O Týdnu vědy na Jaderce

Ve zkratce

Co je Týden vědy na Jaderce (TV@J)? Každoročně konaná akce FJFI ČVUT, kam přijede 180 středoškoláků z Česka i Slovenska a týden (od neděle do pátku) jim přednáší a vědecké projekty s nimi realizují opravdoví vědci a vysokoškolští učitelé. Obvykle se cena pohybuje do 2 500 Kč včetně účastnického poplatku, obědů a snídaní v menze a ubytování po celou dobu akce, ale v roce 2022 díky dotaci od MŠMT bude cena nižší. Výměnou si vyzkoušíte vědeckou práci v prostředích, kde vědci provádějí výzkum, a své výsledky budete prezentovat formou konference, tedy prezentacemi a sborníkovým příspěvkem. Součástí programu je i exkurze na vrcholová vědecká pracoviště.

Letošní ročník se koná od neděle 19. 6. 2022 do pátku 24. 6. 2022. Jeho program je k nahlédnutí zde.

Motivace

 • Zajímá tě termojaderná fúze, lasery, jaderná chemie, materiálová fyzika, matematika, informatika, medicína využívající fyziku či příbuzné obory?
 • Chceš vidět tokamak, termojaderný reaktor, aplikace jaderné fyziky ve zdravotnictví či další prestižní vědecká pracoviště v Praze a okolí?
 • Chceš si zapojit sám přístroje k tokamaku, postavit laserový zaměřovač či násobič vysokého napětí, simulovat provoz JE, vyzkoušet 3D tisk či se dozvědět něco o katalyzátorech pro výrobu vodíku? Nebo se zajímáš o to, na co asi lidé myslí, když sledují očima obrazovku?
 • Chceš si vyzkoušet práci vědce? Či získat položku do životopisu s prvním sborníkovým příspěvkem?

Pokud tě zajímají odpovědi na alespoň některé z těchto otázek (či na mnoho dalších), rádi tě uvítáme na Týdnu vědy na Jaderce!

Obecné informace

Týden vědy na Jaderce (zkratka TV@J) je každoroční akce pořádaná Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou Českého vysokého učení technického v Praze (FJFI ČVUT). Koná se tradičně v červnu, trvá od neděle do pátku a je určena pro středoškoláky a čerstvé maturanty. Týden vědy je určen pro fyzikálně, matematicky, chemicky a informačně nadané a motivované studenty, kteří uvažují o studiu na technických a přírodovědných oborech vysokých škol. Maximální kapacita ročníku je 180 účastníků (dáno velikostí hlavní přednášecí auly B-103, viz statistiky počtu účastníků), tak neváhejte a vyplňte přihlášku! (Viz odkaz nahoře na předběžnou či úplnou přihlášku.)

Na co se můžete těšit? Program se tradičně skládá z následujících bodů:

 • přednášky předních výzkumníků a učitelů nejen FJFI ČVUT
 • miniprojekty, kde budete provádět odbornou vědeckou práci a nakonec ji také po způsobu vědců zpracujete do sborníkového příspěvku a prezentace
 • exkurze na vrcholná vědecká pracoviště
 • diskuzní fóra se studenty FJFI ČVUT
 • ...a také seznamovací akce pevnost Břehyardkasino

Hlavní náplní Týdne vědy je seznámení s formou vědecké komunikace. Projdete celým procesem, na jehož konci stojí vědecký článek - meta každého vědce. Dostanete instrukce k práci a experimentální zařízení, poté provedete experiment, data zpracujete a na jejich základě dospějete k poznání dané problematiky. Své poznatky pak budete prezentovat ve studentské konferenci formou orální prezentace a sborníkového příspěvku (příklad sborníku z ročníku 2019). Čeká vás tak demonstrace vybraných přírodních jevů pro hlubší pochopení teoreticky vykládané látky a seznámení s některými tématy vrcholného výzkumu v České republice.

Většina TV@J se koná v budově Břehové 7 v Praze kromě následujících výjimek

 • některé miniprojekty (ty se mohou konat i v Trojanově 13 nebo v Troji, další pak na externích pracovištích – pozor na to, který si vyberete)
 • středeční exkurze (pochopitelně)
 • obědy (v Břehovce samotné není menza, většina skupin jde odsud do menzy Právnické fakulty z druhé strany bloku)
 • ubytování, snídaně a večeře
 • návštěva Divadla Na Rejdišti

Tematické zaměření

Záběr Týdne vědy na Jaderce je široký – můžete si vybrat miniprojekty, exkurze a přednášky z oblastí:

 • Matematické modelování, matematická fyzika
 • Softwarové inženýrství, informační technologie
 • Laserové technologie, optoelektronika a fyzikální elektronika
 • Jaderná fyzika, plazma, termojaderná fúze a štěpení
 • Inženýrství pevných látek, materiály a aplikovaná mechanika
 • Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (např. v medicíně)
 • Jaderná chemie
 • a další příbuzné obory (rok od roku odlišné)

Poděkování

Týden vědy je v roce 2022 realizován s laskavou podporou

Současně bychom chtěli vzpomenout na významnou finanční pomoc v minulosti od Nadačního fondu pro podporu teoretické fyziky, který již bohužel zanikl, a Jednoty českých matematiků a fyziků, která letos sice nepřispívá finančně, ale je nejdůležitější spolkovou organizací pro fyziky.


