Sborníkové příspěvky a prezentace z Týdne vědy na Jaderce 2018


3D atomární struktura bílkoviny za 24 hodin

Vedoucí miniprojektu: Bc. Martin Malý

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Simulace provozu JE typu ABWR

Vedoucí miniprojektu: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Balmerova série vodíku

Vedoucí miniprojektu: Ing. Michal Špaček

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Abstinent versus alkoholik: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy

Vedoucí miniprojektu: Ing. Kateřina Pachnerová Brabcová, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Mumie versus Zombie: na koho si vsadit v případě jaderné katastrofy

Vedoucí miniprojektu: Ing. Anna Michaelidesová

Sborníkový příspěvek     Prezentace


(Hyper)komplexní čísla a fraktály

Vedoucí miniprojektu: Ing. Josef Schmidt

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Fúzní neutrony na tokamaku COMPASS

Vedoucí miniprojektu: Ing. Ondřej Ficker

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Jak poznat dávku z barvy gelu?

Vedoucí miniprojektu: Mgr. Hana Bártová

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Co je chytré osvětlení a jak souvisí s nejmodernějšími detektory ionizujícího záření?

Vedoucí miniprojektu: Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Inženýrské bariéry pro ukládání radioaktivních odpadů

Vedoucí miniprojektu: Ing. Barbora Drtinová, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Get ready for Krakatit

Vedoucí miniprojektu: Ing. Vojtěch Stránský

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Kvantová chemie

Vedoucí miniprojektu: Mikuláš Matoušek

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Programování na kvantovém počítači

Vedoucí miniprojektu: Bc. Tereza Štefková

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Měření kosmického záření

Vedoucí miniprojektu: Ing. Marek Sommer

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Luminiscenční nanokrystaly: nový hit v medicínské diagnostice

Vedoucí miniprojektu: Ing. Kateřina Tomanová

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Malá velká data

Vedoucí miniprojektu: Jan Vybíral

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Rozsviťme mozek!

Vedoucí miniprojektu: doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


99mTc značené léčivé přípravky pro diagnostiku v nukleární medicíně

Vedoucí miniprojektu: Ing. Kateřina Fialová

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Zobrazování hmyzu uvězněného v jantaru

Vedoucí miniprojektu: Ing. Vladimír Linhart, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Když nechceme derivovat, použijeme mýdlo.

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jakub Krásenský

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Testování přítomnosti zlata pomocí neutronové aktivační analýzy

Vedoucí miniprojektu: Ing. Ondřej Huml, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Využití zpožděných neutronů ke stanovení množství štěpného materiálu

Vedoucí miniprojektu: Ing. Ondřej Novák

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Výpočet obsahu plošných obrazců metodou Monte Carlo

Vedoucí miniprojektu: Ing. Petr Ambrož, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Optické úlohy - polarizace a interference

Vedoucí miniprojektu: Bc. Elisabeth Andriantsarazo

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Záření plazmatu

Vedoucí miniprojektu: Mgr. Jaroslav Kočišek, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Počítačová grafika - pohled pod pokličku

Vedoucí miniprojektu: Ing. Pavel Strachota, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Přepracování ozářeného jaderného paliva – separace lanthanoidů a minoritních aktinoidů

Vedoucí miniprojektu: RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


How to test if quantum theory is correct?

Vedoucí miniprojektu: Aurél Gábris, PhD

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Radioimunoanalýza

Vedoucí miniprojektu: Ing. Michal Sakmár

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Radioaktivní záření, jeho druhy, detekce a základní vlastnosti

Vedoucí miniprojektu: Ing. Miloš Tichý, CSc.

Sborníkový příspěvek     Prezentaci jsme ztratili či nikdy neměli


Narušování symetrie v laserovém rezonátoru

Vedoucí miniprojektu: Ing. Josef Blažej, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Využití rezonance při zkoušení materiálů

Vedoucí miniprojektu: Ing. Ondřej Kovářík, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Rentgenfluorescenční analýza, pomocník nejen při studiu památek

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jiří Martinčík, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Jak se světlo šíří a rezonuje v nanostrukturách - simulace na počítači

Vedoucí miniprojektu: Ing. Pavel Kwiecien, Ph.D.; Ing. Milan Burda; doc. Dr. Ing. Ivan Richter

Sborníkový příspěvek     Prezentaci jsme ztratili či nikdy neměli


Jak spolu souvisí lesk a elektrická vodivost stříbra?

Vedoucí miniprojektu: Ing. Petr Levinský

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Co nám světlo prozradí o dvouatomové molekule?

Vedoucí miniprojektu: RNDr. Martin Michl, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentaci jsme ztratili či nikdy neměli


Jak nám pomáhají tenké vrstvy?

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jaroslav Čech

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Príprava follow-up pozorovania kandidátov na exoplanéty objavených vesmírnou misiou TESS

Vedoucí miniprojektu: Daniel Dupkala

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM I

Vedoucí miniprojektu: Bc. Kateřina Jiráková

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Základy diagnostiky vysokoteplotního plazmatu na tokamaku GOLEM II

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jaroslav Krbec

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Počítačové simulace turbulentního proudění

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jakub Solovský; Ing. Jakub Klinkovský; Ing. Tomáš Oberhuber, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Stolní urychlovače elektronů

Vedoucí miniprojektu: Ing. Vojtěch Horný

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Tenké vrstvy, jak i málo dokáže hodně změnit

Vedoucí miniprojektu: Ing. Jakub Skočdopole

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Simulace provozu JE typu VVER-440

Vedoucí miniprojektu: Ing. Dušan Kobylka, Ph.D.

Sborníkový příspěvek     Prezentaci jsme ztratili či nikdy neměli


Stanovení rozložení výkonu v aktivní zóně reaktoru VR-1

Vedoucí miniprojektu: Ing. Ondřej Novák

Sborníkový příspěvek     Prezentaci jsme ztratili či nikdy neměli


Pozorování objektů s rozlišením 1/100 000 tloušťky vlasu

Vedoucí miniprojektu: Ing. Filip Havel

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Postavte si laserový zaměřovač

Vedoucí miniprojektu: Ing. Richard Švejkar

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Zeemanův jev

Vedoucí miniprojektu: Bc. Dagmar Bendová

Sborníkový příspěvek     Prezentace


Monte Carlo simulace šíření nebezpečného viru

Vedoucí miniprojektu: Ing. Martin Matys

Sborníkový příspěvek     Prezentaci jsme ztratili či nikdy neměli

Ukázka projektu

Zaujala tě akce?

Podívej se na aktuální ročník!


Ukázka z miniprojektu u tokamaku

Vědecká témata

Jaké byly miniprojekty ve 20. ročníku?