Statistiky

Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval.

Níže se můžete podívat na vývoj počtu účastníků v historii Týdne vědy na Jaderce, resp. stejné akce pod dřívějším názvem Fyzikální týden.

Naposledy byla stránka aktualizována na konci ročníku 2024.

Pár obecných komentářů

  • V letech 2020 a 2021 se akce nekonala kvůli pandemii covid-19. Proto je tam dva roky pauza.
  • Data máme podrobněji až od 3. ročníku (2001), přičemž první ročník proběhl v menším rozsahu než ty další. Obecně čím jsou data více z minulosti, tak mohou být nepřesnější.
  • Odhlášené účastníky a nerealizované miniprojekty jsme v minulosti nesledovali. Nicméně jsou to zajímavá čísla, protože i jim věnujeme organizační úsilí.

Počet účastníků

Počet odhlášených je počet účastníků, kteří se nezúčastnili potom, co vyplnili závaznou přihlášku, ale obvykle se i odhlásí s nějakým předstihem. Dříve jsme si je nepočítali, ale poslední roky si vedeme statistiku.

Jak je vidět, tak jsme se pohybovali od minimálně 116 účastníků akce až po maximální kapacitu 180 účastníků. Nejčastější počet je zhruba 150, přičemž to je i dlouhodobý průměr.

Počet miniprojektů

Nerealizovaný počet miniprojektů je daný počtem, který byl zrušen z různých důvodů, ale nejčastěji pro nedostatečnou naplněnost miniprojektu (0 účastníků či 1 účastník u miniprojektu, kde není vhodné, aby byl řešen samotným jedním účastníkem). Tedy uvádíme je, protože si z nich mohli účastníci také vybírat.

Minimální počet miniprojektů byl 30 ze začátků, prozatímní maximum 57 realizovaných miniprojektů jsme dosáhli v 2024 a pravděpodobně byl historicky nejvyšší výběr. Průměr je přes 44.

Počet % miniprojektu na jednoho účastníka

Tento graf ukazuje zhruba to, kolik vedoucích miniprojektů je na jednoho účastníka, i když to není přesné (občas jeden vedoucí má dva miniprojekty, na některých miniprojektech se podílí více vedoucích). Čísla jsou zaokrouhlená na celá %. Čím více %, tím více byly v daný rok miniprojekty individuální (proto je tu tato statistika a ne počet účastníků na miniprojekt, který je převrácenou hodnotou). Pohybujeme se od 20 % do 39 % miniprojektu na účastníka s průměrem kolem 30 %, jinak řečeno průměrně je na jednom miniprojektu 3,4 účastníka.

Věrnost účastníků

  • Dramatický pokles nastal pouze v ročníku po dvou vynechaných letech z důvodu pandemie covid-19.
  • Tato statistika neuvažuje, kolik z účastníků odmaturovalo, protože v prvních ročnících jsme tento údaj ani nesbírali.
  • Při výpočtu uvažujeme stejná jména. V nějakých případech jsme zvládli spárovat známou změnu. Naopak někdy se mohl zúčastnit někdo se stejným jménem následujícího ročníku, ale přitom nešlo o stejnou osobu. Pro jednoduchost neuvažujeme školy, kde se občas také stává, že účastník mezi roky školu změní.

Kolik účastníků se zúčastnilo následující ročník?

Kolik účastníků se zúčastnilo o dva ročníky později?

Archiv

Další historické informace můžete hledat v archivu.

Ukázka projektu

Zaujala tě akce?

Uvažuješ-li o účasti, vyplň nám e-mail do formuláře a napíšeme ti, až spustíme přihlašování.


Archivní přednáška

Archiv

Naleznete v něm informace o proběhlých ročnících včetně sborníků ke stažení.