Týden vědy obrazem

Níže jsou ukázky fotek z minulých ročníků pro vytvoření představy, co vás na něm čeká.

Přihlašování

Od skončení posledního ročníku po celý nadcházející rok účastníci podávají předběžné přihlášky.

V dubnu pak začneme oslovovat garanty miniprojektů, exkurzí a přednášek: začíná organizace nového ročníku.

Přibližně měsíc před začátkem akce (v květnu) spustíme ostré přihlášky a všem zájemcům o tom pošleme informační e-mail.

Přijímání účastníků probíhá ve dvou kolech. První kolo proběhne dva týdny před začátkem akce a druhé probíhá průběžně až do nedělního začátku Týdne vědy. Účastníci, kteří podali ostrou přihlášku již před prvním přijímacím kolem, budou mít přednostní výběr exkurzí a miniprojektů. Kdo podá přihlášku později, bude si vybírat z toho, co zbylo. V okamžiku přijetí přijde každému účastníku mail s odkazem na jeho osobní stránku, kde najde téměř všechny nezbytné informace včetně přiřazeného miniprojektu a exkurze, stavu platby (pokud nějakou musí dodat), přijetí doporučení od pedagoga nebo jejich osobního programu Týdne vědy.


Neděle

Registrace, úvodní přednášky a pevnost Břehyard

Registrace účastníků 2004Úvodní přednáška 2008Úvodní přednáška 2018
prof. Ing. Igor Jex, DrSc.:
Kvantová informace
a komunikace(2003)
prof. Ing. Jiří Kunz, CSc.:
Fraktologie (2006)
Ing. Aleš Materna, Ph.D.:
Pevný, pevnější a nejpevnější
(2009)
Pevnost Břehyard (2014)Pevnost Břehyard (2015)Pevnost Břehyard (2016)

V neděli se účastníci registrují (dostanou visačku, tričko, lístek na MHD a mnohé další zajímavé věci výměnou za podpis, že se dostavili) a naskládají se do hlavní přednáškové místnosti B-103, kde je uvítá sám garant akce, Ing. Vojtěch Svoboda CSc. Po obědě následují populární přednášky dle výběru účastníků. Večer pak probíhá hra Pevnost Břehyard.


Pondělí

Miniprojekty, Vědecká prezentace a alternativní přednášky

Gammabeta (2002)Interference (2008)Tokamak GOLEM (2013)
Palivový článek (2008)Radiační zátěž v letadlechNeznámý zářič (2008)
Doutnavý výbojChaotická dynamikaFranck Hertzův pokus

Celé pondělí je věnováno miniprojektům. Pod vedením zkušeného výzkumníka účastníci v 2-4členných skupinkách zakusí vědecké práce v terénu.

Úterý

Pokračování práce na miniprojektech

Holografie (2006)Optický telefon (2009)Měření rychlosti světla (2008)
Elektronový mikroskop (2008)Fraktály (2005)Rezonance (2008)
FraktografieHolografieBalmerova serie vodíku

Úterý pokračuje ve stejném duchu jako pondělí. Účastníci provádí experimenty a výsledky sepisují do podoby sborníkového příspěvku. V 18:00 je uzávěrka nahrání sborníkového příspěvku.

Středa

Přednášky, exkurze a diskuzní párty

Z-pinč (2009)Reaktor VR-1 (2017)Thomayerova nemocnice (2009)

Středa je dnem oddechu, kdy účastníci relaxují při populárních přednáškách a protáhnou si nohy při exkurzích. Večer se pak koná diskuzní párty, kde mají účastníci příležitost diskutovat o aktuálních vědecko-výzkumných tématech. Ve volných chvílích pak pracují na prezentacích svých výsledků v rámci miniprojektů. Uzávěrka prezentací je v 20:00.


Čtvrtek

Studentská konference a kasino

Studentská konference (2003)Studentská konference (2006)Studentská konference (2017)

Čtvrtek je prvním dnem studentské konference, kde účastníci prezentují výsledky, jichž dosáhli při miniprojektech. Musí se dostat na každého, a tak mají prezentace typicky 10 minut + 5 minut na dotazy. Ve čtvrtek večer se účastníci hodí do gala a vyzkouší štěstí i matematicko-fyzikální nadání ve všemi milovaném kasinu.

Pátek

Pokračování studentské konference a závěr Týdne vědy

Pátek je posledním dnem Týdne vědy. Dopoledne se dokončí studentská konference a Vojtěch Svoboda se se všemi rozloučí, načež se účastníci naposledy nají v Právnické menze a se slzou v oku se vydají domů.

Archivní přednáška

Archiv

Naleznete v něm informace o proběhlých ročnících včetně sborníků ke stažení.


Reakce účastníků, na obrázku vidíte selfies, co nafotili v průběhu Pevnosti Břehyard

Proč se zúčastnit?

Zajímá tě, co se účastníkům na Týdnu vědy na Jaderce líbilo v minulých letech?