aplikovaná mechanika
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (např. v medicíně)
 • Jaderná chemie
 • a další příbuzné obory (rok od roku odlišné)

Poděkování

Týden vědy je v roce 2023 realizován s laskavou podporou následujících institucí a osob

Současně bychom chtěli vzpomenout na významnou finanční pomoc v minulosti od Nadačního fondu pro podporu teoretické fyziky, který již bohužel zanikl, a Jednoty českých matematiků a fyziků, která letos sice nepřispívá finančně, ale je nejdůležitější českou spolkovou organizací pro matematiky a fyziky.

Exkurze a miniprojekty také mohou probíhat v takto široké nabídce jenom i díky mnoha dalším institucím, které se otevírají našim účastníkům (a jejichž seznam naleznete na stránkách miniprojektů a exkurzí).


Týden vědy obrazem

Níže jsou ukázky fotek z minulých ročníků pro vytvoření představy, co vás na něm čeká.

Přihlašování

Od skončení posledního ročníku po celý nadcházející rok účastníci podávají předběžné přihlášky.

Náhled předběžné přihlášky zájemce o Týden vědy na Jaderce Ukázka seznamu zájemců

V dubnu pak začneme oslovovat garanty miniprojektů, exkurzí a přednášek: začíná organizace nového ročníku.

Přibližně měsíc před začátkem akce (v květnu) spustíme ostré přihlášky a všem zájemcům o tom pošleme informační e-mail.

Náhled přihlášky na Týden vědy na Jaderce Ukázka e-mailu s odkazem na kartu účastníka

Přijímání účastníků probíhá ve dvou kolech. První kolo proběhne dva týdny před začátkem akce a druhé probíhá průběžně až do nedělního začátku Týdne vědy. Účastníci, kteří podali ostrou přihlášku již před prvním přijímacím kolem, budou mít přednostní výběr exkurzí a miniprojektů. Kdo podá přihlášku později, bude si vybírat z toho, co zbylo. V okamžiku přijetí přijde každému účastníku mail s odkazem na jeho osobní stránku, kde najde téměř všechny nezbytné informace včetně přiřazeného miniprojektu a exkurze, stavu platby (pokud nějakou musí dodat), přijetí doporučení od pedagoga nebo jejich osobního programu Týdne vědy.

Neděle

Registrace, úvodní přednášky a pevnost Břehyard
Registrace účastníků 2004 Úvodní přednáška 2008 Úvodní přednáška 2018
Registrace účastníků 2004Úvodní přednáška 2008Úvodní přednáška 2018
 
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.: Kvantová informace a komunikace (2003) prof. Ing. Jiří Kunz, CSc.: Fraktologie (2006) Ing. Aleš Materna, Ph.D.: Pevný, pevnější a nejpevnější (2009)
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.: Kvantová informace a komunikace (2003)prof. Ing. Jiří Kunz, CSc.: Fraktologie (2006)Ing. Aleš Materna, Ph.D.: Pevný, pevnější a nejpevnější (2009)
 
Pevnost Břehyard (2014) Pevnost Břehyard (2015) Pevnost Břehyard (2016)
Pevnost Břehyard (2014)Pevnost Břehyard (2015)Pevnost Břehyard (2016)
 

V neděli se účastníci registrují (dostanou visačku, tričko, lístek na MHD a mnohé další zajímavé věci výměnou za podpis, že se dostavili) a naskládají se do hlavní přednáškové místnosti B-103, kde je uvítá sám garant akce, Ing. Vojtěch Svoboda CSc. Po obědě následují populární přednášky dle výběru účastníků. Večer pak probíhá hra Pevnost Břehyard.

Pondělí

Miniprojekty, Vědecká prezentace a alternativní přednášky
Gammabeta (2002) Interference (2008) Tokamak GOLEM (2013)
Gammabeta (2002)Interference (2008)Tokamak GOLEM (2013)
 
Palivový článek (2008) Radiační zátěž v letadlech Neznámý zářič (2008)
Palivový článek (2008)Radiační zátěž v letadlechNeznámý zářič (2008)
 
Doutnavý výboj Chaotická dynamika Franck Hertzův pokus
Doutnavý výbojChaotická dynamikaFranck Hertzův pokus
 

Celé pondělí je věnováno miniprojektům. Pod vedením zkušeného výzkumníka účastníci v 2-4členných skupinkách zakusí vědecké práce v terénu.

Úterý

Pokračování práce na miniprojektech
Holografie (2006) Optický telefon (2009) Měření rychlosti světla (2008)
Holografie (2006)Optický telefon (2009)Měření rychlosti světla (2008)
 
Elektronový mikroskop (2008) Fraktály (2005) Rezonance (2008)
Elektronový mikroskop (2008)Fraktály (2005)Rezonance (2008)
 
Fraktografie Holografie Balmerova serie vodíku
FraktografieHolografieBalmerova serie vodíku
 

Úterý pokračuje ve stejném duchu jako pondělí. Účastníci provádí experimenty a výsledky sepisují do podoby sborníkového příspěvku. V 18.00 je uzávěrka nahrání sborníkového příspěvku.

Středa

Přednášky, exkurze a diskuzní párty
Z-pinč (2009) Reaktor VR-1 (2017) Thomayerova nemocnice (2009)
Z-pinč (2009)Reaktor VR-1 (2017)Thomayerova nemocnice (2009)
 

Středa je dnem oddechu, kdy účastníci relaxují při populárních přednáškách a protáhnou si nohy při exkurzích. Večer se pak koná diskuzní párty, kde mají účastníci příležitost diskutovat o aktuálních vědecko-výzkumných tématech. Ve volných chvílích pak pracují na prezentacích svých výsledků v rámci miniprojektů. Uzávěrka uploadu prezentací je v 20.00.

Čtvrtek

Studentská konference a kasino
Studentská konference (2003) Studentská konference (2006) Studentská konference (2017)
Studentská konference (2003)Studentská konference (2006)Studentská konference (2017)
 

Čtvrtek je prvním dnem studentské konference, kde účastníci prezentují výsledky, jichž dosáhli při miniprojektech. Musí se dostat na každého, a tak mají prezentace typicky 10 minut + 5 minut na dotazy. Ve čtvrtek večer se účastníci hodí do gala a vyzkouší štěstí i matematicko-fyzikální nadání ve všemi milovaném kasinu.

Pátek

Pokračování studentské konference a závěr Týdne vědy

Pátek je posledním dnem Týdne vědy. Dopoledne se dokončí studentská konference a Vojtěch Svoboda se se všemi rozloučí, načež se účastníci naposledy nají v Právnické menze a se slzou v oku se vydají domů.

Archivní přednáška

Archiv

Naleznete v něm informace o proběhlých ročnících včetně sborníků ke stažení.


Reakce účastníků, na obrázku vidíte selfies, co nafotili v průběhu Pevnosti Břehyard

Proč se zúčastnit?

Zajímá tě, co se účastníkům na Týdnu vědy na Jaderce líbilo v minulých letech?